đánh giá kiến trúc tòa nhà keangnam landmark tower

121 166 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN BÁ QUYỀN ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC TÒA NHÀ KEANGNAM LANDMARK TOWER LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN BÁ QUYỀN KHĨA: 2017-2019 ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC TỊA NHÀ KEANGNAM LANDMARK TOWER Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 60.58.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS KTS NGÔ THÁM XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TS ĐỖ HỮU PHÚ Hà Nội - 2019 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt CNH-HĐH Tên đầy đủ Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐTXHH Điều tra xã hội học KHKT Khoa học kĩ thuật PCCC Phòng cháy chữa cháy TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam DVCC Dịch vụ công cộng TTTM Trung tâm thương mại THĐCN Tổ hợp đa chức KLTH Keangnam Landmark Tower Hanoi CCCT Chung cư cao tầng MĐXD Mật độ xây dựng VLXD Vật liệu xây dựng KGCC Khơng gian cơng cộng VH Văn hóa KT Kinh tế XH Xã hội ĐKTN Điều kiện tự nhiên KCCT Kết cấu cơng trình KTCT Kiến trúc cơng trình CNXD Cơng nghệ xây dựng KĐT Khu thị DANH MỤC HÌNH ẢNH Số hiệu Tên hình Trang Hình 1.1 Phổi cảnh tổng thể cơng trình Hình 1.2 Tổng mặt cơng trình HÌnh 1.3 Các hướng tiếp cận cơng trình Hình 1.4 Mặt phân khu chức Hình 1.5 Mơ hình khơng gian 3D kết cấu cơng trình 11 Hình 1.6 Biểu đồ độ võng dài hạn sàn điển hình khối đế 13 Hình 1.7 Hình khối kiến trúc cơng trình 14 Hình 1.8 Đường nét mặt đứng cơng trình 14 Hình 1.9 Tạo hình kiến trúc tòa nhà 15 Hình 1.10 Phân vùng chức khối tầng 16 Hình 1.11 Cây xanh bố trí xen kẽ quanh cơng trình 20 Hình 1.12 Khơng gian cơng cộng khu vực vườn trung tâm 21 Hình 1.13 Mặt tầng 25 Hình 1.14 Mặt tầng 26 Hình 1.15 Mặt tầng 26 Hình 1.16 Mặt tầng 27 Hình 1.17 Mặt tầng 27 Hình 1.18 Mặt tầng 28 Hình 1.19 Mặt văn phòng điển hình 29 Hình 1.20 Mặt hộ cao cấp điển hình 30 Hình 1.21 Mặt khách sạn điển hình 31 Hình 1.22 Du khách ngắm thành phố đài vọng cảnh 32 hình ảnh Hình 1.23 Vườn tổ hợp Keangnam Landmark 34 Tower Hình 1.24 Tòa Landmark 81 – 208, Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình 36 Thạnh, tp.HCM Hình 1.25 Tòa nhà Lotte Center – Liễu Giai, Q Ba Đình, Tp Hà 37 Nội Hình 2.1 Nhà H2, Trường Đại học Xây dựng 43 Hình 2.2 Trung tâm hội nghị quốc tế 46 Hình 2.3 Tòa Bitexco Financial Tower 47 Hình 2.4 Biệt thự Hằng Nga 49 Hình 2.5 Chung cư The Grand View 50 Hình 2.6 Khách sạn Opera Hilton 52 Hình 2.7 Mặt cắt địa chất khu vực 56 Hình 3.1 Mặt đứng trục X1-X25 cơng trình 68 Hình 3.2 Mặt đứng trục Y25-Y2 69 Hình 3.3 Khơng gian khu vực nhà hàng 70 Hình 3.4 Liên hệ khơng gian khu vực 72 Hình 3.5 Liên hệ giao thơng khu vực 73 Hình 3.6 Keangnam Landmark Tower tổng thể khu vực 74 Hình 3.7 Phối cảnh cơng trình có tầm nhìn thuận lợi 75 Hình 3.8 Nước ngập quanh cơng trình khiến cho giao thơng tắc 76 nghẽn Hình 3.9 Khn viên xanh mặt nước trung tâm tòa nhà 77 Hình 3.10 Bể bơi ngồi trời chân tháp chung cư 78 Hình 3.11 Thiết kế xanh sân trung tâm tầng 4-6 79 Hình 3.12 Đường nội Keangnam ngập sắc xanh 80 Hình 3.13 Ý tưởng thiết kế mặt đứng 81 Hình 3.14 Khơng gian văn phòng cho th 85 Hình 3.15 Nội thất khách sạn 86 Hình 3.16 Quầy phục vụ bánh, đồ ăn nhẹ loại đồ uống 87 Hình 3.17 Khu vực The Hive Louge 88 Hình 3.18 Tầm nhìn rộng mở thống tòa tháp 89 Hình 3.19 Căn hộ bị chia nhỏ khơng gian mặt phức 90 tạp, khơng vng vắn Hình 3.20 Căn rộng rãi, thơng thống nhiên nhiều khơng 91 gian chết, khơng sử dụng đến dẫn tới lãng phí Hình 3.21 Keangnam Landmark Tower lung linh ánh đèn 94 Hình 3.22 Sơ đồ kết cấu tòa tháp 96 Hình 3.23 Phân tích phương vị nghiêng tòa tháp 97 DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 2.1 Tên bảng biểu Trang Diện tích khu vực tòa nhà 19 Bản kê hệ thống giao thông đứng 22 Điều kiện địa chất khu vực xây dựng 55 LỜI CẢM ƠN Với phát triển kinh tế, kĩ thuật đất nước ta nay, hàng loạt cơng trình thị, cao tầng, cao ốc được xây dựng Hòa quyện tính văn hóa cơng nghệ đại, cơng trình tầm cỡ quốc tế ngày xây dựng nhiều, góp phần thay đổi mặt thị, cảnh quan khu vực nước Với đề tài “Đánh giá kiến trúc tòa nhà nhà Keangnam Landmark Tower”, học viên hi vọng đề tài nghiên cứu nói lên suy nghĩ kiến thức tính lũy q trình học tập nghiên cứu trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Để hoàn thành đề tài này, trước tiên em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình thầy PGS TS KTS Ngơ Thám với góp ý thầy tiểu ban giúp em hồn thành luận văn Em xin cảm ơn nhà trường, khoa Sau đại học – ĐH Kiến trúc Hà Nội, thầy cơ, bạn bè gia đình giúp đỡ thời gian vừa qua để em hoàn thành Luận văn cách tốt Xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi thực kết hợp với hướng dẫn GS, PGS… kinh nghiệm thực tiễn hoạt động nghề nghiệp lĩnh vực kiến trúc Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác thực nội dung kết đạt luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Bá Quyền MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục kí hiệu, viết tắt Danh mục hình ảnh Danh mục bảng biểu MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài  Các phương pháp nghiên cứu  Ý nghĩa khoa học thưc tiễn đề tài  Cấu trúc luận văn NỘI DUNG: CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠNG TRÌNH KEANGNAM LANDMARK TOWER 1.1 Giới thiệu dự án đầu tư xây dựng chung dự án Keangnam Landmark Tower Hà Nội 1.1.1 Giới thiệu chung dự án Keangnam Landmark Tower Hà Nội 1.1.2 Hiện trạng kiến trúc cơng trình 1.1.3 Tính chất, cơng cơng trình: 1.2 Khảo sát sơ trạng cơng trình 1.2.1 Mặt trạng 1.2.2 Kết cấu cơng trình 10 1.2.3 Tổng thể kiến trúc cơng trình 13 ... dựng kiến trúc cao tầng – siêu cao tầng, tổ hợp đa chức 62 CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC TÒA NHÀ KEANGNAM LANDMARK TOWER 65 3.1 Quan điểm kiến trúc tòa nhà Keangnam Landmark Tower. .. HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI NGUYỄN BÁ QUYỀN KHÓA: 2017-2019 ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC TÒA NHÀ KEANGNAM LANDMARK TOWER Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 60.58.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC... pháp lý đánh giá cơng trình Keangnam Landmark Tower Hanoi 39 2.2 Xu hướng thiết kế kiến trúc đại Việt Nam 41 2.3 Lý thuyết kiến trúc cao tầng kiến trúc tổ hợp đa chức 52 2.3.1 Kiến trúc
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá kiến trúc tòa nhà keangnam landmark tower , đánh giá kiến trúc tòa nhà keangnam landmark tower