Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 9

1 44 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:31

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I ĐỀ MƠN: LỊCH SỬ – LỚP Trường THCS Đông Phước A Thời gian: 45 Phút Câu 1: (2 điểm) Trình bày đời nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Câu 2: (4 điểm) Nêu trình thành lập mục tiêu hoạt động tổ chức ASEAN Việt Nam thức gia nhập ASEAN vào thời gian ? Câu 3: (2 điểm) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc châu Phi sau Chiến tranh giới thứ hai (1939 – 1945) diễn ? Câu 4: (2 điểm) Trình bày diễn biến cách mạng Cuba (1959)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 9, Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn