Giáo án Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:32

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Chương III Tiết: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH (1945 - 2000) Bài CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I Mục tiêu: Kiến thức: HS nắm • Những biến đổi lớn lao khu vực Đông Bắc Á (Trung Quốc, Triều Tiên) sau CTTG II • Các giai đoạn CM Trung Quốc sau 1945 – 2000 Kỹ • Rèn luyện tư tổng hợp hệ thống hóa kiện LS • Biết khai thác tranh, ảnh gắn liền kiện LS Thái độ • HS thấy đời nước CHND Trung Hoa hai n/n bán đảo Triều Tiên thành qủa đ/tr CM ND hai nước DT bị áp toàn TG • Từ TQ rút kinh nghiệm cần thiết cho cơng đổi nước ta, qua thấy XD CNXH đường đầy khó khăn phức tạp II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: • Lược đồ khu vực Đơng bắc Á sau CTTG II • Tranh, ảnh TQ, bán đảo Triều Tiên Chuẩn bị học sinh: • Đọc trước SGK Chuẩn bị tranh ảnh có liên quan đến học III Hoạt động dạy học: Ổn định tình hình lớp: • Kiểm tra sĩ số, tác phong HS Kiểm tra cũ: 5’ 1.Lập niên biểu kiện trọng LX năm 1985 – 1991 Giảng Sau CTTG II với biến đổi chung tình hình TG, khu vực ĐBA có nhiều biến đổi to lớn với đời hai nước bán đảo Triều Tiên thành lập nước CHND Trung Hoa Các nướcnày đã đạt thành tựu quan trọng công xây dựng phát triển đất nước Ở bai tìm hiểu nét chung khu vực ĐBA TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung GV: sử dụng đồ TG sau I Nét chung khu vực CTTG II yêu cầu HS sát định Đông Bắc Á nước khu vực ĐBA GV giới thiệu khu vực ĐBA GV: Đặt câu hỏi: Theo em khu vực Đông Bắc Á HS trả lời TB: gồm nước nào? - TQ, bán đảo TTiên, NBản! GV: bổ sung , kết luận chốt ý Hoạt động GV: Đặt câu hỏi: Phan thi ngoc Trang Hoạt động 1: cá nhân, lớp Về trị: Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Thảo luận, tìm hiểu HS trả lời TB: kiện chuyển biến khu vực Đ Bắc Á? HĐ lớp: - CHDCND Trung Hoa đời GV: bổ sung , kết luận chốt - Sự x/hiện n/n: Đại Hàn ý Dân quốc & CHDCND TTiên - Nền KT tăng trưởng nhanh chóng, đời sống ND ổn định GV: bổ sung + ĐCS TQ lật đổ TGT + M giúp đỡ TGT chạy Đài Loan - Sau thắng lợi CM DTDC TQ, 10 – 1949 nước CHND Trung Hoa đời - – 1948 nước Đại Hàn Dân quốc (Nam TT) → – 1949 CHDCND TTiên (Bắc TT) t/lâp Tại sao? Cuộc c/tr lạnh - Quan hệ Xô – Mĩ đối đầu - CNXH có ảnh hưởng lớn TG → M & đồng minh tìm cách ngăn chặn = việc chia cắt TT =>(1950-1953) C/tr miền bùng nổ → Kí h/định đình chiến Bàn Mơn Điếm Hình trang 20 HS trả lời TB: - - 2000 l/đạo miền Kim K: Đánh giá kiện LS này? Đac Jung & Kim Jong Il kí - Mĩ khơng thực thỏa h/định mở q trình hòa hợp, thuận với LX → TT chia cắt thống bán đảo TT lâu dài Hoạt động GV: Đặt câu hỏi: K: Chứng minh nhận định? Hoạt động 1: cá nhân, lớp HS trả lời - “Con Rồng” GV: giới thiệu - TQ có tốc độ tăng trưởng - Phân biệt TQ & Trung Hoa: S nhanh, KT “nóng”: > % = 9,6 tr Km2, 3/TG (sau Nga, Canađa) - Dân số: 1,26 tỉ (2000) Hoạt động GV: giới thiệu Sau CT Nhật kết thúc => LL CM ĐCS TQ l/đạo Hoạt động 1: cá nhân, lớp giúp đỡ Mĩ TGThạch âm mưu phát động nội chiến => t/diệt ĐCS Trung Quốc GV: Đặt câu hỏi: Em trình bày tóm tắt nội chiến ? HS trả lời TB: Phan thi ngoc Trang Về kinh tế: - Nền KT nước & khu vực phát triển nhanh chóng - Đời sống ND ngày ổn định II Trung Quốc Sự thành lập nước CHND Trung Hoa thành tựu 10 năm đầu XD chế độ (1949-1959 ) a Sự thành lập nước CHNDTH Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 - Gọi CMDTDC GV: Đặt câu hỏi: Em nêu ý nghĩa thắng lợi CM TQ ? GV: bổ sung , kết luận chốt ý Hoạt động GV: giới thiệu Trung Quốc kí với LX “hiệp ước hữu nghị liên minh”(2/ 1950) đưa quân giúp đỡ TrT chống Mĩ GV: Đặt câu hỏi: Tìm hiểu hoạt động t/tựu 10 năm XD chế độ ? - Châu Á, ĐN Á Hoạt động - LX giúp đỡ: tỉ Rúp, → 1000 hạng mục cơng trình GV: u cầu học sinh thảo luận SGK trả lời câu hỏi GV: bổ sung - 2-1950 Liên minh tương trợ T – Xô Phan thi ngoc Trang HĐCN: Đọc chữ nhỏ trag 21 - Nội chiến kết thúc, lật đổ - Dưới lãnh đạo ĐCS t/trị Quốc dân đảng, GP toàn TQ, nội chiến (1946 TQ 1949) lật đổ thống trị Quốc Dân đảng, GP toàn TQ - 1-10 -1949 nước CHND Trung Hoa thành lập Mao Trạch Đông làm chủ tịch HĐCN: Quan sát hình (trang 21), nêu ý nghĩa thắng lợi ? - Chấm dứt thống trị 100 năm ĐQ, PK → Kỉ nguyên ĐL, TD, CNXH - Ảnh hưởng PT CM TG Hoạt động 2: cá nhân, lớp HS trả lời TB: K: Nhiệm vụ TQ ĐL? - Thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu - P/triển KT, XH, VH, GD HĐCN: Tìm hiểu hoạt động t/tựu 10 năm XD chế độ - 1950 – 1952: Khôi phục KT, cải cách RĐ, p/triển VH-GD - 1953 – 1957 : k/hoạch năm => Đất nước lên Đọc chữ nhỏ trang 22: “trong năm 53-57 ” Hoạt động 1: cá nhân, lớp HS trả lời HĐlớp: Tìm hiểu để hiểu 1959 – 1978 TQ bất ổn? - Đường lối KT nóng vội, CT nhiều bất ổn, tranh giành quyền lực - Ý nghĩa: + Chấm dứt thống trị 100 năm ĐQ, xóa bỏ tàn dư PK + Mở kỉ nguyên ĐL, TD, CNXH + Có ảnh hưởng sâu sắc đến PTGPDT TG b 10 năm đầu XD chế độ (1949 - 1959) - Đối nội: + 1950 – 1952: Khôi phục KT, c/cách RĐ, phát triển VH-GD + 1953 – 1957 : k/hoạch năm => Bộ mặt đất nước thay đổi - Đối ngoại: Thi hành c/sách tích cực nhằm củng cố HB & thúc đẩy PTCMTG 2.TQ năm không ổn định (1959 – 1978) a Đối nội: Thực đường lối “Ba cờ hồng” → Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 - Giúp VN, TTiên đ/tr GPDT HĐCN: Đọc chữ nhỏ trang GV: bổ sung , kết luận chốt 22 “cuộc đại nhảy vọt ” rút ý mục đích, hậu quả? - Nhanh chóng XD thành công CNXH - KT suy giảm, SX ngưng trệ, Hoạt động đói xảy → CT bất ổn GV: giới thiệu Đọc chữ nhỏ trang 22-23 6/1966 “đại CM văn hóa vơ sản” bắt đầu (1966-1968) Nh/ chóng XD th /cơng CNXH * Hậu quả: - KT: SX ngưng trệ, đời sống ND K2, đói xảy - CT: Nhiều biến động, ban l/đạo tranh giành quyền lực, đỉnh cao “Đại CM VHVS” để lại hậu nghiêm trọng mặt ND TQ - Đường lối chung, Đại nhảy Hoạt động 2: cá nhân, lớp vọt, Công xã ND HĐCN: Nêu sách đối ngoại TQ? - Ủng hộ VN chống ĐQ Mĩ b Đối ngoại XL & PTGPDT Á, Phi MLT Hoạt động - Gây xung đột biên giới với GV: Đặt câu hỏi LX, Ấn Độ - Ủng hộ ND VN k/chiến TB: Nội dung “đường lối - Thực quan hệ hòa dịu chống Mĩ & PTGPDT chung” cải cách ? với Mĩ ND Á, Phi MLT - Gây xung đột biên giới với LX, Ấn Độ Hoạt động 1: cá nhân, lớp - Thực quan hệ hòa dịu HS trả lời với Mĩ GV: bổ sung - P/triển KT làm trung tâm - 1966 -1976: “Đại CMVH - Tiến hành cải cách, mở cửa Công cải cách – VS”, thực chất đảo - Nền KT k/hoạch hóa tập mở cửa (từ 1978) phản CM - “Bè lũ tên” trung → KT thị trường XHCN a Thời điểm: - 12 – 1978 ĐCS TQ đề - 1976, sau MTĐông mất, “ đường lối mới, mở đầu cho bè tên” bị bắt, TQ dần ổn công cải cách KT-XH định - ĐH VII (9 -1982) & VIII Hoạt động (10-1987) nâng lên thành K: Những biến đổi TQ thể “đường lối chung” mặt nào? Hoạt động 2: cá nhân, lớp HS trả lời GV: Đặt câu hỏi TB:Hình 9: Cầu Nam Phố Thượng Hải → Nhận xét gì? GV: bổ sung - 1960, coi LX kẻ thù số - 1972, Níchxơn - “Thơng cáo chung Thượng Hải” → khó Phan thi ngoc Trang Đọc chữ nhỏ trg 23 “GDP ” b Nội dung “đường lối - KT tăng trưởng cao, KH-KT chung” nhiều thành tựu bật - Lấy p/triển KT làm trung tâm TB:Hình 9: Cầu Nam Phố - Tiến hành cải cách, mở cửa Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 khăn cho k/chiến ta Thượng Hải → Nhận xét gì? - Hệ thống GTVT đại - Chữ nhỏ trg 24 => KH-KT - Chuyển KT k/hoạch hóa tập trung → KT thị trường XHCN => Hiện đại hóa, XD CNXH đặc sắc TQ, biến TQ thành quốc gia giàu mạnh, DC, văn minh c Thành tựu: Giải thích: - “KTS k/hoạch hóa” - “KT thị trường XHCN” - “CNXH đặc sắc TQ” - 7-2000 nhập WTO Z! HKông (1997), Ma cao (2001) - Trong nước: + KT đạt tăng trưởng cao, đời sống ND cải thiện + KH – KT, VH, GD nhiều thành tựu bật - Đối ngoại: Thực c/sách hữu snghị hợp tác với nước TG → vai trò, địa vị q/tế nâng cao trường quốc tế • Củng cố: 2’ Sau CTTG II đến năm 2000 nước Đông Bắc Á có nhiều biến đổi Sự đời & phát triển nhanh chóng TQ đổi theo định hướng XHCN học kinh nghiệm cho VN • Dặn dò: Đọc trước “Các nước ĐNÁ Ấn Độ” • Bài tập: Trả lời câu hỏi SGK Câu 1: Những nước khu vực ĐBA thành rồng kinh tếchâu Á a Nhật Bản, Trung Quốc, ĐàiLoan b Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan c Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc Câu 2: Sau thành lập, Trung Hoa lựa chọn đường phát triển ? a đường TBCN b Con đường trung lập c đường XHCN • Rút kinh nghiệm: Phan thi ngoc Trang Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Phan thi ngoc Trang Lịch sử 12 ... trung lập c đường XHCN • Rút kinh nghiệm: Phan thi ngoc Trang Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Phan thi ngoc Trang Lịch sử 12 ... Lấy p/triển KT làm trung tâm TB:Hình 9: Cầu Nam Phố - Tiến hành cải cách, mở cửa Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 khăn cho k/chiến ta Thượng Hải → Nhận xét gì? - Hệ thống GTVT đại... vực phát triển nhanh chóng - Đời sống ND ngày ổn định II Trung Quốc Sự thành lập nước CHND Trung Hoa thành tựu 10 năm đầu XD chế độ (1949-1959 ) a Sự thành lập nước CHNDTH Lịch sử 12 Giáo án điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á, Giáo án Lịch sử 12 bài 3: Các nước Đông Bắc Á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn