Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

4 60 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:05

Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ 1917 - 1945) I Mục tiêu học Kiến thức - Củng cố, hệ thống kiến thức học chương trình lịch sử giới đại từ 1917 - 1945 - Nắm vấn đề lịch sử giới thời kì qui luật vận động, phát triển Kĩ - Rèn luyện khả lập bảng thống kê lịch sử theo niên đại - Phát triển kĩ tổng hợp, khái quát vấn đề lịch sử Tư tưởng - Củng cố, nâng cao tư tưởng cách mạng, lòng yêu nước chủ nghĩa quốc tế chân - Hiểu rõ chất chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa phát xít nâng cao tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hồ bình II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy - Bảng thống kê kiện lịch sử từ 1917-1945 Chuẩn bị trò - Ơn lại chương trình lịch sử học từ 1917-1945 IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xơ có vai trò ? - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Trong chương trình lịch sử giới đại lớp 11, tìm hiểu thời kì từ 1917 -> 1945 Để củng cố nắm vững điều giai đoạn lịch sử này, hôm hệ thống lại kiến thức học Thơ øi Hoạt động Hoạt động học Kiến thức lượn giáo viên sinh g 25’ I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 1945) NƯỚC NGA – LIÊN XÔ Thời gian Sự kiện Diễn biến Kết quả, ý nghĩa 2-1917 - Cách mạng - Tổng bãi cơng trị - Lật đổ chế độ Nga DCTS thắng lợi Pê-tơ-rơ-grát hồng - Khởi nghĩa vũ trang - Nga hoàng bị lật đổ 10-1917 - Khởi nghĩa vũ trang Pê-tơ-rô-grát - Tấn công Cung điện Mùa Đông - Cách mạng - Cách mạng thắng lợi XHCN tháng nước Mười thắng lợi 19181921 - Cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ quyền Xơ viết 19211941 - Cơng nghiệp hố XHCN, - Liên xơ xây tập thể hố nơng nghiệp, dựng CNXH thực kế hoạch năm 1928-1932 1933-1937 19181923 19241929 19291933 1933- - Xây dựng hệ thống trị-nhà nước mới, đập tan máy nhà nước cũ, đánh thắng thù giặc ngồi - Hai quyền song song tồn - Cách mạng DCTS kiểu - Thành lập quyền Xô viết, nhà nước vô sản giới, mở đầu thời kì xây dựng chế độ XHCN giới, tác động mạnh mẽ đến phong trào cách mạng giới, mở đường, dẫn lối cho phong trào giải phóng dân tộc - Bảo vệ thành Cách mạng tháng Mười, giữ vững quyền Xơ viết - Đập tan âm mưu chống phá cách mạng nước đế quốc - Liên Xô từ nước nông nghiệp lạc hậu trở thành cường quốc công nghiệp - Hồn thành tập thể hố nơng nghiệp - Văn hoá, giáo dục đạt thành tựu to lớn CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA - Cao trào CM -Cao trào cách mạng lan -Các Đảng cộng sản bùng nổ rộng nâng cao Đức, thành lập nhiều nước - Khủng hoảng Hung, Pháp, … Tiêu biểu -Quốc tế cộng sản đời kinh tế, trị cach mạng DCTS 11- lãnh đạo phong trào sau chiến tranh 1918 Đức cách mạng - Thời kỳ ổn định -Sản xuất tăng trưởng -Kinh tế phát triển, tình tăng trưởng nhanh hình trị- xã hội ổn CNTB -Phong trào công nhân tạm định thời lắng xuống - Khủng hoảng Kinh tế suy sụp, công -Thất nghiệp tăng cao kinh tế Mĩ lan nghiệp đình đốn, nơng -Mất ổn định trị, xã rộng khắp giới thơn sa sút, tài rối hội, mâu thuẫn giai cấp TBCN loạn gay gắt -Khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng trị -Các nước tư -Cải cách kinh tế- xã hội, -Vượt qua khủng hoảng 1939 tìm cách tiêu biểu sách khỏi khủng Mĩ hoảng -Phát xít hố, gây chiến tranh xâm lược kinh tế phục hồi tiếp tục phát triển -Nguy chiến tranh, xuất ba lò lửa chiến tranh giới CÁC NƯỚC CHÂU Á Thập niên 20 Phong trào GPDT lên cao sau Chiến tranh giới thứ - Giai cấp tư sản nắm quyền lãnh đạo PTCM số nước - Các Đảng Cộng sản thành lập, mở bước ngoặt PTGPDT Thập niên - Đấu tranh thành lập Mặt - Tập hợp đông đảo - Phong trào Mặt 30 trận DTTN chống phát xít, lực lượng cách mạng trận nhân dân chống chiến tranh tham gia phong trào chống phát xít, - Hợp tác Đảng Cộng - Đảng Cộng sản trưởng chống chiến sản đảng phái thành tổ chức uy tín tranh trị khác lãnh đạo cách mạng - Diễn khắp - Chủ nghĩa phát xít thất mặt trận: Tây Âu, Xơ - bại hồn tồn Đức, Bắc Phi, Châu Á - - Thắng lợi thuộc Liên Thái Bình Dương 72 nước Xơ, nước Đồng minh 1939- Chiến tranh giới tình nhân loại tiến 1945 giới thứ hai trạng chiến tranh giới - Chiến tranh làm thay đổi cục diện giới, mở thời kì lịch sử giới II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 - 1945) 17’ Hoạt động: cá nhân Những chuyển biến - Lịch sử giới - HS theo dõi SGK rút quan trọng đại gần 30 năm, từ nội dung sản xuất vật chất 1917-1945, qua theo dõi nhân loại bảng hệ thống kiến thức Chủ nghĩa xã hội SGK em rút xác lập nội dung nước giới, nằm vòng vây chủ nghĩa tư Phong trào cách mạng giới bước sang thời kỳ phát triển từ sau Cách mạng tháng Mười Nga kết thúc Chiến tranh giới thứ - GV phân tích minh hoạ - Phong trào DTTS có bước phát triển tổ chức phạm vi - Xuất xu hướng vô sản PTGPDT từng vấn đề để làm rõ thêm Chủ nghĩa tư khơng hệ thống giới trải qua bước thăng trầm đầy biến động Chiến tranh giới thứ hai 1939-1945 chiến tranh lớn nhất, khốc liệt tàn phá nặng nề lịch sử nhân loại CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố - GV nhấn mạnh: + Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi, mở kỉ nguyên lịch sử nhân loại + Những vấn đề chủ yếu lịch sử giới giai đoạn 1917-1945 2’ Dặn dò - Lập niên biểu kiện lịch sử giới đại 1917-1945 - Nêu vài ví dụ mối quan hệ lịch sử giới lịch sử VN thời kỳ - Chuẩn bị học V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………… ……………………………………… ………………………………………… …………………………………………………………………… ………………………………………… … …………………………………………………………………… ……………………………………… ... tranh giới tình nhân loại tiến 1945 giới thứ hai trạng chiến tranh giới - Chiến tranh làm thay đổi cục diện giới, mở thời kì lịch sử giới II NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1 917... Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi, mở kỉ nguyên lịch sử nhân loại + Những vấn đề chủ yếu lịch sử giới giai đoạn 1917- 1945 2’ Dặn dò - Lập niên biểu kiện lịch sử giới đại 1917- 1945 -... THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1 917 - 1945) 17’ Hoạt động: cá nhân Những chuyển biến - Lịch sử giới - HS theo dõi SGK rút quan trọng đại gần 30 năm, từ nội dung sản xuất vật chất 1917- 1945, qua theo dõi nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945), Giáo án Lịch sử 11 bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( từ năm 1917 đến năm 1945)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn