Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:59

Bài 22 XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP I Mục tiêu học Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Biết điểm xã hội Việt Nam đầu kỉ XX - Hiểu nguyên nhân biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam tác động khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp Kĩ - So sánh giống nhau, khác kinh tế - xã hội Việt Nam cuối kỉ XIX đầu kỉ XX Tư tưởng - Hiểu chất bóc lột thực dân Pháp II Phương pháp dạy học: III Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy Chuẩn bị trò - Đọc tìm hiểu trước theo hướng dẫn giáo viên IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức (1’) Nắm sĩ số lớp học Kiểm tra cũ (5’) - Câu hỏi: + Tóm tắt khởi nghĩa Hương Khê + Tóm tắt khởi nghĩa Yên Thế - Đáp án: + + + Dạy - học (39’) - Giới thiệu (1’) Sau phong trào Cần vương chấm dứt, xã hội Việt Nam có biến chuyển ? Tại đầu kỉ XX xuất điểm kinh tế - xã hội Việt Nam ? Điểm thể ? Để hiểu chuyển biến nguyên nhân tìm hiểu 22 Thơ øi Hoạt động Hoạt động học Kiến thức lượ giáo viên sinh ng NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ 15’ Hoạt động 1: Cá nhân - 1897, P Đu-me sang làm tồn quyền Đơng - Sau đàn áp Dương, tiến hành cuộc đấu tranh - HS: Sau đàn áp khai thác thuộc địa lần nhân dân ta, thực dân đấu tranh thứ Pháp làm để thực nhân dân ta, thực dân + Nơng nghiệp: Ruộng mục đích xâm lược Pháp bắt tay vào việc đất có ruộng đất của ? khai thác thuộc địa lần thứ công làng xã bị chiếm từ năm 1897 đoạt trở thành đồn điền địa chủ Pháp + Công nghiệp: Khai thác mỏ (than đá, thiếc, - Tình hình ngành kẽm, …) cơng nghiệp kinh tế Việt Nam lúc phục vụ đời sống (Điện, ? nước, …) triển - GV định số học khai sinh trả lời câu hỏi + Giao thông: Xây dựng hệ thống giao Hoạt động 2: Thảo luận thông đường sắt, đường lớp bộ, cầu, bến cảng, phục vụ cho công đàn áp bóc lột + Thương nghiệp: - Em người Pháp độc chiếm điểm khác - Như vậy, với khai kinh tế Việt Nam thác thuộc địa lần thứ trước sau thực nhất, phương thức sản dân Pháp tiến hành xuất TBCN công khai thác lần bước du nhập vào nước thứ ta 17’ NHỮNG CHUYỂN BIẾN XÃ HỘI Hoạt động : Cá nhân - Cơng khai thác bóc lột lần thứ làm cho kinh tế Việt Nam biến đổi Sự biến đổi kinh tế tác động làm cho xã hội Việt Nam biến đổi theo HS gv định trả lời câu hỏi: - Giai cấp địa chủ phong kiến: + Bộ phận giàu có gắn chặt quyền lợi với thực dân Pháp chỗ dựa thực dân Pháp Chúng bóc lột nông dân + Bộ phận địa chủ nhỏ vừa bị đế quốc chèn ép - Hãy cho biết xã hội có tinh thần chống Việt Nam lúc có Pháp thành phần - Giai cấp nơng dân: ? Tình hình + Là đối tượng bóc lột giai cấp tầng lớp chủ yếu thực dân, ? phong kiến + Chịu khốn khổ chế - GV định số HS độ thuế khố, địa tơ, phu - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp Việt Nam làm cho xã hội Việt Nam phân hoá sâu sắc - Giai cấp địa chủ phong kiến: + Bộ phận giàu có gắn chặt quyền lợi với thực dân Pháp chỗ dựa thực dân Pháp Chúng bóc lột nơng dân + Bộ phận địa chủ nhỏ vừa bị đế quốc chèn ép có tinh thần chống Pháp - Giai cấp nơng dân: + Là đối tượng bóc lột chủ yếu thực dân, trả lời phần xã hội - Sau HS trình bày xong thành phần giai cấp thái độ cách mạng họ, GV hướng dẫn HS rõ đâu thành phần xã hội mới, đâu thành phần xã hội cũ - GV phân tích hình thành thành phần xã hội - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp có tác động đến tình hình xã hội Việt Nam ? phen tạp dịch,… Một số bỏ thành phố, hầm mỏ, đồn điền, nhà máy, xin việc Phần lớn bị bần + Họ lực lượng tích cực đấu tranh chống thực dân, phong kiến - Giai cấp công nhân: + Họ nông dân bị ruộng đất, bán sức lao động hầm mỏ, đồng điền, công trường nhà máy,… + Số lượng công nhân ngày tăng lên, sống tập trung 1914, có khoảng 10 vạn công nhân chuyên nghiệp + Đầu kỉ XX, giai cấp cơng nhân Việt Nam non trẻ, trình độ tự phát Họ có số đấu tranh riêng tham gia phong trào chống Pháp lực lượng xã hội đặc biệt - Tư sản Việt Nam: Họ vốn chủ đại lí tiêu thụ thu mua hàng hố, nguyên vật liệu, chủ thầu, chủ xưởng thủ công Sau có số vốn họ đứng lập hội buôn, công ty,… số sĩ phu yêu nước đứng lập hội buôn, hội sản xuất - Tiểu tư sản: + Thành phần phức tạp: Tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, thầy giáo, nhà báo, học sinh, sinh viên,… phong kiến + Chịu khốn khổ chế độ thuế khố, địa tơ, phu phen tạp dịch,… Một số bỏ thành phố, hầm mỏ, đồn điền, nhà máy, xin việc Phần lớn bị bần + Họ lực lượng tích cực đấu tranh chống thực dân, phong kiến - Giai cấp công nhân: + Họ nông dân bị ruộng đất, bán sức lao động hầm mỏ, đồng điền, công trường nhà máy,… + Số lượng công nhân ngày tăng lên, sống tập trung 1914, có khoảng 10 vạn công nhân chuyên nghiệp + Đầu kỉ XX, giai cấp cơng nhân Việt Nam non trẻ, trình độ tự phát Họ có số đấu tranh riêng tham gia phong trào chống Pháp lực lượng xã hội đặc biệt - Tư sản Việt Nam: Họ vốn chủ đại lí tiêu thụ thu mua hàng hố, nguyên vật liệu, chủ thầu, chủ xưởng thủ công Sau có số vốn họ đứng lập hội buôn, công ty,… số sĩ phu yêu nước đứng lập hội buôn, hội sản xuất - Tiểu tư sản: + Thành phần HS: + Cơ cấu giai cấp thay đổi + Làm cho mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp trở nên gay gắt + Tạo điều kiện bên cho vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng phức tạp: Tiểu thương, tiểu chủ, viên chức, thầy giáo, nhà báo, học sinh, sinh viên,… * Tác động: + Làm cho mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp trở nên gay gắt + Tạo điều kiện bên cho vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng CỦNG CỐ, DẶN DÒ Củng cố - Củng cố: Hướng dẫn HS hoàn thành bảng so sánh sau: Nội dung so Thời gian sánh Trước chiến tranh Sau chiến tranh Kinh tế 6’ Xã hội Dặn dò - Nắm học cũ, trả lời câu hỏi SGK - Hoàn thành bảng so sánh - Chuẩn bị học V Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………… ………………………………………… …………………………… ……………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………… ... xã hội mới, đâu thành phần xã hội cũ - GV phân tích hình thành thành phần xã hội - Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp có tác động đến tình hình xã hội Việt Nam ? phen tạp dịch,… Một... nghiệp: - Em người Pháp độc chiếm điểm khác - Như vậy, với khai kinh tế Việt Nam thác thuộc địa lần thứ trước sau thực nhất, phương thức sản dân Pháp tiến hành xuất TBCN công khai thác lần bước du nhập... dân Pháp Việt Nam làm cho xã hội Việt Nam phân hoá sâu sắc - Giai cấp địa chủ phong kiến: + Bộ phận giàu có gắn chặt quyền lợi với thực dân Pháp chỗ dựa thực dân Pháp Chúng bóc lột nông dân +
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn