Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

5 81 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 19:19

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Ngày soạn: Tiết: Bài CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MĨ LA TINH I Mục tiêu: Kiến thức: HS nắm  Sau CTTG II PT đ/tr giành bảo vệ ĐL ND châu Phi khu vực MLT sôi nước giành bảo vệ ĐL  Quá trình phát triển KT – XH nước này, thành tựu khó khăn Kỹ  Biết lựa chọn kiện tiêu biểu, qua khái quát, tổng hợp vấn đề sở kiện LS đơn lẻ  Biết sử dụng lược đồ, đánh giá rút kết luận cần thiết Thái độ  Bồi dưỡng tinh thần đoàn kết quốc tế, ủng hộ PT đ/tr ND châu Phi MLT  Chia sẻ khó khăn mà ND hai khu vực đối mặt II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên:  Lược đồ châu Phi khu vực MLT  Tranh, ảnh châu Phi khu vực MLT Chuẩn bị học sinh:  Đọc trước SGK III Hoạt động dạy học: Ổn định tình hình lớp:  Kiểm tra sĩ số, tác phong HS Kiểm tra cũ: 4’ 1.Niên biểu thời gian giành ĐL nước ĐNÁ Những thành bật Ấn Độ nghiệp XD đất nước từ 1950 – 2000 ? Giảng Sau CTTG II phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ độc lập ND châu Phi Mĩ la tinh bùng nổ, giành thắng lợi to lớn Bản đồ trị hai khu vực có thay đổi : Một loạt quốc gia độc lập đời, tình hình KT-CT- XH bước có thay đồi khơng khó khăn nhiều nơi không ổn định TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Lược đồ châu Phi I Các nước châu Phi tr tr - 54 nước; S: 30,3 Km ; 800 dân, nôi văn minh & tổ tiên lồi người - Kim cương 90,2%, Crơm 74% dầu, Cu, nhiều nông sản - Trước CTTG II thuộc địa A, , Bỉ, TBN, BĐN 1/ Vài nét đấu K: Vì sao? tranh giành độc lập - CNFX bị đánh bại Sau CTTG II PTGPDT - CNTD châu Âu suy yếu bùng nổ phát triển Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 - CNXH hình thành ủng hộ PTGPDT - PTGPDT châu Á ↑ thắng lợi( TQ, VN ) cổ vũ PT HĐ Lớp: Đọc SGK, nêu nét PT Kết hợp ghi - Từ năm 50 – 1975: HĐCN: Liệt kê nước ĐL + PT mở đầu Bắc Phi → - Aicập (1953), Libi (1952), lan rộng khu vực khác với Angiêri (1962), Tuynidi, hàng loạt nước giành ĐL Marốc, Xuđăng (1956), Gana (1957), Ghinê (19 58) - Ở Tây, Đông, Trung Phi + 1960: “Năm châu Phi” với 17 nước giành ĐL + 1975 với thắng lợi Mơdămbích, Ănggơla, đánh dấu sụp đổ CNTD cũ TB: Với thắng lợi ai? - Sau 1975: Các nước hồn - 4/1980: Nam Rơđêdia → thành đ/tr lật đổ CNTD CH Dimbabuê cũ, giành ĐL & quyền sống - 3/1990: Tây nam Phi → cho người Namibia - 4/1994 CH Nam Phi – Nenxơn Mađêla (chữ nhỏ trg Mađêla: Là người đ/tr không 37) mệt mỏi, góp phần làm nên t/lợi đ/tr chống Apácthai 1993 ơng nhận giải thưởng Nơben HB 2/ Tình hình phát triển kinh tế - xã hội - Nhưng chưa thay đổi HĐ lớp: Thảo luận rút - Sau giành ĐL, mặt châu lục K2, triển vọng nước châu Phi tiến hành XD châu Phi đất nước đạt (chữ nhỏ “Từ 1952 25 tỉ thành tựu bước đầu $”) - Nghèo, lạc hậu, nợ, bùng nổ dân số, mù chữ, >< sắc tộc, tôn giáo, nội chiến liên miên - OAU → AU đời có chương trình cho phát triển châu Phi - Châu Phi châu lục: Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 nghèo, lạc hâu, bất ổn nhiều khó khăn - – 1963 Tổ chức TN châu Phi đời, đến 2000 đổi thành Liên minh châu Phi triển khai nhiều chương trình phát triển châu lục - Viết tắt: OAU - Viết tắt AU - Tuy nhiên phải lâu dài, khó khăn & gian khổ Lược đồ Khu vực MLT sau CTTGII - 33 nước, 20,5tr Km2 , 517tr dân - Nơng sản (kacao, chuối, mía, cafe), Nitơrát bạc, Cu II Các nước Mĩ La tinh - Đầu TK XIX giành ĐL, lệ thuộc vào Mĩ 1/ Vài nét trình giành bảo vệ độc lập Sau CTTG II Mĩ âm mưu biến MLT thành “sân sau” HĐ Lớp: Quan sát lược đồ, XD chế độ độc tài kết hợp SGK, nêu thân Mĩ → PT chống chế độ kiện tiêu biểu PT đ/tr giành độc tài thân Mĩ bùng nổ & bảo vệ ĐL MLT - Cu ba: 1953 – 1959 - Những năm 1960 - 1970: Panama, nước vùng Caribê, Chilê, Vênêxuêla, Côlômbia, Pêru, Goatêmala, Nicaragoa, giành ĐL Đọc chữ nhỏ trang “Phiđen CH Cuba” - Phiđen Cuba đóng góp nhiều cho PTGPDT tiến XH tồn TG Bằng nhiều hình thức: - Bãi công (Chi lê), - Nổi dậy nông dân (Pêru, Êcuađo), - KNVT (Panama), - Nghị viện (Goatêmala ) → “Đại lục núi lửa” 39 - 1/1/1959 Dưới lãnh đạo Phiđen Cátxtơrô, ND Cuba lật đổ c/độ độc tài Batixta, nước CH Cuba thành lập Phiđen làm chủ tịch - Những năm 60 -70 PT chống Mĩ chế độ độc tài thân Mĩ phát triển Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 nhiều nước giành thắng lợi, thiết lập phủ HĐ lớp: Nêu thành DTDC: Panama, 13 nước tựu, K2 MLT XD & vùng Caribê, Nicaragoa, phát triển KT-XH Pêru, Vênêxuêla - Trở thành NIC 2/ Tình hình phát triển - Cuba: Y tế, GD, TDTThao kinh tế - xã hội - K : Suy thoái, lạm phát, nợ, biến động CT - Áchentina, Braxin, Mêhicô - Sau giành ĐL, nước MLT đạt nhiều thành tựu XD phát triển KT-XH + Một số nước trở thành NIC + Cuba có CN2 đa dạng, đạt thành tựu cao Y tế, TDTT, GD - CNg đơn → CNg đa dạng , cấu hợp lí - N2 độc canh → N2 có SPhẩm đa dạng - Y tế: Miễn phí, 62000 bác sĩ/ 11tr dân - Duy có văcxin màng não & văcxin chủng ngừa Đọc chữ nhỏ trang 40 “Sự tăng …1989” - Nợ 400 tỉ USD - Để giải K2: 1/1/1995 nước liên kết KT, thành lập Thị trường chung “Chóp nón” nam Mĩ - Thập kỉ 80, MLT gặp nhiều K2: KT suy giảm, lạm phát tăng, nợ, biến động CT - Lạm phát từ số 30%, có nước 4% (Mêhicơ, Chilê…) - Đầu tư nước tăng nhanh: 68 tỉ (1993) → >70 tỉ USD (1994) - Thập kỉ 90, KT chuyển biến tích cực Từ 1991 - 2000: - Tăng trưởng bình quân % - Nợ nước ngoài: 607 tỉ USD - >< XH: 46% nghèo, >40 người tỉ phú - Tuy nhiên nước MLT đối mặt với K2 như: tham nhũng, >< XH Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12  Củng cố: 1’ Trước CTTG II: S thuộc địa 91tr Km2 (= 3/5 S TG) 1,5 tỉ người Năm 1967: ” ” ” 5,2tr Km2 350 triệu người Năm 1997 Hồng kông, 2001 Macao trở TQ, S thuộc địa gần số không  Bài tập: Trả lời câu hỏi SGK  Dặn dò: Đọc trước phần “ Nước Mĩ ”  Rút kinh nghiệm: ... phát triển châu Phi - Châu Phi châu lục: Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 nghèo, lạc hâu, bất ổn nhiều khó khăn - – 1963 Tổ chức TN châu Phi đời, đến 2000 đổi thành Liên minh châu Phi triển... đạo Phi en Cátxtơrô, ND Cuba lật đổ c/độ độc tài Batixta, nước CH Cuba thành lập Phi en làm chủ tịch - Những năm 60 -70 PT chống Mĩ chế độ độc tài thân Mĩ phát triển Giáo án điện tử môn Lịch sử. . .Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 - CNXH hình thành ủng hộ PTGPDT - PTGPDT châu Á ↑ thắng lợi( TQ, VN ) cổ vũ PT HĐ Lớp: Đọc SGK, nêu nét PT Kết hợp ghi - Từ năm 50 – 19 75: HĐCN: Liệt kê nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh, Giáo án Lịch sử 12 bài 5: Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn