Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

5 168 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:54

Giáo án Lịch sử lớp 12 CHƯƠNG VI: Bài 10 : CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HỐ Cách mạng khoa học – cơng nghệ xu tồn cầu hố nửa sau kỉ XX I Mục tiêu giảng 1/ Kiến thức: Học sinh biết nguồn gốc – đặc điểm thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học – công nghệ sau chiến tranh giới II Xu tồn cầu hố hệ tất yếu cách mạng khoa học công nghệ - Học sinh hiểu: số khái niệm mới: “Cách mạng khoa học- công nghệ”, xu “Tồn cầu hố” 2/ Kỹ năng: -Rèn luyện kỹ tư duy, phân tích, liên hệ so sánh -Kết hợp kiến thức liên mơn: tốn, lý, hoá, sinh -Nắm vững số khái niệm mới: “Cách mạng khoa học- cơng nghệ”, xu “Tồn cầu hố” 3/ Thái độTư tưởng: - Học sinh nhận thức tầm quan trọng khoa học –kỹ thuật phát triển giới, thấy rõ ý chí vươn lên khơng ngừng người việc tìm tòi, khám phá giới Từ học sinh cần cố gắng học tập rèn luyện để tiếp thu kiến thức, nắm bắt kịp tiến khoa học kỹ thuật-công nghệ tiên tiến giới góp phần đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước VN II TRỌNG TÂM: - Nguồn gốc, đặc điểm, thành tựu cách mạng khoa học công nghệ III CHUẨN BỊ: GV: - Tranh ảnh tư liệu thành tựu cách mạng khoa học giới Việt Nam HS: Học chuẩn bị theo hướng dẫn giáo viên IV Tiến trình tổ chức dạy học 1/ Ổn định: Ổn định trật tự kiểm tra sĩ số học sinh Giáo án Lịch sử lớp 12 2/Kiểm tra cũ: - Nêu nội dung quan hệ quốc tế từ 1945-2000 - Xu phát triển giới sau 1991 Vì có xu 2/ Dẫn nhập vào mới: - Từ sau chiến tranh giới II, giới có thay đổi lớn lao tất lĩnh vực Sự thay đổi kết cách mạng khoa học-công nghệ Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân * GV đặt vấn đề: Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ CM khoa học – kỹ thuật ? - Cách mạng khoa học-kĩ thuật ? Nguồn gốc đặc điểm cách mạng khoa học-công nghệ - HS dựa vào kiến thức SGK thực tiễn để trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Giáo viên giải thích khái niệm “cách mạng khoa học-công nghệ” từ phát minh khoa học tạo nên lực lượng sản xuất mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế yếu tố công nghệ cốt lõi + Cách mạng KH-KT lần I: Bắt đầu từ kỉ XVIII, mở đầu cách mạng CN + Cách mạng KH-KT lần II: Bắt đầu từ năm 40 kỉ XX (khởi đầu từ Mỹ) + Khác với cách mạng KH-KT lần I, phát minh máy móc máy nước, máy phát điện cải tiến kĩ thuật, người phát minh nhà khoa học mà người thợ + Khoa học trở thành nguồn gốc cho tiến kĩ thuật công nghệ Nội dung học sinh cần nắm I CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Nguồn gốc đặc điểm a Nguồn gốc - Do đòi hỏi sống sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao người - Diễn bối cảnh đặc biệt: bùng nổ dân số, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chiến tranh… b Đặc điểm, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Khoa học trước mở đường cho kỹ thuật kỹ thuật lại mở đường cho sản xuất, trở thành nguồn gốc tiến kỹ thuật công nghệ Những thành tựu a Thành tựu - Lĩnh vực khoa học: Có bước tiến nhảy vọt chưa thấy đặc biệt lĩnh vực khoa học bản: toán, lý, hoá, sinh: + 3/1997 tạo cừu Đoli phương pháp sinh sản vơ tính + 4/2003, giải mã đồ gien người - Lĩnh vực công nghệ: + Phát minh công cụ sản xuất mới: máy vi tính, Giáo án Lịch sử lớp 12 Hoạt động 2: Cả lớp cá nhân Rôbốt… -GV đặt vấn đề: CM khoa học – kỹ thuật đạt thành tựu ? + Vật liệu mới: chất dẻo Pôlime, chất tổng hợp Conposit… -HS dựa vào SGK thực tiễn sống để trả lời + Phát minh nguồn lượng mới: Năng lượng nguyên tử, nhiệt hạch, mặt trời… - GV nhận xét chốt ý Trong lĩnh vực khoa học : đạt thành tựu to lớn, bước tiến nhảy vọt lịch sử ngành Toán, Lý, Hoá, Sinh … Dựa vào phát minh đó, người ứng dụng cải tiến kỹ thuật, phục vụ sản xuất sống - GV cho HS xem ảnh sưu tầm có liên quan đến kiện - thành tựu : VD1: Cách 30 năm(25/ 7/1987 ) có người đựơc sinh phương pháp thụ tinh ống nghiệm ( Cô Louise Brown), với phương pháp mở cánh cửa hy vọng cho hàng triệu cặp vợ chồng vô sinh toàn TG VD2: / 1997 nhà khoa học tạo Cừu Đôli phương pháp sinh sản vơ tính VD 3:Ngày /8 vừa qua, loại điện thoại cho “ dành cho người cao tuổi” bắt đầu bán Nhật Raku Raku phone V, sản phẩm Cơng ty Fujtsu ,còn gọi là“ Điện thoại di động chăm sóc sức khoẻ” -Tiếp theo, GV giới thiệu thành tựu lĩnh vực cơng nghệ + Cơng nghệ sinh học,có bước đột phá công nghệ di truyền, tế bào, vi sinh… + Cuộc cách mạng xanh thành công: lai tạo giống suất cao… + Giao thông vận tải, Thơng tin liên lạc: phát sóng qua vệ tinh, máy bay siêu âm, tàu siêu tốc , cáp quang… + Vũ trụ: tàu vũ trụ, tàu thoi, ngành nghiên cứu không gian đời, khoa học vũ trụ b Tác động: - Cách mạng khoa học – công nghệ có tác động tích cực, tăng suất lao động, gia tăng khối lượng sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người, đưa tới thay đổi lớn đòi hỏi người quốc gia dân tộc - Tuy nhiên Cách mạng khoa học – công nghệ gây nên hậu tiêu cực - chủ yếu người gây ra: ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động giao thông, dịch bệnh mới, cạn kiệt tài nguyên , đặc biệt vũ khí hủy diệt đe dọa sống hành tinh - HS nghe ghi chép -Học sinh liên hệ thêm thành tựu KH-KT ứng dụng vào đời sống sản xuất người II XU THẾ TỒN CẦU HĨA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ Xu tồn cầu hóa a Bản chất Từ năm 80 kỷ XX, giới diễn xu tồn cầu hố Đó trình tăng Giáo án Lịch sử lớp 12 Lĩnh vưc phát minh Thành tựu Khoa học Công cụ SX Vật liệu Năng lượng CN sinh học TT liên lạc, GTVT Chinh phục vũ trụ - Học sinh liên hệ thực tế Việt Nam vấn đề ô nhiễm (ở thành phố lớn), tai nạn giao thông Nêu nguyên nhân giải pháp Hoạt độn lớp cá nhân GV nêu câu hỏi lên mạnh mẽ mối liên hệ, ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn tất khu vực, quốc gia, dân tộc giới b Biểu toàn cầu hóa - Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế - Sự phát triển tác động to lớn công ty xuyên quốc gia - Sự sáp nhập hợp công ty thành tập đoàn lớn - Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực (EU,ASEAN, IMF, WTO, APEC, ASEM…) Như tồn cầu hóa xu khách quan đảo ngược c Tác động tồn cầu hóa Tồn cầu hố có mặt tích cực tiêu cực, hội to lớn thách thức không nhỏ, nước phát triển - Những biểu xu tồn cầu hố Vì xu khách quan khơng thể đảo ngược + Tồn cầu hố => “quốc tế hoá”, để hoạt động kinh tế nước vượt khỏi biên giới nước >Xu đặt kinh tế nước phạm vi lớn thị trường giới Nó gắn bó với yếu tố là: Thông tin, thị trường, sản xuất - Giải thích tồn cầu hố vừa thời vừa thách thức nước phát triển (liên hệ Việt Nam) HS nghe ghi chép Củng cố Nguồn gốc đặc điểm cách mạng khoa học công nghệ? a Nguồn gốc - Do đòi hỏi sống sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần ngày cao người - Diễn bối cảnh đặc biệt: bùng nổ dân số, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chiến tranh… Giáo án Lịch sử lớp 12 b Đặc điểm, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Khoa học trước mở đường cho kỹ thuật kỹ thuật lại mở đường cho sản xuất, trở thành nguồn gốc tiến kỹ thuật công nghệ * Tiết này: -Nguồn gốc, đặc điểm cách mạng KH-KT lần thứ 2.Những thành tựu bản? - Xu “Tồn cầu hố”.Thời thách thức nước phát triển Những biểu xu tồn cầu hóa? Biểu tồn cầu hóa - Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế - Sự phát triển tác động to lớn công ty xuyên quốc gia - Sự sáp nhập hợp công ty thành tập đoàn lớn - Sự đời tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài quốc tế khu vực (EU,ASEAN, IMF, WTO, APEC, ASEM…) Như tồn cầu hóa xu khách quan đảo ngược Hướng dẫn học sinh tự học : * Tiết : nắm lại phần nguồn gốc đặc điểm cách mạng khoa học công nghệ, * Tiết sau: Chuẩn bị mới: Tổng kết lịch sử giới đại 1945 - 2000 IV Rút kinh nghiệm : - Nội dung kiến thức : - phương pháp -Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học : ... điểm cách mạng khoa học- công nghệ - HS dựa vào kiến thức SGK thực tiễn để trả lời - GV nhận xét chốt ý: + Giáo viên giải thích khái niệm cách mạng khoa học- công nghệ từ phát minh khoa học tạo... chép -Học sinh liên hệ thêm thành tựu KH-KT ứng dụng vào đời sống sản xu t người II XU THẾ TỒN CẦU HĨA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NĨ Xu tồn cầu hóa a Bản chất Từ năm 80 kỷ XX, giới diễn xu tồn cầu hố... Sự thay đổi kết cách mạng khoa học- cơng nghệ Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân * GV đặt vấn đề: Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ CM khoa học – kỹ thuật ? - Cách mạng khoa học- kĩ thuật ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX, Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn