SKKN một số giải pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ image marked

20 46 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:47

Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VƠ TỈ MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài: - Căn vào phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn trường THPT Triệu Sơn năm học 2016-2017 - Năm học 2016-2017, phân công trực tiếp giảng dạy lớp 10 Đa số học sinh nhận thức chậm, giáo viên cần có phương pháp cụ thể cho dạng toán để học sinh nắm tốt - Trong chương trình tốn THPT, mà cụ thể phân môn Đại số 10, em học sinh tiếp cận với phương trình chứa ẩn dấu tiếp cận với vài cách giải thơng thường tốn đơn giản Tuy nhiên thực tế tốn giải phương trình chứa ẩn dấu phong phú đa dạng đặc biệt đề thi Đại học - Cao đẳng -THCN, em gặp lớp toán phương trình vơ tỷ mà có số em biết phương pháp giải trình bày lủng củng chưa gọn gàng, sáng sủa chí mắc số sai lầm khơng đáng có trình bày Tại lại vậy? - Lý là: Trong chương trình SGK Đại số lớp 10 hành trình bày phần đầu chương III (Giữa học kỳ I) hạn hẹp có tiết lý thuyết sách giáo khoa, giới thiệu sơ lược ví dụ đưa cách giải rườm rà khó hiểu dễ mắc sai lầm, phần tập đưa sau học hạn chế Mặt khác số tiết phân phối chương trình cho phần q nên q trình giảng dạy, giáo viên khơng thể đưa đưa nhiều tập cho nhiều dạng để hình thành kỹ giải cho học sinh Nhưng thực tế, để biến đổi giải xác phương trình chứa ẩn dấu đòi hỏi học sinh phải nắm vững nhiều kiến thức, phải có tư mức độ cao phải có lực biến đổi toán học nhanh nhẹn thục 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Từ lý chọn đề tài, từ sở thực tiễn giảng dạy khối lớp 10 trường THPT, với kinh nghiệm thời gian giảng dạy Tôi tổng hợp, khai thác hệ thống hoá lại kiến thức thành chuyên đề: “ Một số giải pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ giải phương trình vơ tỉ’’ - Qua nội dung đề tài mong muốn cung cấp cho học sinh số phương pháp tổng quát số kỹ phát đâu điều kiện cần đủ Học sinh thơng hiểu trình bày tốn trình tự, logic, khơng mắc sai lầm biến đổi Hy vọng đề tài nhỏ đời giúp bạn đồng nghiệp em học sinh có nhìn tồn diện phương pháp giải lớp tốn giải phương trình vơ tỷ 1.3 Đối tượng nghiên cứu: - Phương trình vơ tỉ (Phương trình chứa ẩn dấu căn) - Nội dung phần phương trình vơ tỉ số tốn bản, nâng cao nằm chương trình đại số 10 - Một số giải phương trình chứa ẩn dấu đề thi Đại học - Cao đẳng - TCCN 1.4 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp: - Nghiên cứu lý luận chung - Khảo sát điều tra từ thực tế dạy học - Tổng hợp so sánh , đúc rút kinh nghiệm Cách thực hiện: - Trao đổi với đồng nghiệp, tham khảo ý kiến giáo viên môn - Liên hệ thực tế nhà trường, áp dụng đúc rút kinh nghiệm qua trình giảng dạy - Thông qua việc giảng dạy trực tiếp lớp khối 10 năm học - Thời gian nghiên cứu: Năm học 2016 – 2017 1.5 Những điểm sáng kiến kinh nghiệm: - Tăng số lượng đa dạng tập tự rèn luyện - Rút kinh nghiệm sâu sắc dạng toán dễ mắc phải sai lầm trình giải NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luậncủa sáng kiến kinh nghiệm: - Nhiệm vụ trung tâm trường học THPT hoạt động dạy thầy hoạt động học trò, xuất phát từ mục tiêu đào tạo “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Giúp học sinh củng cố kiến thức phổ thơng đặc biệt mơn tốn học cần thiết thiếu đời sống người Mơn Tốn mơn học tự nhiên quan trọng khó với kiến thức rộng, đa phần em ngại học môn - Muốn học tốt mơn tốn em phải nắm vững tri thức khoa học mơn tốn cách có hệ thống, biết vận dụng lý thuyết linh hoạt vào dạng tập Điều thể việc học đơi với hành, đòi hỏi học sinh phải có tư logic cách biến đổi Giáo viên cần định hướng cho học sinh học nghiên cứu mơn tốn học cách có hệ thống chương trình học phổ thông, vận dụng lý thuyết vào làm tập, phân dạng tập tổng hợp cách giải - Do vậy, mạnh dạn đưa sáng kiến kinh nghiệm với mục đính giúp cho học sinh THPT vận dụng tìm phương pháp giải gặp tốn giải phương trình chứa ẩn dấu Trong sách giáo khoa Đại số 10 nêu phương trình dạng: 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) trình bày phương pháp giải cách biến đổi hệ quả, trước giải đặt điều kiện 𝑓(𝑥) ≥ Nhưng nên để ý điều kiện đủ để thực phép biến đổi trình giải học sinh dễ mắc sai lầm lấy nghiệm loại bỏ nghiệm ngoại lai nhầm tưởng điều kiện 𝑓(𝑥) ≥ điều kiện cần đủ phương trình Tuy nhiên gặp tốn giải phương trình vơ tỉ, có nhiều tốn đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng kết hợp nhiều kiến thức kĩ phân tích biến đổi để đưa phương trình từ dạng phức tạp dạng đơn giản Trong giới hạn SKKN tơi hướng dẫn học sinh hai dạng phương trình thường gặp số toán vận dụng biến đổi số dạng tốn khơng mẫu mực (dạng không tường minh) nâng cao * Dạng 1: Phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) (1) {𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)= ≥𝑔 0(𝑥) Phương trình (1) ↔ Điều kiện 𝑔(𝑥) ≥ điều kiện cần đủ phương trình (1) sau giải phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑔2(𝑥) cần so sánh nghiệm vừa nhận với điều kiện 𝑔(𝑥) ≥ để kết luận nghiệm mà không cần phải thay vào phương trình ban đầu để thử để lấy nghiệm * Dạng 2: phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) (2) { 𝑓(𝑥) ≥ Phương trình (2) ↔ 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) Điều kiện 𝑓(𝑥) ≥ điều kiện cần đủ phương trình (2) Chú ý không thiết phải đặt điều kiện đồng thời 𝑓(𝑥) 𝑔(𝑥) khơng âm ta có 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) *Dạng tốn khơng mẫu mực: Loại thực qua ví dụ cụ thể 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm: Học sinh trường THPT Triệu Sơn đa số học sinh có điểm đầu vào thấp nên nhận thức chậm, chưa hệ thống kiến thức Khi gặp tốn phương trình vơ tỉ chưa phân loại định hình cách giải, lúng túng đặt điều kiện biến đổi,trong phương trình loại có nhiều dạng Nhưng bên cạnh chương trình đại số 10 khơng nêu cách giải tổng quát cho dạng, thời lượng dành cho phần Qua việc khảo sát kiểm tra định kỳ việc học tập, làm tập hàng ngày nhận thấy học sinh thường bỏ qua khơng giải trình bày cách giải đặt điều kiện lấy nghiệm sai phần Khi giảng dạy cho học sinh nhận thấy: Khi gặp tốn: Giải phương trình 2x  = x - (1) [1] Sách giáo khoa đại số 10 giải sau Điều kiện phương trình (1) x  (*) (1)  2x - = x2 - 4x +  x2 - 6x + = Phương trình cuối có nghiệm x = + x = - Cả hai nghiệm thoả mãn điều kiện (*) phương trình (1) thay giá trị nghiệm tìm vào phương trình (1) giá trị x = - bị loại Vậy nghiệm phương trình (1) x = + Mặt khác, số học sinh có ý kiến sau giải nghiệm phương trình cuối cần so sánh với điều kiện x  (*) để lấy nghiệm nghiệm phương trình x = + x = - Theo cách giải vừa nêu phức tạp việc thay giá trị nghiệm vào phương trình ban đầu để thử sau loại bỏ nghiệm ngoại lai dễ dẫn đến sai lầm số học sinh lấy nghiệm cuối nhầm tưởng điều kiện x  điều kiện cần đủ Khi gặp tốn: Giải phương trình 5x2  x  = x3 5 x  x   Học sinh thường đặt điều kiện  x   sau bình phương hai vế để giải phương trình Điều ý học sinh tìm cách để biểu thị hệ điều kiện phương trình mà khơng biết cần điều kiện x +  điều kiện cần đủ mà không cần đặt đồng thời hai điều kiện Khi gặp tốn: Giải phương trình (x + 4) x  = [5] Một số HS có lời giải sai sau: x    x  4  x   x-2 =0 Ta có: (x + 4) x  = ↔  Nhận xét: Đây toán đơn giản giải mắc sai lầm mà khơng đáng có Rõ ràng x = - nghiệm phương trình B   Chú ý rằng: A B    A   B   bị bỏ qua điều kiện là: B ≥ (x ≥ 2) Khi gặp tốn: Giải phương trình x  12 x  11 = 4x2 - 12x + 15 Một số học sinh thường đặt điều kiện bình phương hai vế đến phương trình bậc bốn khó để giải kết cuối phương trình bậc bốn chưa có cách giải cụ thể học sinh bậc phổ thông Khi gặp tốn: Giải phương trình x  5 x2  x  [5] x5 Một số HS có lời giải sai sau: Ta có: ( x  5) x2  x2  x5 ( x  5) ( x  2)  x  x    x  2    2  x  x  10  x  x   x  5 x     x    x  2   3 x  x   10  x  2   x  14 Vậy phương trình cho vơ nghiệm Nhận xét: Rỏ ràng x = 14 nghiệm phương trình Lời giải làm cho tốn có nghiệm trở thành vô nghiệm Cần ý rằng: B A  AB A  0; B   B  AB A  0; B  Lời giải xét thiếu trường hợp A < 0; B < Lúc vai trò người giáo viên quan trọng, phải hướng dẫn rõ cho học sinh phương pháp giải dạng toán, nên giải cho hợp lý loại toán để toán biến đổi suy luận có logic tránh tình rườm rà phức tạp dễ mắc sai lầm Trên sở hình thành cho học sinh kỹ tốt giải tốn phương trình vô tỉ 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề: Qua nghiên cứu trao đổi đúc rút kinh nghiệm từ thực tế ý kiến đồng nghiệp mạnh dạn đưa hướng gải vấn đề học sinh với giải pháp: Đưa số giải pháp giúp học sinh hình thành kĩ biến đổi giải phương trình chứa ẩn dấu Giải pháp 1: * Hướng dẫn học sinh giải phương trình dạng : f(x) = g(x) (1) a) Phương pháp: Giáo viên cho học sinh thấy bình phương hai vế để đến phương trình tương đương hai vế phải không âm, tức là: {f(x)g(x)= ≥g (x) PT f(x) = g(x)↔ Điều g(x) ≥ điều kiện cần đủ f(x) = g2(x) ≥ Không cần đặt thêm điều kiện f(x) ≥ b) Các ví dụ: Ví dụ 1: Giải phương trình x  = x - (1) Giải: Điều kiện x  (*) (Chú ý: không cần đặt thêm điều kiện 3x -  0) Khi pt(1)  3x - = (x - 3)2  x2 - 6x + = 3x -  x2 - 9x + 13 =   29 x     29 x   đối chiếu với điều kiện (*) ta thu nghiệm phương trình (1) x =  29 Lưu ý: Không cần phải thay giá trị nghiệm vào phương trình ban đầu để thử mà cần so sánh với điều kiện x  (*) để lấy nghiệm Ví dụ 2: Giải phương trình x  x  - 3x = (2) Nhận xét : Biểu thức dấu biểu thức bậc hai, nên sử dụng phương pháp biến đổi hệ gặp khó khăn biểu thị điều kiện để 3x2 - 2x -1  thay giá trị nghiệm vào phương trình ban đầu để lấy nghiệm Ta giải sau: Giải : Điều kiện: x  - (**) Khi pt(2)  3x2 - 2x - = (3x + 1)2  3x2 - 2x - = 9x2 + 6x +  3x2  x  1 + 4x + =   x    đối chiếu với điều kiện (**) ta thu nghiệm pt(2) x = - Ví dụ 3: Giải phương trình x  12 x  11 = 4x2 - 12x + 15 (3) [5] Nhận xét: Biểu thức dấu biểu thức bậc hai, ta bình phương hai vế đến phương trình bậc bốn khó giải Ta giải toán sau: Giải : Chưa vội đặt điều kiện bước giả ta biến đổi pt(3)  4x2 - 12x + 11 - x  12 x  11 + = Đặt x  12 x  11 = t ; đk t  , (***) Phương trình trở thành: t2 - 5t + = t   t  (thoả mãn điều kiện (***) ) *) Với t = → x  12 x  11 =  4x2 - 12x + 10 = phương trình vơ nghiệm *) Với t = → x  12 x  11 =  4x2 - 12x - =   56 x     56 x   Vậy nghiệm phương trình là: x =  56 x=  56 10 Như gặp toán thuộc dạng nêu học sinh chủ động cách đặt vấn đề giải : Điều kiện phương trình gì? đặt gì? biến đổi biến đổi tương đương? biến đổi biến đổi hệ quả? kết luận nghiệm cuối dựa vào điều kiện nào? Giải pháp 2: * Hướng dẫn học sinh giải phương trình dạng 2: f(x) = g(x) (2) a) Phương pháp: Giáo viên hướng dẫn học sinh đặt điều kiện biến đổi Pt (2)  ≥ (g(x) ≥ 0) {f(x)f(x) = g(x) Lưu ý: Không cần đặt đồng thời f(x) ≥ g(x) ≥ f(x) = g(x) b) Các ví dụ: Ví dụ 1: Giải phương trình 3 x  = 2x 1 (1) Giải: Điều kiện x   (*) Pt(1)  -3x + = 2x +  5x =  x = (thoả mãn với điều kiện (*) ) Vậy nghiệm phương trình x = Lưu ý: Điều kiện x   (*) điều kiện cần đủ phương trình (1) nên ta cần đối chiếu với điều kiện (*) để lấy nghiệm cuối phương trình Ví dụ 2: Giải phương trình x  3x  = 7x  (2) 11 Nhận xét: Biểu thức dấu vế trái biểu thức bậc hai nên ta đặt điều kiện cho vế phải không âm Giải: ĐK: x  - (*) Pt (2)  2x2 + 3x - = 7x +2  x  1  2x2 - 4x - =   x  Đối chiếu với điều kiện (*) nghiệm phương trình x = Ví dụ 3: Giải phương trình x   x  (3) Tóm tắt giải: (3)  2x   x   x2   2 x   x  x    x  7 Vậy phương trình cho vơ nghiệm 3) Giải pháp : * Hướng dẫn học sinh giải số phương trình khơng mẫu mực: (Phương trình khơng tường minh) Ví dụ 1: Giải phương trình x   x 1 - x  = (1) [5] Giải: Điều kiện phương trình x  -1 Nhận xét: Biểu thức dấu (*) x   x  có dạng đẳng thức (a + b)2 = a2 +2ab + b2 nên ta biến đổi sau Pt (1)  ( x   1)2  x  +2 - x 1 = x 1 = 12 x  =  x + =  x = (thoả mãn điều kiện (*) )  Vậy nghiệm phương trình x = Ví dụ2: Giải phương trình 3x  - x 1 = (2) [4] Giải: 3 x   Điều kiện  x 1   x     x  1 (**)  x  1 Chuyển vế bình phương hai vế ta Pt (2)  3x  = + x 1 với điều kiện (**) nên hai vế ln khơng âm , bình phương hai vế ta  3x + = x + + x   x 1 = x + tiếp tục bình phương hai vế  4x + = x2 + 2x +  x2 -2x - =  x  1  x  (thoả mãn điều kiện (**)) Vậy nghiệm phương trình x = -1 x = Ví dụ 3: Giải phương trình x   x   x   x  16 [5] Giải: Ta có Pt  x   x   x   x   x      x   x  x      x 1   x 1  x   x    x  Vậy phương trình cho vơ nghiệm Lưu ý: Học sinh đưa lời giải sai sau Ta có : x   x   x   x  16 13  x   x   x   4 x    x   x   2x     x   2x  x   x  Vậy phương trình cho có nghiệm x = Nhận xét: Ta nhận x = nghiệm phương trình cho Chú ý rằng: A  A C   B C A B  Ví dụ 4: Giải phương trình  x2  x x  =  2x  x 7  x  x x    Hướng dẫn : Đk 3  x  x  x    (3) [5] (***) Lưu ý: Hệ điều kiện (***) phức tạp nên ta không cần giải cụ thể Từ ĐK (***) nên hai vế khơng âm ,bình phương hai vế ta Pt (3)  - x2 + x x  = - 2x - x2  x x  = - 2x -  x(2 x  4)    2  x ( x  5)  x  16 x  16 2  x     x  x  16 x  16  2  x    ( x  1)( x  16)  2  x      x  1  x = -1   x  4  Thay giá trị x = -1 vào hệ ĐK (***) thấy thoả mãn Vậy nghiệm phương trình x = -1 Ví dụ 5: Giải phương trình 14 2x  + x  = 3x + 2 x  x  - 16  2 x   x   HD: Điều kiện    x 1   x  1 (4) [3] x  -1 (****)  Nhận xét: Đây phương trình phức tạp bình phương hai vế phương trình ta khơng thu kết thuận lợi giải nên ta cớ thể giải sau Đặt 2x  + x  = t (ĐK: t  0)  3x + 2 x  x  = t2 - Pt (4)  t2 - t - 20 =  t = (nhận) t = - (loại) Với t = →2 x  x  =21 - 3x ( phương trình thuộc dạng 1) 21  x    2 4(2 x  x  3)  441  216 x  x x     x  236 x  429   x = 118 - 1345 (thoả mãn ĐK) Vậy nghiệm phương trình x = 118 - 1345 Ví dụ 6: Giải phương trình x2 – 7x + 12 = x  3x  x  6 [5] Lời giải: Ta có x2 – 7x + 12 = x  3x  x  6  (x-3)(x-4) = x  3x  3x  2  ( x  3) x   ( x  3)( x  4)    ( x  3) x   ( x  3)( x  4) x  32 x  2 (1)  2 Giải (1)  x  3 x  = (x-3)(x-4) x    x2  x4  (x-3)(x-4) =     x  3 x   x   x   x  Giải (2)    x  3 x  = (x-3)(x-4)    x  3   x2  x4 0 15 x    x   4 x x   x  Vậy phương trình cho có nghiệm : x = v x = v x = Nhân xét: Bài tốn HS giải mắc sai lầm sau: Lời giải sai: Ta có: x2 – 7x + 12 = x  3x  x  6  (x-3)(x-4) = x  3x  3x  2   x  3 x  = (x-3)(x-4) x    x2  x4 Giải  ta có  (x-3)(x-4) = x  32 x  2     x  3 x   x    x   x2  x4    x   x  4 x    x7  x  x  14  Vậy phương trình cho có nghiệm x = x = HS kết luận với x =3 x = hai nghiệm thoả mãn phương trình Mà khơng ngờ phương trình cho có nghiệm x = thoả mãn Chú ý rằng: 0 A   A2 B  A B   A B A    A B A  Lời giải bỏ sót trường hợp A ≤ * Sau tập giải phương trình vơ tỉ hướng dẫn học sinh giải Giáo viên dạng tập tương tự để học sinh giải Qua học sinh rèn luyện phương pháp giải hình thành kỹ giải phương trình vơ tỉ 16 Bài tập Giải phương trình: a 3x  = - 2x [4] b  2x = x  [4] c 3x  x  + x - = [4] HD: Biến đổi theo dạng dạng 2 Giải phương trình: x2 - 3x + x  3x  = [4] HD: Đặt t = x  3x  (t  ) ĐS: x = -1 v x = Giải phương trình: x  + 3x  = x  [4] HD: Đặt đk sau bình phương hai vế ĐS: x = x  x 1  [4] x 1 x 1  AB A  0; B  AB  B  B  AB A  0; B   B Giải phương trình: HD : A  B ĐS : Nghiệm phương trình : x = -3 Giải phương trình: x  5 HD: B x2  x  [4] x5 A  AB A  0; B   B  AB A  0; B  ĐS: Nghiệm phương trình là: x = 14 Giải phương trình: x 1 + x  10 = Giải phương trình: x 1 + x  = [3] Giải phương trình: x + x2 + x  [3] 1 = [6] x  x Giải phương trình: x2 + 3x + = (x + 3) x  [7] 10 Giải phương trình: (4x - 1) x3  = 2x3 + 2x +1 [7] 11 Giải phương trình: x2 - = 2x x  x [7] 12 Giải phương trình: x2 + 4x = (x + 2) x  x  [6] 17 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường : Đề tài kiểm nghiệm năm học giảng dạy lớp 10, học sinh đồng tình đạt kết quả, nâng cao khả giải phương trình vơ tỉ Các em hứng thú học tập hơn, lớp có hướng dẫn kỹ em học sinh với mức học trung bình cứng trở lên có kỹ giải tập Học sinh biết áp dụng tăng rõ rệt Cụ thể lớp khối 10 sau áp dụng sáng kiến vào giảng dạy số HS hiểu có kỹ giải dạng tốn nói trên, kết qua kiểm tra thử sau : Năm học Lớp 2016 -2017 10A1 10A2 Tổng số 42 41 Điểm trở lên Số Tỷ lệ lượng 12 29% 17 % Điểm từ đến Số Tỷ lệ lượng 26 61 % 28 68 % Điểm Số Tỷ lệ lượng 10 % 15 % III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Trên giải pháp mà tơi đúc rút suốt q trình giảng dạy trường THPT Triệu Sơn Phương trình vơ tỉ nội dung quan trọng chương trình mơn tốn lớp 10 nói riêng bậc THPT nói chung Nhưng học sinh lại mảng tương đối khó, phần nhiều thầy giáo quan tâm Như tơi thấy phương pháp có hiệu tương đối Theo tơi dạy phần tốn giải phương trình vơ tỉ giáo viên cần rõ dạng toán cách giải tương ứng để học sinh nắm tốt Mặc dù cố gắng tìm tòi, nghiên cứu song chắn có nhiều thiếu sót hạn chế Tơi mong quan tâm tất đồng nghiệp bổ sung góp ý cho tơi Tơi xin chân thành cảm ơn 18 Kiến nghị : - Đề nghị cấp lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ học sinh giáo viên có nhiều tài liệu sách tham khảo đổi phòng thư viện để nghiên cứu học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ - Nhà trường cần tổ chức bổi trao đổi phương pháp giảng dạy Có tủ sách lưu lại tài liệu chuyên đề bồi dưỡng ôn tập giáo viên hàng năm để làm cở sở nghiên cứu phát triển chuyên đề - Học sinh cần tăng cường học tập trao đổi, học nhóm nâng cao chất lượng học tập TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Sách giáo khoa đại số 10 - Nhà xuất giáo dục [2] Sách hướng dẫn giảng dạy - Nhà xuất giáo dục [3] Tài luệu tập huấn sách giáo khoa - Nhà xuất Giáo dục [4] Các giảng luyện thi mơn tốn - Nhà xuất giáo dục (TG: Phan Đức Chính - Vũ Dương Thụy - Đào Tam - Lê Thống Nhất) [5] Toán nâng cao đại số 10 - Phan Huy Khải [6] Báo Toán học tuổi trẻ - Nhà xuất giáo dục [7] Các đề thi đại học năm trước XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ Triệu sơn, ngày 10 tháng năm 2017 Tơi xin cam đoan SKKN mìnhviết, khơng chép nội dung người khác Người viết LÊ VĂN THẮNG 19 20 ... đề: “ Một số giải pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ giải phương trình vơ tỉ’’ - Qua nội dung đề tài mong muốn cung cấp cho học sinh số phương pháp tổng quát số kỹ phát đâu điều kiện cần đủ Học sinh. .. học sinh với giải pháp: Đưa số giải pháp giúp học sinh hình thành kĩ biến đổi giải phương trình chứa ẩn dấu Giải pháp 1: * Hướng dẫn học sinh giải phương trình dạng : f(x) = g(x) (1) a) Phương pháp: ... hướng dẫn học sinh giải Giáo viên dạng tập tương tự để học sinh giải Qua học sinh rèn luyện phương pháp giải hình thành kỹ giải phương trình vơ tỉ 16 Bài tập Giải phương trình: a 3x  = - 2x [4]
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số giải pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ image marked , SKKN một số giải pháp giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giải phương trình vô tỉ image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn