Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

6 110 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:19

Giáo án môn Lịch sử lớp 12 BÀI 5: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH I Mục tiêu Học xong này, hoc sinh cần: Kiến thức - Khái quát giai đoạn đấu tranh giành bảo vệ độc lập dân tộc nhân dân Châu Phi khu vực Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh giới thứ hai - Nêu nét tình hình phát triển kinh tế, xã hội nước châu Phi khu vực Mĩ Latinh sau giành độc lập (những thành tựu, khó khăn trình xây dựng phát triển) Kĩ - Rèn luyện cho HS kĩ tổng hợp, khái quát, phân tích, so sánh kiện lịch sử - Biết sử dụng đồ lịch sử chọn lọc tư liệu, tranh ảnh cần thiết phục vụ cho giảng 3.Tư tưởng, thái độ - Bồi dưỡng cho HS tinh thần đoàn kết quốc tế, ủng hộ phong trào đấu tranh nhân dân châu Phi Mĩ latinh chống chủ nghĩa thực dân - Biết chia sẻ khó khăn mà nhân dân Châu Phi Mĩ la tinh phải đối mặt II Gợi ý tiến trình phương pháp tổ chức dạy học Ổn định lớp học Kiểm tra cũ GV sử dụng câu hỏi sau: Hãy so sánh giai đoạn phát triển lịch sử Lào Campuchia ? Trình bày thành lập hoạt động tổ chức ASEAN Cuộc đấu tranh giành độc lập nhân dân Ấn Độ (1946 – 1950) thành tựu nhân dân Ấn Độ công xây dựng đất nước Bài Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I Các nước Châu Phi Hoạt động 1: GV sử dụng lược đồ giới thiệu Châu Phi: Đây châu lục lớn Khái quát đấu tranh giành thứ ba giớii, gồm 54 quốc gia, diện độc lập nhân dân châu Phi tích khoảng 30,3 triệu km2, dân số 800 triệu người (năm 2000), giàu tài nguyên đặc biệt kim cương + Giai đoạn 1945 - 1954, phong trào bùng nổ Bắc Phi, nhiều nước giành HS: Quan sát đồ lắng nghe độc lập: Ai Cập (1952), Tuynidi, Hoạt động 2: GV yêu cầu HS theo dõi Marốc, Xuđăng (1956), giảng kết hợp với đọc SGK để trao đổi, thảo luận vấn đề sau: + Giai đoạn 1954 – 1960, phong trào lan - Phong trào đấu tranh giành độc lập rộng khắp châu Phi Năm 1960 có 17 châu Phi mở đầu đâu? nước giành độc lập, gọi “Năm - Chiến thắng Điện Biên Phủ nhân Châu Phi” dân Việt Nam ảnh hưởng đến phong trào cách mạng châu Phi nào? + Giai đoạn 1960 - 1975, hai nước cộng - Vì năm 1960 lại gọi “Năm hòa Mơdămbich Ăngola tun bố độc châu Phi”? lập, đánh dấu sụp đổ hệ - Chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai thống chủ nghĩa thực dân cũ châu Phi gì? Kết đấu tranh đòi lật đổ chế độ phân biệt Apácthai Nam Phi ? + Giai đoạn 1975 – năm 90: Phong trào chống chế độ phân biệt chủng tộc Apacthai Nam Phi giành thắng lợi Tháng 4/1994, N.Manđêla trở thành Tổng thống người da đen Cộng hoà Nam Phi HS: Tìm hiểu SGK để trao đổi trả lời 2.Tình hình phát triển kinh tế xã hội Hoạt động: GV: Nhận xét, trình bày bổ sung, kết hợp sử dụng số hình ảnh (N Manđêla) để chốt ý HS: Theo dõi ghi - Phần GV hướng dẫn HS tìm hiểu SGK, dựa vào số liệu cho để phân tích, đánh giá nêu quan điểm - Sau giành độc lập nước châu mình, chủ yếu khó khăn Phi bước vào thời kì xây dựng đất nước châu Phi phát triển kinh tế xã hội - Nếu có điều kiện, GV nên tìm kiếm khai thác ảnh "Kền kền chờ đợi (nguồn dẫn) nói nạn đói châu Phi Nội dung ảnh khắc họa - Tuy đạt số thành tựu ban cho HS nạn đói kinh niên châu Phi đầu, châu Phi châu lục Trong ảnh, em bé gầy còm, ốm yếu bò bò đường tìm nơi phân nghèo giới phát lương thực Tổ chức Liên hợp quốc (cách em bé khoảng 1km) Đằng sau em kền kền to lớn theo, đợi em bé kiệt sức, bị chết ăn thịt - Nhiều nước châu Phi ln tình trạng lạc hậu, khơng ổn định, xung đột - GV cung cấp thêm số thơng sắc tộc, tơn giáo, đảo xảy liên tin cho HS: Từ năm 1952 đến 1985, châu miên Bệnh tật, nghèo đói, mù chữ, nợ Phi có 241 lần đảo quân Từ nần chồng chất thách thức 1987 đến 1997 xảy 14 xung đột nội chiến, điển hình nội lớn Châu Phi chiến Ruanđa hai tộc Hutu Tuxi Châu Phi có 29/43 quốc gia nghèo giới 150 triệu người đói ăn thường xuyên - Với giúp đỡ tổ chức quốc tế hoạt động Liên minh châu Phi, nước châu Phi khắc phục khó khăn đường phát triển II Các nước Mĩ la tinh Hoạt động 1: Vài nét trình giành bảo vệ GV dùng Lược đồ khu vực Mĩ latinh sau độc lập chiến tranh giới thứ hai, giới thiệu cho HS nét khái quát khu vực: Hiện Mĩ latinh gồm có 33 nước, - Sau chiến tranh giới thứ hai, dựa diện tích 20,5 triệu km , dân số 517 triệu vào ưu kinh tế, quân sự, Mĩ người (năm 2000), giàu nông - lâm sản biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” khoáng sản để xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ HS: Quan sát lắng nghe Hoạt động 2: - Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài GV thơng báo cho HS biết Chính sách thân Mĩ diễn nhiều nước, tiêu biểu láng giềng thân thiện Mĩ: Năm 1933, thắng lợi cách mạng Cu ba: tổng thống Rudơven đưa “Chính sách láng giềng thân thiện”, mở đầu thời chủ nghĩa thực dân Mĩ + Tháng 3/1952, Mĩ thiết lập chế độ độc nước Mĩ Latinh Với sách tài Batixta Cuba Nhân dân Cuba này, Mĩ ngăn chặn xâm lược đứng lên lật đổ chế đổ chế độ độc tài phe phát xít đẩy lùi địa vị ưu Batixta, mở đầu công vào trại Anh khu vực Kể từ sau lính Mơncađa (267/1953) lãnh chiến tranh thể giới thứ 2, Mĩ biến khu đạo Phiđen Caxtơrô vực trở thành sân sau Mĩ Tiếp + Ngày 1/1 /1959, chế độ Batixta bị sụp đó, GV hướng dẫn HS tìm hiểu đổ, nước Cộng hoà Cuba đời, giai đoạn quan trọng cách mạng nhân dân Cuba Phiđen Caxtơrô làm Chủ tịch HS: Tìm hiểu SGK, trao đổi thảo luận - Từ thập kỉ 60 – 70, phong trào cách mạng Mĩ Latinh phát triển mạnh, điển hình Panama, vùng biển Caribê Năm 1983, vùng Caribê có 13 nước giành độc lập Mĩ Latinh trở thành “Lục địa bùng cháy ”, nhiều nước giành thắng lợi : Vênêxuêla, Côlômbia, Pêru, Nicaragoa, Chilê, GV: Nhận xét, trìn bày bổ sung chốt ý Ở đây, để cụ thể hóa phát triển cách mạng Cuba, GV kết hợp sử dụng số kênh hình (lược đồ nước Mĩ Latinh giúp HS xác định lãnh thổ Cuba, chân dung Phi đen Caxtơrô) HS: Theo dõi ghi Hoạt động: Phần GV hướng dẫn HS tìm hiểu SGK, dựa vào số liệu cho để Tình hình phát triển kinh tế - xã hội phân tích, đánh giá nêu quan điểm mình, chủ yếu khó khăn nước khu vực Mĩ Latinh GV nêu số câu hỏi: - Sau khôi phục độc lậ, nước Mĩ Latinh đẩy mạnh xây dựng, phát triển Sau cách mạng thắng lợi, cách mạng kinh tế - xã hội, đạt nhiều thành tựu: Mĩ Laitinh xây dựng phát triển kinh tế-xã hội nào? Những thành tựu khó khăn nước Mĩ Latinh? + Baraxin, Áchentina Mêhicơ trở nước HS: Tìm hiểu SGK để thảo luận trả lời công nghiệp (NICs) GV: Nhận xét, trình bày bổ sung, chốt ý + Ở Cuba tiến hành cải cách dân chủ, xây dựng đất nước theo đường CNXH - Về thành tựu đất nước Cuba, GV cần cho HS thấy thành tựu quan trọng y tế, giáo dục mà lại bị bao vây cấm vận - Từ thập niên 80, nước Mĩ Latinh gặp nhiều khó khăn: kinh tế suy thoái, lạm phát tăng nhanh, khủng hoảng trầm trọng, nợ nước chồng chất - Về giai đoạn phục hồi kinh tế Mĩ Latinh từ thập niên 90, GV khẳng định: Mặc dù có nhiều khởi sắc kinh tế nhiều thách thức, khó khăn: lạm phát số giảm xuống 30%/năm Một số nước lạm phát - Đến thập kỉ 90 kinh tế Mĩ Latinh có bước khởi sắc, gặp khơng khó khăn, mâu thuẫn xã hội quốc nạn tham nhũng thấp Mê hicô 4l,4%, Bôlivia 4,45, Chilê 4,6% III.Củng cố, dặn dò Củng cố GV tổ chức cho HS tự củng cố kiến thức lớp thông qua câu hỏi: - Hãy nêu thành đấu tranh giành độc lập nhân dân châu Phi sau Chiến tranh giới thứ hai ? - Những nét chủ yếu trình đấu tranh giành bảo vệ độc lập dân tộc nước Mĩ Latinh cách mạng Cuba? Bài tập nhà - Lập bảng thống kê phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Châu Phi từ sau Chiến tranh giới thứ hai - Sưu tầm tài liệu tranh ảnh cách mạng Cuba - Đọc trước số 6, tìm hiểu nội dung hệ thống kênh hình ... hoạt động Liên minh châu Phi, nước châu Phi khắc phục khó khăn đường phát triển II Các nước Mĩ la tinh Hoạt động 1: Vài nét trình giành bảo vệ GV dùng Lược đồ khu vực Mĩ latinh sau độc lập chiến... rộng khắp châu Phi Năm 1960 có 17 châu Phi mở đầu đâu? nước giành độc lập, gọi “Năm - Chiến thắng Điện Biên Phủ nhân Châu Phi dân Việt Nam ảnh hưởng đến phong trào cách mạng châu Phi nào? +... Độ công xây dựng đất nước Bài Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I Các nước Châu Phi Hoạt động 1: GV sử dụng lược đồ giới thiệu Châu Phi: Đây châu lục lớn Khái quát
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh, Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn