Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

2 54 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:14

Bài: 13NƯỚC MỸ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Sự vươn lên mạnh mẽ nước Mỹ sau Chiến tranh giới thứ nhất, phát triển nhanh kinh tế Mỹ thập niên 20 kỉ XX - Tác động khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 Chính sách Tổng thống Ru-dơ-ven Thái độ: - Giúp HS nhận thức chất TBCN Mỹ, mâu thuẫn gay gắt lòng XHTB Mỹ - Bồi dưỡng ý thức đắn đấu tranh chống áp bóc lột xã hội tư Kĩ năng: Biết sử dụng, khai thác tranh ảnh, ảnh lịch sử, biết tư so sánh để rút học lịch sử B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ giới số tư liệu có liên quan C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Trình bày hính sách đối nội, đối ngoại quyền Hítle Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI * Hoạt động 1: Cá nhân I Nước Mỹ năm 1918 -1929: GV: Sử dụng đồ giới, xác định vị trí nước Mỹ Tình hình kinh tế: đồ - Sau Chiến tranh giới thứ nhất, Mỹ trở GV: Nguyên nhân phát triển kinh tế Mĩ? thành nước tư giàu mạnh (Được hai đại dương bao bọc, giành nhiều lợi bán - Nguyên nhân: (SGK) hành hóa, vũ khí, tổn thất ít, chủ nợ châu Âu) GV: Nền kinh tế Mĩ phát triển tự bộc lộ nguy gì? - Hạn chế: kinh tế phát triển không đồng HS: Trả lời bộ, cân đối cung cầu GV chốt ý ghi bảng * Hoạt động 2: Nhóm 2.Tình hình trị, xã hội: Thảo luận: Tình hình trị, xã hội Mĩ sau Chiến - Chính phủ Đảng Cộng hòa đề cao tranh giới thứ nhất? Vì kinh tế Mĩ phát triển phồn vinh kinh tế; thi hành sách đối đời sống người lao động chưa cao? nội không tiến GV: Cho đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung sau - Đời sống người lao động Mỹ chưa cải GV chốt ý thiện bao, nên phong trào đấu tranh công nhân diễn sôi Tháng 5/1921, Đảng Cộng sản Mỹ đời * Hoạt động 3: Cá nhân II Nước Mỹ năm 1929 -1939: GV: Nguyên nhân khủng hoảng kinh tế Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) (1929-1933) Mĩ? Mỹ: HS: Trả lời - Nguyên nhân: (SGK) GV: Nhấn mạnh “chủ nghĩa tự do” phát triển - Tháng 10/1929, khủng hoảng bắt đầu tài kinh tế ngân hành sau lan sang ngành GV: Khủng hoảng từ nào, biểu nó? khác GV: Cho HS đọc đoạn chữ nhỏ nhận xét biểu đồ hình - Khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng 35 sau GV chốt ý trị, xã hội * Hoạt động 4: Cả lớp Chính sách Tổng thống Mỹ Ru- GV: Hoàn cảnh Chính sách đời, nội dung nó? dơ-ven: HS: Trả lời - Để thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thống Mỹ GV giới thiệu vắn tắt Tổng thống Ru-dơ-ven ơng Ru-dơ-ven đề Chính sách bốn vị tổng thống vĩ đại Mỹ - Nội dung: (SGK) GV: Tác động Chính sách với nước Mĩ? GV hướng dẫn HS khai thác biểu đồ để trả lời - Chính sách giúp kinh tế Mĩ phục hồi GV: Chính sách đối ngoại Mĩ? tiếp tục phát triển GV sách đối ngoại mềm dẻo, thiết thực Tuy - Đối ngoại: Ru-dơ-ven đề sách láng nhiên sách trung lập tạo điều kiện cho giềng thân thiện; trung lập với vấn đề quốc CNPX tự hành động tế Củng cố: - Nắm kinh tế Mĩ thập niên 20 kỉ XX - Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 -1933) Mĩ; nội dung Chính sách Tổng thống Rudơ-ven Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 14 ... Tổng thống Mỹ GV giới thiệu vắn tắt Tổng thống Ru-dơ-ven ông Ru-dơ-ven đề Chính sách bốn vị tổng thống vĩ đại Mỹ - Nội dung: (SGK) GV: Tác động Chính sách với nước Mĩ? GV hướng dẫn HS khai thác... Ru-dơ-ven đề sách láng nhiên sách trung lập tạo điều kiện cho giềng thân thiện; trung lập với vấn đề quốc CNPX tự hành động tế Củng cố: - Nắm kinh tế Mĩ thập niên 20 kỉ XX - Cuộc khủng hoảng kinh... kinh tế (1929 -1933) Mĩ; nội dung Chính sách Tổng thống Rudơ-ven Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939), Giáo án Lịch sử 11 bài 13: Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 1939)

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn