Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

3 119 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:14

Bài 13 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức Sau học xong học, yêu cầu HS cần: : - Nắm vươn lên mạnh mẽ nước Mĩ sau Chiến tranh giới thứ nhất, đặc biệt thời kỳ bùng phát kinh tế Mĩ thập niên 20 kỉ XX + Hiểu tác động khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 nước Mĩ sách Tổng thống Ru-dơ-ven việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, bước vào thời kỳ phát triển Tư tưởng - Giúp HS nhận thức rõ chất chủ nghĩa tư Mĩ, mặt trái xã hội tư mâu thuẫn, nan giải lòng nước Mĩ - Hiểu rõ quy luật đấu tranh giai cấp, đấu tranh chống áp Kỹ - Rèn kỹ phân tích tư liệu lịch sử để hiểu chất kiện lịch sử - Kỹ xử lý số liệu biểu bảng thống kê để giải thích vấn đề lịch sử II THIẾT BỊ, VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC - Bản đồ nước Mĩ lược đồ giới sau Chiến tranh giới thứ - Một số tranh ảnh, tư liệu nước Mĩ - Bảng, biểu đồ tình hình kinh tế xã hội Mĩ (trong SGK) III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY HỌC Kiểm tra cũ: Nêu ngắn gọn giai đoạn phát triển nước Đức hai chiến tranh giới Chính phủ Hit-le thực sách kinh tế, trị đối ngoại năm 1933 - 1939? Dẫn dắt vào Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS Kiến thức HS cần nắm * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân I Nước Mĩ năm 1918 - GV dùng lược đồ giới sau Chiến tranh giới thứ 1929 giới thiệu vị trí Mĩ: nằm vùng Bắc châu Mĩ, đại dương bao bọc Đây nguyên Tình hình kinh tế nhân để Chiến tranh giới thứ không lan tới nước Mĩ Trong giai đoạn đầu chiến tranh, Mĩ giữ thái độ trung lập, bn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu Âu bị chiến tranh tàn phá nặng nề - Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em nước Mĩ có lợi sau chiến tranh? - GV u cầu HS theo dõi SGK biểu phồn vinh nước Mĩ - HS theo dõi SGK biểu phồn vinh nước Mĩ - GV nêu câu hỏi: Những biểu chứng tỏ điều gì? -HS dựa vào số liệu học suy nghĩ trả lời - GV: Ngay thời kỳ phồn thịnh kinh tế coi đứng đầu giới bộc lộ hạn chế * Hoạt động 2: Cả lớp, cá nhân - GV: Trong thời kỳ tăng trưởng cao kinh tế Mĩ thập niên 20 gắn liền với cầm quyền Tổng thống Đảng Cộng sản : Tổng thống Đảng Cộng sản dân chủ thay cầm quyền Trong Đảng Cộng hòa Đảng tư sản công nghiệp Mĩ, thành lập năm 1856 biểu tượng Đảng voi, từ lúc thành lập chủ trương phát triển kinh tế tư chủ nghĩa chống lại chế độ đồn điền miền Nam Còn Đảng dân chủ Đảng giai cấp tư sản độc quyền Mĩ thành lập năm 1928 Biểu tượng Đảng lừa Đảng dân chủ trở thành Đảng đại diện tư tài Mặc dù hình thức Đảng đối lập thực tế lại thống sách đối nội, đối ngoại Ở Mĩ hố ngăn cách giàu nghèo lớn, giàu có nước Mĩ chia cho tất người Những người lao động thường xuyên phải đối phó với nạn thất nghiệp, bất cơng xã hội phân biệt chủng tộc - GV minh họa ảnh “Bãi đỗ ô tô Niu Oóc năm 1928” “Nhà người lao động Mĩ năm 20 kỉ XX”, hình ảnh tương phản xã hội Mĩ - Chiến tranh giới thứ đem lại “những hội vàng” cho nước Mĩ, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, áp dụng phương pháp sản xuất dây chuyền mở rộng quy mô sản xuất Thập niên 20 kỉ XX, kinh tế Mĩ bước vào thời kỳ phồn vinh trở thành nước tư giàu mạnh (năm 1929, Mĩ chiếm 48% sản lượng công nghiệp 60% dự trữ vàng giới) - Tuy nhiên, kinh tế Mĩ tồn số hạn chế như: Nhiều ngành công nghiệp khônng sử dụng hết cơng suất máy móc, thiếu cân đối ngành công nghiệp, công nghiệp nông nghiệp, sản xuất tiêu dùng,… Tình hình trị - xã hội - Chính phủ Đảng Cộng hòa cầm quyền năm 20 thi hành sách đàn áp phong trào cơng nhân, phong trào dân chủ tiến không quan tâm cải thiện đời sống người lao động, người da đen dân trại - Phong trào đấu tranh giai cấp công nhân diễn sôi Tháng 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập đánh dấu phát triển phong trào công nhân Mĩ II Nước Mĩ năm (1929- 1939) Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 1939) Mĩ - Cuối tháng 10/1929, khủng hoảng bùng nổ Mĩ, lĩnh vực tài ngân hàng, lan nhanh sang ngành công * Hoạt động 3: Cả lớp, cá nhân nghiệp, nông nghiệp thương nghiệp - GV đặt câu hỏi:Em nhắc lại hạn chế - Cuộc khủng hoảng tàn phá nghiêm trọng nước Mĩ giai đoạn 1929 - 1933 Hạn chế đưa kinh tế Mĩ Năm 1932, sản lượng công đến hậu gì? - HS dựa vào phần kiến thức vừa học, suy nghĩ trả lời nghiệp 53,8% (so với 1929), 75% dân trại bị phá sản, hàng chục triệu người thất nghiệp, - GV yêu cầu HS theo dõi SGK diễn biến hậu khủng hoảng - HS theo dõi SGK diễn biến, hậu khủng hoảng - GV nêu câu hỏi: Em có nhận xét khủng hoảng suy thối nước Mĩ giai đoạn 1929 - 1933? Những số thống kê nói lên điều gi? - HS dựa vào phần vừa học, suy nghĩ trả lời - GV minh họa biểu đồ tỉ lệ người thất nghiệp Mĩ năm 1920 - 1945 ảnh “Dòng người thất nghiệp đường phố Niu -Oóc” Yêu cầu HS quan sát, nhận xét để thấy hậu nặng nề khủng hoảng * Hoạt động 4: Cả lớp, cá nhân - GV giới thiệu Ru-dơ-ven: thuộc Đảng Dân chủ, tổng thống Hoa Kỳ thứ 32, liền nhiệm kỳ (1933 1945) - GV yêu cầu HS đọc tóm tắt nội dung sách - GV nêu câu hỏi: Qua nội dung sách em cho biết thực chất sách mới? - GV dùng tranh “ Người khổng lồ” để giúp HS khai thác kiến thức: Nhìn vào tranh, nhận thấy hình ảnh người khổng lồ tượng trưng cho nhà nước hai tay nắm tất ngành, đầu mối, mạch máu kinh tế kéo lên, nhằm khôi phục phát triển kinh tế ổn định trị xã hội - GV yêu cầu HS theo dõi SGK theo dõi biểu đồ thu nhập quốc dân Mĩ 1929 - 1941 để thấy kết Chính sách - GV yêu cầu HS theo dõi SGK để thấy phủ Ru-dơ-ven có thái độ đối với: Liên Xơ, Mỹ La tinh, Với xung đột quân nước Mĩ - HS theo dõi SGK … - Các mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt, phong trào đấu tranh tầng lớp nhân dân lan rộng nước Chính sách Tổng thống Ru-dơven - Để đưa Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thống Mĩ Rudơven đề hệ thống sách, biện pháp lĩnh vực kinh tế - tài chính, trị - xã hội, gọi chung Chính sách - Chính sách bao gồm loạt đạo luật ngân hàng, phục hưng cơng nghiệp,… dựa can thiệp tích cực Nhà nước - Chính sách Tổng thống Rudơven giải số vấn đề nước Mĩ khủng hoảng nguy kịch trì chế độ dân chủ tư sản Mĩ - Về đối ngoại, Chính phủ Rudơven đề sách láng giềng thân thiện nhằm cải thiện quan hệ với nước Mĩ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (11/1933) Trước nguy chủ nghĩa phát xít chiến tranh giới, Chính phủ Rudơven thơng qua đạo luật gọi trung lậ, thực tế góp phần khuyến khích sách hiếu chiến xâm lược chủ nghĩa phát xít Củng cố: GV nêu câu hỏi kiểm tra HS để củng cố học + Tình hình nước Mĩ năm 1918 - 1929 nào? + Chính sách Tổng thống Ru-dơ-ven đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng nào? ... để Chiến tranh giới thứ không lan tới nước Mĩ Trong giai đoạn đầu chiến tranh, Mĩ giữ thái độ trung lập, bn bán vũ khí cho hai bên tham chiến thu nhiều lợi nhuận Trong nước châu Âu bị chiến tranh. .. trào đấu tranh giai cấp công nhân diễn sôi Tháng 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập đánh dấu phát triển phong trào công nhân Mĩ II Nước Mĩ năm (1929- 1939) Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 1939). .. tranh tàn phá nặng nề - Giáo viên đặt câu hỏi: Theo em nước Mĩ có lợi sau chiến tranh? - GV yêu cầu HS theo dõi SGK biểu phồn vinh nước Mĩ - HS theo dõi SGK biểu phồn vinh nước Mĩ - GV nêu câu hỏi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939), Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn