Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trường THPT chuyên vĩnh phúc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

101 58 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LÊ MINH TÂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC, TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐƠ THỊ & CƠNG TRÌNH HàNội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI LÊ MINH TÂN KHĨA: 2017–2019 NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC, TỈNH VĨNH PHÚC, GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Chun ngành: Quản lý thị cơng trình Mãsố: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS: LÊ ANH DŨNG HàNội - 2019 LỜI CẢM ƠN Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Trường Đại học kiến trúc Hà Nội, thầy cô giáo, cán khoa sau đại học tạo điều kiện cho suốt khoá học Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ nhiệt tình giảng dạy, cho nhiều kiến thức quý báu suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn đến thầy giáo PGS.TS.Lê Anh Dũng tận tâm hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn tới Sở ban ngành tỉnh Vĩnh Phúcvà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Dân dụng Công nghiệp tỉnh Vĩnh phúc cung cấp số liệu giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian nghiên cứu thời gian làm luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn Vĩnh Phúc, tháng năm 2019 HỌC VIÊN Lê Minh Tân LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Minh Tân MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình minh họa MỞ ĐẦU * Lý chọn đề tài: * Mục đích nghiên cứu: * Đối tượng phạm vi nghiên cứu: * Phương pháp nghiên cứu: * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: * Cấu trúc luận văn: NỘI DUNG CHƢƠNG TỔNG QUAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NÓI CHUNG VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRƢỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ 1.1 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Việt Nam 1.1.1.Thực trạng quản lý dự án: 1.1.2 Các hình thức quản lý dự án theo quy định nhà nước: 1.1.3 Nội dung quản lý dự án: 1.1.4 Những đổi tích cực cơng tác quản lý dự án: 1.1.5 Những tồn 10 1.2 Giới thiệu Dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng THPT Chuyên Vĩnh Phúc 10 1.2.1 Vị trí xây dựng dự án [25]: 10 1.2.2 Ý nghĩa kinh tế - xã hội dự án: 12 1.2.3 Hệ thống văn pháp lý liên quan dự án: 12 1.2.4 Mục tiêu dự án [25]: 14 1.2.5 Quy mơ dự án, tính chất đặc thù yêu cầu quy hoạch, thiết kế kiến trúc cơng trình 14 1.2.6 Hình thức đầu tư nguồn vốn 21 1.3 Thực trạng công tác quản lý dự án Trƣờng THPT Chuyên Vĩnh Phúc 22 1.3.1 Thực trạng quản lý 22 1.3.2 Một số kết đạt được: 25 1.3.3 Tồn nguyên nhân: 26 1.3.4 Những vấn đề cần rút 27 1.4 Tổng hợp kết nghiên cứu kinh nghiệm phục vụ công tác QLDA ĐTXD giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 27 1.4.1 Các yếu tố thành công dự án xây dựng: 27 1.4.2 Các vấn đề vướng mắc dự án xây dựng: 31 1.4.3 Những kinh nghiệm điều hành, quản lý dự án thực tiễn: 35 CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ 36 2.1 Khái niệm tổng quan quản lý dự án đầu tƣ 36 2.1.1.Quản lý dự án đầu tư xây dựng 36 2.1.2 Các tiêu chuẩn đánh giá việc quản lý dự án (Hình 2.1) 36 2.1.3 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng: 37 2.1.4 Cấu trúc tổ chức quản lý dự án 38 2.2 Các yếu tố tác động đến công tác quảy lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 51 2.2.1 Quy mô độ phức tạp dự án 51 2.2.2 Năng lực nhà quản lý dự án lực thành viên tham gia dự án 51 2.2.3 Rủi ro dự án 53 2.2.4 Năng lực bên tham gia dự án 54 2.3 Các yếu tố tảng đánh giá hiệu QLDA ĐTXD giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 58 2.3.1 Quản lý thời gian tiến độ DAĐT 58 2.3.2 Quản lý chi phí dự án đầu tư 61 2.3.3 Quản lý chất lượng dự án đầu tư 63 2.4 Hệ thống văn pháp luật hành liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 66 2.4.1 Quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng cơng trình 66 2.4.2 Chủ đầu tư xây dựng cơng trình 67 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRƢỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ 73 3.1 Quan điểm mục tiêu quản lý dự án 73 3.1.1 Quan điểm 73 3.1.2 Mục tiêu 74 3.2 Giải pháp quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Trƣờng THPT Chuyên Vĩnh Phúc giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 75 3.2.1 Giải pháp chế quản lý 75 3.2.2 Giải pháp cấu trúc tổ chức dự án 75 3.3 Các yêu cầu công tác quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 79 3.4 Giải pháp quản lý chất lƣợng hồ sơ lập dự án 79 3.4.1 Quản lý hồ sơ tư vấn lập dự án 80 3.4.2 Đánh giá hồ sơ dự án đối chiếu với chủ trương đầu tư 83 3.5 Giải pháp quản lý tiến độ giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 83 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 Kết luận: 86 Kiến nghị: 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQLDA Ban quản lý dự án C§T Chủ đầu tư CTXD Cơng trình xây dựng DA Dự án DAXD Dự án xây dựng §TXD Đầu tư xây dựng GPMB Giải phóng mặt H§ Hợp đồng L§TBXH Lao động Thương binh Xã hội NĐ - CP Nghị định phủ NXB Nhà xuất QHTT Quy hoạch tổng thể QLDA Quản lý dự án QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXD Quy chuẩn xây dựng QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng TT - BXD Thông tư Bộ Xây dựng THPT Trung học phổ thông UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng xd Xây dựng DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Số hiệu Tên hình Trang hình Hình 1.1 Vị trí xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc 11 Hình 1.2 Phối cảnh Tổng thể Trường THPT Chun Vĩnh Phúc 12 Hình 1.3 Mơ hình quản lý dự án ĐTXDCT Trường THPT Chuyên 23 Vĩnh Phúc Hình 2.1 Các tiêu chuẩn đánh giá việc quản lý dự án 37 Hình 2.2 Các loại cấu trúc tổ chức quản lý dự án 38 Hình 2.3 Cấu trúc tổ chức theo chức 39 Hình 2.4 Cấu trúc tổ chức dạng dự án 41 Hình 2.5 Tiếp cận xây dựng cấu trúc tổ chức 42 Hình 2.6 Cấu trúc tổ chức dạng ma trận 43 Hình 2.7 Mối quan hệ cấu trúc tổ chức dạng ma trận 44 Hình 2.8 Các điểm mạnh, yếu loại cấu trúc tổ 47 chức Hình 3.1 Quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư; 74 Hình 3.2 Đề xuất sơ đồ quy trình tổ chức xây dựng chế 75 quản lý Hình 3.3 Đề xuất cấu tổ chức triển khai thực DAĐTXD Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh Phúc (Cấu trúc dạng dự án) 76 Hình 3.4 Đề xuất sơ đồ trình thực thi đảm bảo chất lượng 80 hồ sơ dự án Hình 3.5 Đề xuất sơ đồ quản lý trình thực thi tiến độ giai đoạn chuẩn bị đầu tư 84 76 theo dạng dự án dạng ma trận tạo nguồn lực tổng hợp cho việc thực dự án, phát huy tính chủ động, hiệu việc phối hợp giải vướng mắc chế sách, giải kỹ thuật tầm vĩ mô, giảm bớt khâu trung gian, thủ tục phiền hà thúc đẩy tiến độ triển khai dự án Đề xuất giải pháp tổ chức cấu thực cho dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Giám đốc Ban QLDA PGĐ phụ trách tài PGĐ phụ trách kỹ thuật Phòng Tài kế tốn Ban điều hành dự án Phòng Kỹ thuật Dự án Cơ quan chức Giám đốc quản lý dự án Đại diện Nhà thầu Quản lý kiến trúc Quản lý kết cấu Cán kỹ thuật Tư vấn thiết kế Tư vấn giám sát Cán kỹ thuật Dự án Trƣờng THPT Chuyên Vĩnh Phúc Hình 3.3: Đề xuất cấu tổ chức triển khai thực DAĐTXD Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tỉnh Vĩnh Phúc (Cấu trúc dạng dự án) 77  Nhiệm vụ, quyền hạn Chủ đầu tư - Chủ đầu tư thực nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị thực dự án đến nghiệm thu bàn giao đưa cơng trình vào khai thác sử dụng đảm bảo tính hiệu quả, khả thi dự án tuân thủ quy định pháp luật - Chỉ đạo việc thực Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt mục tiêu yêu cầu đề Dự án; - Chỉ đạo việc đề xuất chế giải pháp đặc thù trình chuẩn bị thực Dự án, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt; - Kiểm tra, đôn đốc thực Dự án; định biện pháp xử lý vướng mắc trình thực Dự án; - Chỉ đạo việc hợp tác với tổ chức, chuyên gia nước nước để chuẩn bị thực Dự án - Chịu trách nhiệm công việc chủ đầu tư Dự án;  Quyền hạn trách nhiệm Ban quản lý dự án - Ban quản lý dự án thực nhiệm vụ chủ đầu tư giao quyền hạn chủ đầu tư uỷ quyền Ban quản lý chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư pháp luật theo nhiệm vụ giao uỷ quyền - Tổ chức quản lý việc thực công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án đến hoàn thành nghiệm thu bàn giao, đưa cơng trình vào sử dụng, bao gồm: + Tổ chức lập báo cáo đầu tư, lập dự án đầu tư; + Tổ chức thẩm định dự án đầu tư; + Tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt thiết kế sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình; + Tổ chức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng; + Tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng; 78 + Tổ chức đảm bảo an toàn, vệ sinh mơi trường cơng trình; + Tổ chức kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực chứng nhận phù hợp chất lượng cơng trình; + Tổ chức nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình; + Tổ chứuc giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình; + Tổ chức nghiệm thu bàn, bàn giao cơng trình; + Tổ chức thực cơng việc quản lý khác…  Quyền hạn trách nhiệm phòng Kỹ thuật Dự án - Chịu trách nhiệm công việc Dự án Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Phối hợp với Ban quản lý dự án thực nhiệm vụ chủ đầu tư giao quyền hạn chủ đầu tư uỷ quyền; - Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra, giám sát, đôn đốc đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc trình chuẩn bị thực Dự án; - Tham gia đề xuất hợp tác với tổ chức, chuyên gia nước nước để chuẩn bị thực Dự án; - Thay mặt đơn vị sử dụng trực tiếp cuối công trình Dự án, đặt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, kiến trúc, văn hóa, lịch sử công sử dụng hạng mục cơng trình xây dựng thuộc Dự án, phối hợp giám sát chất lượng, tiến độ, nghiệm thu đưa cơng trình vào sử dụng; - Giải công việc theo ủy quyền giám đốc dự án Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc  Quyền hạn trách nhiệm phòng Tài kế tốn - Chịu trách nhiệm cơng việc tài chính, giải ngân Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; 79 - Phối hợp với Ban quản lý dự án thực nghiệm thu, toán, toán hợp đồng; toán, toán vốn đầu tư xây dựng cơng trình; - Giải cơng việc theo ủy quyền giám đốc dự án Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Các phòng ban liên quan - Phối hợp Ban quản lý dự án giải vấn đề chuyên môn phạm vi quyền hạn trách nhiệm theo quy định phòng ban 3.3 Các yêu cầu công tác quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ Tiên lượng trước vấn đề phát sinh dự án yếu tố quan trọng Việc tiên lượng trước thực tảng liệu thông tin quan chức năng, chuyên gia, tư vấn… dựa kết phân tích thơng tin bao gồm kết khảo sát, kết thực giai đoạn qua, dự án nhiều có điểm tương đồng Tiên lượng trước yếu tố quan trọng giúp nhà quản lý chủ động đưa đối sách giải pháp đầu tư phù hợp Giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án giai đoạn công đoạn liên quan đến thủ tục hành Thời gian thực giai đoạn phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân khách quan, phụ thuộc vào quy trình, văn pháp lý, quan chức Giai đoạn thường hay bị kéo dài thủ tục hành tinh giảm nhiều nhiều rườm rà, chồng chéo, máy hành có thay đổi thay đổi chưa bản, nhiều mắt xích quan liêu hành chính, hách dịch… 3.4 Giải pháp quản lý chất lƣợng hồ sơ lập dự án Quản lý chất lượng nội dung quan trọng đặt lên hàng đầu cần thực hiên thường xuyên suốt trình đầu tư xây dựng, từ 80 giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc cơng trình đưa vào sử dụng việc quản lý chất lượng dự án Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nhận thức đầy đủ từ bắt đầu triển khai dự án Tuy nhiên tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cơng trình có ý nghĩa quan trọng Đầu vào - Nội dung hạng mục công việc - Yêu cầu chất lượng CĐT - Kết tự kiểm tra chất lượng định kỳ tư vấn Hoạt động - Giám sát, theo dõi kiểm tra chất lượng Ban QLDA - Đánh giá chất lượng định kỳ Đầu - Nghiệm thu - Báo cáo cơng bố chất lượng định kỳ Hình 3.4: Đề xuất sơ đồ trình thực thi đảm bảo chất lượng hồ sơ dự án 3.4.1 Quản lý hồ sơ tư vấn lập dự án Sau kế hoạch triển khai dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức giao chủ trì thực dự án BQLDA cần lựa chọn nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng có đầy đủ lực kinh nghiệm để thực lập dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng…Vì chất lượng cơng trình xây dựng khơng phụ thuộc vào nhà thầu thi công xây dựng, cung cấp thiết bị mà phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm nhà tư vấn, nói đặc biệt quan trọng xuyên suốt trình xây dựng tư vấn thiết kế tư vấn giám sát Có thể nói chất lượng cơng trình kết tổng hợp nhà: Quản lý, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thực Cần cập nhật thường xuyên nghiên cứu kỹ quy định pháp luật xây dựng, quan quản lý chuyên nghành thành phố Việt Trì để áp dụng kịp thời 81 Tuân thủ nghiêm túc công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định luật xây dựng, luật đấu thầu quy định pháp luật liên quan để lựa chọn nhà thầu có đủ lực đảm nhận cơng việc dự án Thực công tác tư vấn đầu tư xây dựng ( khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế cơng trình…) quy trình, quy phạm nghiêm túc việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm tư vấn theo quy định quản lý chất lượng Công tác lập thiết kế, dự toán phải tuân thủ nghiêm túc nội dung, quy mơ, mục đích đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt, có yêu cầu cần phải thay đổi so với dự án duyệt nguyên nhân khách quan hay chủ quan phải có phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để báo cáo, giải trình với cấp có thẩm quyền văn Sử dụng đơn giá vật tư XDCB chuyên nghành thời điểm lập dự toán Xem xét kỹ danh mục vật liệu, vật tư kèm để tính tốn xác số lượng vật liệu vật tư cần đưa thêm xây lắp Các nhà thầu tư vấn thiết kế phải có trách nhiệm thực đầy đủ trách nhiệm giám sát tác giả q trình thi cơng xây dựng cơng trình thực nghiêm túc việc nghiệm thu chất lượng khối lượng cơng trình theo quy định quản lý chất lượng cơng trình xây dựng Chủ đầu tư phải đưa mức phạt thỏa đáng nhà thầu tư vấn sản phẩm tư vấn không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu: Tiến độ giao nộp sản phẩm, nội dung, trách nhiệm nhà thầu tư vấn, khảo sát tính tốn khơng xác dẫn tới phải điều chỉnh thiết kế, bổ xung phát sinh gói thầu gây thiệt hại cho chủ đầu tư dự án Căn mức độ sai phạm sản phẩm tư vấn mà quy định tỷ lệ phần % phạt, bồi thường thiệt hại để 82 giảm trừ thiệt hại cho dự án ( điều khoản mức độ phạt phải cụ thể, chi tiết hợp đồng kinh tế) Về điều chỉnh bổ xung dự án đầu tư bất đắc dĩ, để tránh việc cần phải làm tốt công tác dự báo chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước trình dự án Lựa chọn cán tham gia vào công tác tổ chức đấu thầu, định thầu đơn vị phải dựa số nguyên tắc thành viên, chuyên gia phải người thật có lực theo quy định, thơng thạo chun mơn, nghành nghề đào tạo, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiệt tình có đủ lĩnh hồn thành cơng việc giao sở tuân thủ nghiêm chỉnh quy định luật đấu thầu, nghị định phủ, van hướng dẫn bộ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc Các cán tham gia trình đấu thầu phải thuộc quy định đấu thầu mà cần phải hiểu rõ chất quy định để áp dụng cách khoa học xác Có việc lựa chọn nhà thầu mang hiệu đích thực nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm, phù hợp than gia thực dự án, đồng thời phải có hiệu kinh tế cao nhằmtiết kiệm nguồn kinh phí dự án, giảm bớt tượng tiêu cực gây thất thoát tài sản chung Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đấu thầu để ngăn ngừa, phát sử lý kịp thời sai phạm Việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát quy trình thực đấu thầu cần thiết Khi có quản lý kiểm tra , giám sát tổ chức, cá nhân tham gia trình lựa chọn nhà thầu phải thực nghiêm túc quy định đấu thầu Bên cạnh đó, chế tài xử lý vi phạm cần quy định chi tiết để có sở xử lý vi phạm, để răn đe nhằm mục tiêu để quy định đấu thầu vào sống không gây ảnh hưởng tiêu cực hình thức 83 kiểm tra, giám sát thực theo hai hình thức kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất Những cấ nhân tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tư cách, phẩm chất đạo đức chuyên môn nghiệp vụ 3.4.2 Đánh giá hồ sơ dự án đối chiếu với chủ trương đầu tư Sau kết xét thầu cấp có thẩm quyền phê duyệt, bên mời thầu mời nhà thầu trúng thầu đến thương thảo, hoàn thiện hợp đồng dựa nội dung nhà thầu cam kết tuân thủ hồ sơ dự thầu thực ký kết hợp đồng theo quy định Yêu cầu đơn vị phải nâng cao chất lượng hợp đồng ký kết với nhà thầu Trong trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng điều chỉnh giá phải đáp ứng điều kiện tiên nêu luật đấu thầu phải có quy định cụ thể điều kiện, phạm vi, cách thức điều chỉnh hợp đồng Hợp đồng cần ký kết phải quy định rõ trách nhiệm bên mời thầu nhà thầu, đưa điều kiện buộc thưởng phạt cụ thể Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ việc thực hợp đồng tư vấn tiến độ chất lượng hồ sơ thiết kế Trường hợp có vi phạm (hoặc dấu hiệu vi phạm) hợp đồng ký từ phía nhà thầu cần phải có biện pháp điều chỉnh xử lý theo luật dân sự, luật thương mại điều khoản hợp đồng ký kết hai bên 3.5 Giải pháp quản lý tiến độ giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ Hoàn thành tiến độ thời gian, đảm bảo chất lượng ln khó khăn tất dự án đầu tư XDCB nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác lại trở nên áp lực lớn dự án Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Mặc dù tổ chức, cá nhân có liên quan có nhiều cố gắng vấn đề này, song hiệu đem lại chưa cao Thực tế giai đoạn chuẩn bị bị chậm tiến độ cần phải có số giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thực giai đoạn lại dự án: 84 Đầu vào - Nội dung đề xuất tiến độ thực hạng mục - Nhà thầu đề xuất kế hoạch tiến độ - Điền chỉnh định kỳ Nhà thầu Hoạt động Đầu - Sửa chữa kế hoạch - Giám sát xét duyệt - Kiểm tra theo dõi công việc thực - Xác định mốc đường găng - Tính thời gian HT - Thực thi hạng mục theo kế hoạch - Cơng bố trách nhiệm sai sót xác định tiến độ thực Hình 3.5: Đề xuất sơ đồ quản lý trình thực thi tiến độ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Thứ nhất: lựa chọn nhà tư vấn có trình độ chun mơn cao nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn Chất lượng nhà tư vấn có ảnh hưởng trục tiếp đến tiến độ thực dự án Bởi lẽ, với nhà tư vấn có trình độ, họ giúp đơn vị quản lý dự án lập kế hoạch thời gian chặt chẽ, hợp lý ngắn để thực dự án mà đản bảo chất lượng công trình, nên thể coi giải pháp nhằm nâng cao việc quản lý chất lượng dự án, giảm thiểu thay đổi trình thực dẫn đến phải điều chỉnh dự án gây kéo dài thời gian Trong kinh tế thi trường phát triển mạnh mẽ, số lượng nhà tư vấn ĐTXD nhiều Lựa chọn nhà tư vấn có trình độ chun mơn cao xây dựng không đồng nghĩa với tăng chi phí Bởi định mức để trả cho nhà tư vấn nhà nước ban hành áp dụng tất nhà tư vấn, không phân biệt cao thấp Căn vào tổng mức đầu tư dự án tính chi phí để trả cho nhà tư vấn Do chi phí để chọn nhà thầu tư vấn có trình độ chun mơn cao nói khơng thay đổi dự án đầu tư xây dựng 85 Thứ hai: Áp dụng phương pháp phân tích đại việc tính tốn thời gian lập kế hoạch thực hiên toàn dự án Thực tế cho thấy việc tính tốn thời gian cho hạng mục, phần việc công việc dự án thông thường theo cảm tính, dựa cơng việc tương tự thực dự án trước Các đơn vị giao quản lý dự án chưa thực quan tâm đến vấn đề đảy nhanh tốc độ hồn thành dự án Do việc áp dụng phân tích đại việc tính tốn thời gian cho dự án đầu tư cần thiết Các đơn vị sử dụng phương pháp kỹ thuật tổng quan đáng giá dự án ( PERT) phương pháp đường Gantt để thực cần tính tốn đến việc rút ngán thời gian thực bước như: - Thời gian giai đoạn chuẩn bị đầu tư cách đảy nhanh cơng tác giải phóng mặt bằng, khảo sát, lập thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư - Thời gian giai đoạn thực dự án đầu tư cách đảy nhanh cơng tác lập, trình thẩm định phê duyệt kế hoạch đấu thầu, thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu dự án Các phân tích nêu rõ điểm trọng yếu cần lưu ý để đảm bảo tiến độ thực toàn dự án Thứ ba: giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai công việc tư vấn Thứ tư: Chuẩn bị đầy đủ vốn để toán kịp thời khối lượng cơng việc hồn thành cho nhà thầu, tổ chức cá nhân tham gia thực dự án 86 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận: Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc dự án mang tính trọng điểm, có ý nghĩa to lớn văn hố, trị xã hội, có quy mơ lớn với tính chất quan trọng với tồn tỉnh, q trình triển khai thực dự án nảy sinh nhiều bất cập việc xây dựng cấu tổ chức công tác quản lý thực dự án mà Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Dân dụng Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Chủ đầu tư) cần phải tổng kết đúc rút kinh nghiệm, điều chỉnh hình thức quản lý thực dự án cho phù hợp Luận văn sâu phân tích yếu tố thành cơng vấn đề tồn xoay quanh công tác QLDA giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dựa sở lý thuyết quản lý dự án đại, thể chế quản lý hành Nhà nước qua việc tổng hợp kết nghiên cứu, kinh nghiệmtrong nước,đồng thời thực tiễn kinh ngiệm công tác, luận văn đề xuất số giải pháp cụ thể cho vấn đề mang tính chất cơng tác QLDA ĐTXD giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng cấu tổ chức thực hiện, quản lý tiến độ, quản lý chất lượng hồ sơ dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhằm phù hợp với thực tế xu hướng phát triển Đây sở tảng để hoàn thiện mặt lý luận phương pháp khoa học, tiến tới chun nghiệp hóa cơng tác QLDA nhằm giúp BQLDA nước chủ động thực dự án lớn có quy mơ khu vực Quốc tế Tạo hành lang pháp lý chế quản lý hiệu cho dự án tương tự triển khai thời gian tới 87 Kiến nghị:  Để hoàn thiện cấu tổ chức dự án, trước mắt Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc (Chủ đầu tư) phải xây dựng chế phối hợp chia sẻ thông tin dự án, phân rõ quyền, trách nhiệm phận tham gia QLDA  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Dân dụng Cơng nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc chủ động báo cáo với Tỉnh ủy, UBND để bố trí nguồn vốn cho dự án kịp thời, để đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đạt yêu cầu đề  Chủ đầu tư phải xây dựng trì mơi trường làm việc đồn kết, cởi mở, tạo động lực cạnh tranh lành mạnh để nâng cao hiệu quản lý  Để nhanh chóng hạn chế ảnh hưởng yếu tố gây chậm tiến độ không đảm bảo chất lượng cần đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện nhân lực tham gia QLDA, phát triển theo hướng chun nghiệp hố cơng tác quản lý  Cần chun nghiệp hố cơng tác đấu xét thầu Phải có chế xử phạt điều khoản pháp lý chặt chẽ để hạn chế khuất tất công tác đấu thầu TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Xây dựng (2016), Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Quy định chi tiết hướng dẫn số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án thiết kế, dự tốn xây dựng cơng trình; Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; Chính phủ (2017), Nghị định số 42/2017/NĐ-CPngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/ Quy định quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Chính phủ (2015), Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công; Chính phủ (2018), Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2015 phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 phủ hướng dẫn thi hành số điều luật đầu tư công số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 phủ chế đặc thù quản lý đầu tư xây dựng số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Quốc hội (2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Quốc hội (2014), Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 10 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2018) Quyết định số 2022a/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 V/v phê duyệt báo cáo NCKT dự án ĐTXD Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc; 11 Trần Chủng (2013), “Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng cơng trình; chun đề 5, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án”, Viện KHCNXD Hà Nội; 12 Trần Chủng (2013), “Tổng quan quản lý dự ánđầu tư xây dựng cơng trình; Chun đề 1, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án”, Viện KHCNXD Hà Nội; 13 Lê Anh Dũng (2014), “Thực trạng quản lý rủi ro nghành xây dựng Việt Nam”, Tạp chí xây dựng, tháng 9/2014; 14 Lê Anh Dũng Đinh Tuấn Hải (2014), “Phân tích mơ hình quản lý áp dụng cho doanh nghiệp nghành xây dựng”, Tạp chí xây dựng, tháng 01/2014; 15 Lê Anh Dũng (2014) Đinh Tuấn Hải (2014), “Phân tích mơ hình quản lý Xây dựng”, Nhà xuất Xây dựng; 16 Đỗ Đình Đức - Bùi Mạnh Hùng (2012), “Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình”, Nhà xuất Xây dựng; 17 Nguyễn Đình Đáng (2005), “Quản lý dự án xây dựng”, NXB Đồng Nai; 18 Bùi Mạnh Hùng (2006), “Điều kiện lực, nhiềm vụ, quyền hạnh trách nhiệm tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng”, Nhà xuất Xây dựng; 19 Đinh Tuấn Hải (2008), “Quản lý dự án xây dựng”, Nhà xuất Xây dựng; 20 Bùi Mạnh Hùng - Đào Tùng Bách (2009), “Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình”, Nhà xuất Xây dựng; 21 Đinh Tuấn Hải (2009), “Giáo trình mơn học lập quản lý dự án đầu tư xây dựng”, Nhà xuất Xây dựng; 22 Trịnh Quốc Thắng (2006), “Quản lý dự án đầu tư xây dựng”, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật; 23 Bùi Ngọc Toản (2008), “Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi cơng xây dựng cơng trình”, Nhà xuất Xây dựng; 24 Hồ sơ Năng lực Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Dân dụng Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc 25 Hồ sơ dự án Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh phúc (2018) 26 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý (2007), Tổ chức điều hành dự án, NXB Tài chính, Hà Nội; 27 Tạp chí Xây dựng ... quan công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng nói chung dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư Chương 2: Cơ sở khoa học pháp lý quản lý dự án đầu tư xây dựng giai. .. dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư + Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, ... QUAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG NÓI CHUNG VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TRƢỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƢ 1.1 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trường THPT chuyên vĩnh phúc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư , Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trường THPT chuyên vĩnh phúc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn