Kỹ thuật phân tập phát đơn giản cho truyền không dây

23 42 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:47

Đề tài : A simple transmit diversity technique for wireless communications (Kỹ thuật phân tập phát đơn giản cho truyền không dây) MỤC LỤC Tiêu đề báo DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU .3 Tóm tắt .4 Chỉ dẫn thuật ngữ .4 I Giới thiệu II Hệ thống MRRC III Phương pháp đường truyền đa đường 11 A Hai kênh truyền khác tới phía thu 11 Trình tự mã hóa truyền tải tín hiệu phía phát .12 Q trình tổng hợp tín hiệu 13 Đưa dự đoán xác suất tối đa xảy tín hiệu thu 14 B Hai kênh truyền với M đầu thu 14 IV Mô lỗi hệ thống .18 V Vấn đề thực 20 A Yêu cầu nguồn điện 20 B Độ nhạy với lỗi ước lượng kênh 21 C Các hiệu ứng trễ .21 D Cấu hình Antenna 21 E Hỏng phần mềm .22 F Tác động nhiễu 23 VI Kết luận thảo luận .24 Tiêu đề báo: KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT ĐƠN GIẢN CHO TRUYỀN KHÔNG DÂY DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1: Hai nhánh MRRC Hình 2: Sơ đồ hai kênh truyền khác tới đầu thu Hình 3: Sơ đồ hai kênh truyền tới hai đầu thu Hình 4: So sánh tỷ lệ lỗi bit điều chế BPSK dùng MRRC hai kênh truyền Rayleigh fading Bảng I: Tín hiệu hai antenna sau chu kỳ T Bảng II: Định nghĩa kênh ăng-ten phát thu Bảng III: Ký hiệu cho tín hiệu nhận hai ăng-ten thu KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT CHO TRUYỀN THƠNG KHƠNG DÂY Tóm tắt: Bài báo giới thiệu hệ thống phân tập phát hai nhánh đơn giản Sử dụng hai ăng-ten phát ăng-ten thu, hệ thống cung cấp loại phân tập giống kỹ thuật kết hợp thu tỉ lệ tối đa (MRRC) với ăng-ten phát hai ăng-ten thu Cấu trúc dễ dàng mở rộng thành hai ăng-ten phát M ăng-ten thu để đưa loại phân tập 2M Cấu trúc không yêu cầu mở rộng băng thông, phản hồi từ máy thu đến máy phát phức tạp tính toán tương tự với MRRC Chỉ dẫn thuật ngữ: Xử lý dàn ăng-ten, xử lý băng sở, phân tập, ước lượng đánh giá, kết hợp tỉ lệ tối đa, fading Rayleigh, ăng-ten thơng minh, mã hóa khối khơng gian, mã hóa khơng gian-thời gian, phân tập phát, truyền thông không dây I Giới thiệu Hệ thống không dây hệ yêu cầu với chất lượng thoại cao so sánh với tiêu chuẩn vô tuyến tế bào di động hành cung cấp tốc độ bit liệu dịch vụ cao (trên 2Mbits/s) Cũng thời gian này, thiết bị coi thiết bị truyền thông bỏ túi gọn nhẹ Hơn nữa, thiết bị hoạt động cách tin cậy loại môi trường khác nhau: Vĩ mô, vi mô; thành thị, ngoại ô nông thơn; nhà ngồi trời Nói cách khác, hệ thống hệ cho chất lượng vùng phủ sóng tốt hơn, hiệu băng thơng công suất lớn triển khai môi trường khác Tuy nhiên dịch vụ cần phải có mức hợp lý để thị trường chấp nhận Chắc chắn rằng, thiết bị truyền thông bỏ túi phải tương đối đơn giản Tuy nhiên, quy mơ kinh tế cho phép nhiều trạm gốc phức tạp Trong thực tế, thiết bị xuất mà trạm sở phức tạp thừa nhận khơng gian thương mại cho yêu cầu đạt hệ thống không dây hệ Hiện tượng fading đa đường làm cho việc truyền dẫn khơng dây khó khăn Đây tượng mà gây cản trở cho truyền không dây so sánh với cáp quang, cáp đồng, sóng vơ tuyến có tầm nhìn thẳng hay chí thơng tin vệ tinh Việc tăng chất lượng làm giảm tỷ lệ lỗi hiệu dụng kênh fading đa đường khó khăn Trong hệ thống nhiễu cộng trắng AWGN sử dụng điều chế điển hình mã hóa, giảm tỷ lệ lỗi bit hiệu dụng (BER) từ 10 -2 – 10-3 cần tỷ số nhiễu tạp âm SNR cao 2dB Tuy nhiên để đạt yêu cầu tương tự môi trường fading đa đường cần cải thiện SNR lên đến 10dB Việc cải thiện SNR khơng đạt cho dù cơng suất truyền lớn mở rộng thêm băng thông trái lại với yêu cầu hệ thống hệ Bởi người ta chủ yếu tập trung làm giảm ảnh hưởng fading thiết bị trạm gốc mà không cần phải tăng thêm công suất hay tổn hao băng thông Về mặt lý thuyết, kỹ thuật sử có hiệu để làm giảm ảnh hưởng fading đa đường kênh truyền vơ tuyến kiểm sốt cơng suất phát Nếu điều kiện kênh thỏa mãn yêu cầu phía bên thu đường truyền biết bên phát bên lại, phía phát vượt qua hiệu suất kênh phía thu Có hai vấn đề với chủ yếu với cách tiếp cận Vấn đề yêu cầu dải động bên phát Để bên phát vượt qua mức fadinh cụ thể bên phát phải nâng cơng suất lên mức, hầu hết trường hợp mức khơng thực tế giới hạn cơng suất xạ, kích thước giá thành khuếch đại Vấn đề thứ hai bên phát khơng có thơng tin kênh truyền bên thu ngoại trừ hệ thống mà đường truyền tuyến lên (từ thiết bị trạm) tuyến xuống (từ trạm thiết bị) mang tần số Do đó, thơng tin kênh phải phản hồi trở lại từ phía thu sang phía phát, điều dẫn đến làm giảm thơng lượng cho bên phát bên thu Hơn nữa, vài ứng dụng khơng thể có đường phản hồi thơng tin kênh Các kỹ thuật có hiệu khác phân tập thời gian tần số Sự xen kẽ thời gian với mã sửa sai làm cải thiện phân tập Điều ảnh hưởng đến trải phổ Tuy nhiên, kết xen kẽ thời gian cho độ trễ lớn kênh thay đổi chậm Tương tự, kỹ thuật trải phổ không hiệu mà băng thông tương quan kênh lớn băng thông trải phổ hay có độ trải trễ kênh tương đối nhỏ Trong môi trường dễ bị tán xạ, phân tập ăng-ten kỹ thuật thực tế, hiệu áp dụng rộng rãi cho việc làm giảm ảnh hưởng fading đa đường Cách tiếp cận cổ điển sử dụng nhiều ăng-ten phía thu thực tổng hợp hay lựa chọn chuyển đổi để nâng cao chất lượng tín hiệu thu Vấn đề sử dụng phân tập thu giá thành, kích thước cơng suất thiết bị sử dụng Việc sử dụng nhiều ăng-ten chuỗi tần số vô tuyến RF làm cho thiết bị sử dụng cồng kềnh giá thành đắt Bởi kỹ thuật phân tập áp dụng cho trạm gốc để nâng cao chất lượng bên thu Một trạm thường phục vụ cho 100 đến 1000 thiết bị Vì việc thêm thiết bị vào trạm thu kinh tế thêm vào thiết bị sử dụng Vì lý mà hệ thống phân tập phát quan tâm Chẳng hạn chuỗi ăng-ten thu phát thêm vào tram gốc để cải thiện chất lượng thu cho tất thiết bị vùng phủ trạm gốc Giải pháp rõ ràng kinh tế Gần đây, số cách tiếp cận thú vị việc phân tập phát gợi mở Một hệ thống phân tập trễ đề xuất Wittneben cho trạm gốc, hệ thống tương tự đề xuất Seshadri Winters cho trạm gốc đơn chép ký hiệu truyền thông qua hệ thống đa ăng-ten thời điểm khác nhau, tạo méo đa đường Bộ ước tính khả tối đa (MLSE) điều chỉnh sai số bình phương nhỏ (MMSE) sử dụng để giải tượng méo đa đường đạt độ lợi phân tập Một cách tiếp cận thú vị khác mã hóa lưới trellis khơng gian-thời gian giới thiệu [6], ký hiệu mã hóa dựa them ăng-ten mà thơng qua ăng-ten phát giải mã sử dụng giải mã hợp lệ tối đa Hệ thống hiệu kết hợp ưu điểm mã sửa sai sớm (FEC) truyền phân tập để nâng cao đáng kể hiệu Chi phí cho hệ thống tăng theo hàm mũ hàm hiệu suất băng thông (bits/s/Hz) loại phân tập yêu cầu Do đó, với số ứng dụng khơng thực tế có giá hiệu Kỹ thuật đề xuất báo hệ thống phân tập phát đơn giản giúp nâng cấp chất lượng tín hiệu phía thu phía đường truyền xử lý tín hiệu đơn giản qua ăng-ten phát theo hướng ngược lại Loại phân tập có cách áp dụng phương pháp kết hợp thu tỉ lệ tối đa (MRRC) với hai ăng-ten phía thu Cấu trúc dễ dàng khái quát thành ăng-ten phát M ăng-ten thu nhằm cung cấp loại phân tập 2M Điều thực mà không cần tới phản hồi từ phía thu đến phía phát phức tạp tính tốn tương đối nhỏ Cấu trúc không cần phải mở rộng băng thơng, có dư áp dụng vào không gian dàn ăng-ten miền thời gian hay tần số Cấu trúc phân tập phát cải thiện hiệu suất lỗi, tốc độ liệu dung hệ thống truyền thông không dây Làm giảm độ nhạy từ fading cho phép sử dụng hệ thống điều biên mức cao để làm tăng hiệu tốc độ liệu hệ số sử dụng lại nhỏ môi trường đa tế bào để nâng cao dung lượng hệ thống Cấu trúc sử dụng để tăng khoảng cách vùng phủ hệ thống khơng dây Hay nói cách khác, hệ thống hiệu tất ứng dụng mà dung lượng hệ thống bị giới hạn fading đa đường hệ thống hệ thống đơn giản hiệu giá để đáp ứng nhu cầu chất lượng hiệu mà thiết kế lại hồn tồn hệ thống trước Hơn nữa, hệ thống dường ứng cử viên nặng ký cho truyền không dây hệ kế tiếp, làm giảm ảnh hưởng fading thiết bị sử dụng cách hiệu cách sử dụng đa ăng-ten phát trạm gốc Ở phần II, kết hợp phân tập thu tỉ lệ tối đa thảo luận đưa mơ tả tốn học đơn giản Ở phần III, hệ thống phân tập phát hai nhánh hai ăngten thu thảo luận Ở phần IV, hiệu suất lỗi bit hệ thống với điều chế BPSK giới thiệu so sánh với MRRC Có khác giá thành hiệu suất hệ thống thực tế hệ thống MRRC cổ điển Sự khác thảo luận chi tiết phần V II Hệ thống MRRC Hình mô tả băng gốc hệ thống MRRC cổ điển hai nhánh Tại thời điểm cho trước, tín hiệu s gửi từ máy phát Kênh bao gồm ảnh hưởng chuỗi truyền, đường truyền khơng khí chuỗi thu bị biến đổi tác nhân phức tạp gồm có đáp ứng biên độ đáp ứng pha Kênh truyền ăng-ten phát ăng-ten thu biểu diễn h giưa ăngten phát ăng-ten thu biểu diễn h1 (1) Nhiễu giao thoa thêm vào hai máy thu Kết tín hiệu băng gốc nhận là: (2) Trong đó: n0 n1 nhiễu giao thoa ký hiệu Giả sử n0 n1 tuân theo phân bố Gauss, thước đo định khả tối đa phía thu cho tín hiệu thu si tín hiệu chọn nếu: (3) Trong đó: d (x,y) bình phương khoảng cách tín hiệu x y tính tốn công thức sau: (4) Hệ thống kết hợp thu cho MRRC hai nhánh sau: (5) Mở rộng công thức (3), (4) (5) ta chọn si nếu: (6) Hình 1: Hai nhánh MRRC Hoặc tương đương Chọn Si nếu: Đối với tín hiệu PSK(năng lượng tập trung tai đỉnh nhau): Ở ES chinh lượng tín hiệu.Vì tín hiệu PSK biểu diễn theo cơng thưc (7) biểu diễn ngắn gọn theo cơng thức sau: Chọn Si nếu: Việc kết hợp tối đa tỷ lệ sau xây dựng tín hiệu S O ,như thể hình 1,để máy dò sóng có khả tối đa phát S o ,đó ước lượng tối đa So III Phương pháp đường truyền đa đường A Hai kênh truyền khác tới phía thu Hình 2: Sơ đồ hai kênh truyền khác tới đầu thu Hình biểu diễn khối chức mô tả phương pháp đường truyền đa đường,phương pháp sử dụng hai ăng-ten phát ăng-ten nhận,phương pháp thực hiên ba chức sau: - Trình tự mã hóa truyền tải tín hiệu phía phát 10 - Mơ tả q trình tổng hợp tín hiệu đầu thu - Đưa dự đốn xác suất tối đa xảy tín hiệu thu Trình tự mã hóa truyền tải tín hiệu phía phát Tại đơn vị thời gian xác định ,hai tín hiệu phát đồng thời từ hai ăng-ten.Tín hiệu truyền ăng-ten không(tx antenna 0) ký hiệu S từ ăng-ten 1(tx antenna 1) ký hiệu S Dữ liệu chu ký tín hiệu(ký hiệu -S*1)được truyền từ ăng-ten khơng(tx antena 0) tín hiệu S *0 truyền từ ăng-ten(tx antenna 1).Trên anten phát diễn hoạt động phức liên hợp tín hiệu phía phát.Chuỗi tín hiệu biểu diễn bảng I Bảng I: Tín hiệu hai antenna sau chu kỳ T Time Antenna Antenna t S0 S1 t+T -S1* S0* Trong bảng 1,các mã hóa thực khơng gian thời gian(mã hóa khơng gian-thời gian).Việc mã hóa nhiên thực khơng gian tần số.Thay sử dụng hai ký hiệu liền kề thời gian ,hai sóng mang lân cận sử dụng(mã hóa khơng gian-tần số) Các kênh truyền thời gian t biểu diễn phép tính hàm số phức, hàm h0(t) biểu diễn cho tín hiệu truyền dẫn antenna khơng,h 1(t) biểu diễn cho tín hiệu truyền dẫn antenna một.Giả sử fa-ding liên tục qua hai ký tự liên tiếp viết: 11 Trong T ký hiệu thời gian.Các tín hiệu nhận được biểu diễn sau: Ở r0 r1 tín hiệu nhận thời điểm t t+T ,n n1 biến phức tạp ngẫu nhiên bên phía thu bao gồm tiếng ồn nhiễu Q trình tổng hợp tín hiệu Tín hiệu tổng hợp mơ tả hình 02,hai tín hiệu kết hợp sau gửi đến khối đưa dự đốn xác suất tối đa xảy tín hiệu thu được: Điều quan trọng cần ý kết hợp khác với kết hợp MRRC mà mơ tả phương trình(5).Thay (10) (11) vào (12) được: Đưa dự đốn xác suất tối đa xảy tín hiệu thu Các tín hiệu tổng hợp sau gửi đến khối đưa dự đốn xác suất tối đa xảy tín hiệu thu được,trong tín hiệu tn theo quy tắc (7) trình bày trên,riêng tín hiệu PSK sử dụng ngun tắc trình bày cơng thức (9) Các tín hiệu thu từ tổng hợp theo phương trình (13) tương đương với kết thu từ hai nhánh MMRC theo phương trình(5).Sự khác biệt phép quay pha thành phần tiếng ồn mà không làm suy giảm tỷ lệ tạp 12 âm tín hiệu.Do ,kết cuối việc thực truyền hai kênh truyền khác tới đầu thu tương đương với việc truyền hai nhánh MRRC B Hai kênh truyền với M đầu thu Trong thực tế có ứng dụng cần sử dụng đến mơ hình cấu trúc mạng đa dạng cân thiết nhiều antena thu điểm nhận tín hiệu xa đạt chất lượng cao,trong trường hợp hệ thống cung cấp 2M với hai đường truyền M antena nhận tin hiệu phía đầu thu.Với minh họa nghiên cứu trường hợp đặc biệt hai đường truyền hai antenna thu chi tiết.Trong trường hợp tổng quát xét với M antenna phía thu việc dễ dàng thực 13 Hình 3: Sơ đồ hai kênh truyền tới hai đầu thu Hình biểu diễn sơ đồ phương pháp sử dụng hai kênh truyền tới hai đầu thu khác Trình tự mã hóa truyền tải thơng tin cho cấu hình giống với trường hợp hai kênh truyền antenna nhận trình bày phần thể bảng I Bảng II định nghĩa kênh kênh truyền phía thu bảng III định nghĩa cho tín hiệu nhận phía hai antenna nhận Bảng II: Định nghĩa kênh ăng-ten phát thu 14 Bảng III: Ký hiệu cho tín hiệu nhận hai ăng-ten thu Ta có: Trong cơng thức n0,n1,n2,n3 biến phức tạp ngẫu nhiên tiếng ồn nhiễu q trình truyền thơng tin.Khối tổng hợp hình 03 tổng hợp hai tín hiệu sau gửi đến khối đưa dự đoán xác suất tối đa xảy tín hiệu thu tín hiệu sau: (15) Thay vào phương trình thích hợp có: 15 Các tín hiệu tổng hợp thu sau gửi đến khối đưa dự đốn xác suất tối đa xảy tín hiệu ,đối với tín hiệu S tuân theo quy tắc công thức(17) công thức (18) tín hiệu PSK Chọn Si nếu: Chọn Si nếu: Tương tự vậy,đối với S1 tuân theo nguyên tắc lựa chọn tín hiệu Si nếu: Và tín hiệu PSK chọn Si nếu: Các tín hiệu tổng hợp theo cơng thức (16) tương đương với bốn nhánh MRRC,khơng trình bày viết này.Vì kết thu từ việc xét kênh hai đườn truyền tới hai antenna nhận tương đương với bốn nhánh MRRC 16 Có thú vị mà cần lưu ý kết hợp hai antenna thu việc bổ sung đơn giản từ antenna nhận hay nói cách khác kết hợp tương đương với trường hợp có antenna thu.Do kết luận việc sử dụng hai đường truyền M antenna thu sử dụng kết hợp tín hiệu cho antenna nhận sau cần thêm tín hiệu kết hợp từ tất antenna nhận để có kết sử dụng phương pháp 2M nhánh MRRC trình bày trên.Nói cách khác việc sử dụng hai antenna phía máy phát phương pháp tăng gấp đơi hiệu hoạt động hệ thống với đường truyền nhiều antenna nhận Một cấu hình hồn chỉnh sử dụng hai antenna bên hệ thống với chuỗi truyền nhận kết nối với antenna để có đáp ứng bốn đầu thu phát hai bên hệ thống IV Mô lỗi hệ thống Việc thực nhiều phương pháp việc sử dụng kết hợp nhiều thơng số bao gồm kiểu điều chế mã hóa FEC.Trong hình 04 biểu diễn tỷ lệ lỗi bít(BER) điều chế BPSK dùng phương pháp MRRC sơ đồ phân tập Rayleigh fading 17 Hình 4: So sánh tỉ lệ lỗi bít điều chế BPSK dùng MRRC hai kênh truyền Rayleigh fading Nó giả định tổng công suất phát từ hai antenna cho phương pháp giống công suất phát từ antenna truyền đơn dùng MRRC Giả thiết biên độ fading từ ăng ten phát tới ăng-ten thu có tương quan Rayleigh phân phối cơng suất tín hiệu trung bình ăng-ten thu từ anten phát Hơn nữa, giả định thu, thu kênh tốt Mặc dù giả định mơ thực tế,chúng cung cấp đường cong hiệu suất tham chiếu để so sánh với kỹ thuật biết đến Một vấn đề quan trọng cho dù sơ đồ nhạy với nguồn suy hao thực tế Vấn đề đề cập mục V Như thể hình 4, việc thực sơ đồ với hai máy phát máy thu dB sấu hai chi nhánh MRRC Như giải thích chi tiết sau Mục VA, hình phạt 3-dB phát sinh mô giả sử anten phát tỏa nửa lượng để đảm bảo tổng công suất xạ với ăng-ten phát Nếu ăng ten phát sơ đồ phát lượng tương tự đơn ăng ten phát cho MRRC, nhiên, việc thực giống hệt 18 Nói cách khác, BER rút SNR trung bình ăng ten phát, sau thực đường cong cho sơ đồ thay đổi dB bên trái chồng chéo với đường cong MRRC Tuy nhiên, với tổng giả thiết công suất xạ, mức tăng phân tậpcho chương trình với ăng-ten thu BER 10 khoảng 15 dB Tương tự vậy, giả sử tổng xạ điện, mức tăng phân tậpcủa sơ đồ với hai ăng ten thu BER 10 khoảng 24 dB, dB sấu MRRC với ăng-ten phát bốn ăng-ten thu Như nói trước đây, đường cong hiệu suất đơn giản minh họa tham khảo Các kết luận quan trọng sơ đồ cung cấp hiệu suất tương tự MRRC, mã hóa điều chế chương trình làm việc nhiều ấn phẩm báo cáo việc thực mã hóa khác đề án điều chế với MRRC Các kết từ ấn phẩm sử dụng để dự đoán hiệu suất sơ đồ với kỹ thuật mã hóa điều chế V Vấn đề thực Vì vậy, đến báo cáo này, ra, toán học, mà sơ đồ phân tậptruyền với hai ăng ten phát M ăng-ten thu tương đương với MRRC với ăng-ten phát 2M ăng-ten thu Từ khía cạnh thực thực tế, nhiên, hai hệ thống khác Phần thảo luận số khác biệt quan sát hai sơ đồ A Yêu cầu nguồn điện Các sơ đồ đòi hỏi việc truyền đồng thời hai ký hiệu khác hai ăng-ten Nếu hệ thống công suất xạ giới hạn, để có tổng cơng suất xạ từ hai anten truyền lượng phân bổ cho ký hiệu giảm nửa Điều dẫn đến hình phạt 3-dB việc thực lỗi Tuy nhiên, việc giảm dB công suất chuỗi truyền dịch để rẻ hơn, nhỏ hơn, khuếch đại cơng suất tuyến tính A giảm dB việc xử lý khuếch đại quyền lực quan trọng mong muốn số trường hợp Nó thường tốn (hoặc nhiều mong muốn từ hiệu ứng bóp méo xuyên) sử dụng hai nửa khuếch đại công suất khuếch đại công suất đơn đầy đủ Hơn nữa, hạn chế công suất RF xử lý (bộ khuếch đại 19 kích thước, độ tuyến tính, vv), sau tổng cơng suất xạ tăng gấp đơi khơng có hình phạt hiệu suất phát sinh B Độ nhạy với lỗi ước lượng kênh Trong suốt này, giả định thu có kiến thức hồn hảo kênh Các kênh thơng tin bắt nguồn cách chèn ký hiệu thí điểm khai thác [7], [8] Ký hiệu truyền định kỳ từ máy phát đến máy thu Máy thu chiết xuất từ mẫu interpolations họ để xây dựng ước tính kênh cho ký hiệu truyền liệu Có nhiều yếu tố làm giảm hiệu suất chèn điều khiển khai thác kỹ thuật, chẳng hạn hệ số nội suy không khớp hiệu ứng lượng tử Các nguồn lỗi lập dự toán cho hệ thống băng hẹp, nhiên, thời gian phương sai kênh Các lỗi ước lượng kênh giảm thiểu tần số chèn thí điểm lớn tỷ lệ lấy mẫu Nyquist kênh, mà hai lần tần số Doppler tối đa Vì vậy, miễn kênh lấy mẫu tốc độ đủ, có chút suy hao ước lượng kênh C Các hiệu ứng trễ Với N nhánh phát, chuyển đổi N tín hiệu truyền khoảng thời gian khác với tất ăng-ten, trễ giải mã N chu kỳ ký hiệu Đó là, sơ đồ phân tập hai chi nhánh, chậm trễ hai thời kỳ biểu tượng Đối với hệ thống đa sóng mang, nhiên, gửi lúc tần số sóng mang khác nhau, trễ giải mã chu kỳ ký hiệu D Cấu hình Antenna Đối với tất mục đích thực tế, yêu cầu để cải thiện phân tập tín hiệu truyền từ ăng ten khác có đủ khơng tương quan (ít 0,7 tương quan) chúng có cơng suất trung bình gần (ít dB khác biệt) Vì mơi trường khơng dây đối ứng, hướng dẫn cho cấu hình ăngten phát giống nhận cấu hình ăng-ten Ví dụ, có nhiều phép đo kết thực nghiệm cho thấy hai ăng-ten thu sử dụng để cung cấp phân tập trạm thu, họ phải vào thứ tự mười bước sóng ngồi để cung cấp đủ decorrelation Tương tự vậy, đo lường cho thấy để có cải tiến phân tập đơn vị từ xa đủ để tách anten trạm từ xa 20 khoảng ba độ dài sóng.2 khác biệt chất môi trường tán xạ gần trạm.The trạm từ xa từ xa sở thường bao quanh tán xạ gần đó, trạm sở thường đặt nơi cao hơn, khơng có tán xạ gần Bây giả sử hai ăng-ten truyền sử dụng trạm sở để cung cấp phân tập trạm từ xa phía bên đường truyền Câu hỏi quan trọng làm cách xa nên ăng-ten truyền cung cấp phân tập người nhận từ xa Câu trả lời yêu cầu tách cho nhận phân tập phía liên kết trùng với yêu cầu cho phân tập phát phía bên liên kết Điều phương tiện truyền tín hiệu máy phát máy thu hai hướng giống hệt Nói cách khác, để cung cấp đủ tương quan tín hiệu truyền từ hai ăng-ten truyền sở trạm, phải có vào thứ tự mười bước sóng tách biệt hai ăng-ten truyền Một cách tương đương, ăng-ten truyền đơn vị từ xa phải ngăn cách khoảng ba bước sóng để cung cấp phân tập trạm gốc Nó đáng ý thuộc tính cho phép người sử dụng có ăng-ten thu phân tập trạm sở cho phân tập phát Ngoài ra, có thể, hai ăng-ten sử dụng cho truyền nhận sở đơn vị từ xa, để cung cấp cho trật tự phân tậpcủa bốn hai bên liên kết E Hỏng phần mềm Một lợi nhận phân tậpcác chương trình kết hợp độ tin cậy thêm nhiều nhận chuỗi Nên chuỗi nhận thất bại, nhận khác chuỗi hoạt động, sau mát hiệu suất trình tự việc đạt đa dạng Nói cách khác, tín hiệu phát với chất lượng Điều thường gọi thất bại mềm mại May mắn thay, sơ đồ phân tập phát cung cấp thất bại mềm tương tự Để minh họa điều này, giả định chuỗi truyền cho ăng-ten hình bị vơ hiệu hóa, nghĩa là, Do đó, tín hiệu nhận được mơ tả [xem (11)] 21 Bộ kết hợp thể hình 2, xây dựng hai tín hiệu kết hợp sau theo (12): Các tín hiệu kết hợp giống khơng có đa dạng Do đó, mức tăng tính phân tậpđược bị tín hiệu chưa phát Đối với chương trình với hai truyền hai ăng-ten thu, truyền nhận chuỗi đc bảo vệ chương trình dự phòng Hai việc tách yêu cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố chiều cao anten môi trường phân tán Các số liệu đưa áp dụng chủ yếu để macrocell môi trường đô thị ngoại thành với trạm sở chiều cao anten tương đối lớn F Tác động nhiễu Các chương trình đòi hỏi truyền tải đồng thời tín hiệu từ hai ăng-ten Mặc dù nửa công suất truyền từ anten, xuất số lượng nhiễu tiềm tăng gấp đơi, tức là, có hai lần số nhiễu, với nửa cơng suất tác động thường cho diện nhiều nhiễu, tác động tổng thể phân phối Gau Tùy thuộc vào ứng dụng, giả định giữ vững, kết Sơ đồ phân phối công suất tác động bên hệ thống Nếu tác động có tính chất mà chương trình can thiệp hủy (kỹ thuật xử lý mảng) sử dụng có hiệu quả, nhiên, kế hoạch có tác động đến việc thiết kế hệ thống Nó khơng phải rõ ràng cho dù tác động tích cực hay tiêu cực Việc sử dụng sơ đồ phân phát (để giảm nhẹ fade) kết hợp với kỹ thuật xử lý mảng giảm thiểu can thiệp nghiên cứu mã số không-thời gian trellis [9] Những nỗ lực tương tự mở rộng kỹ thuật để chương trình phân tậptruyền VI Kết luận thảo luận Một sơ đồ phân tập phát trình bày Nó rằng, cách sử dụng hai ăng-ten truyền nhận ăng ten, sơ đồ cung cấp nhằm phân tập giống MRRC với truyền hai ăng-ten thu Nó thể thêm chương trình dễ dàng tổng quát cho hai ăng-ten truyền ăng-ten 22 thu để cung cấp cho trật tự phân tậpcủa Một ứng dụng rõ ràng chương trình để cung cấp cải tiến phân tậpở tất đơn vị từ xa hệ thống không dây, sử dụng hai ăng-ten truyền trạm sở thay nhận hai anten tất thiết bị đầu cuối từ xa Các chương trình khơng đòi hỏi thơng tin phản hồi từ máy thu đến máy phát độ phức tạp tính tốn tương tự MRRC Khi so sánh với MRRC, tổng số công suất xạ cũ, chương trình phân tập truyền có bất lợi đồng thời 3dB truyền dẫn hai biểu tượng khác biệt với hai ăng-ten Nếu khơng, tổng cơng suất phát tăng gấp đơi hiệu giống hệt để MRRC Hơn nữa, giả sử công suất phát nhau, chương trình đòi hỏi phải có hai khuếch đại nửa lượng so với khuếch đại quyền lực đầy đủ cho MRRC, thuận lợi cho việc thực thống Sơ đồ đòi hỏi hai lần số lượng biểu tượng thí điểm cho dự tốn kênh chèn phi công khai thác sử dụng 23 ... đề báo: KỸ THUẬT PHÂN TẬP PHÁT ĐƠN GIẢN CHO TRUYỀN KHƠNG DÂY DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1: Hai nhánh MRRC Hình 2: Sơ đồ hai kênh truyền khác tới đầu thu Hình 3: Sơ đồ hai kênh truyền tới... CHO TRUYỀN THÔNG KHÔNG DÂY Tóm tắt: Bài báo giới thiệu hệ thống phân tập phát hai nhánh đơn giản Sử dụng hai ăng-ten phát ăng-ten thu, hệ thống cung cấp loại phân tập giống kỹ thuật kết hợp thu... để cung cấp phân tập trạm gốc Nó đáng ý thuộc tính cho phép người sử dụng có ăng-ten thu phân tập trạm sở cho phân tập phát Ngồi ra, có thể, hai ăng-ten sử dụng cho truyền nhận sở đơn vị từ xa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật phân tập phát đơn giản cho truyền không dây, Kỹ thuật phân tập phát đơn giản cho truyền không dây, B. Hai kênh truyền với M đầu thu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn