Giáo án Lịch sử 11 bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến năm 1873)

2 64 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:04

Bài:19 NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC (Từ năm 1858 đến trước năm 1873) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Ý đồ xâm lược Việt Nam tư phương Tây - Quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam từ năm 1858 đến trước năm 1873 - Cuộc kháng chiến nhân dân ta từ năm 1858 đến trước năm 1873 Thái độ: - Bản chất tham lam tàn bạo thực dân; - Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất nhân dân ta, ý chí thống đất nước - Có thái độ tìm hiểu nguyên nhân trách nhiệm nhà Nguyễn việc để nước Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sử dụng đồ, nhận xét nội dung từ tranh hình lịch sử, biết liên hệ, rút học B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Bản đồ hành Việt Nam, trung tâm kháng chiến Nam Kì, tranh ảnh có liên quan C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Giới thiệu mới: Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI Hoạt động 1: Cá nhân I Liên quân Pháp-Tây Ban Nha xâm lược Việt GV giới thiệu vắn tắt triều Nguyễn đến vua Nam Chiến Đà Nẵng năm 1858: Tự Đức Tình hìnhViệt Nam đến kỉ XIX trước GV: Tình hình nước ta kỉ XIX, trước thực dân Pháp xâm lược: Pháp xâm lược? - Kinh tế: khủng hoảng, suy yếu  khó khăn HS: Dựa vào SGK trả lời đương đầu với kẻ thù GV: Tình hình có ảnh hưởng có ảnh - Chính trị: khối đại đồn kết bị rạn nức, làm ảnh hưởng trình chống Pháp? hưởng đến sức mạnh đoàn kết dân tộc HS: Dựa vào SGK trả lời Thực dân Pháp riết chuẩn bị xâm lược Việt GV: Thực dân Pháp chuẩn bị Nam: trước xâm lược Việt Nam? - Nguyên nhân: HS: Dựa vào SGK trả lời + Việt Nam có vị trí chiến lược, giàu tài nguyên GV: Nguyên nhân thực dân pháp xâm lược Việt + Bành trướng nước phương Tây Pháp Nam?  Việt Nam khó tránh khỏi xâm lược HS: Dựa vào SGK trả lời chúng GV bổ sung thêm Chiến Đà Nẵng năm 1858: GV: Tại thực dân Pháp chọn Đà Nẵng - Ngày 1/9/1858, Pháp - Tây Ban Nha xâm lược nước điểm công đầu tiên? ta, nhân dân ta đứng lên kháng chiến kịp thời HS: Dựa vào SGK trả lời - Quân dân ta làm thất bại âm mưu “đánh nhanh GV: Nhân dân ta chống Pháp nào? thắng nhanh” Pháp HS: Dựa vào SGK trả lời II Kháng chiến chống thực dân Pháp Gia Định tỉnh miền Đơng Nam Kì từ năm 1859 đến Hoạt đơng 1: Cả lớp (Tiết 2) năm 1862: GV: Vì thực dân pháp chọn Gia Định nơi Kháng chiến Gia Định: công lần thứ hai? - Nguyên nhân: (SGK) GV: Chiến Gia Định diễn nào? - Ngày 17/2/1859, Pháp công thành Gia Định HS: Dựa vào SGK trả lời Kháng chiến lan rộng tỉnh miền Đông GV minh họa thêm Nam Kì Hiệp ước 5-6-1862: GV: Thực dân Pháp làm sau dàn xếp - Ngày 23/2/1861, Pháp công chiếm Đại đồn xong Trung Quốc? Chí Hòa HS: Pháp đánh chiếm Đại đồn Chí Hòa đánh - Dưới lãnh đạo sĩ phu, nhân dân ta tiếp tục rộng miền Nam kháng chiến GV: Nhân dân tỉnh có thái độ nào? - Ngày 5/6/1862, triều điều Huế kí với Pháp Hiệp ước HS: Đứng lên kháng chiến có nhiều trận Nhâm Tuất thắng lớn - Nội dung: (SGK) GV: Triều đình Huế có thái độ III Cuộc kháng chiến nhân dân Nam Kì sau nhân dân đứng lên đánh Pháp? Hiệp ước 1862: HS: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhân dân ba tỉnh miền Đông tiếp tục kháng Nhâm Tuất chiến sau Hiệp ước 1862: Hoạt động 2: Nhóm - Triều đình Huế ngăn cản phong trào kháng chiến GV chia lớp làm 02 nhóm thảo luận nhân dân, phong diễn sơi nổi, tiêu N1: Tình hình miền Đông sau Hiệp ước biểu khởi nghĩa Trương Định Nhâm Tuất? - Diễn biến: (SGK) N2: Trình bày diễn biến, kết quả, ý nghĩa - Kết quả, ý nghĩa: Tuy thất bại tiêu biểu cho khởi nghĩa Trương Định? tinh thần quật khởi nhân dân Nam Kì, nguồn cổ GV sau 4/ thảo gọi đại diện nhóm trả lời, gọi vũ to lớn cho nhân dân ta nhóm khác bổ sung, sau chốt ý Thực dân Pháp chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì: Hoạt động 3: Cá nhân - Năm 1863, Pháp thiết lập bảo hộ Campuchia GV: Thực dân Pháp có hành động sau chúng chuẩn bị chiếm nốt tỉnh miền Tây chiếm tỉnh miền Đông? - Sự bạc nhược triều đình Huế, Pháp chiếm nốt HS: Chiếm ln tỉnh miền Tây tỉnh miền Tây mà không cần nổ súng (6/1867) GV: Nhân dân miền Tây chống Pháp Nhân dân ba tỉnh miền Tây chống Pháp nào? - Sau Pháp chiếm tỉnh miền Tây, phong trào HS trả lời kháng chiến tiếp tục dâng cao GV: Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa phong - Diễn biến: (SGK) trào chống Pháp nhân dân miền Tây? - Kết quả, ý nghĩa: (SGK) HS trả lời GV chốt ý Củng cố: - Nắm diễn biến khởi nghĩa Trương Định - Nhận xét tinh thần chống Pháp nhân dân ta vua quan nhà Nguyễn Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Như củng cố b Bài học: ... độ III Cuộc kháng chiến nhân dân Nam Kì sau nhân dân đứng lên đánh Pháp? Hiệp ước 1862: HS: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhân dân ba tỉnh miền Đông tiếp tục kháng Nhâm Tuất chiến sau Hiệp... cần nổ súng (6/1867) GV: Nhân dân miền Tây chống Pháp Nhân dân ba tỉnh miền Tây chống Pháp nào? - Sau Pháp chiếm tỉnh miền Tây, phong trào HS trả lời kháng chiến tiếp tục dâng cao GV: Nêu diễn biến,... Thực dân Pháp làm sau dàn xếp - Ngày 23/2/1861, Pháp cơng chiếm Đại đồn xong Trung Quốc? Chí Hòa HS: Pháp đánh chiếm Đại đồn Chí Hòa đánh - Dưới lãnh đạo sĩ phu, nhân dân ta tiếp tục rộng miền Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến năm 1873), Giáo án Lịch sử 11 bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến năm 1873)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn