Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 9

1 52 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:31

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I ĐỀ MƠN: LỊCH SỬ – LỚP Trường THCS Đông Phước A Thời gian: 45 Phút Câu 1: (2 điểm) Nêu tình hình chung nước châu Á từ sau năm 1945 Câu 2: (2 điểm) Vì nói đời tổ chức ASEAN mở chương lịch sử khu vực Đông Nam Á ? Câu 3: (3 điểm) Tại nói năm 1960 “Năm châu Phi” ? Cộng hoà Nam Phi đạt thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn ? Câu 4: (3 điểm) Nêu nét chung phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh từ sau năm 1945
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 9, Đề kiểm tra giữa học kì I môn Lịch sử Lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn