SKKN vận dụng kiến thức cơ bản giải nhanh một số bài toán trắc nghiệm số phức hay và khó luyện thi THPT quốc gia image marked

19 55 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:52

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN NGUYÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC CƠ BẢN GIẢI NHANH MỘT SỐ BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC HAY VÀ KHÓ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2017 Người thực hiện: Nguyễn Danh Thanh Chức vụ: Giáo viên SKKN môn: Tốn THANH HỐ, NĂM 2017 MỤC LỤC NỘI DỤNG Trang I Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu II Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm 2.3.1 Các khái nệm 2.3.2 Các phép toán số phức 2.3.3 Các tính chất số phức 2.3.4 Giải phương trình bậc hai tập số phức 2.3.4 Một số toán thường gặp 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 16 III Kết luận, kiến nghị 17 3.1 Kết luận 17 3.2 Kiến nghị 17 Tài liệu tham khảo 18 I MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài1 Trong lộ trình đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo dịch chuyển giáo dục đào tạo đáp ứng nhu cầu người học xã hội; đề cao việc học sinh biết vận dụng kiến thức học vào giải vấn đề thực tiễn Năm học 2016- 2017, năm học thực bước đột phá đổi bản, tồn diện giáo dục là: đổi hình thức phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết giáo dục, đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan Kì thi THPT Quốc gia 2017 có mơn thi trắc nghiệm khách qua, có mơn Tốn với 50 câu trắc nghiệm mõi câu có phương án lựa chọn A- B- C- D, thời gian làm 90 phút, áp lực thời gian cao, nội dung đề thi đa phần nằm chương trình lớp 12, học sinh sử dụng kết môn Toán để xét Đại học- Cao đẳng cần phải làm câu hỏi mức độ vận dụng, có câu khó số phức Đây câu hỏi tương đối khó Để làm câu hỏi đòi hỏi học sinh ngồi việc nắm vững kiến thức bản, luyện tập nhiều phải biết vận dụng kiến thức hình học phẳng học lớp 10 Là giáo viên thường xuyên dạy mũi nhọn ôn thi tự nhiên định hướng Đại học, đối tượng học sinh chủ yếu học sinh khá, giỏi Nhiệm vụ trọng tâm giúp học sinh nắm kiến thức nghiên cứu sâu số nội dung chương trình học để phát triển tư đặc biệt nguồn tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh mơn Tốn đạt điểm cao kì thi Quốc gia THPT Từ thực tiễn giảng dạy bồi dưỡng học sinh ôn thi đại học nhiều năm, với kinh nghiệm trình giảng dạy học sinh khối 12 ôn thi THPT Quốc gia năm học 2016- 2017, Tác giả nhận thấy chưa có tài liệu bàn sâu vào vấn đề này, đồng nghiệp, nhà trường chưa có kinh nghiệm để giải khắc phục Do đó, việc nghiên cứu, khai thác, vận dụng kiến thức để giúp học sinh giải tốn trắc nghiệm hay khó số phức để học sinh đạt điểm cao kì thi THPT Quốc gia 2017 cấp thiết Tên đề tài: ‘‘Vận dụng kiến thức giải nhanh số tốn trắc nghiệm số phức hay khó luyện thi THPT Quốc gia 2017 ” Trong mục tác giả tham khảo TLTK số 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài tác giả mong muốn cung cấp cho học sinh số kiến thức, kỹ số dạng toán hay khó số phức; từ học sinh vận dụng giải tốn trắc nghiệm số phức hay khó kì thi THPT Quốc gia 2017 Đồng thời đề tài tài liệu bổ ích cho đồng nghiệp nhà trường sử dụng để bồi dưỡng học sinh năm học tới.2 1.3 Đối tượng nghiên cứu Tác giả tập trung nghiên cứu kiến thức có số phức số tính chất bất biến liên quan đến số phức kết hợp số tính chất hình học tọa độ mặt phẳng học sinh học lớp 10 để giải số toán trắc nghiệm hay khó số phức 1.4 Phương pháp nghiên cứu Trong phạm vi đề tài, tác giả sử dụng kết hợp phương pháp như: - Phương pháp xây dựng sở lý thuyết; - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin; - Phương pháp thống kê, xử lý số liệu II NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm3 Vấn đề tác nghiên cứu dựa sở khái niệm, tính chất phép toán số phức chương trình lớp 12 vận dụng kiến thức hình học tọa độ mặt phẳng học sinh học lớp 10 Chúng ta biết, số phức biểu diễn điểm mặt phẳng tọa độ Vì vậy, tốn số phức phải đảm bảo tính chất hình học phẳng Dạng đại số số phức gần giải tốn mức độ nhận biết, thơng hiểu vận dụng thấp, toán số phức mức độ vận dụng cao có nhiều thời gian gặp khó khăn sử dụng dạng đại số qua phép toán số phức Từ cấp em học tập số: tập số tự nhiện N, tập số nguyên Z, tập số hữu tỉ Q tập số thực R So với tập số phức C tập số thực vơ nhỏ bé, mà tốn tập số thực vô số Tập số phức phát triển bước tiến khoa học Trong vật lý ngày nay, số phức xuất nhiều Bởi vật lý liên quan đến hình học, có nhiều đại lượng khơng có độ lớn mà có hướng Mà nói đến hướng dễ đụng đến số phức, số ảo thể Trong mục 1.2 tác giả tự đưa Mục 2.1 2.2 tác giả quay 90 độ Ví dụ để mơ tả điện xoay chiều (là thứ điện ta dùng chủ yếu ngày nay) hay số thứ mạng điện nói chung, người ta dùng số phức Nội dung đề tài đáp ứng phần nhỏ chương trình, song tác giả nhận thấy toán ý tưởng vận dụng kiến thức tổng hợp Vậy tác giả mong muốn đồng nghiệp học sinh ngày vận dụng kiến thức tính chất để hình thành ý tưởng đề thi hay dạy học Tốn nói chung, dạy học chương số phức nói riêng tốt 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm4 Chương số phức nằm cuối chương trình giải tích lớp 12, nội dung học sinh song kiến thức không không nhiều khơng khó Lâu giáo viên học sinh khơng quan tâm cho dễ Trong kì thi Đại học THPT Quốc gia từ năm 2016 trở trước số lượng câu hỏi điểm chiếm khoảng 10% chủ yếu mức độ thơng hiểu vận dụng thấp; đồng thời kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh không vào phần số phức nên nhiều giáo viên không tâm khai thác toán số phức mức độ vận dụng cao Tuy nhiên, lần đề minh họa thử nghiệm Bộ Giáo dục Đào tạo thường có đến câu số phức mức độ vận dụng cao khiến học sinh giáo viên lúng túng Kì thi THPT Quốc gia 2017, với hình thức thi trắc nghiệm đề minh họa Bộ có câu hỏi khó số phức nên giáo viên học quan tâm song lại khơng có tài liệu nghiên cứu sâu vấn đề này, từ thực tiễn dạy học tác giả gặp phải khó khăn nên nghiên cứu đúc rút thành học kinh nghiệm 2.3 Vận dụng kiến thức giải số toán trắc nghiệm số phức hay khó luyện thi THPT Quốc gia 2017 2.3.1 Các khái niệm [ 2] a) Định nghĩa số phức - Mỗi biểu thức dạng a  bi , a, b  , i  1 gọi số phức - Đối với số phức z  a  bi , ta nói a phần thực, b phần ảo z - Tập hợp số phức kí hiệu  Chú ý: + Mỗi số thực a số phức với phần ảo 0: a  a  0i , ta có    a  + Số phức a  bi với a, b   gọi số ảo   b  Mục 2.2 tác giả, muc 2.3.1 tác giả tham khảo TLTK số + Số gọi số vừa thực vừa ảo; số i gọi đơn vị ảo b) Số phức Hai số phức phần thực phần ảo tương ứng chúng a  c nhau: a  bi  c  di   b  d c) Số phức đối số phức liên hợp Cho số phức z  a  bi , a, b  , i  1 - Số phức đối z kí hiệu  z  z  a  bi - Số phức liên hợp z kí hiệu z z  a  bi d) Biểu diễn hình học số phức Điểm M (a; b) mặt phẳng tọa độ Oxy gọi điểm biểu diễn số phức z  a  bi e) Môđun số phức Số phức z  a  bi biểu diễn M (a; b) mặt phẳng tọa độ  Oxy Độ dài vectơ OM gọi môđun số phức z KH | z |  Vậy: | z || OM | hay | z | a  b Nhận xét: | z ||  z || z | 2.3.2 Các phép toán số phức5 Cho hai số phức: z1  a  bi, z2  c  di Ta có: a) Phép cộng phép trừ hai số phức z1  z2  (a  bi )  (c  di )  (a  c)  (b  d )i z1  z2  (a  bi )  (c  di )  (a  c)  (b  d )i b) Phép nhân hai số phức z1.z2  (a  bi ).(c  di )  (ac  bd )  (ad  bc)i Nhận xét: z.z | z |2 | z |2 c) Phép chia hai số phức Với số phức z1  a  bi  , để tính thương z2 c  di  , ta nhân tử z1 a  bi mẫu với số phức liên hợp số phức z1  a  bi z2 c  di (c  di )(a  bi ) ac  bd ad  bc     i z1 a  bi (a  bi )(a  bi ) a  b a  b Mục 2.3.2 tác giả tham khảo TLTK số 2.3.3 Các tính chất số phức Cho số phức z  a  bi , a, b  , i  1 - Tính chất 1: Số phức z số thực  z  z - Tính chất 2: Số phức z số ảo  z   z Cho hai số phức z1  a1  b1i; z2  a2  b2i; a1 , b1 , a2 , b2   ta có: - Tính chất 3: z1  z2  z1  z2 - Tính chất 4: z1.z2  z1.z2 z  z - Tính chất 5:    ; z2   z2  z2 - Tính chất 6: | z1.z2 || z1 | | z2 | - Tính chất 7: z1 | z1 |  ; z2  z2 | z2 | - Tính chất 8: | z1  z2 |  | z1 |  | z2 | 2 - Tính chất 9: z1  z2  z1  z2  z1  z2 2.3.4 Giải phương trình bậc hai tập số phức a) Cơng thức nghiệm phương trình bậc hai Xét phương trình bậc hai: az  bz  c  (a  0) có   b 4ac - TH1: a, b, c số thực + Nếu   phương trình có nghiệm thực phân biệt z  + Nếu   phương trình có nghiệm kép thực z  b   2a b 2a + Nếu   phương trình có nghiệm phức phân biệt z  b  i  2a - TH2: a, b, c số phức + Nếu   phương trình có nghiệm kép thực z  b 2a + Nếu   0;   a  bi  ( x  iy ) Khi phương trình có hai nghiệm z  b  ( x  yi ) 2a Chú ý: Khi b số chẵn ta tính  ' cơng thức nghiệm tương tự tập hợp số thực Mục 2.3.3 2.3.4 tác giả tham khảo TLTK số tổng hợp từ kinh nghiệm dạy học nhiều năm 2.3.5 Một số toán thường gặp Bài tốn Cho số phức z có thỏa mãn | z | k  Tìm tâm bán kính đường tròn biểu diễn số phức w  (a  bi ) z  c  di Phương pháp giải: áp dụng tính chất 6: | z1.z2 || z1 | | z2 | Ta có | z | k | (a  bi ) | | z || a  bi | k | (a  bi ) z | k a  b Đặt w  x  yi  ( x  c)  ( y  d )i  (a  bi ) z  ( x  c)  ( y  d )i  (a  bi ) z  ( x  c)  (y  d )  k a  b  ( x  c)  (y  d )  k (a  b ) Vậy tập hợp điểm biểu diễn số phức w  (a  bi ) z  c  di lf đường tròn tâm I (c; d ) , bán kính R  k (a  b ) Nhận xét: sử dụng phương pháp nhanh gọn khơng khó xử lý tốn phức tạp khó Ví dụ Cho số phức z thỏa mãn z  Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  (3  4i ) z  i đường tròn Tính bán kính r đường tròn A r  B r  C r  20 D r  22 [4] HD: Đáp án C Ta có: z   z  4i   4i  (3  4i ) z  20 Mặt khác: w  (3  4i ) z  i  w  i  (3  4i ) z  a  bi  i  (3  4i ) z Lấy modun hai vế ta : a  (b  1)  202  r  20 Ví dụ Cho số phức z có mơđun 3, biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w   2i    i  z đường tròn có bán kính là? A B C 3 D [5] HD: Đáp án B Đặt w  x  yi  z =3    i  z   i  w   2i    i  z  ( x  3)  ( y  2)i    i  z  ( x  3)  ( y  2)    i  z  Mục 2.3.5 tác giả tham khảo từ TLTK số số 5, Bài toán 1, phương pháp giải nhanh ví dụ 1, tác giả 7 Ví dụ Tập hợp số phức w  1  i  z  với z số phức thỏa mãn z   hình tròn Tính diện tích hình tròn A 4 HD: Đáp án B B 2 C 3 D  [5] Ta có: (1  i ) z  (1  i )   i  Đặt w  x  yi  w  1  i  z   w - - i  1  i  z  (1  i )  w   i  1  i  z  (1  i )   R   S   R  2 Bài toán Cho số phức z thỏa mãn | z  a  bi |  z  c  di  k  Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z tìm M, n giá trị lớn nhỏ z  p  qi Phương pháp giải: Gọi z  x  yi  x, y    Trên mặt phẳng tọa độ Oxy gọi M  x; y  điểm biểu diễn số phức z Gọi A  a;b  , B  c;d  | z  a  bi |  z  c  di  k  ( x  a )  ( y  b)  ( x  c)  ( y  d )  k  MA  MB  k MA  MB  AB Mặt khác: Gọi I ( p; q ) z  p  qi  ( z  p )  ( z  q )  MI TH1: Nếu AB  k khơng tồn M, suy khơng tồn z nên không tồn M, n TH1: Nếu AB  k tập hợp điểm biểu diễn z đoạn thẳng AB Khi suy M, n TH1: Nếu AB  k tập hợp điểm biểu diễn z Elip nhận A, B làm tiêu điểm Từ suy M, n Nhận xét: sử dụng phương pháp đòi hỏi học sinh phải nắm vững số kiến thức hình học phẳng hình tọa độ mặt phẳng Ví dụ Xét số phức z thỏa mãn z   i  z   7i  Gọi m, M giá trị nhỏ giá trị lớn z   i Tính P  m  M A P  13  73 B P   73 C P   73 D P   73 [4] Ví dụ từ TLTK số 5, phương pháp giải nhanh toán tác giả, ví dụ từ tài liệu tham khảo số HD: Đáp án B Phương pháp: Gọi z  x  yi tìm tập hợp điểm biểu diễn z trục tọa độ từ tìm GTLN, GTNN biểu thức cho Cách giải: Gọi z  x  yi  x, y    Trên mặt phẳng tọa độ Oxy gọi P  x; y  điểm biểu diễn số phức z Gọi A  2;1 , B  4;7  AB   z   i  z   7i  x  2    y  1   x  4   y    PA  PB Suy tập hợp điểm P thỏa mãn đoạn thẳng AB Có z   i   x  1   y  1  PC với C 1; 1 Suy ra: M  PB  73 m  d  P, AB   5  73 M m 2 Ví dụ 9Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z   z   10 A Đường tròn  x     y    100 x2 y B Elip  1 25 C Đường tròn  x     y    10 D Elip 2 2 x2 y   [5] 25 21 HD: Đáp án D - Phương pháp : số phức z  x  yi z  x  y Từ ta có tập hợp điểm M biểu diễn số phức z Cách giải: gọi z  x  yi Khi điểm M  x; y  biểu diễn số phức z Ta có z   z   10  x   yi  x   yi  10  Đặt  x    y   x    y  10 F1  2;0  ; F2  2;0  , đó: MF1  MF2  10  F1F2    nên tập hợp 2 x2 y điểm M elip (E) có tiêu cự F1; F2 Gọi (E) có dạng:   a b  MF  MF2  10  2a a  Ta có:    b  52  22  21 F1F2   2c c   x2 y Vậy tập hợp điểm M elip:  E  :  1 25 21 Ví dụ tác giả tham khảo TLTK số 5, phương pháp giải nhanh tác giả Bài toán 10 Cho số phức z thỏa mãn | z  a  bi | z  c  di Tìm số phức w  z  p  qi có mơdun nhỏ Phương pháp giải: Gọi z  x  yi  x, y    Ta có: | z  a  bi | z  c  di  ( x  a )  ( y  b)  ( x  c)  ( y  d )  Ax  By  C  Rút y theo x vào môdun w ta tìm z Ví dụ Trong số phức thỏa mãn điều kiện | z   2i || z  i | , tìm số phức có mơdun nhỏ 3 A z   i B z    i 5 5 HD: Đáp án A Gọi z  a  bi,  a, b  R  C z  16  i 5 D z  16  i [5] 5 Ta có z   2i  z  i   a  1   b   i  a  b  i  i   a  1   b    a   b  1  2a  6b   a  3b  2 2 3 10   z  a  b   3b    b  10b  12b   10  b     5 5  2 2 1 Dấu “ ” xảy b    a  Vậy z   i 5 5 Ví dụ Cho số phức z, w thỏa mãn z   2i  z  4i , w  iz  Giá trị nhỏ w là: B C D 2 [5] 2 HD: Đáp án A Đặt z  a  bi  a, b    , z   2i  a    b   i z  4i  a   b   i A Nên ta có  a     b    a   b    a  b   b   a 2 Khi w  iz    a  bi  i    b   w  a   b  1  a   a  1 2 2 1 1  w  Dễ thấy a   a  1  2a  2a    a      w   2 2 2  10 2 Ví dụ 6, ví dụ tác giả tham khảo TLTK số 05 Bài toán phương pháp giải nhanh tác giả 10 11Bài toán Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1  m, z2  n, z1  z2  p Tính z1  z2 Phương pháp giải: 2 2 - Tính chất 9: z1  z2  z1  z2  z1  z2 Ta chứng minh:      z1  z2   z1  z2  z1  z2   z1  z2  z1  z2  z1  z2  z1 z2  z1 z2    2    Mà z1  z2   z1  z2  z1  z2   z1  z2  z1  z2  z1  z2  z1 z2  z1 z2 2  2 Suy ra: z1  z2  z1  z2  z1  z2  2  Ví dụ Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1  z2  z1  z2  Tính z1  z2 A B HD: Đáp án A 2 C  2 số Ta có: z1  z2  z1  z2  z1  z2 Ví dụ Cho a z1  z2 z1 , z2  z  z phức [5] trị biểu  bất kỳ, giá thức: z1  z2  z1  z2 A a  HD: Đáp án B Phương pháp: D bằng? B a  / C a  Sử dụng tính chất Ta có: a  z1  z2 D a  / [5] 2 z1  z2  z1  z2 2  z1  z2  2 z1  z1   Ví dụ 10 Cho z1 , z2 số phức thỏa mãn z1  z2  z1  z  Tính P 1 z1  z2 3 HD: Đáp án A A P  C P  B P  2  D P  Sử dụng tính chất 9: Ta có z1  z2  z1  z2  z1  z2 11 [5]  Bài toán tác giả, Các ví dụ 8, 9, 10 tác giả tham khảo từ TLTK số 5, PP giải nhanh tác giả 11  z1  z2  2 Áp dụng (*) với   z1  z2  12  12     z1  z2   z1  z  z z 1 1 Mặt khác P  z1  z2   z1  z2   z1  z2   3 3 3   12Bài tốn Vận dụng cơng thức nghiệm phương trình bậc hai nghiệm phức Phương pháp giải: - Phương trình bậc hai az  bz  c  (a  0) tập hợp số phức với hệ số thực ln có nghiệm số phức liên hợp - Gọi z1 , z2 nghiệm phương trình az  bz  c  (a  0) a, b, c b   z1  z2  a số thực hoăc số phức Khi ta có:   z z  c  a Ví dụ 11 Cho số phức z thỏa mãn z số thực w  z số  z2 thực Giá trị lớn biểu thức M  z   i là: A B 2 C D [5] HD: Đáp án B z  wz  z  w  Ta có: w  2 z Phương trình (1) có hai nghiệm hai số phức liên hợp z , z nên: z  z z  c   z   w  z   i  z  w   i  w   i  a Do tập hợp biểu diễn w đường tròn tâm I (1; 1) , bán kính R   w max   12  12  2 Ví dụ 12 Cho số phức z  cho z số thực w  số thực Tính A 12 z 1 z z  z2 B C D [5] Bài tốn tác giả, ví dụ 11, 12 tác giả tham khảo TLTK số 05, PP giải nhanh tác giả 12 HD: Đáp án B z  wz  z  w  (1) phương trình bậc hai với hệ số thực Ta có: w  1 z z  có hai nghiệm hai số phức liên hợp  z  z.z   2 1 z z2  z  Ví dụ số phức z  a  bi thỏa mãn z không số thực z  z 1  a  b4 số thực Tính giá trị biểu thức M   a  b6 A B C D [5] 3 HD: Đáp án B 13 13Cho z2  z  Ta có  k , k  , k   pt : (1  k ) z  (1  k ) z   k  có hai z - z 1 nghiệm hai số phức liên hợp Khi đó: 1 k z z  z    a  b2  1 k Ta có a  b  (a  b )  2a 2b   2a 2b 1- (1- 2a 2b )  M    2 2 2 2 2   1(13 a b ) a  b  ( a  b ) ( a  b )  a b   a b    Ví dụ 14 Cho số phức w hai số thực a, b Biết z1  w  2i z2  w  hai nghiệm phức pt z  az  b  Tính T  z1  z2 A T  13 B T  97 C T  85 D T  13 [5] HD: Đáp án B Đặt w  m  ni Ta có: z1  z2  3w  2i   3m    3n   i  a số thực n  2 4i    Lại có z1 z2   m   2m   i   b số thực    4i 4i 97 4  2m  3  m   m  Do z1   ; z2    T  3 3 13 Các ví dụ 13, 14 tác giả tham khảo TLTK số 13 * Bài tập tự luyện 14 Bài Trong số phức z thỏa điều kiện : z  3i  i.z   10 , có số phức z có mơ đun nhỏ Tính tổng số phức A - B + 4i C – 4i Bài D [5] Cho số phức z thỏa z  Biết tập hợp số phức w  z  i đường tròn Tìm tâm đường tròn A I  0;1 B I  0; 1 C I  1;0  D I 1;0  [5] Bài Tập hợp điểm biểu diễn số phức | z  |  | z  |  mặt phẳng tọa độ A Đường thẳng C Elip Bài z thỏa mãn B Đường tròn D Hypebol [5] Với hai số phức z1, z2 thỏa mãn z1  z2   6i z1  z2  2, tìm giá trị lớn biểu thức P  z1  z2 A P  B P   C P  26 D P  34  [5] Bài Cho số phức z thỏa mãn điều kiện z   4i  z  2i Tìm số phức z có mơ đun nhỏ A z  1  i C z   2i Bài Cho hai số phức z1 , z2 thỏa mãn z1  z2  z1  z2  Tính giá z  z  trị biểu thức P        z2   z1  A P   i C P  1 Bài B z  2  i D z   2i [5] B P  1  i D P   i [5] Cho số phức z thỏa mãn z   3i  Giá trị lớn z   i A 13  14 B C D 13  [5] Các tập từ đến 8được tác giả sưu tầm từ TLTK số 14 Bài mãn điều kiện 15Cho số phức z, tìm giá trị lớn zbiết z thỏa 2  3i z    2i A B Bài C D [5] Cho số phức z thỏa mãn z   Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w  1  2i  z  i đường tròn Tìm tọa độ tâm I đường tròn đó? A I  1; 2  B I 1;2  C I  1; 3 D I 1;3 [5] Bài 10 Cho số phức z thỏa mãn z   Biết tập hợp điểm biểu diễn   số phức w   3i z  đường tròn Tìm bán kính đường tròn đó? A r  C r  2 B r  D r  [5] ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án D B C C C C D D C B 15 Các tập 8,9,10 tác giả tham khảo từ TLTK số 15 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Kết vận dụng thân Tác giả thực việc áp dụng cách làm năm học 20162017 lớp 12C1 Kết thể kiểm tra nội dung sau: Bảng so sánh cụ thể: Lớp Sĩ Kết kiểm tra TN số phức Ghi số Điểm Điểm Điểm Điểm yếu, giỏi tr.b 12C1 (2016 – 2017) 40 14 14 6 Lớp Tốn Đây nội dung hay khó nên kết phản ánh khả vận dụng học sinh phụ thuộc vào vốn kiến thức tích lũy em Triển khai trước tổ môn Tác giả đưa đề tài tổ để trao đổi, thảo luận rút kinh nghiệm Đa số đồng nghiệp tổ đánh giá cao vận dụng có hiệu quả, tạo hứng thú cho học sinh giúp em hiểu sâu, nắm vững chất vấn đề tạo thói quen sáng tạo nghiên cứu học tập Và nay, kinh nghiệm tổ thừa nhận có tính thực tiễn tính khả thi Hiện nay, tiếp tục xây dựng thêm nhiều ý tưởng để giúp học sinh trường THPT Nguyễn Xuân Nguyên học tập nội dung cách tốt để đạt kết cao kì thi 16 III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận - Trong dạy học giải tập tốn nói chung dạy học giải tập tốn số phức nói riêng, việc xây dựng toán riêng lẻ thành hệ thống theo trình tự logic có đặt phương pháp quy trình giải tốn giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với nội dung học, đồng thời phát triển tư học toán tạo niềm vui hứng thú dạy học toán - Đề tài phát triển xây dựng thành hệ thống toán số phức giải nhờ kiến thức số phức hình tọa độ phẳng đề thành sách tham khảo cho học sinh giáo viên 3.2 Kiến nghị Trong dạy học giải tập toán, giáo viên cần xây dựng giảng thành hệ thống tập có phương pháp quy trình giải tốn Khuyến khích học sinh xây dựng tập toán liên quan đến dạng tập toán giảng Phát triển nhân rộng đề tài có ứng dụng thực tiễn cao, đồng thời viết thành sách tham khảo cho học sinh giáo viên XÁC NHẬN CỦA Thanh Hóa, ngày 29 tháng năm 2017 HIỆU TRƯỞNG Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Danh Thanh 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nghị Số: 29-NQ/TW, ngày tháng 11 năm 2013 [2] SGK Giải tích 12_NXB Giáo dục [3] SGK hình học 10_ NXB Giáo dục [4] Đề minh họa thpt Quốc gia môn toan 2017 Bộ [5] Tham khảo số đề thi thử THPT Quốc gia 2017 Sở trường mạng internet - Nguồn: http://www.dethi.violet.vn - Nguồn: http://www.vnmath.com - Nguồn: http://www.tintuyensinh247 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC XẾP LOẠI CẤP NGÀNH Năm học Nội dung đề tài Xếp loại Ghi cấp Sở 2010-2011 “Hướng dẫn học sinh sử dụng phương C pháp tọa độ để giải tốn hình” 2014- 2015 ‘‘Vận dụng tính chất hình học giải số B tốn khó tọa độ mặt phẳng ” 18 ... giả mong muốn cung cấp cho học sinh số kiến thức, kỹ số dạng tốn hay khó số phức; từ học sinh vận dụng giải toán trắc nghiệm số phức hay khó kì thi THPT Quốc gia 2017 Đồng thời đề tài tài liệu... phải khó khăn nên nghiên cứu đúc rút thành học kinh nghiệm 2.3 Vận dụng kiến thức giải số tốn trắc nghiệm số phức hay khó luyện thi THPT Quốc gia 2017 2.3.1 Các khái niệm [ 2] a) Định nghĩa số phức. .. gia 2017 cấp thi t Tên đề tài: ‘ Vận dụng kiến thức giải nhanh số toán trắc nghiệm số phức hay khó luyện thi THPT Quốc gia 2017 ” Trong mục tác giả tham khảo TLTK số 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN vận dụng kiến thức cơ bản giải nhanh một số bài toán trắc nghiệm số phức hay và khó luyện thi THPT quốc gia image marked , SKKN vận dụng kiến thức cơ bản giải nhanh một số bài toán trắc nghiệm số phức hay và khó luyện thi THPT quốc gia image marked

Từ khóa liên quan