Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000)

8 50 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:31

Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 Bài 26 Tiết: 48, 49 ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 -2000) I Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu - Đổi đ/nước lênchủ nghĩa xã hội đường tất yếu cách mạng Việt Nam để khắc phục sai lầm, khuyết điểm, KKhăn đ/nước Đó vấn đề sống củachủ nghĩa xã hội nước ta phù hợp xu thời đại - Đường lối đổi thể qua k/hoạch năm đạt thành tựu to lớn, ngang tầm với mốc son LS k/chiến chống P, Mĩ Kỹ - Rèn luyện kĩ phân tích, so sánh đánh giá tính tất yếu đổi trình phát triển đ/nước Thái độ - Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn vớichủ nghĩa xã hội, tinh thần đổi LĐ, công tác học tập - Củng cố niềm tin vào đường lối đổi Đảng Chính phủ II Chuẩn bị: Chuẩn bị giáo viên: SGV, tài liệu LS liên quan (Văn kiện ĐH Đảng lần VI  X, Giáo trình LSVN 1975 đến nay) Ảnh SGK Chuẩn bị học sinh: - Đọc trước SGK III Hoạt động dạy học: 3’ Ổn định tình hình lớp: Kiểm tra sĩ số, tác phong HS Kiểm tra cũ: 1) Thành tựu 10 năm đầu xây dựng đất nước (1976 – 1985 ) ? Giảng mới: Tiến trình tiết dạy TG Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Trần Thị Bích Ngọc Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 I Đường lối đổi HĐ Lớp: Thảo luận t/hình Đảng 10’ nước 1976-1985? Hồn cảnh LS - Trong nước ? Kết hợp ghi - TG ? ĐH Đ VI: “Sai lầm nghiêm - Trong nước: Lâm vào khủng trọng & kéo dài chủ hoảng kinh tế – xã hội sai trương, c/sách lớn, sai lầm lầm khuyết điểm ta đạo chiến lược tổ chức thực hiện” - TG: - Xu tồn cầu hố: TG + Quan hệ quốc tế thay đổi khơng phân chia, ngăn tác động CM KH – kinh tế cách mà ngày trở thành thị trường thống - Thúc đẩy nhanh, mạnh phát triển xã hội hóa L SX - Góp phần làm chuyển biến cấu kinh tế, tạo cạnh tranh có hiệu + LX nước xã hộiCN kinh tế khác khủng hoảng toàn diện K: Yêu cầu cấp bách ? trầm trọng - Phải đổi để khắc phục sai lầm… (ghi) => Yêu cầu cấp bách: Phải đổi để + Khắc phục sai lầm, khuyết điểm + Đưa đất nước vượt qua k/hoảng tiến lênchủ nghĩa xã 15’ TB: Đường lối đ/mới Đ hội đề cập văn kiện ? Đường lối đổi - ĐH VI điều chỉnh, bổ sung Đảng ĐH VII, VIII, IX - Đề ĐH VI (12/1986), điều chỉnh, bổ sung Đọc chữ nhỏ 209 “Đổi…KT” ĐH VII(6/1991), VIII(6/1999), - Đ/mới cần thiết, nhằm biến IX(4/2001) - Và ĐH X (4/2006) mục tiêuchủ nghĩa xã hội thành thực có hiệu = q/điểm đ/đắn vềchủ nghĩa xã hội với hình thức, bước thích hợp, định hướng theochủ nghĩa xã hội - Chủ trương: Đổi toàn diện đồng bộ, lấy đổi - kinh tế, CT, tổ chức, Tư , kinh tế làm trọng tâm VH – Quan trọng, kinh tế CT phải gắn bó mật thiết HĐCN: Nội dung cụ thể với đ/mới kinh tế, CT ? - kinh tế: Xoá bỏ chế tập - Nội dung: Trần Thị Bích Ngọc Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 trung, bao cấp > thị trường, + Về kinh tế: H2…  Xoá bỏ chế tập trung, - CT: xây dựng n/nước pháp quan liêu, bao cấp > chế thị xã hộiCN, lấy dân làm trường gốc…  xây dựng cấu kinh tế có nhiều nghành, nghề, nhiều qui mơ, trình độ cơng nghệ  Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phând định hướng xã hộiCN  Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại + Về CT:  xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hộiCN, dân…vì dân  xây dựng DC xã hộiCN, bảo đảm quyền lực thuộc dân  Thực c/sách đại đoàn - “Dân biết… kiểm tra” kết DT, đối ngoại HB, hữu nghi, hợp tác II Quá trình thực - VVKiệt: “VN… TG” đường lối đổi (1986 2000) - Thực k/hoạch năm, 17’ k/hoạch gắn với kì ĐH Kế hoạch năm 1986 – 1990 a ĐH VI (12/1986) mở đầu công đổi Kết hợp ghi HĐCN: Nêu nội dung - Khẳng định tiếp tục công đường lối chung CM xã hộiCN ĐH VI đường lối xây dựng kinh tế xã hộiCN ĐH 4,5 đề - Nhưng nâng cao nhận thức đặc điểm t/kì độ lênchủ nghĩa xã hội t/kì LS lâu dài, trải qua nhiều chặng đường - Khẳng định nước ta chặng đường t/kì độ lênchủ nghĩa xã hội - Đề nhiệm vụ, mục tiêu k/hoạch:Thực chương trình kinh tế lớn “LT – thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu” TB: Yêu cầu đặt ? - N2, LNg, Ngư nghiệp được: + Đặt vị trí mặt trận hàng đầu + Đáp ứng nhu cầu vốn, lực, vật tư, LĐ, kĩ thuật… Trần Thị Bích Ngọc b Thành tựu hạn chế Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 HĐCN: Nêu k/quả về: - lương thực – thực phẩm - Hàng hoá thị trường - kinh tế đối ngoại Kết hợp ghi - 1988 nhập 45 vạn gạo - 1988: 19,5tr  1989: 21,4tr => thay đổi cán cân xuất – nhập - Sự bao cấp n/n vốn, giá, vật tư, tiền lương… giảm đáng kể - Cán cân xuất = nhập - 1989 xuất 1,5tr gạo, 1990 giá trị x/khẩu tăng lần so 1986 VD: 1986: 394tr Rúp, 384tr $ 1990:  1019tr Rúp  1170tr USD - Chỉ số tăng giá bình quân hàng tháng thị trường: 1986: 20%, 1988: 14%, K: Tác dụng ? 1990: 4,4% - Các sở kinh tế có đ/kiện hạch tốn kinh doanh, đời sống nhân dân bớt khổ * Thành tựu: - Về lương thực – thực phẩm: Từ chỗ phải nhập vươn lên đáp ứng nhu cầu nước, có dự trữ xuất - H2 thị trường (nhất hàng tiêu dùng): Dồi dào, đa dạng, tiến mẫu mã, chất lượng lưu thông tương đối thuận lợi - kinh tế đối ngoại: Phát triển mạnh qui mơ hình thức, x/khẩu gạo, dầu thô mặt hàng tăng, giảm nhập đáng kể - Đà lạm phát giảm, đời sống nhân dân bớt khó khăn - Bước đầu hình thành kinh tế H2 nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lí n/nước MR: C/sách đổi p/huy quyền làm chủ nhân dân, khơi dậy tiềm năng, s’tạo nhân dân để  SX, dịch vụ tạo thêm việc làm cho * Hạn chế: người LĐ tăng S’Phẩm HĐCN: Tìm hiểu hạn cho xã hội chế - Mất cân đối kinh tế, lương bất hợp lí - Mất cân đối kinh tế, lạm - VH, GD xuống cấp… phát cao, thiếu việc làm, nhiều sở SX đình đốn - Lương bất hợp lí Trần Thị Bích Ngọc Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 - Đời sống người hưởng 25’ lương, trợ cấp, nông dân giảm - Tham nhũng, thiếu công xã hội… - Tiếp tục đổi Kết hợp ghi - ĐH lưu ý khắc phục yếu kém, K2 g/đoạn đầu đổi - VH, GD xuống cấp, tiêu cực xã hội gia tăng Kế hoạch năm 1991 – 1995 a ĐH VII (6/1991) - Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, HĐCN: Nêu nội dung p/triển đường lối đổi từ ĐH VII ĐH VI để đưa nghiệp đổi đ/nước lên - Thông qua “Cương lĩnh xây dựng đ/nước t/kì độ lênchủ nghĩa xã hội ”và “Chiến lược ổn định p/triển kinh tế – xã hội đến năm 2000” TB: Năm 1991 TG có mới? - LX, Đông Âu k/hoảng  tác động đến công đ/mới - Đề mục tiêu k/hoạch năm 1991 – 1995 ta + Đẩy lùi kiểm soát lạm phát + Ổn định, p/triển nâng cao hiệu SX xã hội + Ổn định bước cải thiện đ/sống nhân dân, bắt đầu tích luỹ từ nội kinh tế K: Nhiệm vụ phải đạt được? - Thực chương trình kinh - Nhiệm vụ: Đẩy mạnh chương trình kinh tế với tế … nội dung cao bước xây dựng cấu kinh tế - lương thực – thực phẩm, theo y/cầu CNg hoá hàng tiêu dùng hàng xuất b Tiến hạn chế HĐCN: Tìm hiểu thành tựu * Thành tựu: - kinh tế: hạn chế SGK + GDP hàng năm tăng 8,2 % Kết hợp ghi + CNg 13,3 % +N 4,5 % - Tài chính: + Lạm phát đẩy lùi - 1991 67,1 %  1995 12,7 % Trần Thị Bích Ngọc + Tỉ lệ thiếu hụt ngân sách kiềm chế - Ngoại thương: + Xuất đạt 17 tỉ USD, nhập đạt 21 tỉ USD + Quan hệ mậu dịch mở Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 - Dầu thô, gạo, hải sản, cà phê, may mặc… - Với 100 nước rộng + Vốn đầu tư nước tăng nhanh - KH - CNghệ, VH – GD phát triển, đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường - 1995 19 tỉ USD => Thu nhập đời sống nhân dân cải thiện, giải việc làm cho người LĐ - CT – xã hội ổn định, q/phòng an ninh củng cố - Đối ngoại: mở rộng, 1995 + quan hệ ngoại giao 160 nước, buôn bán 100 nước + 7/1995 quan hệ bình thường hố với Mĩ + 28/7/1995 gia nhập ASEAN * Khó khăn: - Sự chuyển biến KH – CN, L2 SX… chậm  suất LĐ thấp - Tiêu cực xã hội nghiêm trọng 18’ - Phân hoá giàu nghèo tăng nhanh Kế hoạch năm 1996 – - Tham nhũng, buôn lậu… 2000 - Giữa tầng lớp dân cư, a ĐH VIII (6/1996) đẩy vùng miền… HĐCN: Nêu nội dung mạnh CN hoá, đại hoá ĐHVIII - ĐH khẳng định tiếp tục nhiệm vụ c/lược: xây dựng Kết hợp ghi bảo vệ TQ xã hộiCN - ĐH nhấn mạnh “Nước ta chuyển sang thời kì phát riển mới, t/kì đẩy mạnh CN hoá, HĐ hoá” - Đề nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 1996 – 2000 HĐCN: Nêu n/vụ, mục tiêu kế hoạc năm? - Đẩy mạnh cơng đổi tồn diện đồng bộ, t/tục phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần… - Phấn đấu đạt vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu cao đôi với giải vấn đề xúc xã hội - Bảo đảm q/phòng, an ninh, cải thiện đời sống nhân dân - Nâng cao tích luỹ từ nội Trần Thị Bích Ngọc Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 kinh tế, tạo tiền đề vững cho bươcd phát triển cao b Chuyển biến tiến vào đầu TK sau khó khăn, hạn chế cơng đổi * Thành tựu: Đến năm 2000 - kinh tế: + Tốc độ tăng trưởng hàng năm N2, CN, GDP tăng - GDP: 7%, CN: 13,5%, N2: 5,7%, lương thựchực từ 360Kg (1995) > 444 Kg (2000), nhờ N2 góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung giữ vững ổn định kinh tế – xã hội - Xuất đạt 51,6 tỉ USD, tăng bình quân 21%/năm (chủ lực gạo, cà phê, thuỷ sản) - Nhập khoảng 61 tỉ USD, tăng bình quân 13,3%/năm - Tổng vốn vào VN năm: 10 tỉ USD, gấp 1,5 lần so với năm trước - Năm 2000 có 40 dự án đầu tư vào 12 nước vùng lãnh thổ TG - Một số nơi phổ cập TH sở K: Đánh giá thành tựu đây? - Trong năm có 6,1 triệu ng - Đường lối đổi tăng có việc làm, bình qn 1,2 cường sức mạnh tổng hợp triệu người/năm DT - Làm thay đổi mặt đ/nước sống nhân dân - Củng cố vững ĐLDT chế độ xã hộiCN, nâng cao vị nước ta TG Trần Thị Bích Ngọc + Cơ cấu nghành kinh tế bước chuyển dịch theo hướng CN hoá HĐ hoá + Hoạt động xuất nhập tăng nhanh + Vốn đầu tư nước doanh nghiệp VN mở rộng đầu tư nước tăng nhanh - VH – xã hội: + 100% tỉnh thành phổ cập GD tiểu học, xố mù chữ + Giảm thiểu tình trạng thiếu việc làm * Hạn chế: - Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, NSLĐ thấp, chất lượng sản phẩm chưa tốt, giá thành cao, hiệu cạnh tranh thấp - kinh tế n/nước chưa củng cố tương xứng với vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể chưa mạnh - Các hoạt động KH - CNghệ chưa đáp ứng tốt nhu cầu cuỉa Lịch sử 12 Giáo án điện tử môn Lịch sử lớp 12 SN CNH, HĐHoá, xây dựng bảo vệ TQuốc - Tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm cao, mức sống nhiều vùng nơng thơn thấp • Củng cố: 2’ Nhắc lại nội dung học • Bài tập nhà: Trả lời câu hỏi tập trang 216 Câu 1: Tại ta đổi a Đất nước lâm vào khủng hoảng b khắc phục khuyết điểm, đưa đất nước lên c phát triển KH –KT khủng hoảng trầm trọng LX nước xã hộiCN d Cả a,b,c Câu 2: Nguyên nhân yếu mà ta mắc phải ? a sai lầm ng/trọng kéo dài chủ trương ch/sách lớn, sai lầm đạo chiến lược b cô lập nước ĐQ c thiên tai thường xuyên xảy b kinh tế bị chiến tranh tàn phá Câu 3: Thành tựu lớn năm (1986- 1990) lương thực ? a lấy hếtdiện tích b chuyển sang chuyên canh lúa c lai tạo nhiều giống lúa d đáp ứng nhu cầu lương thực nước, có dự trữ xuất Câu 4: Đại hội VII Đảng đề đường lối ? a bước đầu đề đường lối đổi b tiếp tục nghiệp đổi c hoàn thiện đường lối đổi d đường lối CN hóa, HĐ hóa đất nước Câu tự luận: Nêu ý nghĩa thành tưụu kinh tê – xã hội nước ta 15 năm (1986-2000) thực đường lối đổi • Dặn dò: Đọc lại tồn nội dung LS VN • Rút kinh nghiệm: Trần Thị Bích Ngọc Lịch sử 12 ... cấp bách: Phải đổi để + Khắc phục sai lầm, khuyết đi m + Đưa đất nước vượt qua k/hoảng tiến lênchủ nghĩa xã 15’ TB: Đường lối đ /mới Đ hội đề cập văn kiện ? Đường lối đổi - ĐH VI đi u chỉnh, bổ... chung CM xã hộiCN ĐH VI đường lối xây dựng kinh tế xã hộiCN ĐH 4,5 đề - Nhưng nâng cao nhận thức đặc đi m t/kì độ lênchủ nghĩa xã hội t/kì LS lâu dài, trải qua nhiều chặng đường - Khẳng định nước. .. xã hội thành thực có hiệu = q /đi m đ/đắn v chủ nghĩa xã hội với hình thức, bước thích hợp, định hướng theochủ nghĩa xã hội - Chủ trương: Đổi toàn diện đồng bộ, lấy đổi - kinh tế, CT, tổ chức, Tư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000), Giáo án Lịch sử 12 bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 2000)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn