Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

4 67 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:53

Giáo án Lịch sử lớp 12 Bài 11: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ 1945 ĐẾN 2000 I/Mục tiêu giảng 1-Kiến thức : * học sinh biết: - Hệ thống củng cố kiến thức học lịch sử giới từ 11945-2000.Mốc phân kỳ hai giai đoạn lịch sử giới giai đoạn nội dung chủ yếu giai đoạn * học sinh hiểu: khái quát kiện quan trọng lịch sử giới giai đoạn từ 1945-2000 -Kỹ năng: - Rèn kỹ tư duy, phân tích, tổng hợp khái quát kiện quan trọng lịch sử giới giai đoạn từ 1945-2000 3- Tư tưởng: - Học sinh nhận thức mục tiêu đáu tranh dân tộc là: Hồ bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội hợp tác phát triển (Liên hệ VN) II TRỌNG TÂM: khái lại kiện lịch sử giới giai đoạn từ 1945 – 2000 III/Thiết bị –tài liệu dạy học: * GV: Bản đồ giới, tài liệu liên quan môn * HS: Học chuẩn bị theo hướng dẫn giáo viên IV/Tiến trình tổ chức dạy học: 1/ Ổn định: Ổn định trật tự kiểm tra sĩ số học sinh 2/ Kiểm tra cũ: Kiểm tra 15’ + Phân tích nguồn gốc đặc điểm cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ hai + Nêu thành tựu cách mạng KH-KT (Liên hệ việc ứng dụng thành tựu Việt nam) + Vì nói “Tồn cầu hố” vừa thời vừa thách thức nước phát triển Giáo án Lịch sử lớp 12 2/ Dẫn nhập vào Hoạt dộng Thầy Trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận trả lời câu hỏi : Khái quát nội dung chủ yếu lịch sử giới từ sau năm 1945 ? HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, GV nhận xét chốt ý , yêu cầu khái quát ý sau đây: + Sau chiến tranh giới thứ hai trật tự giới xác lập - Trật tự giới xác lập –dựa thoả thuận hội nghị Ianta, ảnh hưởng nước X-M + Sau ctr >< kéo dài QHQT đối đầu X-M -Đặc trưng hai cực –hai phe chi phối trị giới quan hệ quốc tế + Chủ nghĩa xã hội vượt qua phạm vi nước trở thành hệ thống giới - CNXH trở thành phạm vi giới - Trong nhiều thập niên với lực lượng kt,ct, qs nhân tố định với chiều hướng pt tg - Từ 1973 hệ thống CNXH lâm vào khủng hoảng sụp đổ 1991.(còn TQ, VN…) + Sau chiến tranh phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ khắp nước Á, Phi, Mỹlatinh làm sụp đổ hệ thống thuộc địa CNTD., đời hàng trăm quốc gia độc lập; kinh tế pt nhanh ;tuy nhiên cải cách kinh tế- xã hội chưa thành công + Trong nửa sau kỷ XX, hệ thống đế quốc chủ nghĩa có bước chuyển biến quan trọng - Mỹ vươn lên trở thành nước giàu tg Nội dung học sinh cần nắm NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 Sự xác lập trật tự cực Ianta với cường quốc - Liên Xô : cực Đông (XHCN) - Mỹ : cực Tây (TBCN) 2/ CNXH trở thành hệ thống giới, nhiều thập niên CNXH với lực lượng hùng hậu trị, kinh tế, quân sự, khoa học, kĩ thuật 3/ Sau chiến tranh, cao trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ Á, Phi, Mỹ Latinh -> Sự tan rã chủ nghĩa thực dân cũ hệ thống thuộc địa ->Các quốc gia độc lập đời phát triển 4/ Mỹ vươn lên trở thành TB giàu mạnh đứng đầu phe TBCN -> Mưu đồ bá chủ giới Nền kinh tế nước TB tăng trưởng đạt nhiều thành tựu lớn “tự điều chỉnh” (Nhật, CHLB Đức) Dưới tác động cách mạng KH-KT => Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất -> Các nước TB có hướng liên kết khu vực EU My -Nhật EU trở thành trung tâm kinh te -tài lớn giới 5/ Sự đối đầu Đông-Tây (CNXH-CNTB) -> “Chiến tranh lạnh” kéo dài thập niên Cuối thập niên, “Chiến tranh lạnh” chấm dứt -> Xu hồ hỗn, hồ dịu, đối thoại hợp tác cho giới Tuy nhiên xung đột, tranh chấp nhiều nước khu vực lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo 6/ Cách mạng KH-KT lần từ năm 40 khởi đầu từ Mỹ, sau lan toàn giới Cách mạng KH-KT đem lại tiến phi thường, thành tựu kì diệu làm thay đổi đời sống vật Giáo án Lịch sử lớp 12 -Sự điều chỉnh kinh tế nước tư bản, tăng trưởng mạnh vươn lên thành trung tâm kt lớn -Tác động cách mạng KH-KT, pt mạnh mẽ lực lượng sản xuất , đời liên minh khu vực tiêu biểu EU… + So với giai đoạn lịch sử trước đây, quan hệ quốc tế mở rộng và đa dạng nửa sau kỷ XX -Tình trạng đối đầu gay gắt gữa hai siêu cường -Chiến tranh lạnh kết thúc , giới chuyển dần sang xu hoà dịu, đối thoại ,hợp tác phát triển… + Cuộc CM KHKT lần thứ 2, đạt nhiều thành tựu kỳ diệu, đưa người bước bước dài lịch sử, đặc biệt xu toàn cầu hoá… Hoạt động : Cả lớp cá nhân GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận trả lời câu hỏi : Xu phát triển lịch sử giới sau chiến tranh lạnh? HS trả lời câu hỏi , GV nhận xét chốt ý: + Hình thành đa cực +Các nước điều chỉnh mối quan hệ theo hướng đối thoại, hợp tác, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, sức mạnh quốc gia dựa kinh tế phồn thịnh… chất, tinh thần người -> Đặt dân tộc trước thời thách thức II XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH LẠNH 1/ Từ đầu thập niên 90, “trật tự cực” tan rã -> Thế giới thời kì “quá độ”, xác lập trật tự với xu chung “đa cực, đa trung tâm” 2/ Sau “Chiến tranh lạnh”, nước sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm 3/ Quan hệ giới điều chỉnh theo chiều hướng đối thoại, thoả hiệp, tránh xung đột trực tiếp 4/ Hồ bình, ổn định, hợp tác phát triển xu chủ đạo nội chiến, xung đột diễn nhiều khu vực giới Nguy “Chủ nghĩa khủng bố” 5/ Thế giới chứng kiến xu “Tồn cầu hố” xu phát triển khách quan Dưới tác động cách mạng KH-CN (Sự đời phát triển tổ chức kinh tế, tài chính, thương mại WTO, IMF, WB, EU, ASEAN, NAFTA, AFEC, ASEM) + Xu tồn cầu hố diễn mạnh mẽ, ảnh hưởng to lớn đến nhiều quốc gia,dân tộc + Chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc , tôn giáo… báo hiệu nguy HS nghe ghi chép Củng cố : 1.Nêu nội dung chủ yếu lịch sử giới từ 1945 -2000? Sự xác lập trật tự cực Ianta với cường quốc - Liên Xô : cực Đông (XHCN) Giáo án Lịch sử lớp 12 - Mỹ : cực Tây (TBCN) 2/ CNXH trở thành hệ thống giới, nhiều thập niên CNXH với lực lượng hùng hậu trị, kinh tế, quân sự, khoa học, kĩ thuật 3/ Sau chiến tranh, cao trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ Á, Phi, Mỹ Latinh -> Sự tan rã chủ nghĩa thực dân cũ hệ thống thuộc địa ->Các quốc gia độc lập đời phát triển 4/ Mỹ vươn lên trở thành TB giàu mạnh đứng đầu phe TBCN -> Mưu đồ bá chủ giới Nền kinh tế nước TB tăng trưởng đạt nhiều thành tựu lớn “tự điều chỉnh” (Nhật, CHLB Đức) Dưới tác động cách mạng KH-KT => Sự phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất -> Các nước TB có hướng liên kết khu vực EU My -Nhật - EU trở thành trung tâm kinh te -tài lớn giới 5/ Sự đối đầu Đông-Tây (CNXH-CNTB) -> “Chiến tranh lạnh” kéo dài thập niên Cuối thập niên, “Chiến tranh lạnh” chấm dứt -> Xu hoà hỗn, hồ dịu, đối thoại hợp tác cho giới Tuy nhiên xung đột, tranh chấp nhiều nước khu vực lãnh thổ, sắc tộc, tôn giáo 6/ Cách mạng KH-KT lần từ năm 40 khởi đầu từ Mỹ, sau lan tồn giới Cách mạng KH-KT đem lại tiến phi thường, thành tựu kì diệu làm thay đổi đời sống vật chất, tinh thần người -> Đặt dân tộc trước thời thách thức m + Những xu phát triển giới từ 1991 đến Dặn dò: Chuẩn bị từ hình thành trật tự hai cực IANTA đến cách mạng khoa học kỉ thuật để làm kiểm tra tiết IV Rút kinh nghiệm : - Nội dung kiến thức : - phương pháp -Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học : .. .Giáo án Lịch sử lớp 12 2/ Dẫn nhập vào Hoạt dộng Thầy Trò Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận trả lời câu hỏi : Khái quát nội dung chủ yếu lịch sử giới từ sau năm 1945. .. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU NĂM 1945 Sự xác lập trật tự cực Ianta với cường quốc - Liên Xô : cực Đông (XHCN) - Mỹ : cực Tây (TBCN) 2/ CNXH trở thành hệ thống giới, nhiều thập niên... hưởng to lớn đến nhiều quốc gia,dân tộc + Chủ nghĩa khủng bố, xung đột sắc tộc , tôn giáo báo hiệu nguy HS nghe ghi chép Củng cố : 1.Nêu nội dung chủ yếu lịch sử giới từ 1945 -2000? Sự xác
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000, Giáo án Lịch sử 12 bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn