Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

3 63 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:54

Bài: 10 CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HỐ NỬA SAU THẾ KỶ XX I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức: - Hiểu nguồn gốc, đặc điểm thành tựu với tác động cách mạng Khoa học – công nghệ sau chiến tranh giới thứ hai - Những hệ tất yếu cách mạng Khoa học – cơng nghệ, xu tồn cầu hố diễn mạnh mẽ năm cuối kỹ XX Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Ý chí vươn lênvà phát triển khơng ngừng trí tuệ người, nhằm phục vụ đời sống ngày cao - Tuổi trẻ cần cố gắng học tập để trở thành người sáng tạo, phục vụ công cơng nghiệp hố đại hố đất nước Kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư phân tích, so sánh liên hệ thực tế… II THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC Sưu tầm phim, tranh ảnh liên quan đến cách mạng Khoa học – công nghệ III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC 1.Kiểm tra cũ - Sự đối đầu Đông –Tây dẫn đến chiến tranh cục nào? - Nguyên nhân dẫn đến hai siêu cường Xô – Mỹ tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh? 2.Bài mới: GV khái quát số thành tựu cách mạng Khoa học – công nghệ để vào 3.Tiến trình tổ chức dạy-học Các hoạt động thầy trò Kiến thức cần nắm I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Nguồn gốc đặc điểm * GV đặt vấn đề: Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ CM khoa học – kỹ thuật? a Nguồn gốc - Cách mạng khoa học - kĩ thuật gì? Nguồn gốc đặc điểm cách mạng khoa học-công nghệ - HS dựa vào kiến thức SGK thực tiễn để trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Giáo viên giải thích khái niệm “cách mạng khoa học-cơng nghệ” từ phát minh khoa học tạo nên lực lượng sản xuất mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế yếu tố cơng nghệ cốt lõi + Cách mạng KH-KT lần I: Bắt đầu từ kỉ XVIII, mở đầu cách mạng CN + Cách mạng KH-KT lần II: Bắt đầu từ năm 40 kỉ XX (khởi đầu từ Mỹ) + Khác với cách mạng KH-KT lần I, phát minh máy móc máy nước, máy phát điện cải tiến kĩ thuật, người phát minh nhà khoa học mà người thợ + Khoa học trở thành nguồn gốc cho tiến kĩ thuật công nghệ Do đòi hỏi sống sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao người Diễn bối cảnh đặc biệt: Sự bùng nổ dân số, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chiến tranh… b Đặc điểm: Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, phát minh kỹ thuật bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học Khoa học trước mở đường cho kỹ thuật kỹ thuật lại mở đường cho sản xuất, trở thành nguồn gốc tiến kỹ thuật công nghệ Những thành tựu tiêu biểu (HS đọc thêm) II XU THẾ TỒN CẦU HĨA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ Xu tồn cầu hóa a Bản chất Tồn cầu hóa q trình tăng lên mạnh mẽ mối liên hệ, ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn tất khu vực, quốc gia, dân tộc giới b Biểu tồn cầu hóa - Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế Hoạt động 2: GV hướng dẫn học sinh đọc thêm - GV đặt vấn đề: CM khoa học – kỹ thuật đạt thành tựu gì? - HS dựa vào SGK thực tiễn sống để trả lời - GV cho HS sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên - Sự phát triển tác động to lớn công ty xuyên quốc gia - Sự sáp nhập hợp công ty thành tập đoàn lớn - Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực (EU,ASEAN, IMF, WTO, APEC, quan đến kiện - thành tựu khoa học công nghệ nửa cuối TK XX - Học sinh liên hệ thực tế Việt Nam vấn đề ô nhiễm (ở thành phố lớn), tai nạn giao thông Nêu nguyên nhân giải pháp ASEM…) - Như tồn cầu hóa xu khách quan khơng thể đảo ngược c Tác động tồn cầu hóa * Tích cực GV nêu câu hỏi - Thúc đẩy nhanh chóng phát triển xã hội hóa lực lượng sản xuất, đưa lại tăng trưởng cao (nửa đầu kỷ XX, GDP giới tăng 2,7 lần, nửa cuối kỷ tăng 5,2 lần) - Những biểu xu tồn cầu hố Vì xu khách quan đảo ngược - Góp phần chuyển biến cấu kinh tế, đòi hỏi cải cách sâu rộng để nâng cao tính cạnh tranh hiệu kinh tế Hoạt động 3: lớp cá nhân + Toàn cầu hoá => “quốc tế hoá”, để hoạt động kinh tế nước vượt khỏi biên giới nước Xu đặt kinh tế nước phạm vi lớn thị trường giới Nó gắn bó với yếu tố là: Thơng tin, thị trường, sản xuất - Giải thích tồn cầu hoá vừa thời vừa thách thức nước phát triển (liên hệ Việt Nam) * Hạn chế - Làm trầm trọng thêm bất công xã hội phân hóa giàu nghèo - Làm cho mặt sống người an toàn, tạo nguy tiềm ẩn sắc dân tộc độc lập tự chủ quốc gia - Tồn cầu hóa vừa thời cơ, hội lớn cho nước phát triển, đồng thời tạo thách thức lớn nước phát triển, có Việt Nam, bỏ lỡ thời tụt hậu với giới bên Củng cố : - Nguồn gốc, nội dung thành tựu cách mạng khoa học – công nghệ lần thứ hai từ năm 40 kỷ XX đến nay? - Xu hướng tồn cầu hố ảnh hưởng đến đời sống người nào? Dặn dò: học cũ, trả lời câu hỏi SGK, làm tập nhà tuần sau nộp chuẩn bị trước ... điểm cách mạng khoa học- công nghệ - HS dựa vào kiến thức SGK thực tiễn để trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Giáo viên giải thích khái niệm cách mạng khoa học- công nghệ từ phát minh khoa học tạo... I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Nguồn gốc đặc điểm * GV đặt vấn đề: Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ CM khoa học – kỹ thuật? a Nguồn gốc - Cách mạng khoa học - kĩ... thành tựu cách mạng khoa học – công nghệ lần thứ hai từ năm 40 kỷ XX đến nay? - Xu hướng tồn cầu hố ảnh hưởng đến đời sống người nào? Dặn dò: học cũ, trả lời câu hỏi SGK, làm tập nhà tuần sau nộp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX, Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn