Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

5 66 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:54

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Ngày soạn: Tiết:13 Chương VI: CM khoa học – công nghệ & xu toàn cầu Bài 10 Cách mạng hoa học – cơng nghệ xu tồn cầu hóa nửa sau kỉ XX I/ Mục tiêu: Kiến thức: - Nắm nguồn gốc, đặc điểm thành tựu chủ yếu CMKHCN công nghệ sau CTTG2 - Như hệ tất yếu CMKHCN xu tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ năm cuối kỉ XX Kỹ - Rèn luyện phương pháp tư phân tích liên hệ so sánh Thái độ - Cần thấy rõ ý chí vươn lên khơng ngừng phát triển khơng có giới hạn trí tuệ người lãm nên thành tựu kì diệu phi thường Tất để nhằm phục vụ sống ngày đòi hỏi chất lượng cao người - Giúp học sinh nhận thức: tuổi trẻ VN ngày phải cố gắng học tập rèn luyện, có ý chí hồi bão vươn lên để trở thành người đào tạo có chất lượng đáp ứng u cầu cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước II / Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: - Tranh ảnh Tài liệu “thế giới ngày nay” Chuẩn bị học sinh: - Đọc SGK III / Hoạt động dạy học: Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong HS Kiểm tra cũ: Trình bày biểu mâu thuẫn Đông Tây khởi đầu C/tr lạnh Nêu biểu xu hòa hỗn Đơng Tây? Giảng mới: TG 25’ Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung I Cuộc CM KH – công nghệ TB: Mong muốn 1/ Nguồn gốc đặc điểm người sống? - Cuộc sống VC T2 ngày tiến - Vì phải SX cải tiến SX (Kĩ thuật) => nguồn gốc CM KH-KT - Nguồn gốc: Giải TB: Tình hình TNTN đòi hỏi SX sống nào? người công cụ SX, - Cạn kiệt dần dân số tăng nguồn lượng, vật liệu nhanh → tìm nguyên liệu mới, mới… lượng, vật liệu thay - Đặc điểm = CM KH- KT Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 + Kĩ thuật: Tìm cách khơng ngừng cải tiến công cụ SX + Khoa học: sáng tạo, hệ thống tri thức nhân loại hiểu biết vận dụng vào + Công nghệ: phương tiện, giải pháp, cách tổ chức hoạt động người nhằm biến đổi nguồn lực tự nhiên thành sản phẩm hàng hóa – chìa khóa cho phát triển KT, tạo lập XH phồn vinh - Đặc điểm lớn Kết hợp ghi - Toán : nhiều phát minh xâm nhập vào ngành KH khác, tạo thành q trình “Tốn học hóa” - Hóa: Tác động mạnh vào SX Kĩ thuật, tạo “vật liệu hóa học” - Lí: p/minh thuyết hạt X, sóng điện từ => C/cụ SX, lượng - Sinh: Cnghệ sinh học đời + 1997: Sinh sản vơ tính – (Hình 25 Cừu Đơli) + 2003: Giải mã hoàn HĐCN: So sánh CMKT lần với CMKHKT kỉ XX - CMKT L1: + Chuyển từ lao động thủ cơng  khí, máy móc + KH KT tách rời - CMKHK 2: + Máy móc → tự động + KH - KT gắn bó với KHKT ngày (KH – công nghệ ) KH trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp 2/ Những thành tựu K: Mối liên hệ KH với Kĩ thuật? - Mọi p/minh Kthuật , công nghệ gắn liền với nghiên cứu KH - KH trước mở đường cho Kthuật, Kthuật lại trước mở đường cho SX, tạo nên trình: “KH – KT, cơng nghệ – SX” => Đó điều khác biệt với CMKT L1 (CM CNg) Đ2 CM KH cơng nghệ HĐ nhóm: Thảo luận thành tựu KH – CN - Tổ 1: KH - Tổ 2: Trong công nghệ - Tổ 3: Công nghệ sinh học Thông tin liên lạc - Tổ 4: Vũ trụ * Tổ trình bày - Có nhiều phát minh quan trọng KH ứng dụng vào cải tiến kĩ thuật SX - Phát minh công cụ SX mới, nguồn lượng mới, vật liệu - Công nghệ sinh học “CM xanh” N2 giúp người Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 chỉnh “bản đồ gen người” - Nhu cầu biết đọc, viết theo ngơn ngữ máy tính thay xóa mù chữ - Con người khơng thể hòa nhập với XH văn minh h/đại khơng biết ngơn ngữ máy tính - Cơng nghệ sinh học: Gồm CN sinh hóa, y – dược, chế biến t/phẩm, chống ô mhiễm bảo vệ môi trường - Sợi thủy tinh quang dẫn, truyền hình cáp – cầu truyền hình (VN phổ biến) - Máy bay siêu âm, siêu tốc (Bôing - 176), đặc biệt máy bay đa Nga “V – STAR” không người lái 533Km/ giờ, độ cao 4,6 Km (Báo TNiên 18/8/08) - Tàu hỏa tốc độ cao khắc phục thiếu lương thực, thực phẩm * Tổ trình bày - Có tiến thần kì thơng tin liên lạc, đặc - Cơng cụ: máy tính, máy tự biệt cơng nghệ thông tin động, hệ thống máy tự động GTVT - Năng lượng: MTrời, gió, nguyên tử - Vật liệu: Pơlime - Cơng nghiệp vũ trụ có * Tổ trình bày bước tiến dài HĐ lớp: Nêu hiểu biết thành tựu công nghệ sinh học - Gạo có nhiều Prơtêin - Ngơ, trái có giá trị tương đương thịt - KT di truyền: cá to, bò béo, lượng sữa tăng 30 – 40% - Hơn 70% giống giống người tạo - VN? Hình 26: Thám hiểm mặt trăng - Nga: 2000 tổ chức thành công du lịch vũ trụ - NB: Cti ChimiJu - du lịch MTrăng: 100.000 USD /người tàu thoi - VN: Vệ tinh VINA - SATS * Tổ 4: Vũ trụ - Có mốc quan trọng: 1957, 1961, 1969 - Thu nhận thơng tin, hình ảnh hỏa, kim, mộc phục vụ phương diện sống K: Đánh giá tác động thành tựu KH- công nghệ người? - NSLĐ tăng, nâng cao chất lượng sống - Theo dự báo, VN - Thay đổi cấu dân cư, thị 1/10 nước gánh chịu nặng trường TG có xu tồn cầu nề nhất: mực nước biển hóa dâng thên 1m BBộ & NBộ bị nước biền xâm nhập, bị 12,2 % S đất 3/ Tác động - Tích cực: + NSLĐ tăng, nâng cao chất lượng sống + Thay đổi cấu dân cư, L2 LĐ + Thị trường TG có xu tồn cầu hóa - Tiêu cực: Gây hậu + Ơ nhiễm mơi trường, bệnh tật + Chế tạo vũ khí hủy diệt III Xu tồn cầu hóa ảnh hưởng 1/ Tồn cầu hóa xu tất yếu Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 TG không phân chia, ngăn cách mà ngày trở thành thị trường thống - Q/trình tăng lên m/mẽ mối liên hệ, ~ ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn tất khu vực, q/gia, DT TG chủ yếu KT Kết hợp ghi MR: Tồn cầu hóa - Là KT nước phải đặt phạm vi lớn TTrường TG, phải tuân theo ~ “luật chơi chung” - Phải gắn liền yếu tố: Thông tin, thị trường hóa, lưu thơng TD xun q/gia yếu tố SX vốn, công nghệ HĐ Lớp: Thảo luận giải thích xu tồn cầu hóa - Trái đất nhỏ lại, TG khơng phân chia, ngăn cách mà ngày trở thành thị trường thống HĐCN: Tìm hiểu SGK biểu tồn cầu hóa - Đọc chữ nhỏ trg 69 “Từ sau CTTG II ” - Đọc chữ nhỏ 69 “ Theo số liệu ” - Đọc chữ nhỏ 69 “Đó quỹ ” HĐCN: Rút tác động tồn cầu hóa - Chữ nhỏ trang 70 - Cuối 2006 VN nhập WTO: VN bước “biển lớn” ngày hội nhập sâu vào đời sống KT tồn cầu 2/ Bản chất: Tồn cầu hóa KT 3/ Biểu - Sự phát triển nhanh chóng quan hệ thương mại quốc tế - Sự phát triển tác động to lớn công ti xuyên quốc gia - Sự sát nhập hợp c/ti thành tập đoàn lớn - Sự đời tổ chức liên kết KT, thương mại, tài quốc tế khu vực 4/ Tác động - Tích cực: + Thúc đẩy nhanh, mạnh phát triển XH hóa L2 SX + Góp phần làm chuyển biến cấu KT, tạo cạnh tranh có hiệu KT - Tiêu cực: + Phân hóa giàu – nghèo nước + Tạo nguy đánh sắc DT xâm phạm ĐL, tự chủ quốc gia => Tồn cầu hóa vừa thời vừa thách thức cho nước có VN 15’ * Củng cố: Thời thách thức nước p/triển trước xu tồn cầu hố: - Thời cơ: + Thế giới hòa bình ổn định hợp tác phát triển + Các quốc gia sức điều chỉnh chiến lược lấy KT làm trọng tâm, tham gia liên minh KT khu vực TG + Các nước phát triển khai thác vốn, kĩ thuật, cơng nghệ, kinh nghiệm quản lí… - Thách thức: + Các nước phát triển phải nhận thức đ/đủ tính tất yếu tồn cầu hóa tìm kiếm đường, cách thức hợp lí q/trình hội nhập để p/huy mạnh biết hạn chế rủi ro, bất lợi, sai lầm để có bước thích hợp, kịp thời Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 + Các nước phát triển có trình độ thấp, hạn chế nguồn nhân lực chất lượng cao + Sự cạnh tranh liệt thị trường TG & quan hệ quốc tế gây thiệt hại đ/v nước phát triển + Phải biết sử dụng có hiệu vốn vay, giữ gìn sắc DT, nhiễm môi trường * Bài tập: Trả lời câu hỏi SGK * Dặn dò: Đọc trước 11 “Tổng kết LSTG đại ” * Rút kinh nghiệm: .. .Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 + Kĩ thuật: Tìm cách khơng ngừng cải tiến cơng cụ SX + Khoa học: sáng tạo, hệ thống tri thức nhân loại hiểu biết vận dụng vào + Công nghệ: phương... trường, bệnh tật + Chế tạo vũ khí hủy diệt III Xu tồn cầu hóa ảnh hưởng 1/ Tồn cầu hóa xu tất yếu Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 TG khơng phân chia, ngăn cách mà ngày trở thành thị trường thống... vào cải tiến kĩ thuật SX - Phát minh công cụ SX mới, nguồn lượng mới, vật liệu - Công nghệ sinh học “CM xanh” N2 giúp người Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 chỉnh “bản đồ gen người” - Nhu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX, Giáo án Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỷ XX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn