Giáo án Lịch sử 12 bài 6: Nước Mỹ

7 80 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:59

Giáo án môn Lịch sử lớp 12 Bài – NƯƠC MĨ I Mục tiêu Học xong này, học sinh cần: Kiến thức - Trình bày giai đoạn phát triển nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000 với nét tiêu biểu, điển hình kinh tế, trị sách đối ngoại - Hiểu rõ nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng giai đoạn 1945 – 1973 Kĩ - Biết so sánh tình hình kinh tế, trị sách đối ngoại nước Mĩ qua giai đoạn phát triển từ năm 1945 đến năm 2000 - Rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu, khai thác kênh hình,… Thái độ, tư tưởng - Nhận thức kể từ sau Chiến tranh giới thứ hai, Mĩ ln trung tâm kinh tế, tài số giới, nước đầu cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai Từ đó, có ý thức tiếp thu thành tựu khoa học giới vào công xây dựng đất nước ta - Nhận thức rõ âm mưu giới cầm quyền Mĩ việc thi hành sách đối ngoại “chiến lược toàn cầu” nhằm mưu đồ làm bá chủ thống trị toàn giới, cuối Mĩ vấp phải nhiều thất bại nặng nề, tiêu biểu thất bại chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954 – 1975) II Gợi ý tiến trình phương pháp tổ chức dạy học Ổn định lớp học Kiểm tra cũ GV sử dụng câu hỏi sau: Hãy nêu thành đấu tranh giành độc lập nhân dân châu Phi sau Chiến tranh giới thứ hai Tại năm 1960 gọi “Năm châu Phi”? Hãy nêu khái quát thắng lợi đấu tranh giành bảo vệ độc lập nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh giới thứ hai Những thành tựu khó khăn kinh tế - xã hội mà nước Mĩ Latinh gặp phải? Bài Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I Nước Mĩ từ năm 1945 đến Hoạt động 1: GV trình bày nêu vấn đề: Sau năm 1973 Chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, trở thành trung tâm kinh tế * Về kinh tế: tài số giới Vậy biểu - Thành tựu: Mĩ trở thành nước có phát triển gì? Những nhân tố thúc kinh tế tư phát triển đẩy phát triển nhanh chóng kinh tế Mĩ mạnh nhất, trung tâm kinh tế - sau chiến tranh? tài số giới HS: Nghiên cứu SGK, trao đổi trả lời: suốt 20 năm sau Chiến tranh giới thứ hai GV: Nhận xét, bổ sung phân tích (dựa vào số liệu nguyên nhân SGK) Để giúp HS hiểu rõ thành tựu nguyên nhân phát triển, GV vẽ biểu đồ hình tròn + Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, giàu tài để so sánh sản lượng công nghiệp Mĩ (năm ngun, có nhiều nhân cơng với 1948 chiếm 56,4%) so với sản lượng cơng trình độ kĩ thuật, tay nghề cao,… nghiệp toàn giới; Lược đồ nước Mĩ để cụ thể hóa cho nguyên nhân Mĩ có lãnh thổ rộng - Nguyên nhân phát triển: + Mĩ không bị chiến tranh tàn lớn, giàu tài nguyên, hai đại dương Thái phá, mà làm giàu từ chiến tranh Bình Dương Đại Tây Dương bao bọc nên thơng qua bn bán vũ khí cách xa trung tâm chiến tranh, đất nước không bị tàn phá có điều kiện hòa bình để phát + Biết áp dụng thành tựu triển,… khoa học kĩ thuật đại HS: Lắng nghe ghi chép ý + Quá trình tập trung tư cao, tổ hợp cơng nghiệp – qn hoạt động có hiệu Hoạt động 2: GV thông báo kiến thức liệt + Vai trò điều tiết Nhà nước kê thành tựu tiêu biểu nước Mĩ cách mạng khoa học kĩ thuật đại Để minh họa cho thành tựu nước Mĩ cách mạng khoa học kĩ thuật, GV hướng dẫn HS quan sát giới thiệu số hình ảnh máy tính điện tử, vật liệu mới, Mĩ nước đầu cách Trung tâm hàng không vũ trụ Kennơđi, Mĩ đưa mạng khoa học kĩ thuật đại người đặt chân lên Mặt Trăng, thành tựu với việc chế tạo máy tính “cách mạng xanh” nông nghiệp, điện tử vào năm 1946, sử dụng nhiều nguồn lượng mới, Hoạt động 3: GV nêu câu hỏi: * Về khoa học kĩ thuật: chinh phục vũ trụ,… * Về đối nội, đối ngoại: Giai đoạn 1945 – 1973, giới cầm quyền Mĩ thực sách đối nội đối ngoại nào? Em biết “chủ nghĩa Mác Cácti” chiến lược toàn cầu Mĩ? HS: Nghiên cứu SGK để trao đổi trả lời GV: Nhận xét, bổ sung trình bày + Nếu có điều kiện, GV lập niên biểu cho HS quan sát chân dung đời tổng thống Mĩ nắm quyền giai đoạn thực sách đối nội, đối ngoại nào: H - Đối nội: Các tổng thống đề ban Truman (1945 – 1953), Đ Aixenhao (1953 – hành số sách để vừa ổn định tình hình trị, khắc phục khó khăn nước; vừa ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh công nhân lực lượng tiến - Đối ngoại: + Đề “chiến lược toàn cầu” với tham vọng thống trị làm bá chủ giới, như: ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ CNXH phạm vi toàn giới; đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào chống chiến tranh; bắt nước tư bản, đế quốc khác phải lệ thuộc vào Mĩ 1961), G Kennơđi (1961 – 1963), L Giônxơn (1963 – 1969) R Níchxơn (1968 – 1974) + GV cần giúp HS hiểu rằng: Mặc dù Mĩ biết đến trung tâm kinh tế - tài giới, tổng thống ln đưa sách để ổn định tình hình trị, xã hội, nước Mĩ khơng ổn định mâu thuẫn tầng lớp xã hội người giàu với người nghèo, người da đen với người da trắng,… + Vì có tay tiềm lực kinh tế - tài quân to lớn nên Mĩ đề “chiến lược toàn cầu” với tham vọng làm bá chủ, thống trị giới GV nêu rõ mục tiêu chiến lược (theo SGK) phân tích: Trong lịch sử gần 200 năm mình, lần Mĩ có tham vọng lớn (cuối kỉ XIX, Mĩ có tham vọng châu Mĩ thơng qua Học thuyết Mơn-rô “châu Mĩ người châu Mĩ”) Để thực tham vọng, Mĩ khởi xướng Chiến tranh lạnh, trực tiếp gây ủng hộ hàng chục chiến tranh xâm lược, bạo loạn, lật đổ quyền Tiêu biểu Mĩ gây nên chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), Việt Nam (1954 – 1975), dính líu vào Trung Đơng, … Nhằm ngăn chặn ủng hộ nước lớn phong trào giải phóng dân tộc giới, Mĩ thực sách hòa hỗn với Liên Xơ Trung Quốc (năm 1972 sang Trung Quốc, sau Liên Xô) Song tất mưu đồ Mĩ thất bại, phải chịu nhiều thiệt hại nặng nề, tác động xấu đến tình hình trị xã hội nước Mĩ HS: Tập trung theo dõi ghi ý + Năm 1972, Mĩ hòa hỗn với hai nước lớn Liên Xô Trung Quốc để ngăn chặn họ giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc giới II Nước Mĩ từ năm 1973 đến Hoạt động: GV chia lớp học thành nhóm năm 2000 giao nhiệm vụ cụ thể để em nghiên cứu SGK phút trả lời câu hỏi * Kinh tế: Nhóm 1: Tìm hiểu đặc điểm, tình hình kinh tế + Do tác động khủng Mĩ năm 1973 – 1991 hoảng lượng (1973), nên kinh tế Mĩ bị suy thoái kéo dài Nhóm 2: Nêu nét sách đến tận năm 1982: hệ thống tài đối ngoại Mĩ năm 1973 – 1991 – tiền tệ bị rối loạn, dự trữ Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm, tình hình kinh tế vàng ngoại tệ giảm sút Mĩ năm 1991 – 2000 + Từ năm 1983, kinh tế Mĩ phục Nhóm 4: Nêu nét sách hồi phát triển trở lại Mĩ đối ngoại Mĩ năm 1991 – 2000 đứng đầu giới kinh tế - tài chính, tỉ trọng giảm sút GV - HS: Hết thời gian, GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày, nhóm khác lắng nghe nêu thắc mắc để nhóm trình bày giải thích rõ * Đối ngoại: GV: Nhận xét phần trình bày nhóm, sau trình bày bổ sung chốt ý + Từ 1973 đến 1991, Mĩ tiếp tục theo đuổi “chiến lược toàn cầu”, GV cần nhấn mạnh: 1) Giai đoạn 1973 – 1991, khơng đạt mục đích Mĩ bị tác động khủng hoảng Kinh tế trị Mĩ bị suy lượng (1973) giai đoạn sau bị Nhật Bản giảm  tháng 12/1989, Liên Xô và Tây Âu cạnh tranh mạnh mẽ, Mĩ Mĩ kí kết chấm dứt Chiến tranh đứng đầu giới kinh tế - tài (sản lạnh lượng cơng nghiệp chiếm khoảng 20% tồn giới, nắm tay 1/3 số lượng quyền phát minh sáng chế giới,…) 2) Từ đầu năm 90 kỉ XX Mĩ chuyển sang chiến lược “cam kết mở rộng” GV nêu rõ nội dung chiến lược giải thích: xuất phát từ bối cảnh CNXH Liên Xô nước Đông Âu bị sụp đổ, trật tự hai cực Ianta khơng (chỉ lại Mĩ), nên Mĩ muốn trở thành “đơn cực”, muốn khẳng định vai trò trường quốc tế Ngày11/7/1995, Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam + Giai đoạn cầm quyền B Clintơn (1993 – 2000), Mĩ chuyển sang chiến lược “cam kết mở rộng”, đưa tham vọng thiết lập trật giới “đơn cực” 3) Vụ khủng bố 11/9/2001 buộc tổng thống Mĩ cầm đầu Bush (con) điều chỉnh sách + Sau vụ khủng bố ngày đối nội đối ngoại (GV cho HS quan sát hình 11/9/2001, Mĩ điều chỉnh ảnh vụ khủng bố Mĩ ngày 11/9/2001) sách đối nội đối ngoại HS: Theo dõi ghi chép ý III Củng cố, dặn dò Củng cố GV nêu số câu hỏi hướng dẫn HS tự củng cố kiến thức: - Hãy so sánh giai đoạn phát triển kinh tế Mĩ sau Chiến tranh giới thứ hai? Vì tốc độ phát triển kinh tế Mĩ không đồng giai đoạn? - Chính sách đối nội đối ngoại Mĩ từ năm 1945 đến 2000 có thay đổi nào? - Theo em, Mĩ đạt tham vọng việc thiết lập trật tự giới “đơn cực” khơng? Vì sao? Điều thách thức nước Mĩ nay? Bài tập nhà - Ôn lại nội dung học dựa theo câu hỏi củng cố kiến thức cuối - Đọc trước tìm hiểu nội dung kênh hình SGK ... hai Những thành tựu khó khăn kinh tế - xã hội mà nước Mĩ Latinh gặp phải? Bài Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I Nước Mĩ từ năm 1945 đến Hoạt động 1: GV trình bày... thông báo kiến thức liệt + Vai trò điều tiết Nhà nước kê thành tựu tiêu biểu nước Mĩ cách mạng khoa học kĩ thuật đại Để minh họa cho thành tựu nước Mĩ cách mạng khoa học kĩ thuật, GV hướng dẫn... hình trị xã hội nước Mĩ HS: Tập trung theo dõi ghi ý + Năm 1972, Mĩ hòa hỗn với hai nước lớn Liên Xô Trung Quốc để ngăn chặn họ giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc giới II Nước Mĩ từ năm 1973
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 6: Nước Mỹ, Giáo án Lịch sử 12 bài 6: Nước Mỹ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn