SKKN một số sai lầm thường gặp của học sinh khi tính tích phân image marked

17 42 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:48

SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” Phần I: mở đầu I/đặt vấn đề Trong đề thi tốt nghiệp THPT , Đại học , Cao đẳng, THCN năm tốn tích phân khơng thể thiếu học sinh THPT tốn tích phân tốn khó cần đến áp dụng linh hoạt định nghĩa, tính chất , phương pháp tính tích phân Trong thực tế đa số học sinh tính tích phân cách máy móc là: tìm ngun hàm hàm số cần tính tích phân dùng định nghĩa tích phân phương pháp đổi biến số, phương pháp tính tích phân phần mà học sinh để ý đến nguyên hàm hàm số tìm có phải ngun hàm hàm số đoạn lấy tích phân hay khơng? phép đặt biến phương pháp đổi biến số có nghĩa khơng? Phép biến đổi hàm số có tương đương khơng? q trình tính tích phân học sinh thường mắc phải sai lầm dẫn đến lời giải sai qua thực tế giảng dạy nhiều năm nhận thấy rõ yếu điểm học sinh mạnh dạn đề xuất sáng kiến : “ Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân” SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” Nhằm giúp học sinh khắc phục yếu điểm nêu từ đạt kết cao giải tốn tích phân nói riêng đạt kết cao q trình học tập nói chung II/Lí chọn đề tài : “ Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân” tốn Đại Số Giải Tích 12 Nó cho phép tiếp cận nhanh toán phức tạp, cụ thể tính giá trị dạng tích phân nhìn thấy sai lệch , mà ta sử dụng khơng phương pháp …vv Chính tơi chọn đề tài : “ Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân” Nó thật có ích tơi dạy cho em 12 để bước vào bậc học cao Với hệ thống tập này,nhưng tơi tin tưởng phần khơng thể thiếu cho em học sinh bạn đồng nghiệp tham khảo Mong bạn đọc, đồng nghiệp có nhiều đóng góp quý báu Xin cảm ơn ! III/lịch sử vấn đề : Nguyên hàm tích phân với phương pháp tương ứng có từ lâu , : “ Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân” để ý đến SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” Với quan sát , mạnh dạn đưa đề tài khoảng thời gian suy nghĩ từ đến năm Tuy , không ngừng tham khảo ý kiến em đồng nghiệp để hồn chỉnh IV/giới hạn đề tài : Về kiến thức : Nguyên hàm tích phân giới hạn phần kiến thức học kỳ II sách đại số giải tích 12 Về thời gian : khơng nhiều nghiên cứu nhìn nhận việc dạy , theo dõi việc học em Nhưng với tinh thần giáo dục , nên khó khăn vược qua V/ phương pháp : + Lựa chọn ví dụ tập cụ thể phân tích tỉ mỉ sai lầm học sinh vận dụng hoạt động lực tư kỹ vận dụng kiến thức học sinh để từ đưa lời giải tốn +Thực nghiệm sư phạm SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” Phần II: nội dung I/ sở khoa học : Dựa nguyên tắc trình nhận thức người từ: “ sai đến gần đến khái niệm đúng”, nguyên tắc dạy học đặc điểm trình nhận thức học sinh II/ nội dung cụ thể Một số sai lầm học sinh tính tích phân Bài tập minh hoạ: Bài 1: Tính tích phân: I = 2 dx  (x  1) dx * Sai lầm thường gặp: I =  =  (x  1) d ( x  1)  ( x  1) 2 =- x 1 2 =- -1 = - * Nguyên nhân sai lầm : Hàm số y = không xác định x= -1   2;2 suy hàm số không liên ( x  1) tục  2;2 nên không sử dụng công thức Newtơn – leibnitz cách giải SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” * Lời giải Hàm số y = không xác định x= -1   2;2 suy hàm số không liên ( x  1) tục  2;2 tích phân khơng tồn * Chú ý học sinh: Khi tính b f ( x)dx cần ý xem hàm số y=f(x) có liên tục a; b khơng?  a có áp dụng phương pháp học để tính tích phân cho khơng kết luận tích phân khơng tồn * Một số tập tương tự: Tính tích phân sau: dx  (x  4) 1/ 2/  x( x  1) dx 2  3/  dx cos x  x e x  x dx x3 1 4/  Bài :Tính tích phân: I =  dx   sin x * Sai lầm thường gặp: Đặt t = tg  dx 2dt   sin x =  (1  t ) x 1 t2 2dt dx = ; =  t  sin x (1  t ) =  2(t  1) 2 d(t+1) = +c t 1 SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ”  I=  dx   sin x = 2 x tg   2 = tg  1 - tg   tg khơng xác định nên tích phân khơng tồn *Nguyên nhân sai lầm: Đặt t = tg x x x  0;   x =  tg khơng có nghĩa 2 * Lời giải đúng:  dx   sin x I= =  dx    cos x   2   x  d      x  2 4   tg    0 = tg  tg       2 4 2 x cos    2 4  * Chú ý học sinh: Đối với phương pháp đổi biến số đặt t = u(x) u(x) phải hàm số liên tục có đạo hàm liên tục a; b *Một số tập tương tự: Tính tích phân sau: 1/  dx  sin x  dx  cos x 2/  Bài 3: Tính I =  x  6x  dx * Sai lầm thường gặp: SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” I=  x  3  6x  dx =   x  3 dx    x  3d  x  3  4  x 0    4 2 * Nguyên nhân sai lầm: Phép biến đổi x  3  x  với x  0;4 không tương đương * Lời giải đúng: I=  x  6x  dx 4 0 =  x  32 dx   x  d x  3    x  3d x  3   x  3d x  3 =- x  32  x  32   5 2 * Chú ý học sinh: 2n  f x 2 n I=  f x  b 2n   f x  2n a n  1, n  N  b   f x dx ta phải xét dấu hàm số f(x) a; b dùng tính chất a tích phân tách I thành tổng phân không chứa dấu giá trị tuyệt đối Một số tập tương tự: 1/ I =    sin x dx ; 2/ I =  x  x  x dx 3/ I =     x    dx x   SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ”  4/ I =   tg x  cot g x  dx Bài 4: Tính I = x 1 dx  2x  * Sai lầm thường gặp: I= d  x  1  x  1 1 1  arctg  x  1 01  arctg1  arctg   * Nguyên nhân sai lầm : Học sinh không học khái niệm arctgx sách giáo khoa thời * Lời giải đúng: Đặt x+1 = tgt  dx  1  tg t dt với x=-1 t = với x = t =  Khi I =   1  tg t dt  tg t    dt  t    * Chú ý học sinh: Các khái niệm arcsinx , arctgx khơng trình bày sách giáo khoa thời; Học sinh đọc thấy số tập áp dụng khái niệm sách tham khảo, sách viết theo sách giáo khoa cũ (trước năm 2000) Từ năm 2000 đến khái niệm khơng có sách giáo khoa nên SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” học sinh khơng áp dụng phương pháp Vì gặp tích phân b 1 x dạng dx ta dùng phương pháp đổi biến số đặt t = tgx t = cotgx ; a b  a dx đặt x = sint x = cost 1 x2 *Một số tập tương tự: x  16 dx x  1/ I = 2x  2x  0 x  dx 2/ I = 3/ I =  x dx  x8 Bài 5: Tính :I =  x3 1 x2 dx *Suy luận sai lầm: Đặt x= sint , dx = costdt  x3 sin t dx   dt cos t 1 x2 Đổi cận: với x = t = với x= t = ? * Nguyên nhân sai lầm: SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” Khi gặp tích phân hàm số có chứa  x thường đặt x = sint tích phân gặp khó khăn đổi cận cụ thể với x = khơng tìm xác t = ? * Lời giải đúng: Đặt t =  x  dt = x 1 x2 dx  tdt  xdx Đổi cận: với x = t = 1; với x = I = 15 x3 1 x2 15 1  t tdt  1  t dt   t  t     t   15 = dx t = 15  15 15 15  33 15        192 192   * Chú ý học sinh: Khi gặp tích phân hàm số có chứa  x thường đặt x = sint gặp tích phân hàm số có chứa 1+x2 đặt x = tgt cần ý đến cận tích phân cận giá trị lượng giác góc đặc biệt làm theo phương pháp khơng phải nghĩ đếnphương pháp khác *Một số tập tương tự:  1/ tính I = 2/tính I = x x3 1 x2 dx dx x2 1 10 SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” x2 1 Bài 6: tính I =  dx 1  x   1   x   x  dx * Sai lầm thường mắc: I =   2   1  x x    x2 x  Đặt t = x+  dt  1  x  1  dx x2  Đổi cận với x = -1 t = -2 ; với x=1 t=2; 2 dt 1 I= = (  )dt =(ln t  -ln t  ) t 2 t  2 t  = ln 2 2  ln 2 2  ln 2  ln t t 2 2 2 2 1 x2 1 x  * Nguyên nhân sai lầm: sai  1;1 chứa x = nên 1 x x x2 chia tử mẫu cho x = * Lời giải đúng: xét hàm số F(x) = F’(x) = Do I = 2 2 ln x2  x 1 x2  x 1 (ln x2  x 1 x2  x 1 )  x2 1 x4 1 x2 1 x2  x 1 = dx ln  2 x2  x 1 1  x 1  ln 2 2 11 SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” *Chú ý học sinh: Khi tính tích phân cần chia tử mẫu hàm số cho x cần để ý đoạn lấy tích phân phải khơng chứa điểm x = III/Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: 1/Kết từ thực tiễn: Ban đầu học sinh gặp khó khăn định việc giải dạng tích phân nêu.Tuy nhiên giáo viên cần hướng dẫn học sinh tỉ mỉ cách phân tích tốn tích phân từ hàm số dấu tích phân,cận tích phân để lựa chọn phương pháp phù hợp sở giáo viên đưa sai lầm mà học sinh thường mắc phải trình suy luận,trong bước tính tích phân từ hướng em đến lời giải 12 SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” Sau hướng dẫn học sinh yêu cầu học sinh giải số tập tích phân sách giáo khoa Giải Tích Lớp 12 số đề thi tuyển sinh vào đại học,cao đẳng trung học chuyên nghiệp năm trước em thận trọng tìm trình bày lời giải giải lượng lớn tập 2/Kết thực nghiệm: Sáng kiến áp dụng năm học 2007-2008 Bài kiểm tra hai đối tượng lớp 12A1(28 học sinh) không áp dụng sáng kiến 12C4(37 học sinh) áp dụng sáng kiến sau: xếp loại giỏi tb yếu đối tượng 12C1 50% 40% 10% 0% 12C4 0% 0% 40% 60% Sau thực sáng kiến học sinh học tập tích cực hứng thú đặc biệt giải toán tích phân em tính tích phân thận trọng hiểu chất vấn đề khơng tính rập khn cách máy móc trước, việc thể việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh 13 SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” phần III:kết luận – kiến nghị I/ kết luận: Nghiên cứu, phân tích số sai lầm học sinh tính tích phân có ý nghĩa lớn trình dạy học áp dụng sáng kiến giúp học sinh nhìn thấy điểm yếu hiểu biết chưa thật thấu đáo vấn đề từ phát huy học sinh tư độc lập, lực suy nghĩ tích cực chủ động củng cố trau thêm kiến thức tính tích phân từ làm chủ kiến thức, đạt kết cao trình học tập kỳ thi tuyển sinh vào trường đại học, cao đẳng , THCN II/ Kiến nghị: Hiện nhà trường có số sách tham khảo nhiên chưa có sách tham khảo viết sai lầm học sinh giải tốn Vì nhà trường cần quan tâm việc trang bị thêm sách tham khảo loại để học sinh tìm tòi sai lầm thường mắc giải toán để em tránh sai lầm làm tập 14 SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” tài liệu tham khảo Kiến thức giải tích 12 ( Phan Văn Đức- Đỗ Quang Minh – Nguyễn Thanh Sơn – Lê Văn Trường – NXB ĐH Quốc gia thành phố HCM - 2002) Phương pháp giải tốn Tích phân Giải tích tổ hợp ( Nguyễn Cam – NXB Trẻ ) Phương pháp giải tốn Tích phân (Trần Đức Hun – Trần Chí Trung – NXB Giáo Dục) Sách giáo khoa Giải tích 12 (Ngơ Thúc Lanh Chủ biên – NXB GD – 2000) Phương pháp giải tốn Tích phân ( Lê Hồng Đức – Lê Bích Ngọc – NXB Hà Nội – 2005) Sai lầm thường gặp sáng tạo giải toán ( Trần Phương Nguyễn Đức Tấn – NXB Hà Nội – 2004) 15 SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” mục lục phần I : mở đầu trang I Đặt vấn đề II.Lí chọn đề tài III.Lịch sử vấn đề : IV.Giới hạn đề tài : V Phương pháp nghiên cứu 16 SKKN : “Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” phần II : Nội dung I Cơ sở khoa học II Nội dung cụ thể III Hiệu sáng kiến 10 phần III: Kết luận - kiến nghị 11 Hết ! 17 ... đề : Nguyên hàm tích phân với phương pháp tương ứng có từ lâu , : “ Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân” để ý đến SKKN : Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” Với... động, sáng tạo học sinh 13 SKKN : Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” phần III:kết luận – kiến nghị I/ kết luận: Nghiên cứu, phân tích số sai lầm học sinh tính tích phân có ý... đưa sai lầm mà học sinh thường mắc phải q trình suy luận,trong bước tính tích phân từ hướng em đến lời giải 12 SKKN : Một số sai lầm thường gặp học sinh tính tích phân ” Sau hướng dẫn học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số sai lầm thường gặp của học sinh khi tính tích phân image marked , SKKN một số sai lầm thường gặp của học sinh khi tính tích phân image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn