Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

3 187 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:19

Bài CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA-TINH I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: - Nắm kiện phong trào đấu tranh giành bảo vệ độc lập nhân dân nước châu Phi Mỹlatinh sau chiến tranh giới thứ hai - Quá trình phát triển kinh tế – xã hội sau ngày độc lập thu nhiều thành tựu, khó khăn gặp phải nan giải cần có giúp đỡ cộng đồng quốc tế Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, ủng hộ nghiệp đấu tranh giành độc lập nước châu Phi Mỹlatinh - Cùng chia sẻ khó khăn mà nhân dân châu Phi Mỹlatinh gặp phải Kỹ năng: - Lựa chọn kiện tiêu biểu, khái quát, tổng hợp kiện lịch sử tiêu biểu đánh giá rút kết luận - Kỹ khai thác đồ sử dụng vào dạy học II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY HỌC - Lược đồ giới, châu Phi Mỹlatinh sau chiến tranh giới thứ hai - Tranh ảnh tư liệu nước châu Phi, Mỹlatinh từ sau chiến tranh giới thứ hai đến III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Kiểm tra cũ - Khái quát trình pt thắng lợi cách mạng Lào từ sau chiến tranh giới thứ hai? - Quá trình hình thành phát triển Hiệp hội nước Đông Nam Á (ASEAN)? Bài mới: GV khái quát biến đổi cuả tình hình giới sau chiến tranh giới thứ hai tình hình nước châu Phi Mỹlatinh; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy pt đấu tranh giành độc lập Tiến trình tổ chức dạy - học Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Kiến thức cần nắm I – CÁC NƯỚC CHÂU PHI Vài nét đấu tranh giành độc lập GV sử dụng đồ châu Phi sau chiến tranh giới thứ hai giới thiệu khái quát châu lục này, sau GV nêu câu hỏi: ? Thông qua SGK theo dõi đồ, nêu mốc phong trào đấu tranh giành độc lập nhân dân châu Phi? HS theo dõi đồ kết hợp SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý (Ai Cập 1953, LiBi 1952, Angiêri 1962, Tuynidi, Marốc, Xuđăng 1956, Gana 1957, Ghinê 1958… - 1960 có 17 quốc gia giành độc lập nên gọi “năm châu phi” a Từ năm 1945 – 1975 - Sau CTTG II, từ năm 50 kỷ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập diễn sôi châu Phi, khởi đầu từ 1952 Ai Cập, Libi - 1960, lịch sử ghi nhận "Năm châu Phi" với 17 nước trao trả độc lập - 1975, thắng lợi cách mạng Ănggơla Mơdămbích chấm dứt chủ nghĩa thực dân cũ châu Phi hệ thống thuộc địa b Từ sau năm 1975 - Những năm 80, hoàn thành đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ, với đời nước Cộng hòa Dimbabuê Namibia - Năm 1975 cách mạng Anggơl Mơdămbích thành công, đánh dấu sụp đổ CNTD cũ - Tại Nam Phi, tháng 11 - 1993, chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) bị xóa bỏ, Nelson Mandela trở - 1975, thuộc địa lại hoàn thành đấu tranh đánh đổ thành Tổng thống da đen nước Cộng hòa CNTD cũ, giành độc lập, với đời nước CH Dimbabuê Nam Phi (4 - 1994) (4/1980) CH Nammibia (3/1991).) ? Ở Nam Phi phong trào chống chế độ phân biệt chủng tộc diễn nào? Tình hình phát triển kinh tế - xã hội (Khơng dạy) GV dùng tư liệu cá nhân giải thích thêm cho học sinh rõ II – CÁC NƯỚC MĨ LATINH Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân GV dùng đồ khu vực Mỹlatinh sau chiến tranh giới thứ hai, để giới thiệu khái quát ? Hãy nêu kiện tiêu biểu phong trào đấu tranh giành độc lập bảo vệ đất nước nhân dân Mỹlatinh? 1) Những nét q trình giành bảo vệ độc lập - Nhiều nước Mĩ Latinh giành độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha Bồ Đào Nha vào đầu kỉ XIX, sau lại lệ thuộc vào Mĩ - Sau Chiến tranh giới thứ hai, đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ phát triển, tiêu HS theo dõi SGK đồ để trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý: biểu thắng lợi cách mạng Cuba d ưới lãnh đạo Phiđen Cátxtơrô vào tháng 1-1959 (- Sau chiến tranh, Mỹ tìm cách biến khu vực thành “sân sau” mình, xây dựng chính quyền thân Mỹ, làm bùng nổ pt đấu tranh - Dưới ảnh hưởng cách mạng Cuba, phong trào chống Mĩ chế độ độc tài thân Mĩ diễn sôi nhiều nước thập kỉ 60 – 70 kỉ XX Vênêxuêla, Goatêmala, Pêru, Nicaragoa, Chilê… Kết quyền độc tài nhiều nước Mĩ Latinh bị lật đổ, phủ dân tộc dân chủ thiết lập - 1/1/1959 CM CuBa thành công, lật đổ độc tài Batixta, thành lập nước CH Phiđencaxtơro lãnh đạo - Từ thập niên 60-70 phong trào đấu tranh pt mạnh mẽ giành thắng lợi: +1964-1999, Panama đấu tranh thu hồi kênh đào 2) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội (Khơng dạy) + 1983, có 13 quốc gia vùng Caribê giành độc lập… - Với hình thức đấu tranh phong phú (bãi cơng, nơng dân dậy, đấu tranh nghị trường, đấu tranh vũ trang…) - Mỹlatinh trở thành “lục địa bùng cháy”, lật đổ độc tài trở thành quốc gia độc lập: Chilê, Nicaragoa, Goatêmala, Vênêzêla…) Củng cố: - Những thành đấu tranh giành độc lập nhân dân Châu Phi từ sau chiến tranh giới thứ hai - Những thành tựu khó khăn nước Mỹ latinh gặp phải sau ngày độc lập Dặn dò: học chuẩn bị .. .Các hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Kiến thức cần nắm I – CÁC NƯỚC CHÂU PHI Vài nét đấu tranh giành độc lập GV sử dụng đồ châu Phi sau chiến tranh giới... “năm châu phi a Từ năm 1945 – 1975 - Sau CTTG II, từ năm 50 kỷ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập diễn sôi châu Phi, khởi đầu từ 1952 Ai Cập, Libi - 1960, lịch sử ghi nhận "Năm châu Phi" ... vệ đất nước nhân dân M latinh? 1) Những nét trình giành bảo vệ độc lập - Nhiều nước Mĩ Latinh giành độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha Bồ Đào Nha vào đầu kỉ XIX, sau lại lệ thuộc vào Mĩ - Sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh, Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn