CHỦ ĐỀ: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

11 112 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 20:40

1. Kiến thức Nêu được các con đường vận chuyển các chất qua màng sinh chất. Phân biệt được các hình thức vận chuyển thụ động, chủ động, xuất bào và nhập bào. Phân biệt được thế nào là khuếch tán, thẩm thấu. Phân biệt được các loại dung dịch : ưu trương, nhược trương, đẳng trương.2. Kĩ năng Phát triển kĩ năng làm việc nhóm, giao tiếp, quan sát, phân tích, tổng hợp phát hiện vấn đề. Rèn kĩ năng sử dụng kính hiển vi và kĩ năng làm tiêu bản hiển vi.3. Thái độ Yêu thích tìm hiểu tri thức sinh học Thông qua chủ đề HS biết cách thực hiện chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học để có sức khỏe tốt; vận dụng làm các loại siro từ các loại quả có sẵn của gia đình như siro nho, dâu tằm…; bón phân cho cây trồng hợp lý để bảo vệ môi trường. CHỦ ĐỀ: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT Tác giả: Tên chuyên đề: Vận chuyển chất qua màng sinh chất Bài 11 Vận chuyển chất qua màng sinh chất Bài 12 Thực hành thí nghiệm co phản co nguyên sinh Đối tượng: HS lớp 10 Dự kiến dạy: tiết I Mục tiêu Kiến thức - Nêu đường vận chuyển chất qua màng sinh chất - Phân biệt hình thức vận chuyển thụ động, chủ động, xuất bào nhập bào - Phân biệt khuếch tán, thẩm thấu - Phân biệt loại dung dịch : ưu trương, nhược trương, đẳng trương Kĩ - Phát triển kĩ làm việc nhóm, giao tiếp, quan sát, phân tích, tổng hợp phát vấn đề - Rèn kĩ sử dụng kính hiển vi kĩ làm tiêu hiển vi Thái độ - u thích tìm hiểu tri thức sinh học - Thông qua chủ đề HS biết cách thực chế độ sinh hoạt, ăn uống khoa học để có sức khỏe tốt; vận dụng làm loại siro từ loại có sẵn gia đình siro nho, dâu tằm…; bón phân cho trồng hợp lý để bảo vệ môi trường Năng lực - Rèn lực tư phê phán, tư logic - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực giải vấn đề - Năng lực đọc viết - Năng lực giao tiếp làm chủ ngôn ngữ - Năng lực thực phòng thí nghiệm II Phương tiện dạy học - Hình ảnh kiểu vận chuyển chất qua màng sinh chất: vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động, vận chuyển biến dạng MSC - Hình ảnh tế bào động vật tế bào thực vật đặt môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương - Cây thài lài tía - Kính hiển vi quang học - Lưỡi dao lam, phiến kính, kính, ống nhỏ giọt, giấy thấm - Nước cất, dung dịch nước muối lỗng, đường kính - Phiếu học tập Điểm phân biệt Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Hướng vận chuyển chất tan Điều kiện Con đường vận chuyển III Bảng mô tả mức yêu cầu cần đạt NỘI DUNG MỨC ĐỘ NHẬN THỨC NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO - Nêu khái niệm vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động Vận chuyển chất qua - Phân biệt vận thụ động vận - Nhận biết màng sinh chất chuyển thụ động chuyển chủ động đường vận chuyển chủ chất qua - Nêu vận chuyển màng sinh chất động chất qua đường vận số chất màng sinh chất chuyển thụ động vận chuyển chủ động Vận chuyển chất qua màng TB loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương Nhập bào xuất bào - Nêu khái niệm loại môi trường ưu trương, nhược trương, đẳng trương - Nêu tượng giải thích tượng cho tế bào động vật, thực vật vào loại môi trường - Phân biệt phương thức vận - Nêu khái chuyển xuất bào niệm xuất bào và nhập bào với nhập bào vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động Luyện tập: - HS tiến hành - Trình bày Thực hành: Thí thí nghiệm tượng co - Phân biệt giải thích - Vận dụng để giải thích tượng thực tế như: ngâm rau sống trước ăn, làm siro quả, tưới cây… nghiệm co co phản co phản co nguyên nguyên sinh sinh phản co nguyên sinh tượng co phản co nguyên sinh III Tổ chức hoạt động học A Khởi động Mục đích - Tạo tâm vui vẻ, thoải mái cho học sinh - Giúp HS huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân có liên quan đến học mới, kích thích tò mò muốn tìm hiểu học Nội dung - Giáo viên làm thí nghiệm: nhỏ giọt mực xanh vào cốc nước - GV hỏi HS tượng gì? Để vào bài, tế bào có xảy tượng khơng, tìm hiểu chủ đề: Vận chuyển chất qua màng sinh chất Dự kiến sản phẩm học sinh - HS nêu tượng khuếch tán, phân tử mực vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp dẫn đến cân nồng độ Kĩ thuật tổ chức - GV yêu cầu HS quan sát thí nghiệm trả lời câu hỏi: tượng gì? Hướng vận chuyển phân tử mực? - GV khẳng định lại dẫn vào B Hình thành kiến thức Mục đích - Nêu đường vận chuyển chất qua màng sinh chất - Phân biệt hình thức vận chuyển thụ động, chủ động, xuất bào nhập bào - Phân biệt khuếch tán, thẩm thấu - Phân biệt loại dung dịch : ưu trương, nhược trương, đẳng trương 2 Nội dung 2.1 Vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động chất qua màng sinh chất 2.2 Vận chuyển chất qua màng TB loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương 2.3 Nhập bào xuất bào Dự kiến sản phẩm học sinh Nội dung Vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động chất qua màng sinh chất Điểm phân biệt Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Hướng vận chuyển chất tan Từ nơi có nồng độ chất tan Từ nơi có nồng độ chất tan cao đến nơi có nồng độ chất thấp đến nơi có nồng độ tan thấp chất tan cao Điều kiện - Có chênh lệch nồng độ chất - Không cần có chênh lệch nồng độ chất Con đường vận chuyển - Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit kép - Vận chuyển nhờ protein xuyên màng (chất mang) - Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng Nội dung Vận chuyển chất qua màng TB loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương - Nhóm 1: Đặt tế bào mơi trường nhược trương, nước thẩm thấu vào tế bào, với tế bào động vật bị vỡ với tế bào động vật khơng bị vỡ có thành tế bào - Nhóm 2: Đặt tế bào mơi trường đẳng trương, tế bào ngun hình dạng - Nhóm 3: Đặt tế bào môi trường ưu trương, tế bào động vật teo lại, tế bào thực vật màng tế bào dần tách khỏi thành tế bào tế bào bị nước Nội dung Nhập bào xuất bào - Nhập bào tế bào đưa chất vào bên cách biến dạng màng sinh chất, xuất bào túi tiết kết hợp với màng sinh chất đẩy chất tiết tế bào Kĩ thuật tổ chức Nội dung Vận chuyển thụ động vận chuyển chủ động chất qua màng sinh chất Hoạt động GV Hoạt động HS - Chia lớp thành nhóm - Quan sát hình vẽ - Hoạt động nhóm - Chiếu hình 11.1 sgk phóng to - Yêu cầu HS quan sát, nhóm hồn thành - Hồn thành phiếu học tập phiếu học tập Điểm phân biệt Vận chuyển thụ động Hướng vận chuyển chất tan Điều kiện Con đường vận chuyển Kết luận Điểm phân biệt Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Hướng vận chuyển chất tan Từ nơi có nồng độ chất tan Từ nơi có nồng độ chất cao đến nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng tan thấp – chế khuếch độ chất tan cao tán chất tan, thẩm thấu nước) Điều kiện - Có chênh lệch nồng độ chất - Tuỳ thuộc vào nhu cầu trao đổi chất tế bào - Không cần lượng ATP - Cần lượng ATP - Không cần chất mang Con đường vận chuyển - Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit kép - Cần chất mang - Vận chuyển nhờ protein xuyên màng (chất mang) - Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng Nội dung Vận chuyển chất qua màng TB loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương Hoạt động GV Hoạt động HS - Chiếu hình tế bào động vật thực vật đặt môi trường ưu trương – - Quan sát đẳng trương – nhược trương hình vẽ - Hoạt động nhóm Hình Hình Hình - Yêu cầu HS quan sát tượng giải thích ngun nhân + Nhóm 1: quan sát giải thích hình + Nhóm 2: quan sát giải thích hình + Nhóm 3: quan sát giải thích hình Kết luận - Mơi trường ưu trương mơi trường có nồng độ chất tan lớn nồng độ chất tan tế bào - Môi trường đẳng trương môi trường có nồng độ chất tan nồng độ chất tan tế bào Môi trường nhược trương môi trường có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ chất tan tế bào Nội dung Nhập bào xuất bào Hoạt động GV Hoạt động HS - Chiếu hình 11.2 sgk phóng to - Quan sát hình vẽ - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trả lời câu - Trả lời hỏi: Hình thức vận chuyển hình có khác so với vận chuyển thụ động chủ động qua màng tế bào mục Kết luận: Nhập bào tế bào đưa chất vào bên cách biến dạng màng sinh chất (gồm thực bào chất rắn ẩm bào chất lỏng), xuất bào túi tiết kết hợp với màng sinh chất đẩy chất tiết tế bào - Tiêu tốn lượng ATP C Luyện tập: Thực hành: Thí nghiệm co phản co nguyên sinh Mục đích - HS làm thí nghiệm co phản co nguyên sinh - Rèn kĩ sử dụng kính hiển vi, kĩ làm tiêu - Năng lực thực phòng thí nghiệm Nội dung Thí nghiệm co phản co nguyên sinh tế bào biểu bì Thí nghiệm phản co ngun sinh việc điều khiển đóng mở khí khổng Dự kiến sản phẩm học sinh - Tiêu tạm thời tượng co phản co nguyên sinh thài lài tía Kĩ thuật tổ chức - GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 4.1 Thí nghiệm co phản co nguyên sinh tế bào biểu bì Cách tiến hành: -Dùng lưỡi dao cạo râu tách lớp biểu bì thài lài tía sau đặt lên phiến kính nhỏ sẵn gọt nước cất Đặt kính lên mẫu vật Dùng giấy thấm hút bớt nước dư phía ngồi - Đặt phiến kính lên bàn kính hiển vi sau chỉnh vùng có mẫu vật vào hiển vi trường quay vật kính x10 để quan sát vùng có mẫu vật - Chọn vùng có lớp tế bào mỏng để quan sát tế bào biểu bì sau chuyển sang vật kính x40 để quan sát rõ - Vẽ tế bào biểu bì bình thường tế bào cấu tạo nên khí khổng quan sát kính hiển vi vào Khí khổng lúc đóng hay mở? -Lấy tiêu khỏi kính hiển vi dùng ống nhỏ giọt nhỏ gọt dung dinh muối lỗng vào rìa kính dũng mảnh giấy thấm nhỏ đặt phía bên kính hút dung dịch để đưa nhanh dung dịch nước muối vào vùng có tế bào - Quan sát tế bào biểu bì khác kể từ sau nhỏ dung dịch nước muối để thấy trình co nguyên sinh diễn Chú ý, đồng độ muối đường cao làm cho tượng co nguyên sinh xảy nhanh, khó quan sát Có thể dùng dung dịch có nồng độ muối đường khác quan sát kính để thấy khác biệt mức đọ tốc độ co nguyên sinh - Vẽ tế bào bị co nguyên sinh chất quan sát kính hiển vi vào (?) Tế bào lúc có khác so với trước nhỏ nước muối? (?) Thay đổi nồng độ muối tốc độ co nguyên sinh diễn nào? Thí nghiệm phản co nguyên sinh việc điều khiển đóng mở khí khổng - Sau quan sát tượng co nguyên sinh tế bào biểu bì, nhỏ giọt nước cất vào rìa của kính giống ta nhỏ giọt nước muối thí nghiệm co nguyên sinh - Đặt tiêu lên kính hiển vi quan sát tế bào - Vẽ tế bào quan sát kính hiển vi vào (?) Lúc khí khổng đóng hay mở? Giải thích (?) Tế bào lúc có khác so với tế bào co ngun sinh ? Mô tả tượng qua sát sau nhỏ nước muối lên tiêu bản? Vẽ hình ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… ……… ? Mô tả tượng qua sát sau thấm muối nhỏ nước cất lên tiêu bản? Vẽ hình ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………… ……… - HS: Chú ý lắng nghe sau làm thí nghiệm trả lời câu hỏi giáo viên đưa phần hướng dẫn D Vận dụng, mở rộng Mục đích - Khuyến khích học sinh hình thành ý thức vệ sinh ăn uống, vận dụng vào nấu ăn…, bón phân cho hợp lý để bảo vệ môi trường Nội dung Câu ngâm rau sống nước muối loãng trước ăn lại diệt vi khuẩn? Câu Một bạn học sinh muốn hoa nhanh tốt, bạn tưới phân N – P – K cho cây, sau tưới bạn thấy héo chết Em giải thích? Câu Nêu cách xào rau muống không bị quắt lại xanh mướt? Dự kiến sản phẩm học sinh Câu Vì tế bào vi khuẩn bị nước Câu Vì bị sót Câu Đun cho mỡ nóng già, sau cho rau vào đảo để rau thấm mỡ làm chết tế bào phía ngồi, để hạn chế nước rau sau nêm gia vị Kĩ thuật tổ chức - Giáo viên đưa câu hỏi vào cuối học - HS làm việc cá nhân nhà trình bày vào tập - GV kiểm tra tập làm HS vào buổi sau ... động vận chuyển chủ động Vận chuyển chất qua - Phân biệt vận thụ động vận - Nhận biết màng sinh chất chuyển thụ động chuyển chủ động đường vận chuyển chủ chất qua - Nêu vận chuyển màng sinh chất. .. chuyển thụ động vận chuyển chủ động chất qua màng sinh chất Điểm phân biệt Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động Hướng vận chuyển chất tan Từ nơi có nồng độ chất tan Từ nơi có nồng độ chất tan cao... chất qua - Nêu vận chuyển màng sinh chất động chất qua đường vận số chất màng sinh chất chuyển thụ động vận chuyển chủ động Vận chuyển chất qua màng TB loại môi trường ưu trương, đẳng trương,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT, CHỦ ĐỀ: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn