BAI THU HOACH HANG 3 PHI LIEP

16 86 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 17:27

Day la bai huu ich cho GV nao muon tham khao nang hang 3, minh moi vua hoc xong va tim toi nghien cuu tai lieu tu nhung gi minh da hoc tap trong 1thang he. Hi vong se giup duoc cho cac ban. Bài viết gồm đầy đủ các nội dung dap ung cua 1 bai thu hoach. MỤC LỤC NỘI DUNG Trang A PHẦN MỞ ĐẦU B PHẦN NỘI DUNG I Về lí luận 1.Khái niệm Đặc điểm Yêu cầu 4.Vai trò Yếu tố ảnh hưởng Biện pháp II Về thực trạng 11 Giới thiệu sơ lược thân 11 Các yêu cầu hoạt động nghề nghiệp thân 11 Nguyên nhân 13 Biện pháp giải 14 C PHẦN KẾT LUẬN 15 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt GV Giáo viên CBQL Cán quản lí HS Học sinh GD & ĐT Giáo dục đào tạo PPDH Phương pháp dạy học CNTT Công nghệ thông tin PH Phụ huynh A PHẦN MỞ ĐẦU Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông nhằm nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực tốt nhiệm vụ viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III Đồng thời nhằm bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III Với lí trên, Phòng giáo dục đào tạo quận Bình Tânt ổ chức lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên cấp: Mầm non, Tiểu học, THCS Tôi đăng kí tham gia lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học hạng III Qua trình tập huấn học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, nắm bắt nội dung sau: Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi tồn diện giáo dục, mơ hình trường học Những mặt mặt hạn chế mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối họp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục tiểu học Với lý trên, thời gian từ ngày 2/7/2019 đến 25/7/2019, Trường Đại học Sài Gòn tổ chức lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III dành cho đối tượng giáo viên trường Tiểu học địa bàn Quận Bình Tânnhằm bồi dưỡng, bổ sung, cập nhật kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III cho viên chức giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên để đảm bảo yêu cầu thực tiễn giảng dạy tham dự nâng ngạch lên giáo viên tiểu học hạng III theo qui định hành Trên sở tơi nghiên cứu viết thu hoạch cuối khóa với nội dung là: Dựa vào mô tả lực giáo viên tiểu học kỉ XXI, phân tích thực trạng lực giáo viên tiểu học địa phương nơi anh (chị) cơng tác Từ đề xuất biện pháp phát triển lực nghề nghiệp thân vị trí công tác B NỘI DUNG Trong thời đại ngày nay, nhân loại sống xã hội đại với phát triển mạnh mẽ khoa học, kĩ thuật, công nghệ; phát triển mạnh mẽ xu tồn cầu hóa kinh tế tri thức Sự phát triển thời đại mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển xã hội nói chung phát triển giáo dục, đội ngũ giáo viên nói riêng Song bên cạnh đó, đưa đến yêu cầu – Yêu cầu ngày cao giáo dục, giáo viên bậc học có giáo dục Tiểu học giáo viên Tiểu học  Những kiến thức thu nhận từ chuyên đề bồi dưỡng Qua thời gian ngắn hướng dẫn giảng viên trường ĐH Sài Gòn tơi tìm hiểu 10 chun đề bản, tập trung kiến thức chủ yếu trị, quản lí nhà nước kĩ chung gồm chuyên đề; kiến thức, kĩ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp gồm chuyên đề: Trong q trình tham gia khóa học Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III, học tập nghiên cứu nội dung sau:  Phần thứ nhất: Kiến thức trị, quản lý nhà nước kỹ chung Bao gồm chuyên đề: + Lý luận nhà nước hành nhà nước + Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo + Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa + Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường tiểu học  Phần thứ 2: Kiến thức, kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III Bao gồm chuyên đề: + Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường tiểu học + Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III + Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường tiểu học + Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường tiểu học + Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường tiểu học + Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường tiểu học Đây nội dung bổ ích cần thiết cho người quản lí, giáo viên giảng dạy việc thưc thi nhiệm vụ đơn vị công tác Với 10 chuyên đề giúp cho học viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn cơng tác dạy học I CƠ SỞ LÍ LUẬN: Khái niệm: Năng lực thuộc tính cá nhân hình thành phát triển nhờ tố chất sẵn có q trình học tập, rèn luyện cho phép người huy động tổng hợp kiến thức, kĩ thuộc tính cá nhân khác hứng thú, niềm tin, ý chí, thực thành cơng loại hoạt động định, đạt kết mong muốn điều kiện cụ thể Như vậy, lực tổng hợp thuộc tính tâm lý cá nhân, hình thành phát triển lĩnh vực hoạt động cụ thể, sức mạnh tiềm tàng người việc giải vấn đề thực tiễn Đây hiểu lực thực hiện, sở hữu kiến thức, kỹ năng, thái độ đăc điểm nhân cách mà người cần đạt Đặc điểm: Có loại lực : Năng lực chung lực chuyên biệt a Năng lực chung:(General competence) Còn gọi lực bản, thiết yếu để người sống làm việc bình thường xã hội, lực hình thành phát triển qua nhiều hoạt động b Năng lực chuyên biệt: ( Subject specific competencies ) Là lực hình thành phat triển theo hướng chuyên sâu, riêng biệt loại hình hoạt động, cơng việc tình huống, mơi trường đặc thù cần thiết cho hoạt động riêng Yêu cầu: Năng lực GV tiểu học kỷ XXI bao gồm yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học, ban kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/05/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sau: a Yêu cầu phẩm chất tri, đạo đức, lối sống - Nhận thức tư tưởng trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ tổ quốc - Chấp hành pháp luật, sách nhà nước - Chấp hành quy chế ngành, quy định nhà trường, kỷ luật lao động - Đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống biểu tiêu cực; ý thức đấu tranh vươn lên nghề nghiệp; tín nhiệm nghề nghiệp, HS cộng đồng - Trung thực cơng tác; đồn kết quan hệ nghề nghiệp; phục vụ nhân dân HS b Yêu cầu lĩnh vực kiến thức - Có kiến thức bản, đảm bảo hệ thống, xác , nắm vững nội dung, mục tiêu chương trình, có khả hướng dẫn đồng nghiệp, giúp đỡ bồi dưỡng HS - Có kiến thức tâm lý sư phạm tâm lý học lứa tuổi, giáo dục tiểu học - Kiến thức kiểm tra, đánh giá kết học tập, rèn luyện HS - GV có kiến thức trị, xã hội nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếng dân tộc c Yêu cầu lĩnh vực kỹ sư phạm - Lập kế hoạch dạy học, biết cách soạn giáo án theo hướng đổi - Tổ chức thực hoạt động lớp phát huy tính động sáng tạo HS - Công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức hoạt động lên lớp - Thực thông tin hai chiều quản lý giáo dục; hành vi gioa tiếp, ứng xử văn hóa mang tính gióa dục - Xây dựng, bảo quản sử dụng có hiệu hồ sơ giáo dục giảng dạy Vai trò GV trường tiểu học có vai tro quan trọng cải thiện giáo dục, tiếp xúc với đồng nghiệp, phụ huynh, HS, cộng đồng quan, tổ chức có liên quan cơng tác giáo dưc HS GV đội ngũ mà Hiệu trưởng cấp quản lí kỳ vọng, tạo đột phá mang lại bầu khơng khí nhân văn, thân thiện, phát triển chuyên môn nghề nghiệp tiến HS Vì vậy, GV tơi ln có ý thức định hướng rõ ràng cho phát triển cá nhân, người kết nối sức mạnh giáo viên, nhân viên khác nhà trường, lập cụ thể cho mục tiêu GV đồng thời làng người gắn kết với sứ mệnh thực tiễn nhà trường chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp sở gióa dục khác Là người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp trước, đổi gióa dục nhát bối cảnh xã hội phát triển hội nhập hiên Là người góp phần to lớn việc đổi trường học, thay đổi sách Những quy định mang tính chất ràng buộc luật pháp nghề nghiệp, người hiểu sâu sắc thấu đáo lợi ích mang lại từ tiếp cận giáo dục, đại diện cho GV nhiệt huyết  Chính vậy, đề nghị, ý kiến mong muốn đáng cua Gv chúng tơi, góp phần cải thiện giáo dục học đường, thay đổi sách GV nơi cơng tác Yếu tố ảnh hưởng Chương trình giáo dục định hướng phát triển phẩm chất lực giáo viên bàn đến kỉ XXI ngày trở thành xu hướng giáo dục quốc tế Chương trình giáo dục hướng tới việc đo lường xác kiến thức, kĩ thái độ người học sau kết thúc chương trình học Nếu giáo dục truyền thống coi giáo dục theo nội dung , kiến thức tập trung vào việc tích lũy kiến thức, nhấn mạnh tới lực giáo viên nhận thức không hướng tới việc chứng minh khả đạt Thì giáo dục định hướng lực, phẩm chất nhằm đảm bảo chất lượng đầu việc dạy học, thực mục tiêu phát triển toàn diện phẩm chất nhân cách, trọng lực vận dụng tri thức tình thực tiễn nhằm chuẩn bị cho người lực giải tình sống Chương trình nhấn mạnh vai trò người dạy học với tư cách chủ thể trình nhận thức Biện pháp: 6.1 Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống Đổi phương pháp dạy học khơng có nghĩa loại bỏ phương pháp dạy học truyền thống thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt đầu việc cải tiến để nâng cao hiệu hạn chế nhược điểm chúng Để nâng cao hiệu phương pháp dạy học người giáo viên trước hết cần nắm vững yêu cầu sử dụng thành thạo kỹ thuật chúng việc chuẩn bị tiến hành lên lớp, kỹ thuật đặt câu hỏi xử lý câu trả lời đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu luyện tập Tuy nhiên, phương pháp dạy học truyền thống có hạn chế tất yếu, bên cạnh phương pháp dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng phương pháp dạy học mới, tăng cường tính tích cực nhận thức học sinh thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học giải vấn đề 6.2 Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học Việc phối hợp đa dạng phương pháp hình thức dạy học tồn q trình dạy học phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực nâng cao chất lượng dạy học Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đơi dạy học cá thể hình thức xã hội dạy học cần kết hợp với nhau, hình thức có chức riêng Tình trạng độc tơn dạy học toàn lớp lạm dụng phương pháp thuyết trình cần khắc phục, đặc biệt thơng qua làm việc nhóm Trong thực tiễn dạy học trường trung học nay, nhiều giáo viên cải tiến lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình giáo viên với hình thức làm việc nhóm, góp phần tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh Tuy nhiên hình thức làm việc nhóm đa dạng, khơng chỉ giới hạn việc giải nhiệm vụ học tập nhỏ xen kẽ thuyết trình, mà có hình thức làm việc nhóm giải nhiệm vụ phức hợp, chiếm nhiều tiết học, sử dụng phương pháp chuyên biệt phương pháp đóng vai, nghiên cứu trường hợp, dự án Mặt khác, việc bổ sung dạy học toàn lớp làm việc nhóm xen kẽ tiết học chỉ cho thấy rõ việc tích cực hố “bên ngồi” học sinh Muốn đảm bảo việc tích cực hoá “bên trong” cần ý đến mặt bên phương pháp dạy học, vận dụng dạy học giải vấn đề phương pháp dạy học tích cực khác 6.3 Vận dụng dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết giải vấn đề) quan điểm dạy học nhằm phát triển lực tư duy, khả nhận biết giải vấn đề Học đặt tình có vấn đề, tình chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ phương pháp nhận thức Dạy học giải vấn đề đường để phát huy tính tích cực nhận thức học sinh, áp dụng nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực khác học sinh Các tình có vấn đề tình khoa học chuyên mơn, tình gắn với thực tiễn Trong thực tiễn dạy học nay, dạy học giải vấn đề thường ý đến vấn đề khoa học chun mơn mà ý đến vấn đề gắn với thực tiễn Tuy nhiên chỉ trọng việc giải vấn đề nhận thức khoa học chun mơn học sinh chưa chuẩn bị tốt cho việc giải tình thực tiễn Vì bên cạnh dạy học giải vấn đề, lý luận dạy học xây dựng quan điểm dạy học theo tình 6.4 Vận dụng dạy học theo tình Dạy học theo tình quan điểm dạy học, việc dạy học tổ chức theo chủ đề phức hợp gắn với tình thực tiễn sống nghề nghiệp Quá trình học tập tổ chức môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân mối tương tác xã hội việc học tập Các chủ đề dạy học phức hợp chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều môn học lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn Trong nhà trường, môn học phân theo mơn khoa học chun mơn, sống ln diễn mối quan hệ phức hợp Vì sử dụng chủ đề dạy học phức hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn môn khoa học chuyên môn, rèn luyện cho học sinh lực giải vấn đề phức hợp, liên môn Phương pháp nghiên cứu trường hợp phương pháp dạy học điển hình dạy học theo tình huống, học sinh tự lực giải tình điển hình, gắn với thực tiễn thơng qua làm việc nhóm Vận dụng dạy học theo tình gắn với thực tiễn đường quan trọng để gắn việc đào tạo nhà trường với thực tiễn đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn nhà trường phổ thông Tuy nhiên, tình đưa vào dạy học tình mơ lại, chưa phải tình thực Nếu chỉ giải vấn đề phòng học lý thuyết học sinh chưa có hoạt động thực tiễn thực sự, chưa có kết hợp lý thuyết thực hành 6.5 Vận dụng dạy học định hướng hành động Dạy học định hướng hành động quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với Trong trình học tập, học sinh thực nhiệm vụ học tập hồn thành sản phẩm hành động, có kết hợp linh hoạt hoạt động trí tuệ hoạt động tay chân Đây quan điểm dạy học tích cực hố tiếp cận tồn thể Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan cho việc thực nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư hành động, nhà trường xã hội Dạy học theo dự án hình thức điển hình dạy học định hướng hành động, học sinh tự lực thực nhóm nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết thực hành, có tạo sản phẩm cơng bố Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình dạy học định hướng hành động 6.6 Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng việc đổi phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan thí nghiệm, thực hành dạy học Hiện nay, việc trang bị phương tiện dạy học cho trường phổ thông bước tăng cường Tuy nhiên phương tiện dạy học tự làm giáo viên có ý nghĩa quan trọng, cần phát huy Đa phương tiện công nghệ thông tin vừa nội dung dạy học vừa phương tiện dạy học dạy học đại Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện phương tiện trình diễn, cần tăng cường sử dụng phần mềm dạy học phương pháp dạy học sử dụng mạng điện tử (E-Learning), mạng trường học kết nối, Trường học lớn(BigSchool)… 6.7 Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo Kỹ thuật dạy học cách thức hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các kỹ thuật dạy học đơn vị nhỏ phương pháp dạy học Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi đàm thoại Ngày người ta trọng phát triển sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo người học “động não”, “tia chớp”, “bể cá”, đồ tư duy, kỹ thuật khăn trải bàn 6.8 Chú trọng PPDH đặc thù môn Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học, việc sử dụng phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng dạy học môn Các phương pháp dạy học đặc thù môn xây dựng sở lý luận dạy học mơn Ví dụ: Thí nghiệm phương pháp dạy học đặc thù quan trọng môn khoa học tự nhiên; phương pháp dạy học trình diễn vật phẩm kỹ thuật, làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lắp ráp mơ hình, dự án phương pháp chủ 10 lực dạy học kỹ thuật; phương pháp “Bàn tay nặn bột” đem lại hiệu cao việc dạy học môn khoa học 6.9 Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh Phương pháp học tập cách tự lực đóng vai trò quan trọng việc tích cực hố, phát huy tính sáng tạo học sinh Có phương pháp nhận thức chung phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm, có phương pháp học tập chuyên biệt môn Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho học sinh phương pháp học tập chung phương pháp học tập môn II VỀ THỰC TRẠNG: Giới thiệu sơ lược thân: Tôi tên Nguyễn Thị Phi Liếp, giảng dạy môn tiếng Anhở trường tiểu học Bình Tân – Quận Bình Tân Đến nay, công tác trường 05 năm Thực trạng giáo dục nhà trường hoạt động thân 2.1 Công tác giáo dục nhà trường * Cán quản lí nhà trường: 03 cán Trường Tiểu học Bình Tân * Giáo viên nhà trường: - Tổng số giáo viên trường là: 87 - 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo * Số lớp nhà trường: 62 lớp * Số học sinh nhà trường: 2826 học sinh * Chất lượng dạy học giáo dục học sinh: Học sinh hoàn thành tốt hoàn thành môn học 2.2 Đánh giá ưu điểm tồn thân hoạt động nghề nghiệp thân * Ưu điểm thân hoạt động nghề nghiệp - Phẩm chất tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Năng lực chuyên môn vững vàng - Kĩ sử dụng thành thạo công nghệ thông tin 11 - Kĩ sử dụng ngoại ngữ tốt: Anh, Pháp, Hoa - Khả phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục học sinh * Một số điểm mạnh hoạt động nghề nghiệp thân - Khả phối hợp phương pháp dạy học giáo dục tích cực - Còn hạn chế chút cách sử dụng bảng tương tác Các yêu cầu hoạt động nghề nghiệp thân: Đối với đồng nghiệp: Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác chia sẻ, ln lắng nghe nhiệt tình công tác Đối với HS: Là GV, Tôi nhận thấy để phát triển lực cho HS tiểu học cần phải tạo mối quan hệ tốt với HS, tạo cho em tâm trạng thoải mái giao tiếp với thầy cô giáo, tạo dựng lớp học cộng đồng học tập đoàn kết, thân thiện sẵn sàng chia sẻ.Hiểu biết đặc điểm tâm lý, sinh lý học sinh tiểu học, kể học sinh khuyết tật, học sinh có hồn cảnh khó khăn; vận dụng hiểu biết vào hoạt động giáo dục giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh Đối với PH nhà trường: Bản thân tơi ln khuyến khích, giúp đỡ em tự học, trải nghiệm, tạo điều kiện cho em áp dụng kiến thức kĩ vào thực tiễn Phối hợp với phụ huynh HS kịp thời giúp đỡ em học tập, đặc biệt HS có hồn cảnh khó khăn Đối với cơng tác giảng dạy: Tôi xác định mục tiêu học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ, lực mà HS cần đạt thông qua học Đánh giá trình kết học tập HS; hướng dẫn tổ chức cho HS đánh giá tự đánh giá Tham gia học tập, nghiên cứu quy định nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hình thức tổ chức, đánh giá kết học tập, rèn luyện học sinh tiểu học theo Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hoạt động dạy học tích cực thầy trò Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt PPDH nhằm phát triển toàn diện lực, phẩm chất HS như: Dạy học giải vấn đề, dạy học thông qua hoạt động trải nghiệm,, dạy học kiến tạo, đồng thời tận dụng hỗ trợ công nghệ thông tin, truyền thông dạy học Nguyên nhân: - Đánh giá thực trạng dạy học nay, chuyên gia giáo dục thừa nhận bất cập mục tiêu, chương trình đào tạo làm cản bước tiến việc nâng cao chất lượng 12 đào tạo nguồn nhân lực - Xuất phát từ phương pháp kiểm tra, đánh giá nhà trường chủ yếu tự luận, trắc nghiệm khách quan, vấn đáp khn mẫu, thiếu tính đa dạng gây nên nhàm chán học tập, không phát huy cao lực người học Hầu hết người thầy chỉ “chăm chăm” vào việc học sinh dung nạp tri thức mà “quên” việc em thực trải nghiệm thơng qua lượng tri thức bệnh chạy theo thành tích “bóp méo” hoạt động dạy học, coi trọng điểm số mà học sinh “tiêu hóa” thơng qua kiến thức Vì khơng có đường khác cần tập trung nâng cao nhận thức cho giáo viên đổi cách kiểm tra đánh giá kết hợp với phương pháp dạy học, thiết kế lại chương trình đào tạo, trọng mục tiêu hình thành lực cho người học không trọng vào mục tiêu kiến thức - Việc hình thành phát triển lực, phẩm chất cho em hiệu chưa cao Các buổi sinh hoạt ngoại khóa, buổi trải nghiệm ít, chưa đáp ứng nhu cầu hình thành lực, phẩm chất cho em - Người học thụ động tiếp thu kiến thức chiều Người dạy đứng lớp truyền đạt kiến thức cho người học khn khổ giáo trình, giảng quy định sẵn, người học nghe giảng ghi chép, đơi q trình giảng đặt câu hỏi, vấn đề, tình yêu cầu người học suy nghĩ trả lời, bình luận Biện pháp giải quyết: - Giáo viên phải vận dụng dạy học tùy thuộc vào tình huống, dạy học sinh định hướng hành động, tăng cường sử dụng phương tiện dạy học CNTT hợp lý - Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý để đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo - Xác định nhiệm vụ trách nhiệm thân giáo viên việc hình thành lực, phẩm chất cho học sinh - Khi tổ chức dạy học phải phân hóa theo lực HS dựa tài liệu chuẩn kiến thức kĩ Giáo viên cần thiết kế, tổ chức hướng dẫn học sinh thực hoạt động học tập với hình thức đa dạng phong phú có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trưng học, với đặc điểm trình độ học sinh - Sử dụng sách giáo khoa hợp lý giảng lớp khắc phục dạy học theo lối đọc chép Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh khai thác kiến thức từ phương tiện dạy học 13 như: hình vẽ, dụng cụ thực hành, mơ hình, thí nghiệm,… từ học sinh vừa có kiến thức, vừa rèn kỹ phương pháp học tập - Giáo viên cần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trình tự học học sinh Mạnh dạn đổi cách thiết kế tổ chức lớp học hoạt động thực hành cần thực thường xuyên - Thường xuyên tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh - Tìm tòi bổ sung thêm giải pháp cá nhân để thực tốt có hiệu nhiệm vụ hình thành phát triển lực, phẩm chất cho học sinh - Thường xuyên tham gia buổi họp tổ chuyên môn, chuyên đề để nâng cao trình độ chun mơn thân - Giáo viên cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với phụ huynh học sinh việc giáo dục phẩm chất, phát triển lực học sinh C PHẦN KẾT LUẬN Bản thân tổ trưởng tổ tiếng Anh, người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cho em nhỏ nhỏ để hình thành lên nhân cách người em thành người có ích cho Đất nước Mơn tiếng Anh xem ngôn ngữ quan trọng để hòa nhập quốc tế Vì thế, để dạy dỗ em tốt, hoàn thành mục tiêu giáo dục đào tạo người phát triển toàn diện, giáo viên phải gương sáng, phải thực tốt đường nối sách Đảng pháp luật Việt Nam ngành giáo dục nói riêng Tơi tìm hiểu, học hỏi tích cực đóng góp ý kiến thực thảo luận, tìm tòi sáng tạo phương pháp mới, tham gia xây dựng ý kiến với đồng nghiệp.Thực trạng đơn vị công tác có nhiều đổi phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chun mơn phương pháp dạy môn ngoại ngữ mở rộng cho HS từ lớp (4 tiết/ tuần) dành cho em học buổi áp dụng tiếng Anh tăng cường lớp 1( tiết/ tuần) dành cho HS bán trú Đó thực tế thân tơi ngày khơng ngừng học tập, tìm tòi học hỏi thêm kiến thức hoạt động, trò chơi, phương pháp học từ vựng hiệu nhất, để hồn thành tốt cơng việc nhà trường giao làm theo chỉ thị ngành giáo dục nói riêng Qua thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau nhiên thời 14 gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa sâu kinh nghiệm thân có hạn nên viết chắn hạn chế, mong đóng góp ý kiến Q thầy để viết hồn chỉnh Bình Tân, ngày 29 tháng năm 2019 Người viết Nguyễn Thị Phi Liếp 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 04/05/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ban chấp hànhTrung ương (2013), Nghị số 29-NQ/TW đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, ban hành ngày 04 tháng 11 năm 2013 Bộ Giáo dục đào tạo, Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, NXB Giáo dục Việt Nam Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng Nghị 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 16 ... phương pháp dạy học Có kỹ thu t dạy học chung, có kỹ thu t đặc thù phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thu t đặt câu hỏi đàm thoại Ngày người ta trọng phát triển sử dụng kỹ thu t dạy học phát huy tính... dạy học trình diễn vật phẩm kỹ thu t, làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thu t, thiết kế kỹ thu t, lắp ráp mơ hình, dự án phương pháp chủ 10 lực dạy học kỹ thu t; phương pháp “Bàn tay nặn... 6.7 Sử dụng kỹ thu t dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo Kỹ thu t dạy học cách thức hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các kỹ thu t dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI THU HOACH HANG 3 PHI LIEP, BAI THU HOACH HANG 3 PHI LIEP, Thực trạng giáo dục trong nhà trường và hoạt động của bản thân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn