Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

6 60 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:14

Bài 13 NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939) I Mục tiêu học Kiến thức: Giúp học sinh nắm được: - Sự vươn lên nước Mĩ sau Chiến tranh giới thứ nhất, đặc biệt thời kì bùng phát kinh tế Mĩ thập 20 kỉ XX - Tác động khủng hoảng kinh tế 1929-1933 nước Mĩ.Chính sách Tổng thống Ru-dơ-ven việc đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, bước vào thời kì phát triển Kĩ - Bồi dưỡng khả khai thác tư liệu để hiểu vấn đề lịch sử - Rèn luyện tư độc lập, khả so sánh kiện lịch sử khác để tìm chất kiện Tư tưởng - Hiểu rõ chất tư Mĩ, mặt trái xã hội tư mâu thuẫn, nan giải lòng nước Mĩ - Hiểu rõ qui luật đấu tranh giai cấp, đấu tranh chống áp II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Bản đồ nước Mĩ đồ giới sau Chiến tranh giới thứ - Một số tranh ảnh, tư liệu nước Mĩ - Bảng, biểu đồ tình hình kinh tế xã hội Mĩ (vẽ to) Chuẩn bị trò - Học cũ, làm tập đầy đủ - Đọc kỹ trước SGK nhà IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Chính phủ Hit-le thực sách trị, kinh tế, đối ngoại năm1933-1939 ? - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Trong năm 1918-1939, nước Mĩ trải qua bước thăng trầm đầy kịch tính: từ phồn vinh kinh tế thập niên 20 đến khủng hoảng suy thối nặng nề chưa có lịch sử nước Mĩ năm 1929-1933 Chính sách Ru-dơ-ven đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng trì phát triển chủ nghĩa tư Để hiểu rõ bước thăng trầm đó, tìm hiểu 13 Thơ Hoạt động Hoạt động học Kiến thức øi giáo viên sinh lượ ng I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 Tình hình kinh tế 8’ Hoạt động 1: Cá nhân - GV sử dụng đồ giới thiệu vị trí Mĩ (theo SGV) - Vì nói Chiến tranh - HS trả lời: Vì giới thứ đem + Mĩ nước thắng trận lại “những hội vàng” + Mĩ trở thành chủ nợ cho nước Mĩ ? nước châu Âu + Thu lợi nhuận lớn nhờ buôn bán vũ khí, hàng hố + Mĩ trọng áp dụng thành tựu khoa học-kỉ thuật, sử dụng phương pháp quản lí tiên tiến, mở rộng qui mơ chun - Biểu phồn mơn hố sản xuất vinh ? - HS dựa vào phần chữ nhỏ SGK trình bày + 1923 -> 1929 sản lượng cơng nghiệp tăng 69% 1929, chiếm 48% sản lượng cơng nghiệp tồn giới + Đứng đầu giới sản xuất ô tô, thép, dầu hoả - Những biểu + 1929, nắm tay 60% chứng tỏ điều ? dự trữ vàng giới, chủ nợ giới - HS trả lời: + Kinh tế Mĩ tăng trưởng mức độ cao + Thực lực kinh tế Mĩ mạnh nhiều so với nước tư chủ nghĩa - Những hạn chế châu Âu kinh tế Mĩ ? + Nhưng thời kì ổn định kinh tế Mĩ bộc lộ hạn chế - HS: - Những năm 20 kỉ XX, kinh tế Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trở thành nước tư giàu mạnh giới - Nguyên nhân + Là nước thắng trận + Mĩ trở thành chủ nợ nước châu Âu + Thu lợi nhuận lớn nhờ bn bán vũ khí, hàng hố + Mĩ trọng áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật vào sản xuất - Biểu + 1923-1929, sản lượng công nghiệp tăng 69% 1929, chiếm 48% sản lượng cơng nghiệp tồn giới + Đứng đầu giới sản xuất ô tô, thép, dầu hoả + 1929, nắm tay 60% dự trữ vàng giới, chủ nợ giới - Hạn chế - GV chốt lại mặt hạn chế nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng kinh tế 1929-1933 Tình hình trị, xã hội 7’ Hoạt động 2: Cá nhân - GV giảng giải thời kì phồn vinh kinh tế Mĩ, gắn liền với cầm quyền Tổng thống Đảng Cộng hoà Ở Mĩ, hai Đảng Dân chủ Đảng Cộng hoà thay phiên cầm quyền Về hình thức tưởng chừng đảng đối lập thực tế lại thống sách đối nội, đối ngoại - Chính phủ Đảng Cộng hồ thực sách ? + Nhiều ngành công nghiệp sử dụng 6080% công suất + Nạn thất nghiệp thường xuyên xảy ra, sản xuất ạt chạy theo lợi nhuận, phát triển không đồng ngành, cân đối cung cầu + Nhiều ngành công nghiệp sử dụng 60 -> 80% công suất + Nạn thất nghiệp thường xuyên xảy ra, sản xuất ạt chạy theo lợi nhuận, phát triển không đồng ngành, cân đối cung cầu - Nắm quyền Tổng thống Đảng Cộng hồ - Chính phủ Đảng Cộng hoà đề cao phồn vinh kinh tế, thi hành sách - HS ngăn chặn cơng nhân - Chính phủ Đảng đấu tranh, đàn áp Cộng hoà đề cao phồn tư tưởng tiến vinh kinh tế, thi hành sách ngăn chặn cơng nhân đấu tranh, đàn áp tư tưởng - Ở Mĩ, hố sâu ngăn tiến cách giàu nghèo lớn, người lao động phải đối mặt với nạn thất nghiệp, bất công, nạn phân biệt chủng tộc -> Phong trào đấu tranh công nhân diễn sôi - 5-1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập II NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM (1929 - 1939) Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) Mĩ 10’ Hoạt động 3: Thảo luận nhóm - GV chia lớp làm nhóm nêu câu hỏi + Nhóm 1: Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng ? + Nhóm 2: Diễn biến + Nhóm 3: Hậu - Nguyên nhân: sản xuất ạt, chạy theo lợi - HS cử đại diện nhóm trả nhuận dẫn tới tình trạng lời: cung vượt xa cầu + Nhóm 1: làm bùng nổ kinh tế Nguyên nhân: chủ thừa nghĩa tự thái quá, sản xuất ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn tới tình trạng cung vượt xa cầu làm bùng nổ kinh tế thừa + Nhóm 2: - Diễn biến: Khủng Khủng hoảng bắt đầu hoảng diễn từ 10trong lĩnh vực tài 1929 đến 1932 trầm ngân hàng diễn từ 10- trọng 1929 đến 1932 trầm trọng + Nhóm 3: + Nhóm 4: Nhận xét 1932, sản lượng cơng khủng hoảng, suy nghiệp 53,8% so với thối nước Mĩ năm 1929, 11,5 vạn công ty thương nghiệp, 58 công ty đường sắt bị phá sản 10 vạn ngân hàng đóng cửa, 75% dân trại bị phá sản, hàng chục triệu người thất nghiệp Phong trào đấu tranh lan rộng tồn nước Mĩ + Nhóm 4: Khủng hoảng diễn trầm - GV cho học sinh quan trọng gây thiệt hại lớn cho sát biểu đồ tỉ lệ thất kinh tế nghiệp Mĩ rút Mâu thuẫn xã hội gia tăng nhận xét Phong trào đấu tranh nhân dân bùng nổ Chính sách Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven 12’ Hoạt động 4: Cá nhân - GV giới thiệu vài nét Tổng thống Ru-dơ-ven - Hướng dẫn học sinh - HS trả lời khai thác SGK để tìm + Nhà nước can thiệp tích nội dung, biện pháp cực vào đời sống kinh tế Chinh sách ? + Giải nạn thất nghiệp thông qua đạo - Hậu + 1932, sản lượng cơng nghiệp 53,8% so với 1929 + 11,5 vạn công ty thương nghiệp, 58 công ty đường sắt bị phá sản + 10 vạn ngân hàng đóng cửa, 75% dân trại bị phá sản + Hàng chục triệu người thất nghiệp Phong trào đấu tranh lan rộng toàn nước Mĩ - Cuối 1932, Ru-dơ-ven thực hệ thống sách biện pháp nhà nước lĩnh vực, gọi chung Chính sách - Nội dung 5’ luật: ngân hàng, phục + Nhà nước can thiệp hưng cơng nghiệp, điều tích cực vào đời sống - GV mở rộng: Đạo luật chỉnh nông nghiệp kinh tế ngân hàng nhằm đóng + Giải nạn thất tất ngân hàng nghiệp thơng qua sau lại số ngân đạo luật: ngân hàng, hàng có khả phục phục hưng công nghiệp, hồi với kiểm sốt điều chỉnh nơng nghiệp chặt chẽ phủ => Nhà nước dùng sức thiết lập chế độ bảo mạnh biện pháp điều đảm tốt tiền gởi tiết kinh tế, giải khách hàng, việc vấn đề trị xã mua bán chứng khốn hội, vai trò nhà đặt giám sát nước tăng cường nhà nước - HS trả lời: - Thực chất Chính Nhà nước dùng sức mạnh sách ? biện pháp điều tiết kinh tế, giải vấn đề trị xã hội, vai trò nhà nước tăng - GV cho học sinh quan cường sát biểu đồ thu nhập - HS dựa vào SGK phát quốc dân Mĩ 1929- biểu: - Kết 1941 để thấy kết + Giải việc làm cho + Giải việc làm Chính sách người thất nghiệp, xoa dịu cho người thất nghiệp, mâu thuẫn xã hội xoa dịu mâu thuẫn xã + Khôi phục sản hội xuất + Khôi phục sản + Thu nhập quốc dân tăng xuất liên tục từ sau năm 1933 + Thu nhập quốc dân - GV nêu câu hỏi: Chính tăng liên tục từ sau phủ Ru-dơ-ven thi hành 1933 sách đối ngoại - HS trả lời: Ru-dơ-ven thi ? hành sách đối ngoại - Chính sách ngoại giao mềm dẻo, thiết thực có + Thực hiệu Đó là: Thực sách láng giềng thân sách láng giềng thân thiện thiện 11-1933, công nhận + 11-1933, công nhận đặt quan hệ ngoại giao đặt quan hệ ngoại với Liên Xô Trung lập với giao với Liên Xô xung đột quân + Trung lập với châu Âu xung đột quân châu Âu CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố: Nêu câu hỏi để củng cố kiến thức cho học sinh: - Tình hình nứơc Mĩ năm 1919 - 1929 ? - Chính sách Tổng thống Ru-dơ-ven đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng ? Dặn dò - Làm tập SBT, trả lời câu hỏi SGK, chuẩn bị V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………… ……………………………………… ………………………………………… ...ng I NƯỚC MĨ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1929 Tình hình kinh tế 8’ Hoạt động 1: Cá nhân - GV sử dụng đồ giới thiệu vị trí Mĩ (theo SGV) - Vì nói Chiến tranh - HS trả lời: Vì giới thứ đem + Mĩ nước. .. hội vàng” + Mĩ trở thành chủ nợ cho nước Mĩ ? nước châu Âu + Thu lợi nhuận lớn nhờ bn bán vũ khí, hàng hố + Mĩ trọng áp dụng thành tựu khoa học-kỉ thuật, sử dụng phương pháp quản lí tiên tiến,... chiếm 48% sản lượng cơng nghiệp tồn giới + Đứng đầu giới sản xuất ô tô, thép, dầu hoả - Những biểu + 1929, nắm tay 60% chứng tỏ điều ? dự trữ vàng giới, chủ nợ giới - HS trả lời: + Kinh tế Mĩ tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939), Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn