Giáo án Lịch sử 12 bài 7: Tây Âu

8 430 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:58

Giáo án môn Lịch sử lớp 12 Bài – TÂY ÂU I Mục tiêu Học xong này, học sinh cần: Kiến thức - Biết rõ giai đoạn phát triển khu vực Tây Âu từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 2000 mặt kinh tế, trị đối ngoại - Hiểu từ năm 1950 trở đi, kinh tế nước Tây Âu lại phát triển nhanh chóng, trở thành ba trung tâm kinh tế - tài lớn giới - Trình bày kiện q trình hình thành phát triển Liên minh châu Âu (EU) Kĩ - Biết so sánh tình hình kinh tế, trị sách đối ngoại khu vực Tây Âu với nước Mĩ qua giai đoạn phát triển từ năm 1945 đến năm 2000 - Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh, khái quát, phương pháp tự học, sử dụng SGK, khai thác lược đồ lịch sử,… Thái độ, tư tưởng - Lên án sách xâm lược trở lại thuộc địa nước Tây Âu - Nhận thức rõ mối liên hệ, nguyên nhân đưa tới liên kết khu vực Tây Âu quan hệ Mĩ với Tây Âu từ sau Chiến tranh giới thứ hai II Gợi ý tiến trình phương pháp tổ chức dạy học Ổn định lớp học Kiểm tra cũ GV sử dụng câu hỏi sau: - Vì khoảng 20 năm đầu sau Chiến tranh giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng, giai đoạn sau lại suy giảm dần? - Chính sách đối ngoại Mĩ từ năm 1945 đến 2000 có thay đổi? Bài Chuẩn kiến thức Hoạt động dạy – học thầy, trò (Kiến thức cần đạt) I Tây Âu từ năm 1945 đến năm Hoạt động: GV nêu câu hỏi: 1950 Hãy so sánh tình hình kinh tế Mĩ Tây Âu sau * Về kinh tế - trị: Chiến tranh giới thứ hai? Hãy cho biết biện pháp khơi phục kinh tế ổn định tình - Chiến tranh giới thứ hai hình trị, xã hội nước Tây Âu? gây nên nhiều hậu nặng nề cho nước Tây Âu: hàng triệu HS: Nghiên cứu SGK, trao đổi trả lời: người chết, bị thương, nhiều GV: Nhận xét, bổ sung phân tích (dựa vào trung tâm cơng nghiệp, nhà cửa bị số liệu SGK) Cụ thể: tàn phá, trị rối loạn, - Biện pháp phục hồi: + Mĩ không bị ảnh hưởng, chịu tàn phá chiến tranh, làm giàu đổ nát châu Âu (nhờ bn bán vũ khí) Châu Âu nơi diễn chiến liệt, đẫm máu, phải gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề (để làm rõ ý này, GV khai thác số hình ảnh đĩa Encatar) + Dựa vào viện trợ Mĩ thông + Biện pháp khôi phục kinh tế, ổn định qua “Kế hoạch Mácsan” trị - xã hội nước Tây Âu thông qua + Tiến hành cải cách để củng cố “Kế hoạch Mácsan” (được Mĩ viện trợ khoảng quyền giai cấp tư sản 17 tỉ USD) củng cố quyền tư sản  Đến 1950, kinh tế nước Tây Âu phục hồi, đạt mức trước  Nhờ đó, đến năm 1950, kinh tế nước Tây Âu phục hồi vượt mức so chiến tranh * Về đối ngoại: + Liên minh chặt chẽ với Mĩ với trước chiến tranh + Bị dàng buộc vào Mĩ “Kế hoạch Mácsan”, nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ (gia nhập khối NATO Mĩ đứng đầu, ủng hộ Mĩ thành lập nước Cộng hòa Liên bang Đức,…); đồng thời tìm cách xâm lược trở lại thuộc địa cũ (GV dẫn chứng) + Xâm lược trở lại thuộc địa HS: Lắng nghe ghi chép ý cũ mình: Pháp tái chiếm Đơng Dương, Hà Lan tái chiếm Inđônêxia,… II Tây Âu từ năm 1950 đến Hoạt động 1: GV trình bày nêu vấn đề: năm 1973 Sau hồn thành khơi phục kinh tế ổn * Sự phát triển kinh tế: định tình hình trị - xã hội, giai đoạn 1950 - 1973, kinh tế nước Tây Âu phát triển + Kinh tế nước Tây Âu có tốc nhanh chóng Tây Âu trở thành ba độ phát triển nhanh chóng, tiêu trung tâm kinh tế - tài lớn giới, có biểu Đức, Anh, Pháp, trình độ khoa học kĩ thuật đại Vậy + Tây Âu ba trung nguyên nhân thúc đẩy phát triển nhanh tâm kinh tế - tài chóng kinh tế nước Tây Âu ? giới (cùng với Mĩ Nhật Bản) * Nguyên nhân phát triển: HS: Nghiên cứu SGK để trao đổi trả lời GV: Nhận xét, bổ sung, phân tích chốt ý + Áp dụng thành tựu (dựa theo nguyên nhân SGK, cách mạng khoa học kĩ thuật yêu cầu HS so sánh nguyên nhân giống khác thúc đẩy phát triển nhanh + Vai trò Nhà nước chóng kinh tế Mĩ Tây Âu) quản lí, điều tiết kinh tế HS: Theo dõi ghi ý vào + Biết tận dụng hội từ bên (viện trợ Mĩ, mua nguyên liệu rẻ,…) Hoạt động 2: GV nêu câu hỏi: Chính sách đối * Đối nội: Tiếp tục phát triển nội đối ngoại nước Tây Âu dân chủ tư sản để trì trật tự, giai đoạn 1950 – 1973 so với giai đoạn 1945 – ổn định xã hội, xảy 1950 có mới? nhiều biến động số nước HS: Nghiên cứu SGK trả lời Pháp, Đức, Italia,… GV: Nhận xét, trình bày bổ sung chốt ý + Khi trình bày biến động trường nhiều nước khu vực Tây Âu, GV cụ thể hóa số liệu: 29 lần thay đổi nội Pháp, Đảng Cộng sản Đức hoạt động công khai (1968), nhân dân Italia tiến hành tổng bãi công đường phố (1960),… * Đối ngoại: + Nhiều nước vừa tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ, vừa muốn đa phương hóa, đa dạng hóa với bên ngồi + Biểu sách đối ngoại nhiều nước Tây Âu tiếp tục liên minh chặt chẽ với Mĩ ủng hộ chiến tranh xâm lược Mĩ Triều Tiên Việt Nam (Anh, Đức, Italia,…) + Trong giai đoạn này, nhiều nước tư Tây Âu muốn đa phương hóa, khẳng định tính tự chủ, đối trọng với Mĩ Pháp, Thụy Điển, Phần Lan,… (đều phản đối chiến tranh Mĩ Việt Nam, phát triển mối quan hệ với Liên Xô nước XHCN,…) + Nhiều thuộc địa nước Tây Âu châu Á, châu Phi giành độc lập, kết thúc ách thống trị đô hộ thực dân phương Tây HS: Lắng nghe ghi chép + Nhân dân nhiều nước thuộc địa giành độc lập  Các nước Tây Âu phải công nhận độc lập cho nước thuộc địa III Tây Âu từ năm 1973 đến Hoạt động: GV chia lớp học thành nhóm năm 2000 * Kinh tế: giao nhiệm vụ cụ thể để em nghiên cứu SGK phút, trả lời câu hỏi Nhóm 1: Tìm hiểu đặc điểm, tình hình kinh tế - Lâm vào suy thoái, khủng nước Tây Âu năm 1973 – 1991 hoảng, phát triển không ổn định, tiêu biểu Anh, Pháp, Đức, - Nguyên nhân: Tác động Nhóm 2: Tình hình trị - xã hội khủng hoảng lượng (1973), sách đối ngoại Tây Âu giai đoạn 1973 – cạnh tranh liệt Mĩ, 1991 so với giai đoạn 1950 – 1973 có mới? Nhật Bản, nước NICs,… - Từ năm 1994, kinh tế phục hồi Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm, tình hình kinh tế phát triển trở lại, tiếp tục nước Tây Âu năm 1991 – 2000 ba trung tâm kinh tế tài chính, chiếm 1/3 tổng sản phẩm cơng nghiệp giới Nhóm 4: Những nét trị - xã hội, * Chính trị, xã hội: Tiếp tục củng đối ngoại Tây Âu năm 1991 – 2000 cố dân chủ tư sản, xã hội thiếu tính ổn định phân hóa giàu – nghèo ngày lớn, GV - HS: Hết thời gian, GV yêu cầu đại diện tội phạm maphia,… nhóm trình bày, nhóm khác lắng nghe * Đối ngoại: - Bắt đầu xu hòa hỗn, giảm bớt căng thẳng Tây Âu với nước XHCN: kí Định ước Henxinki an ninh hợp tác châu Âu (1975), phá bỏ tường Béclin (1989) để tái thống nước Đức (1990) nêu thắc mắc để nhóm trình bày giải thích rõ Để tạo khơng khí học tập khuyến khích tính tích cực HS, sau đại diện nhóm trình bày, GV phát cho nhóm phiếu đánh giá chéo Đại diện nhóm trình bày tốt, GV thưởng điểm GV: Nhận xét phần trình bày nhóm, sau trình bày bổ sung, hướng dẫn HS quan - Anh tiếp tục liên minh chặt chẽ sát số kênh ảnh Lễ khánh thành với Mĩ, Pháp Đức trở đường hầm qua eo biển Măngsơ Anh – thành đối trọng với Mĩ Pháp Sau cùng, GV chốt ý để HS theo - Mở rộng quan hệ với khu vực dõi ghi chép (có thể chuẩn bị giấy Ao) Đông Âu, nước phát HS: Tập trung theo dõi, đối chiếu kết triển châu Á, châu Phi,… luận GV với phần trình bày nhóm ghi ý vào IV Liên minh châu Âu (EU) Hoạt động 1: GV nêu câu hỏi yêu cầu HS nghiên cứu SGK thời gian phút: Vì * Quá trình hình thành phát nước Tây Âu lại có nhu cầu liên kết khu triển Liên minh EU: vực ?Quá trình hình thành phát triển Liên minh châu Âu diễn nào? + Tháng 4/1951, sáu nước Tây HS: Nghiên cứu SGK để trả lời Âu thành lập Cộng đồng than – GV: Nhận xét, trình bày bổ sung phân tích thép châu Âu Trong SGK trình bày rõ trình hình thành phát triển EU, GV cần làm rõ hai lí để nước Tây Âu đẩy mạnh việc liên kết khu vực: + Tháng 3/1957, sáu nước Tây + Các nước có chung văn minh, có Âu tiếp tục thành lập Cộng đồng trình độ kinh tế không cách biệt từ lượng nguyên tử châu Âu lâu châu Âu có mối liên hệ mật thiết, gần gũi Cộng đồng kinh tế châu Âu lịch sử Vì vậy, hợp tác để phát triển cần thiết nhằm mở rộng thị trường, tác động cách mạng khoa học kĩ thuật + Tháng 7/1967, nước hợp ba tổ chức lại thành Cộng đồng châu Âu (EC), đến ngày 1/1/1993 đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU) + Từ năm 1950, kinh tế bắt đầu phát triển với tốc độ nhanh, Tây Âu muốn thoát dần khỏi lệ thuộc vào Mĩ Nhưng họ đứng riêng lẻ, gây căng thẳng với khơng thể đọ với Mĩ, họ cần phải liên kết cạnh tranh với nước khu vực, trước hết ảnh hưởng Mĩ (Khi trình bày kiện nước thành lập Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu ngày + Năm 2007, Liên minh EU mở 25/3/1957, GV sử dụng hình Lế kí Hiệp ước rộng tổ chức lên 27 thành viên Rôma để cụ thể hóa cho kiện này) HS: Lắng nghe GV trình bày ghi ý * Vai trò Liên minh EU: + Thúc đẩy hợp tác, liên minh nước thành viên lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, trị, đối ngoại an ninh: sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Ơrô), nhiều nước kí kết hủy bỏ kiểm sốt lại công dân nước qua vùng biên giới Hoạt động 2: GV trình chiếu Lược đồ nước thuộc Liên minh châu Âu (2007) hình lớn gọi HS đọc tên nước liên minh EU Sau đó, GV nêu câu hỏi để HS trao đổi trả lời: Hãy cho biết vai trò EU phát triển kinh tế, trị, đối ngoại an ninh Tây Âu mối quan hệ EU với Việt Nam HS: Thảo luận trả lời GV: Nhận xét, trình bày bổ sung kết luận Để cụ thể hóa cho vai trò EU phát triển kinh tế, trị, đối ngoại an ninh khu vực Tây Âu, GV tập trung phân tích ý nghĩa kiện tháng 3/1995 (7 nước EU hủy bỏ kiểm sốt lại cơng dân nước qua biên giới nhau) việc sử dụng đồng tiền Ơrô thay cho đồng tệ Ở đây, GV hướng dẫn HS quan sát hình ảnh Lá cờ Liên minh EU có 12 ngơi màu xanh - biểu tượng cho liên kết khu vực + EU tổ chức liên kết trị đồng tiền Ơrơ (khai thác đĩa Encatar) - kinh tế lớn hành tinh, HS: Theo dõi ghi chiếm ¼ DGP giới + Năm 1990, quan hệ EU – Việt Nam thức thiết lập III Củng cố, dặn dò Củng cố - GV tổ chức cho HS tự củng cố kiến thức lớp: - Hãy so sánh giai đoạn phát triển kinh tế Tây Âu sau Chiến tranh giới thứ hai? Vì nói từ nửa sau kỉ XX, Tây Âu ba trung tâm kinh tế - tài lớn giới? - Chính sách đối ngoại Tây Âu qua giai đoạn 1945 – 1950, 1950 – 1973, 1973 – 1991 1991 – 2000 có khác biệt? - Trình bày kiện q trình hình thành phát triển Liên minh châu Âu (EU) Bài tập nhà - Ôn lại nội dung học dựa theo câu hỏi củng cố kiến thức cuối lập bảng thống kê kiện nước Tây Âu sau chiến tranh - Đọc trước để tìm hiểu nội dung câu hỏi kênh hình SGK ... văn minh, có Âu tiếp tục thành lập Cộng đồng trình độ kinh tế khơng cách biệt từ lượng nguyên tử châu Âu lâu châu Âu có mối liên hệ mật thiết, gần gũi Cộng đồng kinh tế châu Âu lịch sử Vì vậy,... địa nước Tây Âu châu Á, châu Phi giành độc lập, kết thúc ách thống trị đô hộ thực dân phương Tây HS: Lắng nghe ghi chép + Nhân dân nhiều nước thuộc địa giành độc lập  Các nước Tây Âu phải công... phát nước Tây Âu lại có nhu cầu liên kết khu triển Liên minh EU: vực ?Quá trình hình thành phát triển Liên minh châu Âu diễn nào? + Tháng 4/1951, sáu nước Tây HS: Nghiên cứu SGK để trả lời Âu thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 7: Tây Âu, Giáo án Lịch sử 12 bài 7: Tây Âu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn