Giáo án Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 1921)

3 49 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:22

Bài: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Những nét chung tình hình nước Nga đầu kỷ XX, nước Nga 1917 có cách mạng, diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 Cuộc đấu tranh bảo vệ thành cách mạng - Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 Thái độ: Bồi dưỡng cho HS nhận thức đắn tình cảm cách mạng CMXHCN giới hiểu rõ mối liên hệ Cách mạng Việt Nam Cách mạng tháng Mười Kĩ năng: Biết sử dụng khai thác tranh ảnh, tư liệu lịch sử để rút nhận xét B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ, tranh ảnh nước Nga trước sau cách mạng; tư liệu lịch sử nói cách mạng tháng Mười C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Từ lòng Chiến tranh lần thứ Cách mạng tháng Mười Nga 1917 bùng nổ giành thắng lợi, mở thời đại lịch sử xã hội loài người - thời kì lịch sử giới đại Hơm tìm hiểu kiện trọng đại Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cả lớp I Cách mạng tháng Mười Nga GV: Sử dụng đồ nước Nga giới thiệu khái quát năm 1917: GV: Tình hình nước Nga đầu kỷ XX ? Tình hình nước Nga trước HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời cách mạng: GV: Cho HS theo dõi quan sát tranh hình 23 (gv phóng to) - Là nước đế quốc phong kiến - Em có nhận xét tranh này? bảo thủ, lạc hậu, tồn nhiều HS: Nhận xét mâu thuẫn gay gắt: GV: Qua tất phân tích em có nhận xét tình hình nước + Đế quốc Nga với dân Nga đầu kỷ XX? tộc HS: Dựa vào kiến thức sgk trả lời + Tư sản với vô sản GV: Bổ sung nhấn mạnh: Tạo điều kiện cho cách mạng bùng nổ + Phong kiến với nông dân thắng lợi Nga - Cách mạng bùng nổ điều GV: Củng cố ý tránh khỏi * Hoạt động 2: Cả lớp Từ Cách mạng tháng Hai GV: Những diễn biến Cách mạng tháng Hai 1917 Nga? đến Cách mạng tháng Mười: HS: Dựa vào sgk nêu kiện - Diễn biến: Tháng 2-1917, cách GV: Kết mà cách mạng tháng Hai mang lại gì? mạng bùng nổ giành thắng HS: Trả lời lợi GV: Vì cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 coi - Kết quả: Chế độ Nga hoàng bị cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới? lật đổ, quyền thiết lập: Xơ HS: Trả lời theo hiểu biết viết Chính phủ lâm thời tư GV: Cho HS cách mạng dân chủ tư sản lần (lần1: Cách sản mạng 1905- 1907) - Lênin Đảng Bơnsêvích đề GV: Sau cách mạng tháng Hai tình hình nước Nga có bật? HS: Trả lời GV: Những diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga 1917 ? HS: Trả lời GV: Bổ sung: Đầu 10-1917, Lê-nin từ nước nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng; thành lập đội Cận vệ đỏ- lực lượng chủ lực tiến hành cách mạng; ban lãnh đạo k/n thông qua định khởi nghĩa nhanh chóng GV: So với Cách mạng tháng Hai, Cách mạng tháng Mười đem lại kết tiến nào? HS: Lật đổ phủ lâm thời tư sản thiết lập nhà nước vô sản, quyền thuộc vào tay nhân dân * Hoạt động 3: Nhóm Cho HS thảo luận: - Việc mà quyền đem lại gì? - Sắc lệnh hồ bình ruộng đất đem lại cho nhân dân gì? HS: Trả lời, nhóm khác bổ sung, GV phân tích GV: Những việc làm cấp thiết củng cố lòng tin nhân dân vào quyền góp phần tháo gỡ khó khăn sau cách mạng để tiếp tục xây dựng bảo vệ quyền GV: Ngồi quyền làm gì? HS: Dựa vào sgk trả lời GV: Kết luận: Đến giai đoạn quyền chuẩn bị đủ đk cần thiết cho sống đ/t chống lại lực lượng kẻ thù ln tìm cách phá hoại cách mạng GV: Vì nước đế quốc cấu kết với bọn phản động nước chống nước Nga Xơ viết? HS: Trả lời GV: Vì Cách mạng tháng Mười thắng lợi, nước đế quốc đồng minh GV: Chính sách cộng sản thời chiến có tác dụng gì? HS: Trả lời GV: Huy động tối đa nguồn lực phục vụ chiến đấu * Hoạt động 4: Cá nhân GV: Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười? Đối với nước Nga giới? HS: Làm thay đổi vận mệnh đất nước, số phận người, đưa nhân dân lao động lên nắm quyền, thiết lập nhà nước XHCN t/g HS: Tác động làm thay đổi t/g với đời nhà nước XHCN rộng lớn → nước đế quốc hoảng sợ Để lại nhiều học kinh nghiệm quý báu cho g/c công nhân nhân dân lao động giới GV: Khẳng định ý sơ kết Củng cố: kế hoạch tiếp tục làm cách mạng - Ngày 24-10 khởi nghĩa nổ Pê-tơ-rô-grát đến ngày 25-10, giành thắng lợi II Cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ quyền Xơ viết: Xây dựng quyền Xơ viết: - Ngày 25-10-1917, Chính quyền Xơ viết thành lập Lê-nin đứng đầu: Thơng qua Sắc lệnh hồ bình Sắc lệnh ruộng đất - Thực biện pháp để ổn định trị phát triển kinh tế đất nước Bảo vệ quyền Xơ viết: Năm 1918-1920, nhân dân Xô viết chiến đấu chống thù trong, giặc ngồi, Chính quyền Xơ viết bảo vệ giữ vững III Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga: (Học SGK) - Tình hình nước Nga trước cách mạng, Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười năm 1917 - Tại nói Cách mạng tháng Mười CM XHCN đầu tiên? Ảnh hưởng tác động to lớn nước Nga toàn giới? Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 10 ... nước Nga trước cách mạng, Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười năm 1917 - Tại nói Cách mạng tháng Mười CM XHCN đầu tiên? Ảnh hưởng tác động to lớn nước Nga toàn giới? Hướng dẫn tự học: a Bài. .. tế đất nước Bảo vệ quyền Xơ viết: Năm 1918-1920, nhân dân Xô viết chiến đấu chống thù trong, giặc ngồi, Chính quyền Xơ viết bảo vệ giữ vững III Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga: (Học SGK)... diễn biến Cách mạng tháng Mười Nga 1917 ? HS: Trả lời GV: Bổ sung: Đầu 10 -1917, Lê-nin từ nước nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng; thành lập đội Cận vệ đỏ- lực lượng chủ lực tiến hành cách mạng; ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 1921), Giáo án Lịch sử 11 bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 1921)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn