Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

4 74 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:33

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Ngày soạn: Tiết: 46 Bài 24 Việt Nam năm sau thắng lợi kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 I / Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu - Tình hình miền đất nước sau thắng lợi k/c chống Mĩ cứu nước 1975 - Nhiệm vụcách mạng nước ta năm đầu sau chiến thắng Xuân 1975: Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục kinh tế – xã hội , hoàn thành TN đất nước mặt Nhà nước Kỹ - Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá tình hình đất nước sau chiến tranhanh nhiện vụ cấp bách thời kì Thái độ - Bồi dưỡng lòng u nước, tình ruột thịt B – N, tinh thần ĐLDT, thống Tổ Quốc - Củng cố niềm tin vào lãnh đạo đảng Chính phủ II / Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: SGV,tài liệu LS liên quan (Giáo trình LSVN 1975 đến nay) Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước SGK III / Hoạt động dạy học: Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong HS Kiểm tra cũ: Không kiểm tra Giảng mới: TG Hoạt động cuả GV Hoạt động HS Nội dung 10’ HĐNhóm: Tìm hiểu đặc I Tình hình hai miền Nam điểm tình hình MB & MN Bắc sau 1975 sau 1975 Kết hợp ghi N.1: MB: Thuận lợi KK? 1/ Miền Bắc:  Sau 20 năm tiến - xây dựng sở vật chất – kinh tế ban đầu hànhcách mạng xã hộiCN chủ nghĩa xã hội Đọc 199 “C/tr…5 năm” - Hậu nặng nề chiến N.2: MN: Thuận lợi KK ? tranh phá hoại ĐQM 2/ Miền Nam: - C/độ TD c/q SG sụp - Hồn tồn giải phóng đổ - Chịu hậu nặng nề chiến tranh xâm lược Mĩ - Làng mạc, r/đồng bị tàn phá gây suốt 20 năm - 1/2 triệu ruộng đất bỏ + Ruộng đồng bị tàn phá, bỏ hoang hoang, bị bom mìn vùi lấp tr - rừng bị bom đạn, hố học tàn phá - Bom, mìn vùi lấp khắp nơi( ruộng, vườn, cư trú…) + Thất nghiệp, mù chữ chiếm tỉ lệ cao - Tuy có phát triển chừng + Nền kinh tế mực theo hướng TBCN N2, SX nhỏ, phân tán, phát TB: Nhiệm vụ đặt triển không cân đối, lệ thuộc Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 chocách mạng hai miền ? vào viện trợ bên - Khắc phục hậu chiến 15’ tranh, khôi phục p/triển kinh tế – xã hội II Khắc phục hậu chiến tranh, khôi phục p/triển HĐ nhóm: Nêu biện pháp, kinh tế – xã hội hai miền Kết hợp ghi k/quả hai miền đạt đất nước - Thực tế, MB t/hiện từ 1973 N 1: MBắc 1/ Miền Bắc - Thực kế hoạch tháng cuối 1975 đầu 1976 - K/quả: - S’L sản phẩm quan + S trồng lúa, hoa màu, trọng vượt mức trước CNg tăng lên so 1975 chiến tranh + Nhiều công trình, nhà máy mở rộng xây dựng + GD, y tế phát triển mạnh N.2: MNam – thành tựu + Thực nghĩa vụ xã hội, CT, kinh tế địacách mạng nước, nghĩa vụ q/tế với L, CPC - Họ dân bị dồn vào “ấp g/đoạncách mạng c/lược”, bỏ chạy vào t/phố 2/ Miền Nam: 17’ K: Kết luận em thành tựu ? - Trong thời gian ngắn năm, hai miền B- N hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm khắc phục chiến tranh, khôi phục p/triển kinh tế – xã hội - Thực tiếp quản vùng giải phóng, thành lập c/qcách mạng đoàn thể quần chúng - Tổ chức cho ND hồi hương, chuyển nông thôn xây dựng vùng kinh tế - Xoá bỏ q/hệ boá lột PK, thực c/sách ruộng đất, quốc hữu hoá ngân hàng, sử dụng đồng tiền mới… - Khôi phục SX CN2, TCNg thương nghiệp - Các hoạt động VH, GD, y tế tiến hành khẩn trương K: Đ2 bật nước ta CT sau 1975? - TN lãnh thổ thể chế CT chưa TN + MB: Có QHội, có phủ VNDCCH III Hồn thành thống + MN: khơng có QH, có C/ đất nước mặt Nhà nước Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 phủcách mạng lâm thời (1975 – 1976 ) - Đây tình cảm, nguyện CHMNVN vọng thiêng liêng => Có c/phủ TN đại diện người dân Việt quyền lực chung cho ND - Phù hợp với thực tế LS DT nước “Nước VN 1… thay đổi” Kết hợp ghi HĐCN: Nêu bước tiến hành TN đ/nước mặt NN ? - Hội nghị TW Đảng lần 24 tr - 23 cử tri (98 %) bầu 492 (9/1975) đề nhiệm vụ hoàn đại biểu nước thành TN đất nước mặt n/nước - Thông qua q/định nhiều - Quá trình: vấn đề nước VN TN + 15  21/11/1975 Hội nghị Hiệp thương hai miền B-N, trí chủ trương, biện pháp TN đ/nước mặt n/nước + 25/4/1976 Tổng tuyển cử bầu QH chung nước - TĐThắng: Chủ tịch nước - Tchinh: Chủ tịch QH - PVĐồng: Thủ tướng + 24/6  3/7/1976 Kì họp QH khố VI (HNội)  Thơng qua c/sách đối nội ngoại nước VN TN - Tỉnh, TPhố thuộc TW,  Q/định tên nước: huyện, xã CHXHCN VN, quốc kì, quốc - Mỗi cấp: HĐND, UBND huy & quốc ca, thủ đô HN, Đọc chữ nhỏ 202 đổi tên SG – Gia Định T/phố cách mạng  Bầu quan, chức vụ TB: Ý nghĩa kiện cao n/nước,Ban dự ? thảo Hiến pháp - Việc thống mặt n/n hoàn thành, tạo sở pháp lí  Ở địa phương, tổ chức TN lĩnh vực khác thành cấp c/quyền - Tạo đ/kiện cho nước lên chủ nghĩa xã hội, - CT, kinh tế, Tư tưởng, VH, bảo vệ TQ mở rộng quan xã hội hệ ngoại giao - 20/901977: 149 LHQ Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 * Ý nghĩa: - Việc TN mặt n/n hoàn thành, tạo sở pháp lí TN lĩnh vực khác - Tạo đ/kiện cho nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ TQ mở rộng quan hệ ngoại giao • Củng cố: Trong năm đầu sau t/lợi 1975, đ/nước ta TN lãnh thổ, n/nước, khắc khục hậu chiến tranh, phục hồi bứơc đầu phát triển kinh tế – xã hội, chuẩn bị sở vật chất – kinh tế cho chủ nghĩa xã hội • Bài tập nhà: Trả lời câu hỏi SGK • Dặn dò: Đọc mới, 25 “VN xây dựng chủ nghĩa xã hội đ/tr bảo vệ TQ…” • Rút kinh nghiệm: ... đ/kiện cho nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ TQ mở rộng quan hệ ngoại giao • Củng cố: Trong năm đầu sau t /lợi 1975, đ /nước ta TN lãnh thổ, n /nước, khắc khục hậu chiến tranh, phục hồi bứơc đầu phát... có C/ đất nước mặt Nhà nước Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 phủcách mạng lâm thời (1975 – 1976 ) - Đây tình cảm, nguyện CHMNVN vọng thiêng liêng => Có c/phủ TN đại diện người dân Việt quyền.. .Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 chocách mạng hai miền ? vào viện trợ bên - Khắc phục hậu chiến 15’ tranh, khôi phục p/triển kinh tế – xã hội II Khắc phục hậu chiến tranh, khơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975, Giáo án Lịch sử 12 bài 24: Việt Nam trong những năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1975

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn