Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

4 54 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 16:00

Bài 21 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Kiến thức: - Giúp HS hiểu rõ hoàn cảnh nổ phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp cuối kỉ XIX , có khởi nghĩa Cần Vương khởi nghĩa tự vệ (tự phát ) - Nắm khái niệm lịch sử - Nội dung, diễn biến số khởi nghĩa tiêu biểu: Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê, Yên Thế Kỹ năng: Giáo dục cho HS lòng yêu nước, ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc, bước đầu nhận thức yêu cầu cần phải có để đưa đấu tranh chống ngoại xâm đến thắng lợi Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: Củng cố kĩ phân tích, nhận xét, rút học lịch sử; kĩ sử dụng kiến thức bổ trợ nắm II THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC - Lược đồ phòng trào Cần vương - Lược đồ khởi nghĩa Ba Đình , Bãi Sậy … III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi: Vì Pháp tiến hành đánh chiến Bắc Kì lần Trận Cầu Giấy lần diễn nào? Bài mới: Bài 19 giới thiệu toàn diễn biến phòng trào vũ trang kháng Pháp cuối kỉ XIX, có hai loại hình: Cần vương tự phát Dù phong trào Cần vương hay phong trào tự vệ, tính chất phong trào vũ trang yêu nước chống Pháp Nó có ý nghĩa quan trọng tiến trình phát triển lịch sử Việt Nam Tiến trình tổ chức dạy - học CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - GV yêu cầu học sinh theo dõi SGK để trả lời câu hỏi: Nguyên nhân diễn biến phản công kinh thành Huế 1885 ? - HS trả lời câu hỏi , GV chốt ý Trước giảng , GV dựa vào số kiện trước , đặt câu hỏi gợi ý HS trả lời nội dung hai Hiệp ước 1883 1884 (cơ khuất phục triều đình Huế , áp đặt thống trị toàn đất nước Việt Nam) KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM I PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến kinh thành Huế bùng phát phong trào Cần vương - Sau Hiệp ước Hácmăng Patơnốt, Phong trào đấu tranh chống Pháp nhân dân ta tiếp tục phát triển - Sự bất bình nhân dân, đặc biệt giới sỹ phu, văn thân yêu nước dâng cao - Phong trào chống xâm lược nhân dân địa phương nguồn cổ vũ cho phái chủ chiến triều đình - Dựa vào ủng hộ nhân dân, Tôn Thất Thuyết huy công Pháp tòa Khâm sứ đồn Mang Cá thất bại - Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên sơn phòng Tân Sở (Quảng Trị), lấy danh nghĩa Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân nước đứng lên chống Pháp, cứu nước - Chiếu Cần vương làm bùng phong trào đấu tranh nhân dân ta, tạo thành phong trào sôi kéo dài đến cuối kỉ XIX - GV sử dụng lược đồ kinh thành Huế giới thiệu ngắn gọn kế hoạch Tôn Thất Thuyết diễn biến phản công đêm mùng rạng ngày 5-7-1885 (chia làm hai cánh quân vào đồn Mang Cá Khâm sứ) * Cuộc phản cơng bị thất bại ngun sau : - Chuẩn bị chưa chu đáo - Quân Pháp có ý thức đề phòng, lực lượng chúng mạnh Kết : Tơn Thất Thuyết phải đưa vua Hàm Nghi chạy Tân Sở Tới Tân Sở, Tôn Thất Thuyết mượn danh Hàm Nghi chiếu Cần vương (137-1885) GV đọc diễn cảm tờ chiếu, nêu nhận xét kết luận: Chiếu Cần vương kêu gọi sĩ phu, văn thân (giải thích khái niệm) toàn thể nhân dân đứng dậy, với mục tiêu: đánh Pháp, khôi phục độc Các giai đoạn phát triển phong lập dân tộc, lập lại chế độ phong kiến có vua hiền trào Cần vương tơi giỏi Chiếu Cần vương có tác dụng thổi bùng a Giai đoạn (1885-1888) lửa yêu nước âm ỉ cháy nhân dân Là giai đoạn bùng phát mạnh mẽ, rộng ta, tạo thành phòng trào Cần vương (giúp vua giết khắp phong trào phạm vi nước giặc cứu nước) sôi kéo dài đến cuối kỉ XIX b Giai đoạn (1888-1896) Phong trào tụ thành trung tâm lớn, * Hoạt động 2: lớp tập trung Bắc Trung Kì Bắc Kì, với - GV cho HS quan sát lược đồ phong trào Cần khởi nghĩa tiêu biểu như: Hùng Lĩnh, vương đặt câu hỏi để HS nhận xét địa bàn, số Hương Khê, Bãi Sậy, Hương Khê lượng khởi nghĩa Cần vương; (phong trào nổ suốt từ Bắc Kì đến Trung Kì, khu vực mà II MỘT SỐ CUỘC KHỞI triều đình Nguyễn còn có ảnh hưởng NGHĨA TIÊU BIỂU TRONG định – trừ Nam Kì nơi bọn Pháp chiếm từ PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ lâu PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG VÀ Gv cho học sinh lập Bảng theo mẫu: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH TỰ Hoạt Cuộc Kết VỆ CUỐI THẾ KỈ XIX Lãnh Địa động khởi quả, ý Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) đạo bàn chủ nghĩa nghĩa - Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật yếu - Địa bàn hoạt động rộng: Căn Bãi Sậy (Hưng yên), lan sang Hải Dương, Về diễn biến phong trào Cần vương , Bắc Ninh, … - Hoạt động chủ yếu: chia làm hai giai đoạn : + Giai đoạn 1885 - 1887: Đẩy lùi nhiều - Lãnh đạo sĩ phu ( trí thức phong kiến , văn thân ,nho sĩ có cương vị xã trận càn địch, gây cho chúng nhiều thiệt hội ), có số lãnh tụ xuất thân từ nông hại + Từ năm 1888, bước vào chiến đấu Cao Thắng , Cao Điển … - Lực lượng tham gia chủ yếu nhân dân , có đồng bào dân tộc thiểu số (Thái , Mường , Rục , Vân Kiều…) - Địa bàn : Rộng khắp Bắc Kì Trung Kì (tới Thanh Hố ) - Diễn biến : Nhất thời gây cho địch thiệt hại Sau , thực dân Pháp phối hợp với tay sai mở đàn áp , khởi nghĩa thất bại , lãnh tụ bị bắc hi sinh ,một số sang Trung Quốc cầu viện(Tôn Thất Thuyết) - Tháng 11 – 1888 Hàm Nghi rơi vào tay giặc Pháp , phong trào tiếp tục trì Giai Đoạn (từ cuối nam 1888 đến năm 1895) - Về thành phần lãnh đạo lực lượng tham gia ( giai đoạn 1) - Về địa bàn; bị thu hẹp, số trung tâm khởi nghĩa phải chuyển dần lên hoạt động vùng Trung Du miền núi, lợi dụng địa hình địa vật để tiếp tục hoạt động - Diễn biến; điểm lại giai đoạn cuối khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy, Hương Khê - GV đặt câu hỏi: qua hai giai đoạn phong trào Cần vương, có nhận xét gì? Tại sau vua Hàm Nghi bị bắt (1888), phong trào tiếp tục nổ ? Điều nói gì? (Cần vương danh nghĩa, tính chất yêu nước chống Pháp chủ yếu) * Hoạt động : cá nhân nhóm GV cho HS đọc SGK trang 128,129 Sau GV giải thích qua lựơc đồ tóm tắtnhững kiện như: địa bàn, bố trí cứ, lãnh đạo, lực lượng Nêu diễn biến, kết quả, ý nghĩa học kinh nghiệm GV chia lớp thành nhóm + Nhóm 1: Khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892)? liệt, nghĩa quân di chuyển linh hoạt, đánh thắng số trận lớn tỉnh đồng bằng - Kết quả, ý nghĩa: + Căn Bãi Sậy Hai Sông bị Pháp bao vây, Nguyễn Thiện Thuật phải sang TQ, Đốc Tít phải hàng (8/1889) + Để lại nhiều học kinh nghiệm tác chiến đồng bằng Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887) - Lãnh đạo: Phạm Bành Đinh Công Tráng - Địa bàn: làng Thượng Thọ, Mậu Thịnh, Mĩ Khê (Nga Sơn, Thanh Hóa) - Hoạt động: + Xây dựng Ba Đình Mã Cao + Nghĩa qn chặn đánh đồn xe, tập kích tốn lính Pháp - Kết quả: Gây cho Pháp nhiều thiệt hại, 1/1887, Pháp chiếm Ba Đình, khởi nghĩa thất bại Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896) : - Lãnh đạo: Phan Đình Phùng &Cao Thắng - Địa bàn: Căn Hương Khê (Hà Tĩnh), lan rộng khắp bốn tỉnh Trung Kì - Giai đoạn 1885-1888: Chuẩn bị lực lượng, xây dựng cứ, chế tạo vũ khí, tích trữ lương thực - Từ năm 1888 - 1896: thời kì chiến đấu liệt, liên tục mở tập kích, đẩy lùi hành quân càn quét địch, chủ động công thắng nhiều trận tiếng - Kết quả: + Phan Đình Phùng hi sinh (12-1885); 1896, khởi nghĩa thất bại + Là khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương + Nhóm 2: Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)? + Nhóm 3: Khởi nghĩa Hương Khê (18851895)? + Nhóm 4: Phong trào nơng dân n Thế (1884 Phong trào nông dân yên Thế (1884 –1913)? –1913) : HS tiến hành thảo luận theo nhóm cử đại - Ngun nhân: diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung ý kiến + Kinh tế nơng nghiệp sa sút, đời sống GV nhận sét chốt ý nơng dân Bắc Kì vơ khó khăn, phận phải phiêu tán lên Yên Thế Họ sẵn sàng đứng dậy đấu tranh bảo vệ sống + Khi Pháp thi hành sách bình định, sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đứng dậy kháng chiến - Giai đoạn 1884-1892: Dưới huy Đề Nắm, nghĩa quân xây dựng hệ thống phòng thủ Bắc Yên Thế, đẩy lùi nhiều càn quét địch - Giai đoạn từ năm 1893-1897: Đề Thám giảng hoà với Pháp lần Nghĩa quân làm chủ tổng (Yên Lễ, Mục Sơn, Nhã Nam, Hữu Thượng) - Giai đoạn từ năm 1898-1908: Thời gian 10 năm giảng hoà, Yên Thế trở thành nơi hội tụ nghĩa sĩ yêu nước - Giai đoạn từ năm 1909-1913: Pháp công trở lại, nghĩa quân di chuyển liên tục nhiều nơi 2/1913, Đề Thám bị sát hại, khởi nghĩa tan rã * Ý nghĩa: Thể hiện tiềm năng, ý chí, sức mạnh to lớn nơng dân c̣c đấu tranh giải phóng dân tộc Củng cố : GV nêu câu hỏi để củng cố Câu1 : Phong trào Cần vương nổ hồn cảnh ? Câu : Tóm lược diễn biến hai giai đoạn phong trào Cần vương rút đặc điểm giai đoạn Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK, đọc trước ... Cần Vương kêu gọi nhân dân nước đứng lên chống Pháp, cứu nước - Chiếu Cần vương làm bùng phong trào đấu tranh nhân dân ta, tạo thành phong trào sôi kéo dài đến cuối kỉ XIX - GV sử dụng lược đồ... lửa yêu nước âm ỉ cháy nhân dân Là giai đoạn bùng phát mạnh mẽ, rộng ta, tạo thành phòng trào Cần vương (giúp vua giết khắp phong trào phạm vi nước giặc cứu nước) sôi kéo dài đến cuối kỉ XIX. .. tiêu biểu phong trào Cần Vương + Nhóm 2: Khởi nghĩa Ba Đình (1886-1887)? + Nhóm 3: Khởi nghĩa Hương Khê (18851895)? + Nhóm 4: Phong trào nơng dân yên Thế (1884 Phong trào nông dân yên Thế (1884
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX, Giáo án Lịch sử 11 bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn