Giáo án chủ đề cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào sinh học 12

12 639 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:22

Chủ đề. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀOThời lượng: 03 tiếtGồm các bài: Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểBài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 7. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thờiI. MỤC TIÊU1. Kiến thức Mô tả được hình thái, đặc biệt là cấu trúc siêu hiển vi của NST ở sinh vật nhân thực. Nêu được khái niệm; Cơ chế và các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Nêu được nguyên nhân phát sinh, hậu quả và vai trò của mỗi dạng ĐB cấu trúc NST đối với tiến hoá và chọn giống. Trình bày được khái niệm đột biến số lượng nhiễm sắc thể; Nguyên nhân và cơ chế phát sinh, hậu quả, vai trò các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể; Phân biệt được các dạng đột biến số lượng NST. học sinh quan sát được hình thái và đếm số lượng NST của người bình thường và các dạng ĐB số lượng NST trên tiêu bản cố định. vẽ hình thái và thống kê số lượng NST đã quan sát trong các trường hợp. có thể là được tiêu bản tạm thời đẻ xác định hình thái và đếm số lượng NST ở châu chấu đực.2. Kỹ năng Rèn được kỹ năng quan sát tranh, nhận xét nội dung trong tranh Kỹ năng phân tích , khái quát hóa kiến thức từ đó rút ra nội dung bài học Kỹ năng hoạt động theo nhóm , trình bày nội dung thảo luận rèn luyện kỹ năng làm thực hành, ý thức làm việc khoa học, cẩn thận chính xác Rèn luyện kỹ năng sống: + Kỹ năng thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp+ Kỹ năng trình bày suy nghĩ, ý tưởng, hợp tác, quản lý thời gian và đảm nhận trách nhiệm trong hoạt động nhóm. khi tiến hành thí nghiệm+ Kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin về hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, ĐB số lượng NST..+ Kỹ năng so sánh, phán đoán khi quan sát tiêu bản đột biến số lượng NST và kỹ năng làm tiêu bản.3. Thái độ Nhận thức được nguyên nhân và sự nguy hại của đột biến nói chung và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nói riêng đối với con người, từ đó bảo vệ môi trường sống, tránh các hành vi gây ô nhiễm môi trường như làm tăng chất thải, chất độc hại gây đột biến. Biết được những ứng dụng của đột biến cấu trúc NST có lợi vào thực tiễn sản xuất và tạo nên sự đa dạng loài. Có ứng dụng thực tiến trong y học di truyềnCó ý thức bảo vệ nguồn gen, nguồn biến dị phát sinh, bảo tồn sự đa dạng sinh học đồng thời có biện pháp phòng tránh, giảm thiểu các hội chứng do đột biến số lượng NST như các hội chứng Đao, Tớcnơ, Klaiphentơ .. Giáo dục thái độ đối với những người mắc các bệnh di truyền do đột biến số lượng NST. Làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, ý thức vệ sinh tốt4. Định hướng năng lực hình thành và phát triểna Năng lực kiến thức: HS xác định được mục tiêu học tập chủ đề là gì Rèn luyện và phát triển năng lực tư duy phân tích, khái quát hoá. HS đặt ra được nhiều câu hỏi về chủ đề học tậpb Năng lực sống: Năng lực thể hiện sự tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp. Năng lực trình bày suy nghĩý tưởng; hợp tác; quản lí thời gian và đảm nhận trách nhiệm, trong hoạt động nhóm. Năng lực tìm kiếm và xử lí thông tin. Quản lí bản thân: Nhận thức được các yếu tố tác động đến bản thân: tác động đến quá trình học tập như bạn bè phương tiện học tập, thầy cô… Xác định đúng quyền và nghĩa vụ học tập chủ đề... Quản lí nhóm: Lắng nghe và phản hồi tích cực, tạo hứng khởi học tập... Chủ đề CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Ở CẤP ĐỘ TẾ BÀO Thời lượng: 03 tiết Bài Nhiễm sắc thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Bài Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Bài Thực hành: Quan sát dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiêu cố định tiêu tạm thời Gồm bài: I MỤC TIÊU Kiến thức - Mơ tả hình thái, đặc biệt cấu trúc siêu hiển vi NST sinh vật nhân thực - Nêu khái niệm; Cơ chế dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Nêu nguyên nhân phát sinh, hậu vai trò dạng ĐB cấu trúc NST tiến hoá chọn giống - Trình bày khái niệm đột biến số lượng nhiễm sắc thể; Nguyên nhân chế phát sinh, hậu quả, vai trò dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể; Phân biệt dạng đột biến số lượng NST - học sinh quan sát hình thái đếm số lượng NST người bình thường dạng ĐB số lượng NST tiêu cố định - vẽ hình thái thống kê số lượng NST quan sát trường hợp - tiêu tạm thời đẻ xác định hình thái đếm số lượng NST châu chấu đực Kỹ - Rèn kỹ quan sát tranh, nhận xét nội dung tranh - Kỹ phân tích , khái qt hóa kiến thức từ rút nội dung học - Kỹ hoạt động theo nhóm , trình bày nội dung thảo luận - rèn luyện kỹ làm thực hành, ý thức làm việc khoa học, cẩn thận xác - Rèn luyện kỹ sống: + Kỹ thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp + Kỹ trình bày suy nghĩ, ý tưởng, hợp tác, quản lý thời gian đảm nhận trách nhiệm hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm + Kỹ tìm kiếm xử lý thơng tin hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, ĐB số lượng NST + Kỹ so sánh, phán đoán quan sát tiêu đột biến số lượng NST kỹ làm tiêu Thái độ - Nhận thức nguyên nhân nguy hại đột biến nói chung đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nói riêng người, từ bảo vệ môi trường sống, tránh hành vi gây ô nhiễm môi trường làm tăng chất thải, chất độc hại gây đột biến - Biết ứng dụng đột biến cấu trúc NST có lợi vào thực tiễn sản xuất tạo nên đa dạng loài - Có ứng dụng thực tiến y học di truyền -Có ý thức bảo vệ nguồn gen, nguồn biến dị phát sinh, bảo tồn đa dạng sinh học đồng thời có biện pháp phòng tránh, giảm thiểu hội chứng đột biến số lượng NST hội chứng Đao, Tớcnơ, Klaiphentơ - Giáo dục thái độ người mắc bệnh di truyền đột biến số lượng NST - Làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, ý thức vệ sinh tốt Định hướng lực hình thành phát triển a/ Năng lực kiến thức: - HS xác định mục tiêu học tập chủ đề - Rèn luyện phát triển lực tư phân tích, khái qt hố - HS đặt nhiều câu hỏi chủ đề học tập b/ Năng lực sống: - Năng lực thể tự tin trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp - Năng lực trình bày suy nghĩ/ý tưởng; hợp tác; quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm, hoạt động nhóm - Năng lực tìm kiếm xử lí thơng tin - Quản lí thân: Nhận thức yếu tố tác động đến thân: tác động đến trình học tập bạn bè phương tiện học tập, thầy cô… - Xác định quyền nghĩa vụ học tập chủ đề - Quản lí nhóm: Lắng nghe phản hồi tích cực, tạo hứng khởi học tập II CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRỊ Thầy - Tranh hình sgk video hình ảnh liên quan - Bảng số lượng NST 2n số loài sinh vật - Sơ đồ cấu trúc siêu hiển vi NST - Phương tiện dạy học: Bảng phụ, máy chiếu Trò - Học cũ đọc mới,có sản phẩm trước tới lớp - Thực nhiệm vụ giao III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Tiết NST – ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST Mục tiêu - Tạo tâm vui vẻ, thoải mái cho học sinh,kích thích tò mò, mong muốn tìm hiểu học - Giúp học sinh huy động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm thân muốn tìm hiểu vấn đề có liên quan đến NST đột biến cấu trúc NST Hoạt động KHỞI ĐỘNG (5’) Nội dung, phương thức tổ chức Nội dung Tái kiến thức NST Kỹ thuật tổ chức: Vấn đáp tái Bước Giao nhiệm vụ: Từng nhóm nhỏ HS trao đổi trả lời: ? NST cấu trúc nằm đâu tế bào? Gen nằm đâu? ? Tại phân tử ADN dài lại nằm gọn NST? ? NST có cấu trúc di truyền nào? Bước Thực nhiệm vụ - HS nhớ lại trình phân bào, kì trung gian ADN tự nhân đơi tạo điều kiện cho NST nhân đôi phân chia cho tế bào con; Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo - Hoạt động nhóm nhỏ học sinh báo cáo kết Bước Phương án KTĐG - GV nhận xét câu trả lời học sinh - GV kết luận cấu trúc NST chế di truyền - GV: Hỏi thêm câu hỏi: Ngồi ADN cấu trúc nên NST Vậy thành phần tham cấu tạo nên NST? Dự kiến sản phầm, đánh giá kết - HS trình bày NST nằm nhân tế bào, gen nằm NST - HS trả lời, GV chưa chốt câu trả lời HS, từ dẫn dắt vào Hoạt động HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (30’) Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phầm, đánh giá kết - Mô tả hình thái, cấu trúc hiển vi, siêu hiển vi NST TB nhân thực * Nội dung Tìm hiểu hình thái cấu trúc NST Phương thức tổ chức: Hoạt động nhóm/ lớp Bước 1: Giao nhiệm vụ + GV chia lớp thành nhóm, 6-8 hs/ nhóm + Nhóm 1: Phần1a - Khái niệm (là cấu trúc mang gen, bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính, quan sát kính hiển vi) + Nhóm 2: Phần 1b - Đặc điểm (quan sát rõ vào kỳ NP; tồn trạng thái 2n – TBS dưỡng; đặc trưng ở: số lượng, hình thái cấu trúc) + Nhóm 3: Phần 1c – Cấu trúc hiển vi (3 phận chủ yếu: Tâm động; Hai đầu mút; Trình tự khởi đầu nhân đơi ADN) + Nhóm 4: phần 1d - Phân loại (NST thường; NST giới tính) + Nhóm 5: phần 2a - Cấu trúc NST sv nhân sơ + Nhóm 6: phần 2b - Cấu trúc NST sinh vật nhân thực Bước 2: Thực nhiệm vụ Các nhóm thực nhiệm vụ theo phân công giao Bước 3: Thảo luận, báo cáo + Các nhóm thảo luận → ghi kết → chuyển cho nhóm khác theo sơ đồ: → → → → 1; ↔ + Các nhóm đọc ghi kết bổ sung cho nhóm bạn Sau lại tiếp tục chuyển kết cho nhóm nhận kết từ nhóm khác để góp ý + Cứ nhóm nhận lại bảng phụ nhóm ý kiến góp ý nhóm khác Từng nhóm xem xử lý ý kiến bạn , hoàn thiện treo kq trước lớp Bước4: Đánh giá kết quả: GV gợi ý nhấn mạnh: - Điểm khác NST SV nhân sơ với SV nhân thực: ADN kép, dạng vòng/ tế bào, Ở VR: ADN kép đơn ARN - H5.2 thể mức cấu trúc siêu hiển vi NST? Ý nghĩa (NST phải có cấu trúc xoắn qua nhiều mức độ khác nhau, đảm bảo mục đích: + NST nằm gọn nhân tế bào + NST dễ dàng di chuyển cực trình phân bào àcứ qua mức xoắn đường kính mở rộng chiều dài rút ngắn) - Nucleoxom có cấu trúc nào? I NST Cấu trúc hiển vi - Ở SVNS: phân tử ADN kép, vòng khơng liên kết với prơtêin histơn - Ở SVNT: NST gồm crơmatit dính qua tâm động (eo thứ nhất), số NST có eo thứ hai (nơi tổng hợp rARN) Mỗi lồi có NST đặc trưng (về số lượng, hình thái, cấu trúc) Cấu trúc siêu hiển vi - Thành phần: ADN prôtêin (histôn phi histôn) - Đơn vị cấu tạo: nuclêôxôm (8 prôtêin histôn quấn quanh đoạn ADN dài khoảng 146 cặp nu = vòng)  Sợi (khoảng 11 nm)  Sợi NS (25–30 nm)  ống siêu xoắn (300 nm)  Crômatit (700 nm)  NST - Kể tên dạng đột biến cấu trúc NST (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn chuyển đoạn) Nêu nguyên nhân chế chung dạng đột biến cấu trúc NST - Hậu ĐB cấu trúc NST Mục tiêu - HS vận dụng trực tiếp kiến thức vừa học phần trên, để trả lời câu hỏi trắc nghiệm có liên quan sở nhăm mở Nội dung Tìm hiểu đột biến cấu trúc NST Phương thức tổ chức: Hoạt động theo nhóm Bước - Giao nhiêm vụ + GV chia nhóm nhỏ 6-8 hs/nhóm + Giao dụng cụ: bảng phụ, bút + Nhiệm vụ: nhóm làm phiếu học tập dạng đột biến cấu trúc NST + Nhóm làm PHT số 1- Mất đoạn; nhóm 2- Lặp đoạn; Bước -Thực nhiêm vụ + Các nhóm thực cơng việc giao + Thời gian làm việc phút Bước - Thảo luận, báo cáo + Đại diện nhóm trình bày + Nhóm khác bổ sung Bước4 - Đánh giá kết quả: - Gv nhận xét, chốt kiến thức dạng đột biến cấu trúc NST theo bảng - GV nhấn mạnh: ? Dạng đột biến cấu trúc NST gây hậu nghiêm trọng nhất? Tại sao? → Có thể gây nên hậu khác nhau, vị trí đứt gãy xảy tâm động thường gây hậu nghiêm trọng so với vị trí khác NST - GV liên hệ: đột biến cấu trúc NST dẫn đến cách li sinh sản, tạo lồi * Tích hợpGDMT: Ơ nhiễm mơi trường tác nhân gây đột biến nên cần BVMT:giảm chất thải, chất độc hại Hoạt động LUYỆN TẬP (5’) Nội dung, phương thức tổ chức Nội dung: - Củng cố kiến thức NST ĐB cấu trúc NST Kỹ thuật tổ chức: làm tập trắc nghiệm Bước Giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS trả lời số câu hỏi trắc nghiệm dựa vào kiến thức học bài: Bước Thực nhiệm vụ - HS suy nghĩ độc lập, thảo luận nhóm nhỏ hs để trả lời câc câu hỏi sau: II ĐB cấu trúc NST Khái niệm Là dạng biến đổi cấu trúc NST Cơ chế: Các tác nhân gây ĐB ảnh hưởng đến trình tiếp hợp, TĐC trực tiếp gây đứt gãy NST  làm phá vỡ cấu trúc NST  thay đổi trình tự số lượng gen, làm thay đổi hình dạng NST Các dạng: - Mất đoạn; Lặp đoạn; - Đảo đoạn; Chuyển đoạn (cùng NST; cặp NST tương đồng: tương hổ, không tương hổ) Hậu - Thay đổi số lượng, vị trí gen NST, cân gen  thường gây hại cho thể mang ĐB - Vai trò: cung cấp nguyên liệu cho trình chọn lọc tiến hoá Ứng dụng: loại bỏ gen xấu, chuyển gen, lập đồ di truyền Dự kiến sản phầm, đánh giá kết - HS đưa câu trả lời chưa đầy đủ, chưa - GV hướng dẫn giúp HS hoàn chỉnh rộng kiến thức Mục tiêu - Khuyến khích HS hình thành ý Đột biến cấu trúc NST gì? Có dạng nào? Nêu ý nghĩa? - Câu hỏi trắc nghiệm: Câu Các bậc cấu trúc NST xếp theo trình tự sau đúng? A ADN → Sợi → crômatit → Sợi nhiễm sắc B ADN → Sợi → Sợi nhiễm sắc → Crômatit C ADN → Crômatit → Sợi nhiễm sắc → Sợi D ADN → Sợi nhiễm sắc → Sợi → Crômatit Câu Ở sinh vật nhân thực, vùng đầu mút nhiễm sắc thể A điểm mà enzym tổng hợp vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân B có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể làm cho nhiễm sắc thể khơng dính vào C điểm mà phân tử ADN bắt đầu nhân đơi vị trí xảy trao đổi chéo giảm phân D vị trí liên kết với thoi nhân bào giúp nhiễm sắc thể di chuyển cực tế bào Câu Nuclêôxôm có cấu trúc gồm A khối cầu prơtêin chứa phân tử histon, quấn quanh đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit B khối cầu prôtêin chứa lõi đoạn ADN có 146 cặp nuclêơtit vỏ bọc phân tử histon C khối cầu prôtêin chứa phân tử histon, quấn quanh đoạn ADN dài 15 - 100 cặp nuclêôtit D khối cầu prôtêin chứa phân tử histon, quấn quanh đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit Câu Mỗi nhiễm sắc thể chứa phân tử ADN dài gấp hàng ngàn lần so với đường kính nhân tế bào chứa A Sự gói bọc ADN theo mức xoắn khác B ADN có khả đóng xoắn C ADN với prôtêin hitstôn tạo nên nuclêôxôm D Nhiễm sắc thể dạng sợi cực mảnh để tế bào chứa nhiều nhiễm sắc thể Câu Hình thái NST nhìn rõ nguyên phân kì chúng A tự nhân đơi B xoắn co ngắn cực đại C chưa phân li cực tế bào D tập trung mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo - GV: Gọi số HS trả lời câu hỏi, cho HS khác nhận xét Bước Phương án KTĐG - GV đưa đáp án câu hỏi, từ đánh giá kết hoạt động HS Hoạt động TÌM TỊI, MỞ RỘNG (5’) Nội dung, phương thức tổ chức Nội dung: Tìm tòi đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Dự kiến sản phầm, đánh giá kết HS dựa vào kiến thức vừa học tìm tòi: thức lực thường xuyênvận dụng kiến thức học để giải vấn đề liên quan đối tượng thực vật Đề xuất biện pháp kỹ thuật gây ĐB Kỹ thuật tổ chức: Bài tập nhà Bước Giao nhiệm vụ: GV đưa câu hỏi vào cuối học + Tìm hiểu đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đối tượng thực vật + Các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể đối tượng thực vật + Đề xuất biện pháp kỹ thuật gây đột biến + Đề xuất biện pháp kỹ thuật gây đột biến Bước Thời gian thực nhiệm vụ tuần, theo nhóm hs địa phương - Nhóm trưởng trình bày kết thực nhiệm vụ vào dạng powerpoint Bước Gọi số HS nêu hướng làm, nhóm trưởng giao nhiệm vụ Bước GV nhận xét làm HS, dựa sản phẩm trình bày sau (tiết 4) ĐÁNH GIÁ Kiến thức PHƯƠNG THỨC Dùng câu hỏi trắc nghiệm Kỹ làm việc nhóm đánh giá q trình đánh giá đồng đẳng Kỹ thuyết trình Quan sát nghe nhóm trình bày, báo cáo, giới thiệu sản phẩm Kỹ tự học Đọc thông tin học sinh thu tập từ việc đọc tài liệu, tìm hiểu thực tế Kỹ giải vấn đề Dựa vào hiệu giải vấn đề, nhiệm vụ đặt cho cá nhân, nhóm - Sản phẩm học sinh cần hoàn thành: + Kết thực nhiệm vụ hoạt động vận dụng phải ghi chép đầy đủ vào + Tự đánh giá đánh giá kết thực vận dụng Tiết ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST Hoạt động KHỞI ĐỘNG (5’) Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phầm, đánh giá kết - Tạo tâm vui vẻ, thoải mái cho học sinh,kích thích tò mò, mong muốn tìm hiểu học - Giúp học sinh huy động kiến thức, kĩ năng, kinh Nội dung Ôn lại kiến thức phân bào - Giả định: phân bào, thoi phân bào khơng hình thành NST có phân ly khơng? Kết kết hợp giao tử giảm phân bình thường với giao tử giảm phân khơng bình thường giao tử giảm phân phơng bình thường kết hợp với qua thu tinh thụ phấn tạo đười có NST ntn? Ví dụ: Hội chứng đao Kỹ thuật tổ chức Vấn đáp tái Bước Giao nhiệm vụ - GV yêu cầu HS quan sát dạng đội biến thể dị bội đa bội, kết hợp đọc SGK thảo luận nhóm hồn thành nội dung phiếu học tập số 2: đột - HS trình bày trình giảm phân bình thường, chưa nêu q trình giảm phân khơng bình thường kết hợp giao tạo nên thể di bội đa bội nghiệm thân muốn tìm hiểu vấn đề có liên quan đến đột biến số lượng NST Mục tiêu Trình bày khái niệm đột biến số lượng NST - Kể tên dạng đột biến số lượng NST (thể dị bội thể đa bội) - Trình bày nguyên nhân, hậu quả, vai trò đột biến số lượng NST - Phân biệt tự đa bội dị đa bội Trình bày tượng đa bội thể tự nhiên biến dị bội đa bội Bước Thực nhiệm vụ - HS quan sát tranh kênh hình, huy động kiến thức Sinh học 9,10 trả lời Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo - Hoạt động cá nhân, 2-3 học sinh báo cáo kết Bước Phương án KTĐG - GV nhận xét câu trả lời học sinh - GV kết đột biến dị bội đa bội - GV hỏi thêm câu hỏi: Nguyên nhân gây đột biến dị bội đa bội - HS trả lời, GV chưa chốt câu trả lời HS, từ dẫn dắt vào Hoạt động HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (35’) Nội dung, phương thức tổ chức Nội dung 1- Tìm hiểu đột biến lệch bội đa bội Phướng thức tổ chức: Hoạt động cá nhân/ vấn đáp xoay vòng Bước Giao nhiệm vụ: GV hỏi: Theo em hiểu đột biến số lượng NST gì? Có dạng nào? - GV chiếu slide (hoặc viết lên bảng) sơ đồ loại ĐB số lượng GV chia lớp thành nhóm: + Nhóm 1: ĐB lệch bội: khái niệm, dạng, chế phát sinh Đặt nhiệm vụ cho tổ + Nhóm 2: ĐB lệch bội: hậu quả, ý nghĩa + Nhóm 3: ĐB tự đa bội: khái niệm, chế, hậu quả, vai trò + Nhóm 4: ĐB dị đa bội: khái niệm, chế, hậu quả, vai trò - Thời gian làm việc nhóm 7’ - u cầu sản phẩm: Thể lên bảng phụ (câu hỏi đặt cho nhóm khác viết vào vở) Bước 2- Thực nhiệm vụ: Các nhóm thực nhiệm vụ theo phân công Bước 3: Thảo luận, trao đổi báo cáo - Hết thời gian nhóm treo bảng phụ - Đồng thời đại diện nhóm lên thuyết trình sản phẩm nhóm - Mỗi nhóm sau thuyết trình xong, đặt câu hỏi củng cố phần kiến thức nhóm cho nhóm khác trả lời: nhóm gọi nhóm → → → - GV yêu cầu đại diện ngẫu nhiên nhóm lên trình bày, nhóm đặt câu hỏi hỏi đại diện bạn nhóm trả lời (Mỗi nhóm khoảng phút = 20 p) Bước 4: Đánh giá kết quả: - Thông qua kiến thức nhóm nêu, giáo viên chốt kiến thức theo nội dung nghiên cứu cách chiếu slide chuẩn - GV gợi ý câu hỏi củng cố kiến thức nhóm: + Nhóm 1: Bộ NST lồi 2n = 14 Tính số NST TB lồi dạng thể 1; thể 3;… + Nhóm 2: Từ sơ đồ minh họa chế: Dự kiến sản phầm, đánh giá kết - Phiếu học tập số Gọi tên số hội chứng bệnh người có NST trên… + Nhóm 3: Vì đa bội thường gặp động vật, gặp động vật? + Nhóm 4: Lúa mì trồng lục bội (6n, kí hiệu AABBDD) kết lai xa đa bội hóa lồi? (3 lồi hoang dại, có 2n = 14, kí hiệu AA, BB, DD) Vậy NST loài bao nhiêu? 6n = 42 * Tích hợp giáo dục mơi trường: Có ý thức bảo tồn nguồn gen, nguồn biến dị phát sinh, bảo tồn độ đa dạng sinh học Hoạt động LUYỆN TẬP Mục tiêu Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phầm, đánh giá kết Kết hợp với hoạt động Làm tập củng cố sau phần thuyết trình nhóm Mục tiêu Khuyến khích HS hình thành ý thức lực thường xuyênvận dụng kiến thức học để giải vấn đề liên quan Hoạt động TÌM TỊI, MỞ RỘNG (5’) Nội dung, phương thức tổ chức Nội dung: Viết giao tử thê tam bội, tứ bội Kĩ thuật tổ chức: Giao tập nhà Bước 1: Giao nhiệm vụ: GV đưa câu hỏi vào cuối học: Viết giao tử thể 3n (Aaa), 4n (AAaa) Bước 2: Thực nhiệm vụ: - HS suy nghĩ độc lập, nhà làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi vào tập Bước 3: Báo cáo kết thảo luận Cho số HS nêu cách giải vấn đề, hướng làm GV nêu cách làm Bước 4: Đánh giá kết - GV kiểm tra tập HS vào học hôm sau Dự kiến sản phầm, đánh giá kết - Trình bày vào nội dung yêu cầu: + Thể 3n: khơng có khả giảm phân sinh giao tử bình thương, lại hình thành nhờ kết hợp giao tử giảm phân BT (n) với giao tử giảm phân khơng BT (2n) Cho nên, có GP tạo giao tử đơn bội (n), lưỡng bội (2n): Aaa → (n): A, 2a (2n): Aa, 1aa + Thể 4n, → giao tử (2n): AAaa → 1/6 AA, 4/6 Aa, 1/6 aa TIẾT 3: THỰC HÀNH: QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH VÀ TRÊN TIÊU BẢN TẠM THỜI I Mục tiêu: Học sinh phải đạt được: Kiến thức: - Quan sát NST kính hiển vi - Xác định số dạng đột biến NST tiêu cố định - Xác định cặp NST tương đồng người ảnh chụp Kĩ năng: - Rèn luyện phát triển kĩ làm tiêu NST xác định số lượng NST kính hiển vi Thái độ: - Giáo dục quan điểm khoa học Các lực phẩm chất: - Năng lực tự chủ, tự học - Năng lực giao tiếp hợp tác - Năng lực giải vấn đề - Năng lực tìm hiểu tự nhiên II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Chuẩn bị giáo viên - Kính hiển vi quang học, tiêu cố định NST tế bào người, Châu chấu đực, nước cất, oocxein axetic 4-5%, lam men, lam, kim phân tích, kéo - Bài soạn, SGK tài liệu tham khảo Chuẩn bị học sinh: - Học cũ đọc trước tới lớp III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động (5 phút) Mục đích - Tạo tâm vui vẻ, thoải mái cho học sinh, kích thích tò mò, mong muốn tìm hiểu học - Xác định cặp NST tương đồng người ảnh chụp Xác định cặp NST tương đồng người ảnh chụp Nội dung - GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức liên quan loại đột biến NST Dự kiến sản phẩm học sinh - HS quan sát dạng đột biến NST tiêu tiêu tạm thời Kỹ thuật tổ chức Bước Giao nhiệm vụ - Yêu cầu HS quan sát dạng đột biến NST tiêu tiêu tạm thời Bước Thực nhiệm vụ - HS quan sát tiêu theo nhóm Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo - Hoạt động nhóm, báo cáo kết Bước Phương án KTĐG - GV: Nhận xét câu trả lời học sinh - HS trả lời, GV chưa chốt câu trả lời HS, từ dẫn dắt vào nghiên cứu hôm nay, - Nêu dạng đột biến lệch bội sinh vật lưỡng bội hậu dạng? Tại đột biến lệch bội thường gây hậu nặng nề cho thể đột biến đột biến đa bội GV dẫn dắt vào Tiết 7: Quan sát dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể tiêu cố định tiêu tạm thời B HOẠT ĐỘNG Hình thành kiến thức (30 phút) Mục đích - Quan sát NST kính hiển vi - Xác định số dạng đột biến NST tiêu cố định - Xác định cặp NST tương đồng người ảnh chụp Nội dung (nằm cột nội dung) Dự kiến sản phẩm hs (trong bước kỹ thuật tổ chức có thảo luận, trao đổi ý kiến, sản phẩm hs) Kỹ thuật tổ chức (cụ thể bước phần hoạt động giáo viên học sinh) Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Hoạt động : Làm tiêu Làm tiêu tạm thời quan sát kính hiển tạm thời quan sát kính vi: hiển vi: Mục đích: - Hoạt động nhóm / lớp - Quan sát hình thái đếm số lượng NST Bước : Giao nhiệm vụ châu chấu - GV Nêu mục đích thí - Tập nhận biết dạng đột biến tiêu quan nghiệm sát - Để tiến hành thí nghiệm chúng Chuẩn bị: ta cần phải chuẩn bị - Mẫu vật: Châu chấu đực Bước 2: Thực nhiệm vụ - Hoá chất: ocxein axetic 4-5%, nước cất HS quan sát theo nhóm , nghiên - Dụng cụ: kính hiển vi quang học, lam men, lam, cứu thơng tin SGK làm thực kim phân tích, kéo hành Cách tiến hành: Bước Thảo luận, trao đổi, - Dùng kéo cắt bỏ cánh chân châu chấu đực báo cáo - Tay trái cầm phần ngực, tay phải kéo phần bụng GV gọi HS trả lời, HS khác nhận (tách khỏi ngực) có số nội quan, có xét, bổ sung tinh hoàn bung Bước 4: Đánh giá kết - Đưa tinh hồn lên phiến kính, nhỏ vào vài giọt GV hướng dẫn học sinh cách phân nước cất biệt châu chấu đực châu chấu - Dùng kim mổ tách mỡ xung quanh tinh hoàn, gạt cái; kĩ thuật mổ tránh làm nát tinh mỡ khỏi lam kính hồn, làm nhanh tay, nhẹ nhàng Kĩ - Nhỏ vài giọt oocxein axetic 4-5% lên tinh hoàn để thuật lên kính quan sát nhuộm thời gian từ 15 đến 20 phút GV chia khu vực cho nhóm - Đậy lamen, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mặt lamen tiến hành thí nghiệm, lưu ý HS cho tế bào dàn làm vỡ tế bào để NST bung q trình thí nghiệm phải - Đưa tiêu lên kính để quan sát: lúc đầu độ bội cẩn thận, nhẹ nhàng tránh đổ vỡ giác nhỏ, sau dùng bội giác lớn gây nguy hiểm đến tính Tổ chức thực hiện: mạng - Học sinh tiến hành làm theo nhóm nhỏ, nhóm GV tổng kết, nhận xét chung từ - em Đánh giá thành công - Đếm số lượng quan sát kĩ hình thái từng cá nhân, nhóm Những NST vẽ vào kinh nghiệm rút từ thực tế Thảo luận: Các nhóm báo cáo kết quả, lớp thảo thực hành em học sinh luận, giáo viên nhận xét chung tổng kết C HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập (5phút) Mục đích: - HS vận dụng trực tiếp kiến thức vừa học , để trả lời câu hỏi Cho HS quan sát hình ảnh NST bình thường bị đột biến số lượng NST người Nội dung Xác định số dạng đột biến NST tiêu cố định - Xác định cặp NST tương đồng người ảnh chụp - Cách làm tiêu Dự kiến sản phẩm học sinh - GV hướng dẫn giúp HS hoàn chỉnh Kỹ thuật tổ chức Bước Giao nhiệm vụ GV yêu cầu HS trả lời số câu hỏi dựa vào kiến thức học bài: Bước Thực nhiệm vụ - HS suy nghĩ nhóm, để trả lời câu hỏi Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo - GV: Gọi số HS trả lời câu hỏi, cho HS khác nhận xét Bước Phương án KTĐG - GV đưa đáp án câu hỏi, từ đánh giá kết hoạt động HS - Nêu dạng đột biến NST D HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng, mở rộng (5 phút) Mục đích - Khuyến khích HS hình thành ý thức lực thường xuyên vận dụng kiến thức học để giải vấn đề liên quan Nội dung - Cho HS quan sát hình ảnh NST bình thường bị đột biến số lượng NST người Dự kiến sản phẩm học sinh - HS dựa vào kiến thức vừa học đưa câu trả lời: Kĩ thuật tổ chức - GV đưa câu hỏi vào cuối học - HS nhà làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi vào tập Bước 1: Giao nhiệm vụ - Cho HS quan sát hình ảnh NST bình thường bị đột biến số lượng NST người Bước 2: Thực nhiệm vụ - HS suy nghĩ độc lập, thảo luận nhóm nhỏ để trả lời câu hỏi Bước 3: Báo cáo kết thảo luận - GV: Gọi số HS trả lời câu hỏi, cho HS khác nhận xét Bước 4: Đánh giá kết - GV nhận xét câu trả lời HS, đưa đáp án ... động kiến thức Sinh học 9,10 trả lời Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo - Hoạt động cá nhân, 2-3 học sinh báo cáo kết Bước Phương án KTĐG - GV nhận xét câu trả lời học sinh - GV kết đột biến dị. .. cho tế bào con; Bước Thảo luận, trao đổi, báo cáo - Hoạt động nhóm nhỏ học sinh báo cáo kết Bước Phương án KTĐG - GV nhận xét câu trả lời học sinh - GV kết luận cấu trúc NST chế di truyền - GV:... lớp - Thực nhiệm vụ giao III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Tiết NST – ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST Mục tiêu - Tạo tâm vui vẻ, thoải mái cho học sinh, kích thích tò mò, mong muốn tìm hiểu học - Giúp học sinh huy động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chủ đề cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào sinh học 12, Giáo án chủ đề cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào sinh học 12, Chuẩn bị của học sinh:

Từ khóa liên quan