Giáo án Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

10 195 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:52

Giáo án Lịch sử lớp 12 Bài 12: PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Kiến thức bản: - Hiểu thay đổi tình hình giới sau chiến tranh sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp biến chuyển g/c, xã hội Việt Nam - Phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam từ 1919 đến 1925 Về tư tưởng: tích họp tư tưởng Hồ Chí Minh - Giáo dục tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ tâm tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc Nguyễ Ái Quốc Bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý thức phản kháng dân tộc xâm lược thống trị nước đế quốc Kĩ năng: Xác định nội dung cách phân tích đánh giá kiện lịch sử bối cảnh cụ thể đất nước quốc tế II.TRỌNG TÂM: - Những chuyễn biến kinh tế xã hội Việt nam chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp III, CHUẨN BỊ: GV: Tập đồ khu, CN, hầm mỏ, đồn điền khai thác Chân dung, số nhà hoạt động CM tiêu biểu Bảng thống kê bãi công CN * HS: Học chuẩn bị theo hướng dẫn giáo viên IV TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC” Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Giới thiệu chương trình sử Việt Nam Giáo án Lịch sử lớp 12 Giảng Sau chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có biến chuyển mặt? Tại so? Sự biến chuyển dẫn đến PT Dân tộc dân chủ sơi từ 1919 đến 1925, lực lượng tham gia đấu tranh có mục tiêu hình thức đấu tranh khác nào? Hoạt động thầy trò Hoạt động : Cả lớp cá nhân Gv khái quát cho HS nắm khái niệm cách mạng dân tộc dân chủ phong trào đấu tranh thực hai nhiệm vụ cách mạng: Chống đế quốc giành độc lập dân tộc chống phong kiến giành quyền tự dân chủ -GV dẫn dắt nhằm tạo ý học sinh Nội dung học sinh cần nắm I NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI VỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, VĂN HOÁ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp Sau chiến tranh giới thứ VN có nhiều biến đổi, tác động khai thác thuộc địa lần thứ hai Pháp a Hoàn cảnh: Sau chiến tranh giới thứ nhất, Pháp thực khai thác thuộc địa lần thứ hai Đông Dương chủ yếu Việt Nam Trong khai thác này, Pháp tăng cường đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào ngành -GV nêu câu hỏi : b Nội dung chương trình khai thác lần hai Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai Pháp diển hồn cảnh ? mục đích , biện pháp, nội dung? Thực dân Pháp đầu tư với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào ngành kinh tế: - Nông nghiệp: đầu tư nhiều nhất, chủ yếu cho đồn điền cao su Diện tích trồng cao mở rộng, nhiều công ty cao su đời - Công nghiệp: Pháp trọng khai thác mỏ than đầu tư thêm vào khai thác mỏ thiếc, kẽm, sắt…, mở mang số ngành công nghiệp chế biến - Thương nghiệp: ngoại thương có bước phát triển mới, giao lưu nội địa đẩy mạnh - Giao thông vận tải: phát triển, đô thị mở rộng, dân cư đông - Ngân hàng Đông Dương nắm quyền huy kinh tế Đơng Dương - Ngồi Pháp thực sách tăng thuế -HS trả lời câu hỏi ,Gv nhận xét chốt ý, yêu cầu nêu số ý sau: -Mục đích: Nhằm bù đắp lại thiệt hại chiến tranh giới thứ gây -Biện pháp: Tăng cường bóc lột nhân dân lao động nước riết khai thác thuộc địa -Nội dung: Trong vòng năm (1924-1929) tăng vốn lên tỉ frăng + Nông nghiệp : Thu hút vốn chủ yếu vào đồn điền cao su +CN: Coi trọng khai mỏ pt CN chế biến (sợi ,dệt , xay xát…) +Thương nghiệp: đánh thuế nặng vào hàng ngoại nhập, hàng Pháp miễn thuế Chính sách trị, văn hố, giáo dục thực dân Pháp a Chính trị: Tăng cường sách cai trị ở, thi hành vài cải cách trị – hành chánh đưa thêm người Việt vào công sở, lập Viện dân biểu Trung kì Giáo án Lịch sử lớp 12 +GTVT: mở mang phục vụ cho nhu cầu khai thác Bắc kì +Thành lập ngân hàng ĐD nhằm điều tiết ngành kinh tế b Văn hóa, giáo dục: Hệ thống giáo dục mở rộng từ tiểu học đến đại học Sách báo xuất ngày nhiều, văn hoá phương Tây xâm nhập mạnh vào VN Hoạt động : cá nhân GV thuyết trình sách văn hố, trị, giáo dục … cũ, xong thực triệt để nhằm phục vụ tốt cho khai thác kinh tế Hoạt động : Cả lớp cá nhân GV yêu cầu học sinh theo dõi sách giáo khoa , nêu câu hỏi: -Những sách khai thác thực dân Pháp có tác động đến kinh tế Việt Nam nào? - Những sách khai thác thực dân Pháp có tác động đến phân hố xã hội phân hoá giai cấp nào? HS trả lời câu hỏi , Gv nhận xét chốt ý, yêu cầu làm rõ ý sau: Kinh tế Tăng vốn kỹ thuật làm cho kt Đông Dương có bước pt mới, cân đối , lệ thuộc vào kinh tế Pháp Xã hội Do tác động sách khai thác thuộc địa, giai cấp Việt Nam có chuyển biến mới: * Giai cấp địa chủ: tiếp tục phân hoá , phận trung , tiểu địa chủ tham pt dân tộc dân chủ * Giai cấp nông dân: bị đất , bần hoá , lực lượng hăng hái đông đảo cách mạng *Giai cấp TTS: tăng nhanh số lượng , có tinh thần chống đế quốc tay sai, đặc biệt phận trí thức hăng hái đấu tranh *Giai cấp Tư sản: bị Pháp chèn ép , lực kinh tế yếu, q trình pt phân hố thành phận : -TSMB Cấu kết chặt chẽ với Pháp Những chuyển biến kinh tế giai cấp xã hội Việt Nam a Chuyển biến kinh tế: Nền kinh tế tư tư Pháp Đơng Dương có bước phát triển mới: kỹ thuật nhân lực đầu tư Tuy nhiên kinh tế Việt Nam cân đối, lạc hậu, nghèo nàn phụ thuộc kinh tế pháp b Chuyển biến giai cấp Do tác động sách khai thác thuộc địa, giai cấp xã hội Việt Nam có chuyển biến mới: - Giai cấp địa chủ phong kiến: Tiếp tục bị phân hố Một phận khơng nhỏ tiểu trung địa chủ tham gia phong trào dân chủ chống thực dân Pháp tay sai - Giai cấp nông dân: Chiếm 90% dân số, bị đế quốc, phong kiến tước đoạt ruộng đất bị bần hoá, họ mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp phong kiến tay sai - Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh số lượng, nhạy bén với thời cuộc, có tinh thần chống Pháp tay sai - Giai cấp tư sản: số lượng ít, lực yếu, q trình phát triển bị phân hố thành hai phận: +Tư sản mại bản: có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với đế quốc +Tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc dân chủ - Giai cấp công nhân Việt Nam: Ra đời trước chiến Giáo án Lịch sử lớp 12 -TSDT Có ý thức kinh doanh độc lập , theo khuynh hướng dân tộc ,dân chủ * Giai cấp công nhân: tăng nhanh số lượng chất lượng, trước chiến tranh có 10 vạn đến 1929 lên 22 vạn đời sống khó khăn, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác trở thành lực lượng trị độc lập nắm quyền lãnh đạo cách mạng VN tranh ngày phát triển, bị nhiều tầng áp bóc lột, đời sống khó khăn, có quan hệ gắn bó với nơng dân, tinh thần yêu nước mạnh mẽ, vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Những mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam ngày sâu sắc, chủ yếu mâu thuẫn dân tộc ta với Pháp tay sai Củng cố: (5 phút) Những chuyển biến KT xã hội VN sau CTTG1 ? a Chuyển biến kinh tế: Nền kinh tế tư tư Pháp Đông Dương có bước phát triển mới: kỹ thuật nhân lực đầu tư Tuy nhiên kinh tế Việt Nam cân đối, lạc hậu, nghèo nàn phụ thuộc kinh tế pháp b Chuyển biến giai cấp Do tác động sách khai thác thuộc địa, giai cấp xã hội Việt Nam có chuyển biến mới: - Giai cấp địa chủ phong kiến: Tiếp tục bị phân hố Một phận khơng nhỏ tiểu trung địa chủ tham gia phong trào dân chủ chống thực dân Pháp tay sai - Giai cấp nông dân: Chiếm 90% dân số, bị đế quốc, phong kiến tước đoạt ruộng đất bị bần hoá, họ mâu thuẫn gay gắt với đế quốc Pháp phong kiến tay sai - Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh số lượng, nhạy bén với thời cuộc, có tinh thần chống Pháp tay sai - Giai cấp tư sản: số lượng ít, lực yếu, q trình phát triển bị phân hố thành hai phận: +Tư sản mại bản: có quyền lợi gắn với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ với đế quốc +Tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập, có khuynh hướng dân tộc dân chủ - Giai cấp công nhân Việt Nam: Ra đời trước chiến tranh ngày phát triển, bị nhiều tầng áp bóc lột, đời sống khó khăn, có quan hệ gắn bó với nơng dân, tinh thần u nước mạnh mẽ, vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Giáo án Lịch sử lớp 12 Những mâu thuẫn chủ yếu xã hội Việt Nam ngày sâu sắc, chủ yếu mâu thuẫn dân tộc ta với Pháp tay sai Hướng dẫn tự học: * Tiết này: nằm cho nguyên nhân chuyễn biến kinh tế xã hội Việt Nam từ sau chiến tranh giới thứ * Tiết sau: + PT yêu nước TSDT, TTS (nguyên nhân, mục tiêu, hoạt động) + PT công nhân 1919-1925 (nguyên nhân mục tiêu, đấu tranh) - Hướng dẫn HS biết đánh giá mức độ đấu tranh giai cấp + TSDT: dao động, dễ thỏa hiệp + TTS: hăng hái thiếu đường lối + CN: Tự phát lẽ tẻ, quyền lợi KT V/.Rút kinh nghiệm: - Nội dung kiến thức : - phương pháp -Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học : Giáo án Lịch sử lớp 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 (TT) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Như tiết 16 II TRỌNG TÂM: - Những hoạt động yêu nước nhà cách mạng Việt Nam III THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: GV Chân dung, số nhà hoạt động CM tiêu biểu Bảng thống kê bãi công CN * HS: Học chuẩn bị theo hướng dẫn giáo viên IV CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: (5 phút) Ổn định lớp Kiểm tra cũ: - Hãy trình bày mụt tiêu, sách khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp? - Sự phân hóa xã hội Vệt Nam chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai? Giảng Hoạt dộng Thầy Trò Hoạt động : Cả lớp GV nêu câu hỏi: Hãy cho biết hiểu biết em cụ Phan Bội Châu cụ Phan Chu Trinh? Yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi , GV nhận xét làm rõ cá ý sau: * Phan Bội Châu - 6/1925 Ông bị bắt TQ chuyển nước , cuối Pháp phải đưa ơng an trí Huế Nội dung học sinh cần nắm II PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động Phan Châu Trinh số người Việt Nam sống nước a Hoạt động Phan Bội Châu: Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ảnh hưởng đến tư tưởng ông, đến tháng 6-1925, bị thực dân Pháp bắt Thượng Hải (Trung Quốc) kết án tù cho an trí Huế Giáo án Lịch sử lớp 12 -Cách mạng tháng Mười Nga 1917 làm thay đổi quan điểm cách mạng Phan Bội Châu * Phan Châu Trinh - Ở Pháp ông nhà yêu nước tiếp tục hoạt động CM - 1922 Ông viết : Thất điều thư vạch tội Khải Định - 1925 ông nước tiếp tục hoạt động ,lôi kéo nhiều tầng lớp nhân dân tham gia HS nghe ghi chép b Hoạt động Phan Châu Trinh: Năm 1922, viết “Thất điều thư “ vạch tội đáng chém Khải Định, tổ chức diễn thuyết lên án chế độ quân chủ, hô hào cải cách Tháng 6-1925, nước tiếp tục hoạt động cách mạng c Hoạt động Việt kiều Pháp Trung Quốc + Ở Trung Quốc: nhóm niên yêu nước, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu…, năm 1923 thành lập Tâm tâm xã Tháng 6-1924, Phạm Hồng Thái mưu sát Tồn quyền Đơng Dương Meclanh Sa Diện (Quảng Châu) gây tiếng vang lớn GV yêu cầu HS theo dõi SGK ,tóm tắc hoạt động đấu tranh tư sản dân tộc, sau nêu câu hỏi: + Ở Pháp: Sách báo, tài liệu tiến đưa nước, qua số thuỷ thủ Hội Liên hiệp thuộc địa Năm 1925, Hội người lao động trí óc Đơng Dương đời Em có nhận xét mục tiêu đấu tranh giai cấp tư sản dân tộc? Thái độ trị họ? Hoạt động tư sản, tiểu tư sản công nhân Việt Nam HS suy nghĩ trả lời , GV chốt ý: a Hoạt động tư sản: - Mục tiêu chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế - Tổ chức Tẩy chay tư sản Hoa kiều vận động người Việt Nam mua hàng người Việt Nam, “chấn hưng nội hoá”, “bài trừ ngoại hoá” 1919 Hoạt động : Cả lớp cá nhân -Thái độ trị khơng kiên định , Pháp nhượng thoả hiệp Hoạt động : Cả lớp GV yêu cầu HS theo dõi SGK , pt đấu tranh giai cấp tiểu tư sản công nhân - Năm 1923, chống độc quyền cảng Sài gòn độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam kì tư Pháp HS tóm tắt nội dung GV chốt ý: Thành lập Đảng Lập hiến năm 1923 (Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long) + Tiểu tư sản b Hoạt động Tiểu tư sản trí thức: - Đã tập hợp thành tổ chức trị: VNNĐ, HPV , ĐTN… với nhiều hoạt động phong phú , nhiều tờ báo tiến đời: An Nam Trẻ, Chuông rè ,Người nhà Quê…lập nhà xuất tiến bộ… - Đã tập hợp thành tổ chức trị: Việt Nam nghĩa đồn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên… với nhiều hoạt động phong phú, nhiều tờ báo tiến đời: An Nam trẻ, Chng rè, Người nhà q… - Năm 1925 có đấu tranh đòi thả cụ PBC , 1926 đám tang cụ PCT - Ở TQ nhóm niên yêu nước (Lê Hồng Sơn, Hồ - Năm 1925 có đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu, 1926 lễ truy điệu đám tang cụ Phan Châu Giáo án Lịch sử lớp 12 Tùng Mậu…) thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã Trinh -19/6/1924 tiếng bom Sa Diện Phạm Hồng Thái Quảng Châu, mở cho pt đấu tranh c Các đấu tranh công nhân +Cơng nhân - Cơng nhân Sài Gòn – Chợ lớn thành lập Công hội đỏ Tôn Đức Thắng đứng đầu -Tháng 8/1925 có bãi cơng thợ máy Ba Son ,đã toả rõ ý thức ct với bãi công g/c CNVN bước đầu vào đấu tranh tự giác Hoạt động : Cả lớp cá nhân GV nêu vấn đề : bối cảnh pt yêu nước thất bại , hoạt động Nguyễn Ai Quốc tác động đến cách mạng Việt Nam GV nêu câu hỏi: Nêu hiểu biết em NAQ trình tìm đường cứu nước? HS trả lời GV chốt ý: - Sau nhiều năm buôn ba , cuối 1917 Nguyễn Tất Thành trở Pháp, năm 1919 tham gia Đảng Xã hội Pháp +18/6/1919 Người gửi đến hội nghị Vecsai yêu sách điểm, đòi Pháp thừa nhận quyền tự dân chủ , quyền bình đẳng cho dân tộc + 7/1920 Nguyễn Ai Quốc đọc sơ thảo Luận cương Lênin vấn đề Dân tộc thuộc địa +25/12/1920 Tua, Người tán thành Quốc tế 3, đồng sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp người CSVN + 1921 Người sáng lập “ Hội liên hiệp thuộc địa”, năm 1922 báo “ Người khổ”, làm quan ngôn luận, viết nhiều cho báo Nhân Đạo, Đời sống công nhân, viết Bản án chế độ thực dân Pháp + 6/1923 sang Liên Xô dự ĐH Quốc tế nơng dân Sau học tập nghiên cứu Quốc tế cộng sản, viết cho - Đấu tranh cơng nhân ngày nhiều hơn, lẻ tẻ, tự phát Cơng nhân Sài Gòn chợ lớn thành lập Công hội - Tháng - 1925, công nhân Ba son bãi công, phản đối Pháp đưa linh sang đàn áp cách mạng TQ, tỏ rõ ý thức trị, kiện đánh dấu bước tiến phong trào công nhân Việt Nam Hoạt động Nguyễn Ái Quốc + Sau nhiều năm bôn ba, cuối 1917 Nguyễn Tất Thành trở Pháp, năm 1919 tham gia Đảng Xã hội Pháp + 6/1919 với tên Nguyễn Ái Quốc, Người gửi đến hội nghị Vecsai yêu sách nhân dân An Nam, đòi quyền tự dân chủ, quyền bình đẳng cho dân tộc + 7/1920 Người đọc sơ thảo Luận cương lần thứ Lênin vấn đề dân tộc thuộc địa từ Người theo đường cánh mạng Vô sản + 12/1920 tham dự Đại hội đảng xã hội Pháp, Người tán thành Quốc tế 3, đồng sáng lập Đảng Cộng Sản Pháp người Cộng sản VN + 1921 Người sáng lập “Hội liên hiệp thuộc địa”, nhằm tuyên truyền lực lượng chống đế quốc; năm 1922 báo “Người khổ”, làm quan ngôn luận, viết nhiều cho báo Nhân Đạo, Đời sống công nhân, viết Bản án chế độ thực dân Pháp + 6/1923 sang Liên Xô dự ĐH Quốc tế nông dân (10/1923) + 1924 dự ĐH lần thứ V Quốc tế cộng sản Sau học tập nghiên cứu Quốc tế cộng sản, viết cho báo Sự thật tạp chí Thư tín quốc tế +11/1924 Người Quảng Châu tiếp tục tuyên Giáo án Lịch sử lớp 12 báo Sự thật tạp chí Thư tín quốc tế + 1924 dự ĐH lần thứ V Quốc tế cộng sản + 9/7/1925 số nhà yêu nước Inđônêsia , Triều Tiên… lập Hội liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng ==> Như vậy, Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước cho dân tộc VN, chuẩn bị tư tưởng, trị cho đời Đảng cộng sản HS nghe ghi chép.TT HCM *Vạch đường giải phóng cho dân tộc - Những hoạt động Nguyễn Ái Quốc trước sau tìm thấy đường cứu nước giải phóng dân tộc( trước sau 1920) - Việc đọc sơ thảo luận cương lần thứ dân tộc thuộc địa Lênin tham gia vào Đảng cộng sản Pháp gia nhập quốc tế cộng sản Củng cố: Hoạt động Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh số người Việt Nam nước ngoài? Hoạt động Phan Bội Châu: Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ảnh hưởng đến tư tưởng ông, đến tháng 6-1925, bị thực dân Pháp bắt Thượng Hải (Trung Quốc) kết án tù cho an trí Huế b Hoạt động Phan Châu Trinh: Năm 1922, viết “Thất điều thư “ vạch tội đáng chém Khải Định, tổ chức diễn thuyết lên án chế độ quân chủ, hô hào cải cách Tháng 6-1925, nước tiếp tục hoạt động cách mạng c Hoạt động Việt kiều Pháp Trung Quốc + Ở Trung Quốc: nhóm niên yêu nước, Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu…, năm 1923 thành lập Tâm tâm xã Tháng 6-1924, Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Đông Dương Meclanh Sa Diện (Quảng Châu) gây tiếng vang lớn + Ở Pháp: Sách báo, tài liệu tiến đưa nước, qua số thuỷ thủ Hội Liên hiệp thuộc địa Năm 1925, Hội người lao động trí óc Đơng Dương đời 2.Hoạt động tư sản, tiểu tư sản công nhân Việt Nam.? a Hoạt động tư sản: - Tổ chức Tẩy chay tư sản Hoa kiều vận động người Việt Nam mua hàng người Việt Nam, “chấn hưng nội hoá”, “bài trừ ngoại hoá” 1919 - Năm 1923, chống độc quyền cảng Sài gòn độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam kì tư Pháp Giáo án Lịch sử lớp 12 Thành lập Đảng Lập hiến năm 1923 (Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long) b Hoạt động Tiểu tư sản trí thức: - Đã tập hợp thành tổ chức trị: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên… với nhiều hoạt động phong phú, nhiều tờ báo tiến đời: An Nam trẻ, Chuông rè, Người nhà quê… - Năm 1925 có đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu, 1926 lễ truy điệu đám tang cụ Phan Châu Trinh c Các đấu tranh công nhân - Đấu tranh công nhân ngày nhiều hơn, lẻ tẻ, tự phát Cơng nhân Sài Gòn chợ lớn thành lập Công hội - Tháng - 1925, công nhân Ba son bãi công, phản đối Pháp đưa linh sang đàn áp cách mạng TQ, tỏ rõ ý thức trị, kiện đánh dấu bước tiến phong trào công nhân Việt Nam Dặn dò: - Tiết học lại phần hoạt động Phan bội Châu, Phan Châu trinh, Nguyễn Ái Quốc - Tiết sau Dọc trước tài liệu phần phong trào đấu tranh tư sản tiểu tư sản phong trào dân tộc dân chủ ( 1925 – 1930) V/.Rút kinh nghiệm: - Nội dung kiến thức : - phương pháp -Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học : ... - phương pháp -Sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học : Giáo án Lịch sử lớp 12 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1925 (TT) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Như.. .Giáo án Lịch sử lớp 12 Giảng Sau chiến tranh giới thứ nhất, xã hội Việt Nam có biến chuyển mặt? Tại so? Sự biến chuyển dẫn đến PT Dân tộc dân chủ sôi từ 1919 đến 1925, lực lượng... Phan Bội Châu - 6 /1925 Ông bị bắt TQ chuyển nước , cuối Pháp phải đưa ông an trí Huế Nội dung học sinh cần nắm II PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925 Hoạt động Phan
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925, Giáo án Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn