Kế toán nguyên vật liệu công ty khang cát

96 37 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 18:28

Để tồn tại và phát triển tuân theo các quy luật vận hành của nền kinh tế đầy khó khăn, các doanh nghiệp phải năng động về mọi mặt, phải biết tận dụng các biện pháp kinh tế một cách linh hoạt khéo léo và hiệu quả. Trong đó không thể thiếu quan tâm đến công tác tổ chức kế toán nói chung cũng như công tác kế toán nguyên vật liệu nói riêng. Bởi lẽ nguyên vật liệu là yếu tố cơ bản cấu thành nên giá thành sản phẩm, tổ chức kế toán nguyên vật liệu tốt sẽ đảm bảo cho việc cung cấp đầy đủ kịp thời các nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất, kiểm tra giám sát việc chấp hành các định mức dự trữ, tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất góp phần giảm bớt chi phí nâng cao danh lợi cho công ty. Điều này đặc biệt có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp trong ngành in nói riêng, một ngành sản xuất mà việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI  MA NÔNG TRƯỞNG LỚP B04.30.04 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG CÁT Chuyên ngành : Kế toán Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Văn Dậu Hà Nội, 2016 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn: “Tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 SV: Ma Nông Trưởng i MSV: 15B.30.10.204 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu Tác giả luận văn Ma Nông Trưởng LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa học liên thơng lên đại học đánh giá q trình học trường Đại học tài ngân hàng Hà Nội, trí nhà trường, khoa kế tốn - kiểm toán, em thực luận văn tốt nghiệp “Tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần dầu tư xây dựng thương mại Khang cát ” Do khả kiến thức hạn hẹp nên viết em chắn khơng tránh khỏi sai xót, em mong nhận ý kiến đóng góp sửa chữa thầy cán kế tốn cơng ty cổ phần dầu tư xây dựng thương mại Khang cát để viết thực có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn Th.S Nguyễn Văn Dậu cán kế tốn cơng ty cổ phần dầu tư xây SV: Ma Nông Trưởng ii MSV: 15B.30.10.204 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu dựng thương mại Khang cát tận tình hướng dẫn cung cấp tài liệu giúp em hoàn thiện luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i Em xin cam đoan luận văn: “Tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập i Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố .i Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 .i i Tác giả luận văn ii Ma Nông Trưởng ii LỜI CẢM ƠN ii Với phương châm “ Nobelwindown vẻ đẹp không gian sống “ nơi để nhà bạn đẹp hơn, không gian nhà bạn đẹp hơn, ấm cúng sang trọng công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát sẵn sàng thực cơng trình lớn, vừa nhỏ với lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trang trí ngoại thất nhiều tỉnh, SV: Ma Nông Trưởng iii MSV: 15B.30.10.204 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu thành phố nước nhiều chủ đầu tư đánh giá cao kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ chất lượng công trình 22 Chúng sẵn sàng với kỹ thuật công nghệ tiên tiến đại sáng tạo độc đáo phù hợp với điều kiện thực tế 22 Chuyên nghiệp 22 Tin cậy 22 Trung thực 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 SV: Ma Nông Trưởng iv MSV: 15B.30.10.204 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI CAM ĐOAN i Em xin cam đoan luận văn: “Tổ chức cơng tác kế tốn nguyên vật liệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập i Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố .i Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 .i i Tác giả luận văn ii Ma Nông Trưởng ii LỜI CẢM ƠN ii TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 SV: Ma Nông Trưởng v MSV: 15B.30.10.204 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu DANH MỤC SƠ ĐỒ LỜI CAM ĐOAN i Em xin cam đoan luận văn: “Tổ chức cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát” cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập i Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố .i Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016 .i i Tác giả luận văn ii Ma Nông Trưởng ii LỜI CẢM ƠN ii TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 SV: Ma Nông Trưởng vi MSV: 15B.30.10.204 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường với quản lý điều tiết nhà nước, kế toán với chức vốn có có vai trò đặc biệt quan trọng việc phản ánh cung cấp thông tin kinh tế tài phục vụ cho cơng tác quản lý kinh tế tài nhà nước Nó cơng cụ quan trọng để tính tốn xây dựng kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước Không kế tốn quan trọng việc cung cấp thơng tin kinh tế tài phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý doanh nghiệp Nó phận khơng thể thiếu doanh nghiệp Để tồn phát triển tuân theo quy luật vận hành kinh tế đầy khó khăn, doanh nghiệp phải động mặt, phải biết tận dụng biện pháp kinh tế cách linh hoạt khéo léo hiệu Trong khơng thể thiếu quan tâm đến cơng tác tổ chức kế tốn nói chung cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng Bởi lẽ ngun vật liệu yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, tổ chức kế toán nguyên vật liệu tốt đảm bảo cho việc cung cấp đầy đủ kịp thời nguyên vật liệu cần thiết cho trình sản xuất, kiểm tra giám sát việc chấp hành định mức dự trữ, tiêu hao nguyên vật liệu q trình sản xuất góp phần giảm bớt chi phí nâng cao danh lợi cho cơng ty Điều đặc biệt có ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp sản xuất nói chung doanh nghiệp ngành in nói riêng, ngành sản xuất mà việc hạch toán kế toán nguyên vật liệu vơ quan trọng Nhận thức rõ vai trò quan trọng cơng tác kế tốn đặc biệt cơng tác kế tốn ngun vật liệu việc quản lý chi phí doanh nghiệp Qua thực tế tìm hiểu doanh nghiệp em xin mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài “Tổ chức công tác kế tốn vật liệu cơng ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát” SV: Ma Nông Trưởng MSV: 15B.30.10.204 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn ngun vật liệu công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát - Đưa số ý kiến đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác hạch tốn nguyên vật liệu công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác hạch tốn kế tốn ngun vật liệu cơng ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát + Phạm vi thời gian: tháng năm 2015 + Phạm vi không gian: công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu + Kế thừa, thu thập số liệu Có sẵn Cơng ty + Phỏng vấn cán Các phòng ban Công ty - Phương pháp xử lý số liệu phương pháp kinh tế + Phân tích tổng hợp thống kê, Lập bảng biểu + Tính tốn Các tiêu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu phần kết nội dung luận văn gồm chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung kế tốn vật liệu cơng ty Chương 2: Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn vật liệu công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn vật liệu cơng ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát SV: Ma Nông Trưởng MSV: 15B.30.10.204 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Văn Dậu Mặc dù cố gắng tìm hiểu nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo cô phòng kế tốn cơng ty Song thời gian tiếp cận thực tế trình độ lý luận hạn chế nên luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong muốn tiếp thu ý kiến đóng góp thầy giáo phòng kế tốn Cơng ty để viết em hồn thiện SV: Ma Nông Trưởng MSV: 15B.30.10.204 ... tổ chức kế toán nguyên vật liệu 1.1.2 Đặc điểm yêu cầu quản lý vật liệu 1.1.2.1 Đặc điểm vật liệu Nguyên vật liệu tài sản lưu động chung sản xuất đặc điểm nguyên vật liệu khác với tư liệu lao... MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG CƠNG TY 1.1 Nhiệm vụ kế tốn ngun vật doanh nghiệp 1.1.1 Vị trí, vai trò vật liệu doanh nghiệp Nguyên liệu, vật liệu đối tượng lao động doanh... quan tâm đến công tác tổ chức kế tốn nói chung cơng tác kế tốn ngun vật liệu nói riêng Bởi lẽ nguyên vật liệu yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, tổ chức kế toán nguyên vật liệu tốt đảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán nguyên vật liệu công ty khang cát, Kế toán nguyên vật liệu công ty khang cát, Em xin cam đoan luận văn: “Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát” là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế của đ, Với phương châm “ Nobelwindown vẻ đẹp không gian sống “ chúng tôi sẽ là nơi để ngôi nhà bạn đẹp hơn, không gian của nhà bạn đẹp hơn, ấm cúng hơn sang trọng hơn. công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Khang Cát luôn sẵn sàng thực hiện mọi công trình lớn, vừ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn