Giáo án Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 1941)

2 42 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:21

Bài: 10 LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921- 1941) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Chính sách kinh tế 1921 - 1925 đề hoàn cảnh nào? Nội dung chủ yếu tác động sách nước Nga - Những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt công xây dựng CNXH (19251941) Thái độ: - Nhận thức tính ưu việt chế độ XHCN - Tránh để em ngộ nhận thành CNXH tiến trình phát triển nhân loại Kĩ năng: Rèn luyện khả đối chiếu, so sánh ự kiện lịch sử để hiểu kiện (Chính sách kinh tế với Chính sách cộng sản thời chiến) B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ Liên Xô, lược đồ SGK tư liệu có liên quan C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Trình bày ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga 1917? Giới thiệu mới: Sau ổn định tình hình bảo vệ thành cách mạng, nước Nga bắt tay vào công xây dựng CNXH Để hiểu rõ vấn đề tìm hiểu qua nội dung hơm Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân I Chính sách kinh tế cơng khơi GV: Tình hình nước Nga sau chống thù trong, giặc phục kinh tế (1921- 1925): ngồi? Chính sách kinh tế mới: HS: Sau chiến tranh tình hình kinh tế vơ khó - Sau chiến tranh tình hình kinh tế vơ khăn khó khăn GV: Để giải khó khăn Nhà nước Nga xơ viết có biện pháp gì? - Tháng 3-1921, Đảng Bơnsêvích Nga thơng HS: Tháng 3-1921, Đảng Bơnsêvích Nga thơng qua qua sách kinh tế (NET) sách kinh tế - Nội dung: sách nơng nghiệp, GV: Nội dung chủ yếu Chính sách kinh tế mới, cơng nghiệp, thương nghiệp tiền tệ Chính sách tác động ntn đến tình hình nước Nga? - Kết quả: nước Nga vượt qua khó khăn, kinh tế HS: Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa, thực khơi phục tự bn bán… có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát - Ý nghĩa: chuyển đổi kịp thời, sáng tạo triển Đảng Bơnsêvích Lênin vào thực tiễn GV: Tác động, kết quả, ý nghĩa Chính sách kinh tế mới? Sự thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội HS: Dựa vào SGK trả lời chủ nghĩa Xô viết: GV: Khai thác bảng thống kê kênh hình, liên hệ - Nguyên nhân: (SGK) trình đổi Việt Nam Chốt ý ghi bảng - Tháng 12 - 1922, Liên bang Cộng hồ XHCN GV: Vì phải thành lập Liên bang cộng hồ XHCN Xơ viết thành lập (Liên Xô) Xô viết thành lập nào? II Công xây dựng chủ nghĩa xã hội HS: Dựa vào SGK trả lời Liên Xô (1925 -1941): * Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Những kế hoạch năm đầu tiên: - Nhiệm vụ trọng tâm q trình xây dựng CNXH? - Sau khơi phục kinh tế, Liên Xơ tiến hành - Vì phải ưu tiên phát triển cơng nghiệp nặng? cơng nghiệp hố XHCN - Nêu thành tựu Liên Xô đạt mặt: - Q trình cơng nghiệp hóa đất nước, Liên nông nghiệp, công nghiệp, ? Xô thực kế hoạch năm để phát Đại diện trả lời, nhóm bổ sung triển kinh tế - xã hội GV: Khia thác kênh hình 28, bảng thống kê bổ sung cho - Đạt thành tựu nhiều mặt: kinh tế, văn thành tựu hoá, giáo dục, xã hội… GV chốt ý Quan hệ ngoại giao Liên Xô: * Hoạt động 3: Cá nhân - Liên Xô thiết lập quan hệ với nước láng GV: Trình bày sách ngoại giao Liên Xơ? giềng Á Âu - Liên Xơ có sách ngoại giao kiên HS: Dựa vào SGK trả lời mềm dẻo quan hệ với nước đế quốc GV: Sơ kết toàn Củng cố: - Nêu nội dung chủ yếu tác động Chính sách kinh tế đến tình hình nước Nga lúc - Những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt công xây dựng CNXH (19251941) Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 11 ... tựu hoá, giáo dục, xã hội GV chốt ý Quan hệ ngoại giao Liên Xô: * Hoạt động 3: Cá nhân - Liên Xô thiết lập quan hệ với nước láng GV: Trình bày sách ngoại giao Liên Xơ? giềng Á Âu - Liên Xơ có... dung chủ yếu tác động Chính sách kinh tế đến tình hình nước Nga lúc - Những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt công xây dựng CNXH (192 51941) Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học:... Nhiệm vụ trọng tâm q trình xây dựng CNXH? - Sau khơi phục kinh tế, Liên Xơ tiến hành - Vì phải ưu tiên phát triển công nghiệp nặng? công nghiệp hố XHCN - Nêu thành tựu Liên Xơ đạt mặt: - Q trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 1941), Giáo án Lịch sử 11 bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 1941)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn