chuyên đề: “ VAC XIN VÀ THUỐC KHÁNG SINH DÙNG VẬT NUÔI ”

10 42 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 20:58

Biết được cơ sở khoa học của công nghệ gen trong sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh. Biết được ứng dụng của công nghệ gen trong sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh. Kể ra được một số vac xin và thuốc kháng sinh hiện nay sử dụng trên thực tế ở vật nuôi. Xác định được ưu điểm của việc sử dụng vac xin và thuốc kháng sinh thông qua việc sản xuất từ công nghệ sinh. Vận động gia đình và những người xung quanh sử dụng vac xin và thuốc kháng sinh đúng nguyên tắc. Nhằm tạo ra môi trường nghiên cứu khoa học cho giáo viên và học sinh. Giáo viên và học sinh cần được tiếp cận với công nghệ thực tế.2. Các năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinhViệc tổ chức dạy học bài học này hướng tới hình thành và phát triển cho học sinh các năng lực sau: Năng lực tự học Năng lực hợp tác Năng lực khám phá và giải quyết vấn đề Năng lực tìm tòi và nghiên cứu khoa học ứng dụng. BÁO CÁO HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP THPT MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 I Tác giả chuyên đề, chức vụ đơn vị công tác - Tác giả: …… - Chức vụ: Giáo viên - Đơn vị công tác: …………… II Tên chuyên đề - Tên chuyên đề: “ VAC XIN VÀ THUỐC KHÁNG SINH DÙNG VẬT NUÔI ” - Nội dung kiến thức: Bài 38: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT VAC XIN VÀ THUỐC KHÁNG SINH III Đối tượng học sinh, thời gian - Đối tượng: Học sinh lớp 10 - Thời gian thực hiện: 02 tiết Bài 38: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG SẢN XUẤT VAC XIN VÀ THUỐC KHÁNG SINH A.MỤC TIÊU BÀI HỌC Mục tiêu kiến thức, kĩ thái độ - Biết sở khoa học công nghệ gen sản xuất vac xin thuốc kháng sinh - Biết ứng dụng công nghệ gen sản xuất vac xin thuốc kháng sinh - Kể số vac xin thuốc kháng sinh sử dụng thực tế vật nuôi - Xác định ưu điểm việc sử dụng vac xin thuốc kháng sinh thông qua việc sản xuất từ cơng nghệ sinh - Vận động gia đình người xung quanh sử dụng vac xin thuốc kháng sinh nguyên tắc - Nhằm tạo môi trường nghiên cứu khoa học cho giáo viên học sinh - Giáo viên học sinh cần tiếp cận với công nghệ thực tế Các lực hình thành phát triển cho học sinh Việc tổ chức dạy học học hướng tới hình thành phát triển cho học sinh lực sau: - Năng lực tự học - Năng lực hợp tác - Năng lực khám phá giải vấn đề - Năng lực tìm tòi nghiên cứu khoa học ứng dụng - Ảnh hưởng việc sử dụng kháng sinh không nguyên tắc đến sức khỏe vật nuôi đời sống người B.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Kế hoạch học - Video vac xin : https://www.youtube.com/watch?v=Mi1pq8dni8g - Video kháng sinh: https://www.youtube.com/watch?v=1JZM9CxOS-E - Video clip tạo ADN tái tổ hợp - Máy tính + máy chiếu + hình 2.Chuẩn bị học sinh - Nghiên cứu trước nội dung 38 - Tìm hiểu vac xin thuốc kháng sinh sử dụng cho vật nuôi C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động 1: Khởi động Mục đích Biết sở khoa học công nghệ gen sản xuất vac xin thuốc kháng sinh; biết ứng dụng công nghệ gen sản xuất vac xin thuốc kháng sinh Xác định ưu điểm việc sử dụng vac xin thuốc kháng sinh thông qua việc sản xuất từ công nghệ sinh Nhằm tạo môi trường nghiên cứu khoa học cho giáo viên học sinh Nội dung - Tìm hiểu ứng dụng cơng nghệ gen sản xuất vac xin thuốc kháng sinh thơng qua video clip: - Tìm hiểu việc sử dụng vac xin kháng sinh vật nuôi địa phương Kĩ thuật tổ chức hoạt động * Chuyển giao nhiệm vụ - Giáo viên định hướng quan sát, tìm hiểu ứng dụng cơng nghệ sinh học sản xuất vac xin thuốc kháng sinh cho học sinh cách giao nhiệm vụ yêu cầu học sinh ghi vào câu hỏi sau: + Vac xin thuốc kháng sinh có vai trò đến vật nuôi? + Kể tên số loại vac xin thuốc kháng sinh thường dùng cho vật nuôi? + Vac xin thuốc kháng sinh sản xuất nào? - Giáo viên chiếu đoạn giảng powerpoint sản xuất vac xin thuốc kháng sinh: Vac xin vô hoạt ( vac xin chết), vac xin nhược độc ( vac xin sống ) * Thực nhiệm vụ - Học sinh nghiên cứu trả lời từ kiến thức biết đoạn giảng powerpoint - Học sinh trao đổi nhóm kết thực nhiệm vụ Đề xuất ý kiến thắc mắc * Báo cáo, trình bày kết thực nhiệm vụ - Giáo viên gọi - đại diện học sinh trình bày kết thực nhiệm vụ - Nhận xét kiến thức cần nắm bắt để có nhìn so sánh khác việc sản xuất vac xin thuốc kháng sinh công nghệ sinh học ( Công nghệ gen ) Sản phẩm học tập - Báo cáo cá nhân kết quan sát, tìm hiểu vac xin thuốc kháng sinh vật nuôi -Vấn đề đặt cần giải quyết: Việc sản xuất vac xin công nghệ gen diễn như nào? Sản xuất vac xin thuốc kháng sinh cơng nghệ gen có ý nghĩa gì? Hoạt động 2: Tiếp cận kiến thức ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất vac xin thuốc kháng sinh 1.Mục đích Tiếp thu kiến thức sản xuất vac xin thuốc kháng sinh ứng dụng công nghệ sinh học để: - Hiểu nội dụng kiến thức sở khoa học việc ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất vac xin thuốc kháng sinh - Vận dụng kiến thức công nghệ gen để sản xuất vac xin thuốc kháng sinh Nội dung - Cơ sở khoa học việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất vac xin thuốc kháng sinh - Ứng dụng công nghệ gen sản xuất vac xin - Ứng dụng công nghệ gen sản xuất thuốc kháng sinh 3.Kĩ thuật tổ chức hoạt động * Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu hướng dẫn học sinh thực nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ :Tự nghiên cứu lí thuyết học để trả lời câu hỏi đây: + Tạo ADN tái tổ hợp cách nào? + Nhân nhanh số lượng ADN tái tổ hợp nào? + Tách chiết ADN tái tổ hợp mang gen cần thiết cách nào? + Cho ví dụ vac xin vật nuôi việc sản xuất vac xin công nghệ gen + Ý nghĩa vac xin sản xuất công nghệ gen? + Sẩn xuất kháng sinh cơng nghệ gen có lợi ích nào? * Chuyển giao nhiệm vụ - Làm việc cá nhân: Học sinh tự nghiên cứu nội dung mục I, II,III SGK ( từ trang 114 đến trang 115 ) Vận dụng kiến thức tiếp thu để viết vào kết thực nhiệm vụ giao - Làm việc nhóm: Từng thành viên nhóm trình bày, sau trao đổi thống nhóm kết thực nhiệm vụ *Báo cáo kết thực nhiệm vụ Làm việc lớp - Đại diện - nhóm trình bày kết thực nhiệm vụ - Học sinh nhóm khác lắng nghe, nhận xét, phản biện bổ sung ý kiến - Chốt kiến thức mới: + Trong công nghệ gen, người ta cắt đoạn gen từ phân tử ADN nối ghép vào phân tử ADN khác có vai trò thể truyền Phân tử ADN gọi ADN tái tổ hợp ADN tái tổ hợp đưa vào tế bào vi khuẩn có đặc tính phát triển nhanh ( tế bào chủ ) Nhờ nhân lên tế bào chủ, phân tử ADN tái tổ hợp nhân lên nhanh chóng đoạn gen cần thiết nhân lên nhanh chóng đoạn gen cần thiết nhân lên với Bằng kĩ thuật chiết tách, tinh chế , người ta thu lấy phân tử ADN mang đoạn gen cần thiết để sử dụng vào mục đích định sản xuất vac xin, thuốc kháng sinh… + Ý nghĩa: Việc sản xuât vac xin công nghệ tái tổ hợp gen nâng cao suất sản xuất vac xin mà tạo sản phẩm vac xin có ưu điểm sau: - Vac xin tái tổ hợp gen an tồn vac xin khơng có tồn mầm bệnh - Không cần bảo quản lạnh nên giảm chi phí phù hợp với điều kiện sử dụng nước phát triển + Lợi ích việc sản xuất kháng sinh cơng nghệ gen: - Tăng suất tổng hợp kháng sinh - Tạo loại kháng sinh Giáo viên cho học sinh xem video clip https://www.youtube.com/watch? v=gFqY1wPb7sw Giáo viên cho học sinh biết tượng kháng thuốc kháng sinh lợi ích việc sản xuất kháng sinh công nghệ gen Để quan sát tư việc ứng dụng công nghệ gen việc sản xuất vac xin thuốc kháng sinh * Đánh giá kết hoạt động 2: Học sinh đối chiếu kết thực nhiệm vụ hoạt động cá nhân với nhận xét, góp ý giáo viên, bạn nội dung chốt để tự đánh giá Ghi kết đánh giá vào Sản phẩm học tập - Kết trả lời câu hỏi nhiệm vụ ghi vào vở, có ghi ý kiến bổ sung sau thảo luận nhóm làm việc lớp Hoạt động 3: Luyện tập Mục đích - Học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức hình thành vào hoạt động luyện tập Qua củng cố kinh nghiệm kiến thức lĩnh hội 2.Nội dung Làm tập 3.Kĩ thuật tổ chức hoạt động * Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên yêu cầu học sinh làm tập: Bài tập 1: Trình bày phương pháp sản xuất vac xin lở mồm long móng hệ Bài tập 2: Em đánh dấu X vào thích hợp bảng đây: Đặc điểm Cách xử lí mầm bệnh Vac xin vô hoạt ( vac xin chết ) Giết chết mầm bệnh tác nhân lí, hóa học Tạo miễn dịch Nhanh ( có miễn dịch sau đến ngày ) Tính an tồn An toàn Đúng sai Điều kiện bảo Dễ bảo quản quản Mức độ thời Tạo miễn dịch yếu, thời gian gian miễn dịch miễn dịch ngắn Đặc điểm Cách xử lí mầm bệnh Tạo miễn dịch Vac xin nhược độc ( vac xin sống ) Làm giảm độc lực, mầm bệnh sống khơng có khả gây bệnh Chậm ( có miễn dịch sau 15 đến 20 ngày) Tính an tồn An tồn Điều kiện bảo quản Bảo quản nhiệt độ từ 20 đến 80 C Đúng sai Mức độ thời Tạo miễn dịch mạnh, thời gian miễn dịch dài từ đến năm gian miễn dịch *Thực nhiệm vụ - Làm việc cá nhân - Làm việc nhóm * Báo cáo kết thực nhiệm vụ Làm việc lớp - Đại diện - nhóm trình bày kết thực nhiệm vụ - Học sinh nhóm khác lắng nghe, nhận xét, phản biện bổ sung ý kiến *Đánh giá kết thực hoạt động Học sinh đối chiếu kết làm tập cá nhân với đáp án chung để tự đánh giá Ghi kết đánh giá vào Sản phẩm học tập Ghi chép kết làm tập, có bổ sung, chỉnh sửa sau thảo luận nhóm làm việc lớp Đáp án tập Bài tập 1: - Tìm đoạn gen có tính kháng ngun cao - Dùng enzim sinh học cắt lấy đoạn - Nhân lên công nghệ tái tổ hợp gen - Chiết, tách, sử dụng chế tạo Bài tập Đặc điểm Cách xử lí mầm bệnh Tạo miễn dịch Vac xin vô hoạt Đúng ( vac xin chết ) Giết chết mầm bệnh x tác nhân lí, hóa học Nhanh ( có miễn dịch sau đến ngày ) An tồn x Dễ bảo quản Tính an tồn Điều kiện bảo quản Mức độ thời Tạo miễn dịch yếu, thời gian miễn dịch ngắn gian miễn dịch Đặc điểm Cách xử lí mầm bệnh Tạo miễn dịch Tính an tồn sai x X Vac xin nhược độc ( vac xin sống ) Làm giảm độc lực, mầm bệnh sống khơng có khả gây bệnh Chậm ( có miễn dịch sau 15 đến 20 ngày) An toàn Điều kiện bảo Bảo quản nhiệt độ từ 20 đến 80 C quản Mức độ thời Tạo miễn dịch mạnh, thời gian miễn dịch dài từ đến năm gian miễn dịch Đúng sai x x x x x Hoạt động 4: Vận dụng Hoạt động thực học lớp Mục đích Học sinh vận kiến thức học vào việc tìm hiểu nghiên cứu vac xin kháng sinh tái tổ hợp gen để từ có tư nghiên cứu khoa học Nội dung - Tìm hiểu vac xin thuốc kháng sinh thường dùng cho vật nuôi - Sử dụng vac xin tái tổ hợp gen chăn ni - Tìm hiểu, nghiên cứu cách tách chiết ADN tái tổ hợp gen Kĩ thuật tổ chức hoạt động Giáo viên hướng dẫn học sinh nhà tìm hiểu vac xin thuốc kháng sinh thường dùng cho vật nuôi : - Theo dõi thành phần tác dụng vac xin thuốc kháng sinh chủng VSV gây bệnh Sản phẩm học tập Ghi chép kết thực hoạt động vận dụng Hoạt động 5: Tìm tòi, mở rộng Không bắt buộc tất học sinh thực không bắt buộc tất học sinh thực giống Mục đích Học sinh mở rộng kiến thức hiểu biết việc tách chiết ADN tái tổ hợp Nội dung kĩ thuật thực Học sinh tra cứu mạng internet, tìm đọc sách liên quan đến nội dung học Sản phẩm học tập Ghi chép tìm hiểu công nghệ gen ứng dụng thực tế 10 ... kháng sinh thường dùng cho vật nuôi? + Vac xin thuốc kháng sinh sản xuất nào? - Giáo viên chiếu đoạn giảng powerpoint sản xuất vac xin thuốc kháng sinh: Vac xin vô hoạt ( vac xin chết), vac xin. .. nghệ sinh học sản xuất vac xin thuốc kháng sinh cho học sinh cách giao nhiệm vụ yêu cầu học sinh ghi vào câu hỏi sau: + Vac xin thuốc kháng sinh có vai trò đến vật ni? + Kể tên số loại vac xin thuốc. .. nhân kết quan sát, tìm hiểu vac xin thuốc kháng sinh vật nuôi -Vấn đề đặt cần giải quyết: Việc sản xuất vac xin công nghệ gen diễn như nào? Sản xuất vac xin thuốc kháng sinh cơng nghệ gen có ý nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề: “ VAC XIN VÀ THUỐC KHÁNG SINH DÙNG VẬT NUÔI ”, chuyên đề: “ VAC XIN VÀ THUỐC KHÁNG SINH DÙNG VẬT NUÔI ”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn