ĐỀ K11(15-16)

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:56

hay............................................................................................................................................................................................................... TRƯỜNG THPT LONG MỸ TỔ: VẬT LÍ-KTCN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MƠN: VẬT LÍ LỚP 11 THỜI GIAN: 45phút NĂM HỌC: 2015 - 2016 CÂU 1: (3 điểm) 1/ Định nghĩa lực Lo-ren-xơ? Viết biểu thức? 2/ Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng? Viết biểu thức? 3/ Viết cơng thức lăng kính CÂU 2: (2 điểm) Hai dòng điện có cường độ I = 6A, I2 = 9A chạy hai dây dẫn thẳng song song dài vơ hạn có chiều ngược nhau, đặt chân không cách 10cm 1/ Xác định cảm ứng từ điểm M cách I1 6cm cách I2 4cm 2/ Định vị trí điểm có cảm ứng từ tổng hợp CÂU 3: (2 điểm) Một ống dây có lõi chân khơng dài 20cm có 2500 vòng dây, đường kính ống 2cm Cho dòng điện biến thiên theo thời gian chạy qua ống dây Sau thời gian 0,01s dòng điện tăng từ đến A Tính 1/ Suất điện động tự cảm ống dây Cho π ≈ 10 2/ Khi dòng điện A lượng từ trường ống dây bao nhiêu? CÂU 4: (1 điểm) Tia sáng truyền từ không khí đến gặp mặt thống chất lỏng có chiết suất Biết hai tia phản xạ khúc xạ vng góc Tính góc tới CÂU 5: (2 điểm) Đặt vật sáng nhỏ AB vng góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự f=12cm 1/ Cho vật cách thấu kính 24cm Xác định vị trí, tính chất độ phóng đại ảnh? 2/ Dịch chuyển vật đến vị trí mới, người ta thu ảnh thật cách vật 54cm Xác định vị trí ảnh vật lúc này? …………………….HẾT………………… Học sinh không sử dụng tài liệu, giám thị coi thi khơng giải thích thêm Họ tên: .Lớp : ĐÁP ÁN THI HK2 VẬT LÝ 11 (2015 – 2016) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM CÂU 1: Lực mà từ trường tác dụng lên hạt mang điện 0,5 (3 điểm) chuyển động gọi lực Lo-ren-xơ 0,5 f = q vB sin α - Tia khúc xạ nằm mặt phẳng tới 0,25 - Tia tới tia khúc xạ nàm hai bên pháp tuyến 0,25 điểm tới - Đối với hai môi trường suốt định, tỉ số 0,25 sin góc tới sin góc khúc xạ số sin i 0,25 CÂU 2: (2 điểm) =n sin r sin i1 = n sin r1 sin i2 = n sin r2 A = r1 + r2 D = i1 + i2 − A Vẽ hình I1 = 2.10 −5 T r1 I B2 = 2.10 −7 = 4,5.10 −5 T r2    B = B1 + B2   B1 phương, chiều B2 B1 = 2.10 −7 ⇒ B = B1 + B2 = 6,5.10 −5 T  Để B =    B1 ↑↓ B2 ⇒ ⇒ M nằm I1I2 đoạn I1I2  B1 = B2 I1 I = 2.10 −7 r1 r2 I I2 ⇒ 2.10 −7 = 2.10 −7 r1 r1 + 10 ⇒ r1 = 20cm, r2 = 30cm 2.10 −7 CÂU 3: (2 điểm) d  S = π   = π 10 −4 m 2 N2 L = 4π 10 −7 S = 12,5.10 −3 H l ∆i etc = L = 2,5V ∆t 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 W = CÂU 4: (1 điểm) LI = 25.10 −3 J 0,5 Ta có i ' + r = 90 0,25 ⇒ i + r = 90 ⇒ sin r = cos i = ⇒ tan i = sin i tan i sin i =n= sin r ⇒ i = 60 CÂU 5: (2 điểm) 0,25 0,25 0,25 0,25 1 d f = + ⇒ d'= = 24cm > : ảnh thật f d d' d−f k =− d' 24 =− = −1 : ảnh vật, ngược chiều vật… d 24 Vì ảnh thật nên d’+d=54cm⇒ d’=54-d 0,25 0,25 0,25 (1) 1 d f 12d = + ⇒ d'= = Mặt khác: (2) f d d' d − f d − 12 0,25 Giải hệ (1) (2) : d1=18cm d1’=36cm ; d2=3cm d2’=18cm 0,5 Chú ý: -Mọi cách giải khác hưởng trọn số điểm -Sai đơn vị trừ 0.25, trừ không 0.5 cho thi 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ K11(15-16), ĐỀ K11(15-16)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn