Giáo án Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945)

2 88 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:07

Bài: 17 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 -1945) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chiến tranh giới thứ hai; diễn biến chiến tranh - Kết cục hậu nặng nề chiến tranh Thái độ: - Giáo dục HS học tập tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất nhân loại chống CNPX, bảo vệ độc lập dân tộc - Hiểu rõ vai trò to lớn Liên Xơ cơng chiến tranh lồi người Kĩ năng: Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá kiện lịch sử; kỹ sử dụng đồ tranh ảnh lịch sử B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Lược đồ chiến tranh giới lần thứ hai, tranh ảnh lịch sử tư liệu chiến tranh giới thứ hai C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI Hoạt động 1: Cá nhân I Con đường dẫn đến chiến tranh: GV: Vì hình thành khối liên minh Các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931-1937): phát xít? - Những năm 30 kỉ XX, trục phát xít Béclin – Rơma – HS: Dựa vào SGK trả lời Tơkiơ hình thành Khối tăng cường xâm lược GV khẳng định đường - Liên Xô kiên đứng phe nước chống phát xít nước phát xít hỗ trợ tiến hành xâm lược Anh, Pháp, Mĩ giữ sách thỏa hiệp chĩa mũi nhọn để chia lại giới Liên Xô GV: Thái độ Anh, Pháp Liên Xơ Từ Hội nghị Muy-ních đến chiến tranh giới: ntn nước phát xít đẩy mạnh xâm - Ngày 29/9/1938, Hội nghị Muy-ních triệu tập, Anh, Pháp lược? tiếp tục sách thỏa hiệp Tháng 3/1939, Hítle chiếm ln HS: Dựa vào SGK trả lời Tiệp Khắc chuẩn bị chiếm Ba Lan GV khẳng định thái độ Liên Xô - Ngày 23/8/1939, Hiệp ước Xơ - Đức kí kiên chống phát xít II Chiến tranh giới hai bùng nổ lan rộng châu Âu GV: Hội nghị Muy-ních nhằm mục đích (từ tháng 9/1939 – đến 6/1941): gì? Phát xít Đức cơng Ba Lan xâm chiếm châu Âu HS: Dựa vào SGK trả lời (từ tháng 9/1939 – đến 9/1940): Ngày 1/9/1939, Đức công Ba Lan chiến tranh bùng nổ GV: Trước thái độ Anh, Pháp Hítle làm gì? Phe phát xít bành trướng Đơng Nam Âu (từ tháng HS: Dựa vào SGK trả lời 9/1940 – đến 6/1941): Hoạt động 2: Nhóm - Tháng 9/1940, khối liên minh phát xít kí Hiệp ước Tam cường GV chia lớp thành nhóm thảo luận - Hè năm 1941, Đức chiếm hầu hết châu Âu (trừ Anh) N1: Trình bày diễn biến III Chiến tranh lan rộng khắp giới (từ tháng 6/1941 – đến trước tháng 9/1940? đến 11/1942): N2: Trình bày diễn biến từ Phát xít Đức cơng Liên Xơ Chiến Bắc Phi: tháng 9/1940 đến trước Đức * Liên Xô: công Liên Xô? - Ngày 22/6/1941, Đức công Liên Xô, ưu thuộc Đức N3: Nét chiến Liên Xơ - Chiến thắng Mátxcơva làm phá sản chiến lược Hítle Bắc Phi? Nét mặt trận Thái Bình Dương? N4: Nêu nét Mặt trận Đồng minh thành lập đến tháng 8/1945? GV gọi đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung GV chốt ý GV dùng lược đồ nêu khái quát lại (12/1941) * Ở Bắc Phi: Tháng 9/1940, Ý cơng Ai Cập sau Anh, Mĩ giành thắng lợi chuyển sang phản công Chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ: Ngày 7/12/1941, Nhật công Mĩ Trân Châu cảng mở rộng xâm chiếm châu Á Thái Bình Dương Mĩ tuyên chiến với Nhật Khối đồng minh chống phát xít hình thành: Hoạt động 3: Cả nhân Ngày 1/1/1942, khối Đồng minh chống phát xít hình thành GV: Sự kiện tạo cho quân IV Quân Đồng minh chuyển sang phản công Chiến tranh giới thứ hai kết thúc (từ 11/1942 – đến 8/1945): Đồng minh phản công? Quân Đồng minh phản công (từ 11/1942 – đến 6/1944): HS: Dựa vào SGK trả lời Sau chiến thắng Xtalingrát, phe Đồng minh chuyển sang GV: Quân Đồng minh thu phản công khắp mặt trận thắng lợi nào? Phát xít Đức bị tiêu diệt Nhật Bản đầu hàng Chiến HS: Dựa vào SGK trả lời tranh kết thúc: GV tổng kết cho HS đọc kết cục chiến tranh, để em thấy hậu - Năm 1944, Liên Xô phản công tiến sát nước Đức khủng khiếp, thấy tội ác - Ngày 9/5/1945, Đức đầu hàng chiến tranh kết thúc châu Âu kẻ gây chiến tranh đồng thời thấy - Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng chiến tranh kết thúc anh dũng hy sinh nhân dân V Kết cục Chiến tranh giới thứ hai: Học (SGK) nước chống chủ nghĩa phát xít Củng cố: - Liên Xơ có vai trò việc tiêu diệtchủ nghĩa phát xít? - Từ Chiến tranh giới thứ hai , em rút học cho đấu tranh bảo vệ hòa bình giới Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: ... đầu hàng chiến tranh kết thúc châu Âu kẻ gây chiến tranh đồng thời thấy - Ngày 15/8/1945, Nhật đầu hàng chiến tranh kết thúc anh dũng hy sinh nhân dân V Kết cục Chiến tranh giới thứ hai: Học... sang phản công Chiến tranh giới thứ hai kết thúc (từ 11/ 1942 – đến 8 /1945): Đồng minh phản công? Quân Đồng minh phản công (từ 11/ 1942 – đến 6/1944): HS: Dựa vào SGK trả lời Sau chiến thắng Xtalingrát,... việc tiêu diệtchủ nghĩa phát xít? - Từ Chiến tranh giới thứ hai , em rút học cho đấu tranh bảo vệ hòa bình giới Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945), Giáo án Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 1945)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn