Giáo án Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

2 73 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:18

Bài: 11 TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 -1939) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Tình hình chung nước TBCN năm 1918- 1939; việc xác lập trật tự giới sau chiến tranh - Thực trạng, chất chủ nghĩa tư năm 1918- 1939: mâu thuẫn, khủng hoảng, tính chất phản động dẫn đến đời chủ nghĩa phát xít xuất nguy chiến tranh - Sự phát triển phong trào cách mạng công nhân nhân dân lao động vào năm 1918 – 1923 Sự đời Quốc tế Cộng sản vai trò với phong trào cách mạng giới (1919-1939) - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1939 hậu Thái độ: Bồi dưỡng ý thức căm ghét chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hồ bình giới; giáo dục tinh thần quốc tế chân Kĩ năng: Rèn luyện khả nhận thức, phân tích, rút kết luận kiện lịch sử; bồi dưỡng khả liên hệ thực tế B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ châu Âu sau Chiến tranh giới (1914- 1918) đồ giới C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Nêu nội dung chủ yếu tác động Chính sách kinh tế Nga? Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân Thiết lập trật tự giới theo hệ thống GV: Tình hình nước tư sau Chiến tranh Vécxai - Oasinhtơn: giới thứ nhất? - Sau Chiến tranh giới thứ nhất, trật tự HS: Dựa vào SGK trả lời giới thiết lập → hệ thống Vécxai GV: Cho HS đọc đoạn chữ nhỏ Nội dung hệ Oasinhtơn thống Vécxai – Oasinhtơn? - Nội dung: HS: Dựa vào SGK trả lời + Phân chia quyền lợi nước thắng trận; GV: Để trì hệ thống Vécxai – Oasinhtơn + Mâu thuẫn phát sinh nước tư làm gì? HS: Dựa vào SGK trả lời - Để trì trật tự giới Hội Quốc liên đời GV: Khai thác lược đồ hình 29 Chốt ý Cao trào cách mạng 1918 -1923 nước tư * Hoạt động 2: Cả lớp Quốc tế Cộng sản: GV: Cách mạng tháng Mười Nga có tác động - Do ảnh hưởng Cách mạng tháng Mười Nga đến nước châu Âu? làm bùng nổ cao trào cách mạng châu Âu HS: Dựa vào SGK trả lời (1919-1923) GV: Đặc điểm bật cao trào gì? - Đỉnh cao thành lập nước Cộng hòa Xô HS: Dựa vào SGK trả lời viết đảng cộng sản thành lập nhiều nước GV: Quốc tế Cộng sản đời bối cảnh ntn? - Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản thành lập Và hoạt động nó? Mát-xcơ-va HS: Dựa vào SGK trả lời - Quốc tế Cộng sản có đóng góp tích cực cho GV: Liên hệ Nguyễn Ái Quốc chốt ý phong trào cách mạng giới * Hoạt động 3: Cá nhân Cuộc khủng kinh tế 1929 -1933 hậu GV: Khủng hoảng kinh tế nó: đâu? Nguyên nhân khủng hoảng - Tháng 10/1929, khủng hoảng kinh tế bùng nổ HS: Dựa vào SGK trả lời Mĩ, sau lan nhanh tồn giới tư GV: Bổ sung khủng hoảng thừa, cung - Nguyên nhân: hàng hóa dư thừa, cung vượt vượt cầu; phát triển không đồng cầu nước tư - Hậu quả: đe dọa tồn CNTB, số GV: Hậu khủng hoảng kinh tế? nước tiến hành cải cách, số nước phát xít hóa HS: Dựa vào SGK trả lời quyền GV chốt ý * Hoạt động 4: Thảo luận nhóm Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít - Quốc tế Cộng sản làm trước xuất nguy chiến tranh: chủ nghĩa phát xít? - Dưới đạo Quốc tế Cộng sản, Mặt trận - Vì Mặt trận Nhân dân Pháp ngăn chặn Nhân dân chống phát xít thành lập nhiều chủ nghĩa phát xít Tây Ban Nha lại thất bại? nước Đại diện HS trả lời, nhóm khác bổ sung sau GV - Mặt trận Nhân dân giành thắng lợi Pháp cung cấp thêm chốt ý (5/1936), Tây Ban Nha (2/1936) Củng cố: - Sự xác lập trật tự giới sau chiến tranh năm 1918- 1939 Sự đời chủ nghĩa phát xít xuất nguy chiến tranh - Sự đời Quốc tế Cộng sản vai trò với phong trào cách mạng giới (19191939) - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1939 hậu Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 12 ... xuất nguy chiến tranh - Sự đời Quốc tế Cộng sản vai trò với phong trào cách mạng giới (19191939) - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1939 hậu Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học:... trả lời Mĩ, sau lan nhanh toàn giới tư GV: Bổ sung khủng hoảng thừa, cung - Nguyên nhân: hàng hóa dư thừa, cung vượt vượt cầu; phát triển không đồng cầu nước tư - Hậu quả: đe dọa tồn CNTB, số... bại? nước Đại diện HS trả lời, nhóm khác bổ sung sau GV - Mặt trận Nhân dân giành thắng lợi Pháp cung cấp thêm chốt ý (5/1936), Tây Ban Nha (2/1936) Củng cố: - Sự xác lập trật tự giới sau chiến tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, Giáo án Lịch sử 11 bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn