SKKN kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy chuyên đề “xác suất của biến cố” nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh image marked

20 79 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:47

I Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài: Trong nhiều năm gần đây, giáo dục có nhiều thay đổi chuyển biến mạnh mẽ như: Điều chỉnh nội dung mơn học, giảm tải chương trình mơn học Thay đổi cách đánh giá học sinh, thay đổi cách thi cử, tuyển sinh, thay đổi môn thi, thay sách giáo khoa, thay đổi ban học tới áp dụng trương trình giáo dục tổng thể chuyển biến đòi hỏi học sinh phải thay đổi cách học đồng thời kéo theo giáo viên phải tự thay đổi cách dạy cho phù hợp Đặc biệt giáo dục đề xuất phương án dạy học tích hợp nhiều mơn học cho chủ đề dạy học Để làm điều đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian tự trau dồi chuyên mơn để có kiến thức tổng hợp nhiều mơn học đáp ứng yêu cầu trình dạy học Thực tế số giáo viên có tâm huyết chủ đề tích hợp Vì khó khăn nên tài liệu viết chủ đề tích hợp mơn tốn hạn chế số lượng chất lượng Điều gây khó khăn cho việc áp dụng trương trình giáo dục tổng thể giáo dục Hơn nữa, môn Tốn học mơn học vơ khó với học sinh miền núi nơi công tác Trong thâm tâm em thường sợ học mơn tốn lí sau: Một mơn tốn đòi hỏi tư cao, học sinh không nhớ kiến thức học mà phải biết vận dụng kiến thức cách thành thạo Hai em cho mơn tốn mơn học khơ khan, đơn phép tính máy móc với số nên không tạo hứng thú cho em học Ba em thấy học tốn khơng có tác dụng nhiều cho học môn khác không ứng dụng nhiều vào sống Chính suy nghĩ em nên nơi tơi cơng tác chất lượng giáo dục mơn tốn vơ thấp Các em chọn khối học thường không liên quan đến môn tốn (tránh né mơn tốn) Là giáo viên dạy tốn thân trăn trở trước thực trạng giáo dục miền núi Vì vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục miền núi nói chung, giáo dục mơn tốn nói riêng trước hết phải làm thơng tư tưởng học sinh Từ em có thái độ u thích mơn tốn thấy vai trò mơn tốn với mơn học khác sống Để làm điều theo phải xây dựng chương trình giáo dục tích hợp tốn học với môn học khác thực tế sống để giáo dục em Trước yêu cầu thực tế thân giáo viên trực tiếp giảng dạy mạnh dạn lựa chọn đề tài: Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy chuyên đề “Xác suất biến cố” nhằm giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 11A1, 11A2, 11A3 trường THPT Quan Sơn Để cung cấp tài liệu cho đồng nghiệp trường kiến thức cho học sinh dạy học tích hợp Từ nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt giáo dục kĩ sống cho học sinh nhà trường rút kinh nghiệm cho thân trình dạy học Hiện tại, việc vận dụng kiến thức liên môn dạy chuyên đề "Xác suất biến cố" chưa có nhiều đồng nghiệp nghiên cứu nên tài liệu viết chủ đề hạn chế Chính vậy, để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục mơn tốn nói chung, giáo dục mơn tốn huyện miền núi nói riêng, việc nghiên cứu đề tài vận dụng kiến thức liên môn dạy chuyên đề "Xác suất biến cố" cần thiết Chủ đề bước đầu chun đề dạy học tích hợp liên mơn Tơi mong hội đồng khoa học cấp đóng góp ý kiến để sáng kiến hoàn thiện Đồng thời để sáng kiến sở cho nghiên cứu chủ đề tích hợp 1.2 Mục đích nghiên cứu Giúp em rèn luyện tốt khả tư tốn học, tư logic, thảo luận nhóm, thu thập thơng tin, phân tích đại lượng, liên quan đến toán thực tế Biết vận dụng kiến thức liên môn giải vấn đề Nâng cao chất lượng giáo dục mơn tốn nhà trường Sáng kiến tài liệu cho đồng nghiệp tham khảo Là sở ban đầu để nghiên cứu chủ đề tích hợp liên mơn sau Rèn luyện học sinh kĩ sống: Học sinh biết phải sống cho phù hợp, sống cho chuẩn mực không tham tệ nạn xã hội, tránh lối sống ảo Phát triển học sinh lực phẩm chất trí tuệ góp phần tích cực vào việc giáo dục tư tưởng đạo đức thẩm mỹ người công dân 1.3 Đối tượng nghiên cứu Vận dụng kiến thức mơn học: Sinh học, hóa học, vật lí, thể dục, giáo dục cơng dân, tốn thực tế dạy chủ đề "xác suất biến cố" nhằm giáo dục kĩ sống cho học sinh Áp dụng cho học sinh lớp 11A1, 11A2, 11A3 trường THPT Quan Sơn năm học 2016 - 2017 1.4 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp xây dựng sở lý thuyết Giáo viên hướng dẫn học sinh nắm trắc công thức xác suất biến cố tính chất thơng qua tốn thực tế Khi nắm trắc lí thuyết cho học sinh luyện tập làm tập suất phát từ môn học khác sống từ giáo dục kĩ sống cho em Sau luyện tập thành thạo cho học sinh làm kiểm tra lực * Phương pháp nghiên cứu tài liệu, thu thập thơng tin sử lý số liệu Trong q trình nghiên cứu liên quan đến kiến thức môn học khác như: Sinh học, hóa học, vật lí, thể dục, giáo dục cơng dân, tốn thực tế Tơi phải tìm hiểu nghiên cứu tài liệu mơn để tìm mối liên hệ cần thiết cho trình dạy học Sau kiểm tra tơi phải sử lí số liệu thu thập để có kết dạy học chuyên đề * Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế lớp học Trong trình dạy học việc kiểm tra khảo sát lớp học cần thiết nhằm so sánh khả nắm bắt thông tin lực tiếp thu lớp * Phương pháp tổng kết kinh nghiệm trao đổi với đồng nghiệp từ buổi sinh hoạt chuyên môn Trước sau thực tiễn đề tài cần trao đổi thông tin từ đồng nghiệp, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp đồng nghiệp Để nâng cao hiệu đề tài hoàn thiện đề tài * Điều tra để tìm hiểu vấn đề qua kiểm tra phiếu học tập Thông qua kiểm tra phiếu học tập để kiểm tra lực học sinh từ phân định rõ đối tượng học sinh để có biện pháp rèn luyện phù hợp II Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Trong dạy học tích hợp liên mơn hiểu kết hợp, tổ hợp nội dung từ môn học lĩnh vực học tập khác thành môn tổng hợp Hoặc lồng ghép nội dung cần thiết vào nội dung vốn có mơn học Như vậy, thơng qua dạy học tích hợp liên mơn kiến thức, kĩ học mơn sử dụng công cụ để nghiên cứu, học tập môn học khác cụ thể kiến thức cần sử dụng mơn sau + Với mơn Tốn: Học sinh nắm nội dung 5: “Xác suất biến cố” - Học sinh nắm công thức xác suất biến cố, biết vận dụng công thức - Hiểu vận dụng tính chất xác suất vào giải tốn - Nắm cơng thức cộng công thức nhân xác suất + Liên hệ với mơn Hóa học: Liên hệ đến “Phản ứng trao đổi ion dung dịch chất điện li (khối 11) Học sinh cố điều kiện để phản ứng hóa học xảy phải có chất kết tủa chất bay hay chất điện ly yếu Thơng qua học sinh biết cách viết phản ứng hóa học + Liên hệ với mơn Vật lý: Liên hệ đến “Điện trường cường độ điện trường đường sức điện” (khối 11) Học sinh biết có cường độ điện trường cường độ điện trường phương, chiều + Liên hệ với môn Sinh học: Liên hệ “ Axít nuclêích” (khối 10) Học sinh hiểu khả xuất loại nuclêôtit khả xuất ba kết thúc phân tử ARN + Liên hệ với môn Thể dục: Giáo dục cho học sinh nên chọn cặp đôi thi đấu cho tốt phù hợp với lực học sinh +Liên hệ với môn GDCD: Giáo dục học sinh ý thức kĩ luật, ý thức học tập đặc biệt giáo dục học sinh kĩ sống cho đúng, cho phù hợp Không xa vào tệ nạn xã hội như: Mê tín dị đoan, bạc, lơ đề… + Liên hệ với thực tế sống: - Bài toán gieo đồng xu hai lần khả xuất mặt “SN” 50% cao Như vậy, giải thích cho học sinh thực tế thầy cúng chọn phương án thành công gieo hai đồng xu cao việc làm thầy cúng tốn xác suất khơng nên q tin vào kết dẫn đến mê tín dị đoan tin vào thần phật dẫn đến có lối sống ảo - Bài tốn gieo xúc sắc khả xuất mặt 1/6 thấp điều, giải thích thực tế nhều xòng bạc tổ chức trò chơi “xóc đĩa” chủ xòng bạc giầu lên nhanh chóng Tức bạc khuynh gia bại sản lâm vào cảnh khốn chơi trò Là học sinh em phải tránh mà phải tuyên truyền người thân cần tránh trò chơi làm giàu bất - Bài tốn sổ số kiến thiết trò chơi “ích nước lợi nhà” nên mở thưởng hàng ngày Nhưng thực tế nhiều người chọn hai số cuối giải đặc biệt để treo thưởng ăn 70 gọi “chơi đề” mà xác suất trúng đề 0.01 thấp có nhiều người tan cửa, nát nhà trò chơi Bài toán giáo dục học sinh kĩ sống không tham tệ nạn xã hội đặc biệt “chơi đề” 2.2 Thực trạng đề tài trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Thực tế tài liệu viết chủ đề xác suất biến cố nhiều, vận dụng kiến thức liên môn viết chủ đề để giáo dục kĩ sống cho học sinh chưa có người đề cập đến Hơn thực tế số giáo viên toán trường chưa nghiên cứu sâu đề tài này, nên hiệu dạy đến mảng kiến thức xác suất biến cố chưa cao Chính vậy, dẫn đến học sinh lúng túng gặp tập kì thi Thực trạng trường THPT Quan Sơn lực học sinh thấp, khả tư sáng tạo em nhiều hạn chế Nên học mơn tốn em khó nắm bắt nội dung học Chính vậy, phương pháp dạy học tích hợp liên mơn mơn tốn phù hợp với em Điều thể rõ kết khảo sát trước sau áp dụng đề tài vào dạy học 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Các giải pháp sử dụng: * Giải pháp xây dựng sở lý thuyết: Giáo viên trình bày nội dung lý thuyết xác suất biến cố: Định nghĩa, tính chất Để học sinh nắm rõ chất nguồn gốc vấn đề làm từ giúp em hiểu sâu hơn, nắm trắc vấn đề tiền đề khêu gợi lực tư sáng tạo học sinh Thơng qua ví dụ cụ thể liên quan đên môn học khác thực tế để giải vấn đề từ giáo dục kĩ sống cho học sinh * Giải pháp điều tra, khảo sát thực tế lớp học: Giáo viên thông qua tập mẫu phân tích hướng dẫn em áp dụng lý thuyết để học sinh nắm trắc lý thuyết bước đầu vận dụng làm tập Cho học sinh tự rèn luyện tập * Giải pháp điều tra để tìm hiểu vấn đề qua kiểm tra phiếu đánh giá: Giáo viên cho học sinh làm kiểm tra, đánh giá lực tiếp thu, vận dụng kiến thức sáng tạo học sinh Từ có biện pháp điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp * Giải pháp tổng kết kinh nghiệm, trao đổi với đồng nghiệp từ buổi sinh hoạt chuyên môn: Giáo viên thu thập phân tích số liệu thống kê trao đổi với đồng nghiệp, lắng nghe ý kiến đóng góp đồng nghiệp tự rút kinh nghiệm để hồn thành sáng kiến 2.3.2 Giải pháp cụ thể để giải vấn đề 2.3.2.1 Phương pháp chung để giải vấn đề Học sinh biết vận dụng kiến thức mơn Sinh học, Hóa học, vật lí, thể dục, GDCD… Cũng tốn thực tế để giải nội dung xác suất như: - Tính xác suất biến cố A theo công thức: P( A)  n( A) n () - Nắm tính chất xác suất a) P( )  0, P()  b) Với biến cố A:  P ( A)  c) Với biến cố A: P( A )   P( A) - Nắm công thức cộng xác suất Nếu A,B xung khắc thì: P( A  B)  P( A)  P( B) - Nắm công thức nhân xác suất Nếu A,B biến cố độc lập thì: P(A.B) = P(A).P(B) 2.3.2.2 Phương pháp cụ thể để giải vấn đề Tôi cho lớp 11A1, 11A2 11A3 học tập trung theo hình thức hoạt động ngoại khóa Giáo viên dạy đưa tình có vấn đề cho học sinh hai lớp vấn đáp, tranh luận đối thoại trực tiếp với Trong q trình tranh luận có chưa hiểu, thắc mắc đối thoại trực tiếp với giáo viên trình bày Xây dựng sở lý thuyết Hoạt động 1: Bài tốn thực tế hình thành định nghĩa xác suất: Học sinh H chơi trò chơi cá ngựa “Gieo ngẫu nhiên súc sắc cân đối đồng chất lần” em xác định: - Khả bạn H gieo xúc sắc xuất mặt bao nhiêu? - Khả bạn H gieo xúc sắc xuất mặt lẻ bao nhiêu? - Thực tế có nhiều người lợi dụng trò chơi dân gian để tổ chức đánh bạc: Lúc khơng phải gieo xúc sắc mà hai ba xúc sắc theo em khả hai ba xúc sắc xuất mặt lẻ có cao khơng? Em có suy nghĩ trò chơi này? Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung - HS quan sát, lắng nghe: Định nghĩa cổ điển + HS lớp theo dõi xác suất hình ảnh minh - Không gian mẫu họanhận thức vấn đề   1, 2,3, 4,5, 6 cần nghiên cứu - Khả xuất + Cá nhân HS trả lời mặt là: câu hỏi nêu ra: - Con xúc sắc - Biến cố A ={1,3,5} xuất mặt: khả xảy A là: chấm, chấm, chấm, 1 n( A)      6 6 chấm, chấm, Số gọi xác suất chấm biến cố A kí hiệu P(A) - Khả xuất n( A) mồi mặt là: 1/6 Vậy P( A)  n () - Khả xuất * Định nghĩa: SGK mặt lẻ là: 3/6 - Học sinh tự nêu * Giáo viên: Từ toán em thấy khả xuất mặt lẻ xúc sắc 0,5 chủ xòng bạc sử dụng đến hoăc xúc sắc khả xuất xúc sắc thấp nhiều Điều giải thích bạc ln bị thua trắng tay Chính em khơng nên tham gia trò chơi đánh bạc cần phải tuyên truyền cho gia đình người thân chất lừa bịp trò chơi + GV trình chiếu hình ảnh minh họa trò chơi cá ngựa hình ảnh xúc sắc + yêu cầu học sinh quan sát trả lời câu hỏi: GV: Gọi A biến cố: “con xúc sắc xuất mặt lẻ” - Khả xuất mặt là? - Khả xảy biến cố A bao nhiêu? Đó xác suất biến cố A - Xác suất biến cố là? TRÒ CHƠI CÁ NGỰA HÌNH ẢNH CHƠI ĐÁNH BẠC Họat động 2: Bài toán thực tế luyện tập: Trong lần bạn H chùa mẹ thầy cúng dùng hai đồng xu gieo ngẫu nhiên lần lên đĩa hai đồng có 1S,1N thành cơng trường hợp khác không thành công a Em xác định tỉ lệ khả thành công bao nhiêu? b Em có suy nghĩ việc làm thầy cúng? Theo em có nên tin vào kết phán thầy cúng không? c Trong thực tế có nhiều người dùng hai bốn bìa dạng hình tròn đồng xu tổ chức trò chơi gọi “xóc đĩa” đen đỏ nhiều bạc tan cửa nát nhà trò chơi Em có suy nghĩ trò chơi này? Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GV: Việc thầy cúng gieo HS: Lắng nghe thầy hai đồng xu lần phân tích tốn toán xác suất “ gieo đồng xu cân đối đồng chất hai lần” - HS trả lời: + Ta có khơng gian mầu   SS , SN , NS , NN  CH1: Xác định không là:   SS , SN , NS , NN  gian mẫu? Tìm n()  ? ?  n()   n ()  CH2: Xác định biến cố a Biến cố A: “Mặt sấp suất -HS trả lời: A  SN , NS   n( A)  lần” tức A  SN , NS   n( A)  theo định nghĩa ta có: khả mà thầy + n( A) cúng coi thành công P( A)     0.5 n (  ) n ( A ) sau lần gieo? P( A)     0.5 n () CH3: Nên n(A)=? CH4: Tính P(A)=? b Như vậy, xác suất thành công cao chiếm 50% Việc làm thầy cúng chất tốn xác suất nên khơng nên q tin vào kết luận thầy cúng, tránh bị kéo theo tệ nạn mê tín dị đoan, bị lơi kéo theo lối sống ảo Bằng kiến thức học giải thích cho người chơi chất vấn đề c Trong thực tế tình trạng cờ bạc hình thức “xóc đĩa” diễn nhiều xã hội có nhiều người gia sản, nghiệp lâm vào cảnh khốn cùng: Tan cửa nát nhà, tù tội….vì trò chơi Bản chất trò chơi toán xác suất chủ dùng nhiều đồng xu để tỉ lệ khả thành công thấp nên phần thắng thường thuộc nhà cầm Vì trò chơi cờ bạc cần lên án Các em học sinh có tránh nhiệm thân cần tránh xa trò chơi đồng thời kiến thức học tuyên truyền đến người thân tác hại trò chơi cố tình tham gia trò chơi vi phạm pháp luật bị pháp luật chừng trị HÌNH ẢNH CHƠI XĨC ĐĨA HÌNH ẢNH HỌC SINH CHƠI XÈNG Họat động 3: Xây dựng tính chất xác suất Hoạt động GV GV: Hướng dẫn học sinh xây dựng định lí CH1: Số phần tử tập rỗng bao nhiêu? Nên Hoạt động HS HS: Lắng nghe giáo viên giải thích trả lời câu hỏi: + HS trả lời: P( )  0, P()  CH3: Vì  n( A)  n() nên P(A) thuộc đoạn nào? CH4: Tính P( A )  ? + HS trả lời: CH5: Nếu A, B xung khắc P( A  B)  ? P ( A )   P ( A) CH6: Nếu A, B độc lập P(A.B) = ? GV: Chốt lại nội dung * Định lí: a) P( )  0, P()  P( )  ? CH2: Số phần tử  bao nhiêu? Nên P()  ? Nội dung Tính chất xác suất  P ( A)  b) Với biến cố A:  P ( A)  c) Với biến cố A: P ( A )   P ( A) * Công thức nhân, cộng Xác suất: + Nếu A,B xung khắc + HS rút ra: P( A  B)  P( A)  P( B) P( A  B)  P( A)  P( B) + Nếu A,B biến P(A.B) = P(A).P(B) cố độc lập thì: P(A.B) = P(A).P(B) LUYỆN TẬP VÀ THẢO LUẬN Họat động 4: Bài tốn sinh học: Trong ống nghiệm có tỉ lệ loại nuclêơtít: A, U, G, X với tỉ lệ là: A:U:G:X = 2:1:3:2 Từ loại nuclêôtit người ta tổng hợp nên phân tử ARN nhân tạo Theo lý thuyết phân tử ARN xác suất xuất ba kết thúc bao nhiêu? Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung CH1: Kiến thức sinh - HS trả lời: * Tìm tỉ lệ loại học: phân tử mARN nuclêơtít liên quan đến có ba ba kết thúc là: ba cần tính xác suất UAA; UAG; UGA mARN có ba ba kết cần tính tỉ lệ loại thúc là: UAA; UAG; nuclêơtít A, U, G có UGA cần tính tỉ lệ này: loại nuclêơtít A, U, G có - Tỉ lệ nuclêơtít loại này: A là: P( A)  ? - Tỉ lệ nuclêơtít loại A P( A)  - Tỉ lệ nuclêơtít loại U là: P(U)  ? - Tỉ lệ nuclêơtít loại G là: P(G)  ? GV: Vì khả xuất nuclêơtit ba độc lập nên theo công thức nhân xác suất ta có xác suất xuất ba kết thúc là: P(U AA)=? P(UAG )  ? 2 là:   1  P( A)  1 P(U )   1  3 P(G )   1  - HS tự lên làm 1 P(U AA)=      128 1 3 P(UAG )   8 256 3 P(UGA)   8 256 2   1  - Tỉ lệ nuclêơtít loại U là: P(U )  1  1  - Tỉ lệ nuclêơtít loại G là: P(G )  3  1  * Tính xác suất xuất ba kết thúc: - Xác suất xuất ba UAA là: 1 P(U AA)=      128 - Xác suất xuất ba UAG là: 1 3 P(UAG )   8 256 - Xác suất xuất ba 10 UGA là: P(UGA)  ? 3 P(UGA)   8 256 * Theo công thức cộng xác suất xác suất xuất ba kết thúc là: CH3: Áp dụng cơng thức cộng xác suất ta có xác - Xác suất xuất    128 256 256 32 suất xuất ba kết ba kết thúc là: Vậy phân tử ARN 3 thúc là?    nhân tạo trung bình 128 256 256 32 32 ba có ba kết thúc Họat động 5: Bài tốn Hóa học: Cho dung dịch: NaNO3; Ba(OH)2; Fe2(SO4)3; Na2SO4; CuCl2; AgNO3 đựng ống nghiệm Làm thí nghiệm lấy hai ống nghiệm đổ vào nhau, quan sát tượng Tính xác suất để lần thí nghiệm có phản ứng xảy ra? Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung CH1: Mỗi lần thí nghiệm - HS trả lời: Số phần + Vì lần thí nghiệm lấy ống nghiêm thực khả xảy tử không gian nên tổng số lần thực không gian mẩu tổng số mẫu là: n()  C62  15 là: n()  C62  15 lần thực nên tính: n ()  ? - HS trả lời: Có phản ứng xảy là: + Giáo viên: - Gọi biến cố A “Số lần thực có phản ứng xảy ra” * GV Hướng dẫn HS làm thí nghiệm sử dụng kiến thức hóa học có trường hợp xảy phản ứng Viết PT phản ứng? PƯ1: 3Ba(OH)2+Fe2(SO4)3 ->2Fe(OH)3 + 3BaSO4 (nâu) (trắng) PƯ2: Ba(OH)2 +Na2SO4 -> BaSO4 + 2NaOH (trắng) PƯ3: CuCl2+ Ba(OH)2 -> Cu(OH)2 + BaCl2 (xanh lam) + Gọi biến cố A “Số lần thực có phản ứng xảy ra” - Ta có lần thực xảy phản ứng nên n(A) = + Vậy xác suất có biến cố A là: P( A)  n( A) 5     0,(3) n() C62 15 11 PƯ4: 2AgNO3 + Ba(OH)2 -> Ag2O + Ba(NO3)2 + H2O (đen) PƯ5: CuCl2 + 2AgNO3 -> 2AgCl + Cu(NO3)2 (đen) CH2: Tính n(A) = ? CH3: Tính P(A) =? * Giáo viên kết luận: Bài tốn đòi hỏi học sinh phải biết làm thí nghiệm quan sát tượng phản ứng hóa học xảy trả lời phản ứng xảy Sau viết phương trình phản ứng tính xác suất khả xẩy số phản ứng HÌNH ẢNH HỌC SINH LỚP 11A1 LÀM THÍ NGHIỆM HĨA HỌC Họat động 6: Bài toán thực tế vận dụng Xổ số kiến thiết miền bắc nhà nước tổ chức, mở thưởng hàng ngày Mỗi đợt phát hành có lượng vé , vé tương ứng với số có chữ số (từ chữ số 0; 1; ;9) có giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, 23 giải từ giải ba đến giải bảy Em tính xác suất để người mua vé số và: a Trúng giải đặc biệt Em giải thích xổ số trò chơi may rủi, xác suất trúng thưởng thấp lại xem “ích nước, lợi nhà” nhà nước tổ chức? b Có kẻ muốn làm giàu bất chính, đánh vào lòng tham muốn làm giàu nhanh chóng nhiều người cách lợi dụng việc sổ số kiến thiết mở 12 thưởng hàng ngày để tổ chức trò chơi “đánh đề” Luật chơi đơn giản, người chơi cần phải bỏ số tiền A đồng (lớn nhỏ tùy ý) để mua số gồm hai chữ số, hai chữ số trùng với hai số cuối giải đặc biệt xổ số kiến thiết mở thưởng ngày người chơi “trúng đề” nhận số tiền lên đến gấp 70 lần số tiền bỏ ban đầu, không trúng đương nhiên người chơi số tiền cược Từ trò chơi đời có nhiều người khuynh gia bại sản, tan cửa, nát nhà số tiền lớn Vậy tình trạng chơi đề diễn ra, nghiêm trọng có nhiều học sinh (đặc biệt học sinh THPT) tham gia trò chơi hòng kiếm tiền nhanh chóng Bằng kiến thức học xác suất em giải thích cho người, bạn bè hiểu tác hại đánh đề Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GV: Đưa vấn đề thảo HS: Thảo luận nhóm a Xác suất trúng giải đặc luận học sinh nghiên cứu: trả lời câu hỏi biệt CH: Số cách chọn số có giáo viên - Ta có: Số cách chọn số chữ số từ số cho HS: Ta có n()  10 có chữ số từ số: 0; bao nhiêu? 1; 2….; n()  10 CH: Xác suất trúng giải HS: Xác suất trúng - Gọi A biến cố “trúng đặc biệt là? giải đặc biệt là: giải đặc biệt” nên GV: Em nhận xét xác n(A) = P(A) =  0,00001 10 suất trúng giải đặc biệt? Vậy xác suất trúng giải GV: Gọi đại diện HS: Rất thấp đặc biệt là: HS: Đại diện nhóm lên giải thích P(A) =  0,00001 10 xổ số trò chơi gọi là: nhóm lên giải thích HS: Lắng nghe “ích nước, lợi nhà”? * GV: Như vậy, ta thấy xác suất trúng giải thấp nhiên xổ số trò chơi “ích nước lợi nhà" người bỏ lượng tiền nhỏ chẳng ảnh hưởng nhiều đến sống họ Nhưng số tiền lãi thu từ người chơi lớn nhiều so với chi phí giải thưởng, hầu hết số tiền dành cho mục đích từ thiện nhân đạo Chính trò chơi xổ số theo nghĩa việc làm ích nước, lợi nhà nên không vi phạm pháp luật Tuy nhiên lạm dụng chơi xổ số để làm giàu nhanh chóng cách mua thật nhiều vé với khoản tiền lớn người chơi sẻ dễ số tiền xác suất trúng thấp nên chẳng dại mà làm 13 GV: Tính xác suất trúng HS: Xác suất trúng đề b Dễ dàng tính xác số đề? là: 0,01 suất trúng đề là: 0,01 GV: Đặt vấn đề: Nếu Nếu người chơi bỏ người chơi bỏ ta số tiền HS: Thảo luận vấn đề 100.000đ để đánh đề ban đầu 100000đ đánh giáo viên đặt ngày xác suất trúng đề 30 ngày liên tiếp 0,01 Xác suất trượt khơng trúng người 0,99 Như vậy: chơi số tiền bao - Nếu đánh đề vòng 30 ngày khơng trúng nhiêu? GV: Đưa thực tế phải HS: Thảo luận đưa người chơi đương nhiên số tiền là: triệu nuôi đề có lãi kết đồng khơng trúng 30 - Nhưng thực tế ngày số tiền phải ni khơng trúng ngày sau bao nhiêu? phải đánh tăng lên để gỡ GV: Em có nhận xét kết quả? gọi “ni đề” 30 ngày không GV: Em có suy nghĩ HS: Đại diện nhóm trúng người chơi phải cần phải làm với tình đưa suy nghĩ bỏ số tiền để ni là: trạng chơi số đề nhân 100.(230-1)= dân nơi em cư trú 100737418230000đ học sinh THPT nay? GV: Tác hại chơi đề? * Giáo viên kết luận: Với số tiền khơng người có nên nhiều người tan cửa nát nhà, hết nghiệp phải chốn nợ lâm vào cảnh tù tội MỞ THƯỞNG XỔ SỐ HÀNG NGÀY NẠN CHƠI ĐỀ HÀNG NGÀY 14 Họat động 7: Bài tốn Vật lí: Cho loại điện tích là: q1 = 2.10-6(c); q2 = 3.10-6(c); q3 = 4.10-6(c); q4 = -5.10-6(c); q5 = -6.10-6(c) Tính xác suất để chọn hai điện tích mà ta đặt điện tích thử hai điểm có cường độ điện trường tăng cường lẫn Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung CH1: Số cách chọn - HS trả lời: * Ta có số cách chọn trong điện tích n()  C52  10 cách điện tích là: bao nhiêu? n()  C52  10 cách GV: Gọi biến cố A “ * Gọi biến cố A “ chọn chọn hai điện tích hai điện tích mà ta mà ta đặt điện đặt điện tích thử hai tích thử hai điểm điểm có cường độ điện có cường độ điện trường trường tăng cường lẫn nhau” tăng cường lẫn nhau” Ta phải chọn điện tích trái GV: Sử dụng kiến thức dấu thõa mãn biến cố vật lí: Theo ngun lý A nên ta có số cách chọn điện chồng chất điện trường tích thõa mãn biến cố A ta đặt điện tích thử q - Số cách chọn điện tích âm điện tích chọn + HS trả lời: cách để cường độ điện trường - Có cách chọn - Mỗi cách chọn điện tích âm tăng cường lẫn điện tích âm ta có cách chọm điện tích điện tích chọn - Có cách chọn dương phải trái dấu Vậy theo quy tắc nhân ta có điện tích dương CH2: Số cách chọn điện n(A) = 2.3 = cách tích âm? - Vậy n(A) = 2.3 = + Tính xác suất có biến cố A CH3: Số cách chọn điện cách là: tích dương? - Xác suất biến P( A)  n( A)     0, n() C52 10 CH4: Ta có n(A)= ? cố A là: CH5: Tính xac suất: n( A) 6 P( A)      0,6 n() C52 10 P(A) = ? Họat động 8: Bài toán Thể dục: Một lớp học có 30 học sinh có 16 học sinh Nam 14 học sinh Nữ chọn ngẫu nhiên học sinh tham gia thi đấu cầu lơng Tính xác suất để chọn được: a Đôi Nam, Nữ b Đôi Nam c Đôi Nữ 15 Hoạt động GV GV: Số cách chọn học sinh 30 em là? GV: Số cách chọn đôi Nam, nữ? HĐ HS HS: Trả lời n()  C302  435 Nội dung * Số cách chọn HS 30 em nên ta có: n()  C302  435 HS: a Gọi biến cố A: “Chọn đôi Nam, Nữ“ + Số cách chọn biến cố A là: - Số cách chọn HS nam là: 16 - Mỗi cách chọn Hs nam có 14 cách chọn HS nữ nên ta có: n(A)  16.14  224 HS: GV: Tính xác suất biến cố A? GV: Số cách chọn đôi Nam? P( A)  + Tính xác suất biến cố A: n( A) 224   0,51 n() 435 HS: n(B)  C162  120 HS: GV: Tính xác suất biến cố B? GV: Số cách chọn đôi Nữ? GV: Tính xác suất biến cố C? n(A)  16.14  224 n(B) 120 P(B)    0,275 n() 435 HS: n(C)  C142  91 HS: n(C) 91 P(C)    0, 21 n() 435 P( A)  n( A) 224   0,51 n() 435 b Gọi biến cố B: “Chọn đôi Nam“ + Số cách chọn biến cố B là: Chọn 16 bạn Nam nên n(B)  C162  120 + Tính xác suất biến cố B: P(B)  n(B) 120   0, 275 n() 435 c Gọi biến cố C: “Chọn đôi Nữ“ + Số cách chọn biến cố C là: Chọn 14 bạn Nữ nên n(C)  C142  91 + Tính xác suất biến cố C: P(C)  n(C) 91   0, 21 n() 435 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường * Tác dụng SKKN đến chất lượng giảng dạy giáo dục thân: Giúp giáo viên tự tin hơn, chủ động kiến thức trước học sinh dạy mảng kiến thức xác suất biến cố Đồng thời thân có phương pháp dạy học phát huy tính chủ động tích cực sáng tạo học sinh 16 Nghiên cứu SKKN giúp cho giáo viên có thêm kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm nghiên cứu tài liệu nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ sư phạm thân SKKN sở ban đầu cho hoạt động nghiên cứu khoa học chủ đề tích hợp sau Giúp thân khơng bỡ ngỡ giáo dục áp dụng chương trình giáo dục tổng thể vào giảng dạy * Tác dụng sáng kiến kinh nghiệm đến đồng nghiệp: SKKN tài liệu để đồng nghiệp tham khảo nghiên cứu, từ định hình phương pháp dạy học thân chủ đề tích hợp Là tài liệu ban đầu để đồng nghiệp nghiên cứu sâu chủ đề tích hợp nhằm chuẩn bị cho áp dụng chương trình giáo dục tổng thể * Tác dụng sáng kiến kinh nghiệm đến thân học sinh: Giúp học sinh rèn luyện khả tư sáng tạo, rèn luyện kĩ phân tích tìm lời giải kĩ trình bày tốn Giúp học sinh u thích mơn tốn hơn, khơng cho mơn tốn mơn học khơ khan, nhàm chán Đồng thời thấy vai trò mơn tốn với mơn học khác sống Quan trọng giáo dục kĩ sống cho học sinh để em sống cho phù hợp, không tham gia tệ nạn xã hội rơi vào lối sống ảo * Tác dụng sáng kiến kinh nghiệm đến phong trào giáo dục nhà trường địa phương: Nâng cao chất lượng giáo dục mơn tốn nhà trường Giúp phong trào học toán học sinh nhà trường cải thiện Điều thể rõ so sánh kết khảo sát năm học: Kết khảo sát năm học 2015 - 2016 chưa thực nghiệm đề tài: ( Sau chấm tổng hợp, thu kết sau) Điểm Lớp Sĩ số Dưới 3,5 SL % Từ 3,5 đến SL Từ đến 6,5 % SL % Từ 6,5 đến Từ trở lên SL SL % % 11A1 45 08 17,8 15 33,3 18 40,0 04 8,9 0 2015-2016 11A2 41 07 17,1 16 39,0 15 36,6 03 7,3 0 11A3 43 09 20,9 12 27,9 17 39,5 05 11,7 0 129 24 18,6 43 33,3 50 38,8 12 9,3 0 Tổng 11 17 * Kết khảo sát năm học 2016 - 2017 sau thực nghiệm giảng dạy đề tài: ( Sau chấm tổng hợp, thu kết sau) Điểm Lớp 2016-2017 Tổng Sĩ số Dưới 3,5 Từ 3,5 đến SL % SL % Từ đến 6,5 SL % Từ 6,5 đến Từ trở lên SL % SL % 11A1 42 0 05 11,9 15 35,7 10 23,8 12 28,6 11A2 42 0 05 11,9 16 38,1 11 26,2 10 23,8 11A3 41 0 06 14,6 16 39,0 08 19,5 11 26,9 125 0 16 12,8 47 37,6 29 23,2 33 26,4 11 * Qua kết khảo sát phân tích bảng số liệu cho thấy: Sau thực nghiệm dạy xong kết kiểm tra: Năm học 2016 - 2017 Số học sinh đạt điểm giảm rõ rệt từ 67 em (chiếm 51,9%) giảm xuống 16 em (chiếm 12,8%) Đồng thời số học sinh đạt điểm 6,5 tăng nhiều từ 12 em (chiếm 9,3%) tăng lên 62 em (chiếm 49,6%) Như kết giáo dục nâng lên rõ rệt Nguyên nhân có kết là: Giáo viên có phương pháp thực nghiệm đề tài tạo hứng thú cho học sinh nên học sinh dễ hiểu nắm rõ chất vấn đề Điều khẳng định phương pháp dạy học tích hợp mơn tốn phù hợp với học sinh, đặc biệt học sinh miền núi Đặc biệt sau thực nghiệm dạy xong kết kiểm tra: Số học sinh đạt điểm 3,5 khơng số học sinh đạt điểm tăng lên 33 em (tăng 26,4%) Như vậy, chất lượng mũi nhọn có chiều hướng tăng Nguyên nhân giáo viên phát huy khả tư yêu thích mơn tốn học sinh Cụ thể lớp: Số học sinh giỏi lớp 11A1 tăng: Từ em chiếm 8,9% lên 22 em chiếm 52,4% Số học sinh giỏi lớp 11A2 tăng: Từ em chiếm 7,3% lên 21 em chiếm 50,0% Số học sinh giỏi lớp 11A3 tăng: Từ em chiếm 11,7% lên 19 em chiếm 46,4% Như chất lượng mũi nhọn tăng lớp Kết khẳng định thêm lần phương pháp dạy học tích hợp liên mơn dạy học toán phù hợp với nhiều đối tương học sinh Với kết bước đầu vậy, cho thấy tính thiết thực đề tài hoạt động giảng dạy Trên thực tế tơi phát triển, mở rộng đề tài thành chuyên đề dạy học lớn theo chủ đề tích hợp liên môn để thân đồng nghiệp sử dụng trình giảng dạy 18 III Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận: * Những học kinh nghiệm đạt đươc: Từ việc nghiên cứu đề tài Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy chuyên đề “Xác suất biến cố” nhằm giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 11A1, 11A2 trường THPT Quan Sơn Khi dạy học sinh rút học kinh nghiệm sau: Giáo viên tự tin chủ động kiến thức giảng dạy cho học sinh chủ đề tích hợp Đồng thời cung cấp cho học sinh phương pháp học phù hợp dễ hiểu hiệu Thơng qua giáo dục học sinh kĩ sống cho học sinh nhà trường Góp phần nâng cao chất lượng đại trà chất lượng mũi nhọn mơn tốn trường THPT Quan Sơn Kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học Tốn thầy trò trường THPT Quan Sơn Phát triển học sinh lực phẩm chất trí tuệ góp phần tích cực vào việc giáo dục tư tưởng đạo đức thẩm mỹ người cơng dân Đề tài sở để đồng nghiệp tham khảo nghiên cứu chủ đề tích hợp sau * Khả áp dụng SKKN vào thực tế nhà trường: Trường THPT Quan Sơn trường đóng địa bàn vùng núi biên giới nên trình độ dân trí thấp quan tâm đến giáo dục Hơn học sinh nhà trường người dân tộc: Thái, Mông, Mường nên lực nhận thức khả tư sáng tạo em nhiều hạn chế Vì việc áp dụng đề tài vào thực tế giảng dạy gặp nhiều khó khăn như: Cần nhiều thời gian học sinh nắm bắt chất vấn đề, cần có nhiều thời gian ơn luyện cho học sinh…Vì kết áp dụng đề tài vào giáo dục mức độ trung bình Năm học 2016 – 2017 chất lượng học sinh khối 11 tương đối Nhưng số học sinh giỏi vượt trội nên áp dụng đề tài vào giảng dạy giáo viên phải thực kiểm tra nhiều lần thu kết giáo dục mong muốn đạt tiêu đề Mặt khác giáo viên trường đa số giáo viên trẻ trường, thời gian công tác chưa nhiều nên kinh nghiệm giảng dạy nên việc tham khảo đồng nghiệp cho thực tế áp dụng đề tài vào thực tiễn giáo dục hạn chế * Khả mở rộng phạm vi nghiên cứu đề tài: 19 SKKN mức độ tích hợp mơn học để giải toán "xác suất biến cố" để giáo dục kĩ sống cho học sinh ta mở rơng phạm vi nghiên cứu là: - Tích hợp mơn học để giải toán "cấp số nhân" "cấp số cộng" để giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 11 - Tích hợp mơn học để giải tốn "thể tích vật trụ tròn xoay" để phát triển lực tư cho học sinh lớp 12 - Tích hợp mơn học để giải tốn "tích phân" để phát triển lực sáng tạo cho học sinh lớp 12 Như vậy, thời gian cho phép giới hạn đề tài nghiên cứu dù không tránh khỏi thiếu sót q trình tìm hiểu Kính mong góp ý hội đồng khoa học trường THPT Quan Sơn 2, Hội đồng khoa học sở GD & ĐT Thanh Hoá để đề tài hồn chỉnh Với đề tài này, thân Tơi làm sở để tiếp tục nghiên cứu phát triển mở rộng SKKN 3.2 Kiến nghị: Do đặc trưng mơn tốn khó với học sinh miền núi nên mong muốn Bộ giáo dục đào tạo cần nghiên cứu chương trình sách giáo khoa, sách bồi dưỡng lên phân phối chương trình phù hợp với phù hợp với vùng miền nhằm thúc đẩy phong trào tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ giáo viên học sinh trường phổ thơng nói chung trường miền núi nói riêng Để nâng cao chất lượng mơn tốn trường phổ thơng đề nghị phòng giáo dục phổ thơng nên tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn cho Giáo viên dạy tốn Tỉnh trao đổi tìm nội dung khó dạy nội dung khó tiếp thu học sinh Tổ chức cách cho trường nghiên cứu mảng kiến thức cụ thể để đưa kinh nghiệm dạy nội dung thơng qua buổi sinh hoạt chun mơn liên trường Đề nghị chuyên môn nhà trường bổ xung, mua nhiều sách tham khảo thư viện để giáo viên nghiên cứu học sinh mượn học tập Kiến nghị với đồng nghiệp trường cần làm tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục để lơi học sinh đến trường đến lớp XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh Hóa, ngày 08 tháng 05 năm 2017 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Phạm Văn Tình 20 ... dụng trình giảng dạy 18 III Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận: * Những học kinh nghiệm đạt đươc: Từ việc nghiên cứu đề tài Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy chuyên đề “Xác suất. .. suất biến cố” nhằm giáo dục kĩ sống cho học sinh lớp 11A1, 11A2 trường THPT Quan Sơn Khi dạy học sinh rút học kinh nghiệm sau: Giáo viên tự tin chủ động kiến thức giảng dạy cho học sinh chủ đề. .. Tốn: Học sinh nắm nội dung 5: “Xác suất biến cố” - Học sinh nắm công thức xác suất biến cố, biết vận dụng công thức - Hiểu vận dụng tính chất xác suất vào giải tốn - Nắm công thức cộng công thức
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy chuyên đề “xác suất của biến cố” nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh image marked , SKKN kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy chuyên đề “xác suất của biến cố” nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn