Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:59

Bài 22 XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức: Học xong học sinh trình bày được: - Những điểm kinh tế – xã hội đầøu kỷ XX - Những chuyển biến kinh tế tạo chuyển biến xã hội - Nguyên nhân biến đổi kinh tế- xã hội Việt Nam tác động khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp Kỹ năng: - Rèn luyện kỷ so sánh nội dung, kiến thức lịch sử - Rèn luyện kỷ phân tích, đánh giá rút kết luận Về thái độ, tình cảm, tư tưởng: - Nhận rõ chất đế quốc, thực dân, phong kiến tàn bạo bóc lột dã man đàn áp trị cách tàn bạo nhân dân ta - Bồi dưỡng tình cảm giai cấp, lòng u nước kính trọng giai cấp cơng nhân, nơng dân tầng lớp lao động khác II THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC - Tranh, ảnh sách giáo khoa - Một số tranh ảnh phản ánh kinh tế – xã hội Việt Nam đầu TK XX - Một số tài liệu văn học, lịch sử có liên quan tới nội dung học III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Kiểm tra cũ Câu 1: Em mô tả cấu trúc Ba Đình Câu 2: Tại khởi nghĩa Hương Khê coi khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương? Câu 3: Khởi nghĩa Yên có đặc điểm khác so với khởi nghĩa phong trào Cần Vương chống Pháp? Bài mới: sau hồn thành cơng bình định Việt Nam quân ( năm 1896), thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa Việt Nam cách qui mô Trong tìm hiểu sách trị, kinh tế, văn hóa giáo dục mà Pháp áp dụng cuộckhai thác; đồng thời tìm hiểu biến đổi kinh tế, xã hội tác động khai thác Dưới tác động khai thác, xã hội Việt nam có biến động đáng kể, từ xã hội phong kiến chuyển thành xã hội thuộc địa phong kiến 3.Tiến trình tổ chức dạy-học CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM 1.Những chuyển biến kinh tế * Hoạt động 1: Cả lớp - Nông nghiệp: Pháp chiếm đất thành lập - Mục đích: vơ vét sức người, sức của nhân đồn điền, khiến cho phần lớn nơng dân dân Đơng Dương khơng tư liệu sản xuất - 1897 Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ - Công nghiệp: Pháp đẩy mạnh khai thác - Gv: Mục tiêu khai thác thuộc địa Việt Nam Pháp gì? - Hs: trả lời - Gv: bổ sung kết luận - Gv: Qua nội dung sách kinh tế nêu trên, yếu tố tích cực tiêu cực sách đó? - Hs: trả lời + Tích cực: phương thức sản xuất tư chủ nghĩa bước du nhập vào nước ta, xen kẽ với phương thức phong kiến, KT pt trước + Tiêu cực : tài nguyên bò khai thác kiệt , nông nghiệp không pt , nông dân đất , bò bóc lột nặng nề, công nghiệp pt không cân đối - Gv: bổ sung kết luận: kinh tế Việt Nam sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc * Hoạt động 2: cá nhân - Gv: Trong xã hội Việt Nam đầu kỉ XX tồn giai cấp cũ không? Đó giai cấp nào? Thân phận họ có khác trước? - Hs: trả lời - Gv nhận xét, bổ sung kết luận - Gv: đặt câu hỏi phân công cho nhóm thảo luận + Nhóm 1: khai thác thuộc đòa thực dân Pháp làm nảy sinh lực lượng xã hội nào? + Nhóm 2: thái độ trò giai cấp tầng lớp hế nào? + Nhóm 3: Khuynh hướng gải phóng dân tộc giai cấp nào? tài ngun thiên nhiên, khai thác mỏ Một số ngành công nghiệp dịch vụ, công nghiệp chế biến sản xuất vật liệu xây dựng đời - Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường, nguyên liệu thu thuế - Giao thông: Xây dựng hệ thống giao thông, để phục vụ cho việc chuyên chở hàng hóa, nguyên liệu mục đích quân Những chuyển biến xã hội - Những biến động lớn giai cấp cũ: + Một phận nhỏ giai cấp địa chủ phong kiến trở nên giàu có, Pháp nâng đỡ, chiếm đoạt ruộng đất nông dân Một phận địa chủ vừa nhỏ bị đế quốc chèn ép nên nhiều có tinh thần yêu nước + Giai cấp nông dân có số lượng đông đảo nhất, bị áp bóc lột nặng nề, căm thu đế quốc phong kiến - Các giai cấp, tầng lớp mới: + Công nhân: ngày đông đảo, xuất thân nông dân, làm việc đồn điền, nhà máy, xí nghiệp, … bị bóc lột tệ, lương thấp nên đời sống khổ cực Họ sớm có tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào chống đế quốc, cải thiện đời sống c Tầng lớp tư sản: xuất thân từ nhà thầu khoán, chủ xưởng, chủ hãng bn, … bị quyền thực dân kìm hãm, tư Pháp chèn ép d Tiểu tư sản thành thị: gồm tiểu thương, tiểu chủ, viên chức cấp thấp, người làm nghề tự do, … - Nguyên nhân chuyển biến: chuyển biến kinh tế Việt Nam tác động khai thác lần thứ  chuyển biến xã hội - Sự xuất lực lượng xã hội cung với mâu thuẫn dân tộc giai cấp ngày sâu sắc sở phong trào dân tộc dân chủ diễn sôi nổi, nhiều màu sắc năm đầu TK XX - Hs thảo luận cử đại diện nhóm trả lời câu hỏi, nhóm khác bổ sung - Gv nhận xét kết luận Củng cố : Giáo viên đặt số câu hỏi giúp học sinh nhớ lại -Chương trình khai thác lần thứ pháp có thay đổi kinh tế Việt Nam ? -Sự thay đổi mặt kinh tế tác động đến xã hội VN nào? Dặn dò: Trả lời câu hỏi SGK, đọc trước ... chuyển biến kinh tế Việt Nam tác động khai thác lần thứ  chuyển biến xã hội - Sự xuất lực lượng xã hội cung với mâu thuẫn dân tộc giai cấp ngày sâu sắc sở phong trào dân tộc dân chủ diễn sôi... kết luận Củng cố : Giáo viên đặt số câu hỏi giúp học sinh nhớ lại -Chương trình khai thác lần thứ pháp có thay đổi kinh tế Việt Nam ? -Sự thay đổi mặt kinh tế tác động đến xã hội VN nào? Dặn... thảo luận + Nhóm 1: khai thác thuộc đòa thực dân Pháp làm nảy sinh lực lượng xã hội nào? + Nhóm 2: thái độ trò giai cấp tầng lớp hế nào? + Nhóm 3: Khuynh hướng gải phóng dân tộc giai cấp nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn