Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

6 49 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:59

Bài 22: Xã hội Việt Nam khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp I Mục tiêu học: Học xong này, học sinh cần: Kiến thức: - Biết nội dung khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp, từ hiểu rõ Pháp tiến hành khai thác thuộc địa nước ta quy mơ lớn từ đầu TK XX - Trình bày phân tích nguyên nhân dẫn đến chuyển biến sâu sắc kinh tế, cấu xã hội Việt Nam đầu TK XX tác động khai thác thuộc địa thực dân Pháp; hình thành phân hố giai cấp xã hội - Bước đầu đánh giá vị trí, vai trò giai cấp, tầng lớp xã hội cơng giải phóng dân tộc Thái độ: - Biết hiểu mục đích, ý đồ chất dã man, tàn bạo thực dân Pháp khai thác, bóc lơt thuộc địa Việt Nam - Thông cảm, chia sẻ người dân lao động, giai cấp nông dân, công nhân phải chịu ách áp bức, thống trị bọn thực dân, phong kiến tay sai thời thuộc Pháp - Đánh giá khả tham gia cách mạng giai cấp xã hội Kỹ năng: - Quan sát tranh ảnh phim tư liệu lịch sử - Phân tích, đánh giá thái độ khả tham gia cách mạng giai cấp xã hội Việt Nam tác động, ảnh hưởng khai thác thuộc địa lần I - Rèn luyện kỹ diễn đạt ngôn ngữ, kỹ học tập, thực hành môn: Chỉ, đọc lược đồ lịch sử, lập bảng biểu so sánh giai cấp tầng lớp XH II Thiết bị dạy học: - Lược đồ Đông Dương thuộc Pháp - Tranh ảnh, tư liệu khai thác thuộc địa Pháp Việt Nam đời sống nhân dân Việt Nam thời Pháp thuộc III Tiến trình học: Kiểm tra cũ: ( phút ) Hoạt động 1: Hoàn thiện bảng niên biểu phong trào chống Pháp nhân dân ta từ 1885 đến 1913 (theo mẫu)? Địa bàn Chiến thuật, đặc điểm Bài học kinh Khởi nghĩa Lãnh đạo hoạt động bật nghiệm Bãi Sậy (1883-1892) Ba Đình (1886-1887) Hương Khê (1885-1896) Yên Thế (1883-1913) Hoạt động 2: Tại nói khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương? Dẫn dắt vào mới: Với việc dập tắt khởi nghĩa Hương Khê Phan Đình Phùng (1896), TD Pháp hồn thành xong q trình bình định nước ta (1885-1896) Sau dập tắt xong khởi nghĩa, Pháp bắt tay vào tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ (1897-1914) Vậy khai thác thuộc địa lần I thực dân Pháp nước ta tiến hành nào? Nó tác động đến tình hình KTXH nước ta lúc giờ? Để hiểu nội dung tìm hiểu 22 Tổ chức hoạt động dạy học: Hoạt động thầy trò Hoạt động 1: Cá nhân (5 phút) Mục tiêu: HS nắm mục đích, nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần I Pháp - GV giải thích khái niệm thuộc địa, thực dân nửa phong kiến GV: Sau nhiều lần mở cơng có quy mơ lớn vào Hương Khê vây hãm núi Vụ Quang.1896, Pháp dập tắt khởi nghĩa Phan Đình Phùng lãnh đạo, kết thúc trình bình định Việt Nam kéo dài 12 năm Năm 1897 Pháp cử Pôn Đu Me sang làm Tồn quyền Đơng Dương để hồn thành máy cai trị tiến hành khai thác thuộc địa Đume chia Đông Dương làm xứ: Việt Nam có xứ Bắc Kì, Trung Kì Nam Kì; Lào gọi xứ Ai Lao Cămpuchia gọi xứ Cao Miên Như vậy, tên nước Việt Nam, Lào Cămpuchia bị Pháp xoá tên đồ Thế giới, thay vào tên gọi Liên bang Đông Dương thuộc Pháp (GV dùng lược đồ Liên bang ĐD thuộc Pháp) Ngay sau hoàn thiện song máy cai trị Pháp xúc tiến việc khai thác thuộc địa có quy mơ lớn khắp nước ta Kiến thức Những chuyển biến kinh tế: - Năm 1897, Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần Đơng Dương - Mục đích: Vơ vét triệt để sức người, sức biến Việt Nam thành thi GV: Mục đích Pháp tiến hành khai thác thuộc địa nước ta gì? HS: Trả lời – GV chốt ý Mục đích: vơ vét sức người, sức vốn phong phú nước ta thành thị trường riêng Pháp Nhưng mục đích khơng thể thực từ đầu xâm lược, phải đối phó với đấu tranh vũ trang nhân dân ta Hoạt động 2: Nhóm (15 phút) Mục đích: HS nắm tác động khai thác thuộc địa lần I Việt Nam GV: Tìm hiểu nội dung khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp: Nhóm 1: Về lĩnh vực kinh tế? Nhóm 2: Thương nghiệp? Nhóm 3: GTVT? Nhóm 4: Dưới tác động khai thác thuộc địa TD Pháp, tình hình kinh tế nước ta có chuyển biến nào? HS: Thảo luận- Trả lời - GV nhận xét- chốt ý Nhóm 1: + Về nông nghiệp: Pháp đẩy mạnh cướp đoạt ruộng đất nông dân để làm đồn điền trồng lúa, cà phê, chè, cao su, Có tên TD chiếm hàng ngàn, hàng vạn hecta đất để lập đồn điền, Sét-nay, Tac-ta-ranh, Hom-be, + Về công nghiệp: Pháp đẩy mạnh khai thác mỏ để vơ vét nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có Việt Nam, đặc biệt mỏ than, đá, kẽm, quặng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Quảng Nam, Để tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt, Pháp cho xây dựng số nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, để sản xuất chỗ phục vụ nhu cầu thiết yếu Pháp hàng hố từ quốc chưa kịp chuyển sang Các ngành thủ công truyền thống nước ta dệt, nấu đường, gốm, bị chết dần, chết mòn Nhóm 2: Về thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam (về nguyên liệu, thu thuế), đánh thuế nặng vào hàng hố nước ngồi muốn tham gia bn bán nước ta (có mặt hàng đánh thuế lên tới 120 %), trường tiêu thụ hàng hố Pháp - Nơng nghiệp: Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền - Công nghiệp: Tập trung vào khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm, ) xây dựng số sở công nghiệp chế biến để phục vụ nhu cầu chỗ - Thương nghiệp: Pháp độc chiếm thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng vào hàng nước nhập vào Việt Nam - GTVT: Được Pháp xây dựng hoàn chỉnh: Đường sắt, đường bộ, bấn cảng nhằm phục vụ cho khai thác, chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ mục đích quân => Yếu tố sản xuất TBCN bước du nhập vào Việt Nam trong hàng hố Pháp đánh thuế nhẹ Nhóm 3: + Để phục vụ cho việc vận chuyển nguyên liệu quốc, đồng thời dế dàng đưa quân đàn áp dậy nhân dân ta, Pháp quan tâm đến việc xây dựng đường đường sắt Tính đến 1912, TD Pháp xây dựng đưa 2059 Km đường sắt vào họat động (Sd hình Ga Hà Nội năm 1900) Nhóm 4: - Tích cực: Cuối TK XIX, KT Việt Nam chủ yếu nông nghiệp, sang đầu TK XX, KT nông nghiệp Tuy nhiên, xuất sở KT cơng nghiệp: khai thác mỏ, hình thành số sở công nghiệp nhẹ, hệ thống giao thông đường đường sắt, yếu tố kinh tế công nghiệp thể rõ ràng Đó xuất yếu tố sản xuất TBCN - Hạn chế: Cuộc khai thác thuộc địa TD Pháp làm kiệt quệ nhiều nguồn tài nguyên quý giá nước ta: than đá, sắt thép, kẽm, Hàng triệu nông dân bị cướp đoạt ruộng đất, phải làm đồn điền cho bọn TB, TD, đời sồng cực khổ Nền kinh tế công nghiệp xuất nhỏ giọt KT bọn TD Trong nhiều ngành nghề truyền thống nhân dân ta bị mai lụi tàn, nghề làm gốm, dệt vải, Hoạt động 3: Cá nhân (15 phút) Mục tiêu: HS nắm biến chuyển XH sau công khai thác thuộc địa lần I GV: Hướng dẫn HS lập bảng so sánh biến chuyển giai cấp, tầng lớp xã hội Việt Nam đầu kỷ XX tác động khai thác địa thực dân Pháp (theo mẫu) GV: Kết hợp với đồ dùng trực quan, GV xây dựng hệ thống câu hỏi tổ chức cho HS trao đổi theo gợi ý: - Trong xã hội phong kiến Việt Nam đầu kỷ XX tồn giai cấp nào? Thân phận họ lúc sao? Những chuyển biến xã hội: - Cuộc khai thác thuộc địa làm cho xã hội nước ta phân hóa sâu sắc - Giai cấp cũ tiếp tục tồn phân hóa (địa chủ phong kiến, nông dân) - Xuất yếu tố kinh tế -> xuất giai cấp tầng lớp (công - Tầng lớp tư sản đời nào? nhân, tư sản, tiểu tư sản) - Tầng lớp tiểu tư sản trí thức gồm ai? Họ có đặc điểm gì? - Giai cấp cơng nhân Việt Nam đời nào?Đời sống họ có khác với giai cấp tầng lớp khác xã hội? Sơ kết học: ( phút) - Nội dung chương trình khai thác thuộc địa lần thứ I TD Pháp tác động? - Những biến chuyển XH sau công khai thác thuộc địa lần I? Dặn dò, tập: - Học chuẩn bị - Sưu tầm tư liệu Phan Bội Châu Phan Châu Trinh BẢNG SO SÁNH VỀ SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA CÁC GIAI CẤP, TẦNG LỚP XÃ HỘI VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỶ XX DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP G/cấp, tầng lớp Địa chủ Nơng dân Tư sản Tiểu tư sản trí thức Cơng nhân Địa vị xã hội, xuất thân Là vua quan phong kiến, người có ruộng đất Họ thuộc tầng lớp xã hội, có nhiều cải sống sung sướng Là người bị ĐQ phong kiến tước đoạt ruộng đất, bị phá sản Cuộc sống họ cực trăm bề, bị hai tầng áp bóc lột ĐQ phong kiến Là chủ xí nghiệp, chủ hãng bn lớn, nhà thầu khốn, họ có tài sản tay, sống giả Là chủ xưởng nhỏ, viên chức nghèo, niên, giáo viên, học sinh, sinh viên Đa số xuất thân từ nông dân, sống khổ bị ba tầng áp bóc lột: Đế quốc, phong kiến tư Thái độ cách mạng G/ cấp - cũ - Đại phận địa chủ lớn câu Giai cấp cũ kết với thực dân Pháp, sức bị phân bóc lột nhân dân ta, tên tay sai hoá trung thành Pháp - Một số đại chủ vừa nhỏ có tinh thần yêu nước - Họ căm ghét chế độ bóc lột thực dân Pháp phong kiến nên có ý thức dân tộc sâu sắc - Nơng dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia phong trào đấu tranh cách mạng giai cấp mang lại sống ấm no cho họ - Tuy có cải, tư sản lại bị nhà tư quyền thực dân Pháp chèn ép - Vì lực yếu, lại lệ thuộc vào thực dân Pháp nên họ chưa tỏ tham gia cách mạng - Cuộc sống có phần dễ chịu nơng dân, bấp bênh - Có ý thức dân tộc, sẵn sàng đóng góp sức tham gia cách mạng - Là giai cấp tiên tiến (đại diện cho PTSX mới) - Do hoàn cảnh xuất thân chịu áp bóc lột nặng nề, họ có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ Họ lịch sử giao cho sứ mệnh lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc Giai cấp cũ Giai cấp xuất – phát triển đô thị Giai cấp xuất hiện- Là hệ khai thác thuộc địa thực dân Pháp ... trao đổi theo gợi ý: - Trong xã hội phong kiến Việt Nam đầu kỷ XX tồn giai cấp nào? Thân phận họ lúc sao? Những chuyển biến xã hội: - Cuộc khai thác thuộc địa làm cho xã hội nước ta phân hóa sâu... NAM ĐẦU THẾ KỶ XX DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP G/cấp, tầng lớp Địa chủ Nông dân Tư sản Tiểu tư sản trí thức Cơng nhân Địa vị xã hội, xuất thân Là vua quan phong... TD Pháp hồn thành xong q trình bình định nước ta (1885-1896) Sau dập tắt xong khởi nghĩa, Pháp bắt tay vào tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ (1897-1914) Vậy khai thác thuộc địa lần I thực dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, Giáo án Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp

Từ khóa liên quan