Giáo án Lịch sử 11 bài 3: Trung Quốc

4 57 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:51

Bài : TRUNG QUỐC I MỤC TIÊU BÀI HỌC Kiến thức :Sau học xong học, yêu cầu HS nắm được: - Nguyên nhân Trung Quốc bị xâu xé hồi giũa TK XIX đầu TK XX - Diễn biến hoạt động phong trào đấu tranh chống đế quốc phong kiến Yï nghĩa lịch sử phong trào - Các khái niệm “Nửa thuộc địa, nửa phong kiến”, “Vận động Duy Tân” * TRọng tâm: Các kiện quan trọng TQ thời cận đại: Chtr thuốc phiện, phong trào TBTQ, cải cách Mậu Tuất…Tiêu biểu CM Tân Hợi 1911 Tư tưởng.: Giúp HS có biểu lộ cảm thơng, khâm phục đấu tranh nhân dân Trung Quốc chống đế quốc, phong kiến, đặc biệt cách mạng Tân Hợi Kỹ năng: Giúp HS bước đầu biết đánh giá trách nhiệm triều đình phong kiến Mãn Thanh việc để Trung Quốc rơi vào tay nước đế quốc, biết sử dụng lược đồ Trung Quốc để trình bày kiện phong trào Nghĩa Hòa đồn cách mạng Tân Hợi II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Bản đồ Trung Quốc, lược đồ cách mạng Tân Hợi, lược đồ “phong trào Nghĩa Hòa đồn” - Tranh ảnh, tài liệu cần thiết phục vụ giảng III TIẾN HÀNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu 1: Sự thành lập vai trò Đảng Quốc đại Ấn Độ Câu 2: So sánh cao trào đấu tranh 1905-1908 với khởi nghĩa Xi-pay, rút tính chất, ý nghĩa Dẫn dắt vào Vào năm cuối kỉ XIX đầu kỉ XX, châu Á có biến đổi lớn, riêng Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa tư sau cải cách Minh Trị Còn lại hầu Châu Á khác bị biến thành thuộc địa phụ Trung Quốc - nước lớn Châu Á song không thoát khỏi thân phận thuộc địa./ để hiểu Trung Quốc bị đế quốc xâm lược đấu tranh nhân dân Trung Quốc chống phong kiến, đế quốc sao, tìm hiểu bài: Trung Quốc Tổ chức hoạt động dạy học lớp Hoạt động GV HS Kiến thức HS cần nắm * Hoạt động 1: Cả lớp, cá nhân - GV: Yêu cầu HS nói lên hiểu biết em đất nước Trung Quốc (Vị trí, dân số, lịch sử văn hóa) - Hỏi: Nguyên nhân TQ bị xâm lược? -HS liên hệ NB , Ấn Độ,… để trả lới - GV chốt : … Trung Quốc bị đế quốc xâm lược a/ Nguyên nhân TQ bị xâm lược: - Trung Quốc quốc gia rộng lớn, đông dân, nhiều tài nguyên, - Chế độ PK lâu đời khủng hoảng suy yếu -> sớm trở thành mục tiêu xâm lược nước đế quốc b/ Quá trình nước ĐQ xâm lược TQ: - GV hỏi: Vậy nước phương Tây dùng thủ - 6/1840 – 8/1842, TDAnh tiến hành đoạn để xâm lược Trung ? chiến tranh thuốc phiện  nhà Thanh phải ký - HS trả lời.- GV chốt ý : … - GV yêu cầu HS đọc nội dung điều khoản Nam Hiệp ước Nam Kinh, mở đầu trình biến TQ từ nước PK độc lập thành nước nửa Kinh SGK, rút nhận xét - GV: Đi sau thực dân Anh nước Đức, Nga, thuộc địa, nửa PK - Sau chiến tranh thuốc phiện, nước đế Pháp, Nhật Bản đua nhảy vào xâu xé quốc từng bước xâu xé Trung Quốc: Đức chiếm Trung Quốc Sơn Đông, Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử, Pháp - GV kết hợp sử dụng đồ Trung Quốc chiếm Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Nga - Nhật Bản chiếm vùng Đông Bắc,… vùng lãnh thổ bị đế quốc xâm chiếm.và yêu cầu HS quan sát H6 rút nhận xét - GV hỏi: Chính sách thực dân đưa đến hậu xã hội nào? - HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi- GV chốt: Xã hội TQ lên mâu thuẫn bản: + ND TQ >< đế quốc + nông dân >< phong kiến  phong trào đấu tranh chống phong kiến , đế quốc II Phong trào đấu tranh nhân * Hoạt động : Nhóm dân Trung Quốc kỉ XIX đến - GV yêu cầu HS lớp lập bảng thống kê phong trào đấu tranh nhân dân Trung Quốc đầu kỉ XX cuối kỉ XIX đầu XX theo mẫu: - Trước xâm lược nước đế quốc Tên pt Thời gian Lãn đạo Kết thái độ thỏa hiệp triều đình Mãn Thanh, nhân dân TQ dậy đấu tranh, tiêu biểu phong trào nông dân Thái bình Thiên quốc Hồng Tú Tồn lãnh đạo (1851 – 1864) - GV chia lớp thành nhóm: + N 1:Thống kê khởi nghĩa Thái Bình Thiên - 1898, vận động Duy Tân Khang Quốc Hữu Vi Lương Khải Siêu khởi xướng, + N 2: Thống kê phong trào Duy Tân 1898 vua Quang Tự ủng hộ, kéo dài 100 ngày, + N 3: Thống kê phong trào Nghĩa Hòa đồn + N 4: Đọc rút ngun nhân thất bại thất bại bị Từ Hy Thái hậu làm phong trào đấu tranh chống phong kiến, đế biến quốc - Cuối TK XIX – đầu TK XX, phong trào - HS nhóm cử đại diện trả lời nơng dân Nghĩa Hòa Đồn nêu cao khẩu hiệu - GV : Em rút nhận xét đấu chống ĐQ, nhân dân nhiều nơi hưởng tranh chống phong kiến, đế quốc Trung Quốc cuối kỉ XIX đầu kỉ XX? - HS vào phần vừa học để trả lời ứng Khởi nghĩa thất bại thiếu lãnh đạo thống nhất, thiếu vũ khí bị triều đình phản bội * Hoạt động 3: Cả lớp, cá nhân - GV yêu cầu HS theo dõi SGK tìm hiểu tiểu sử, hoạt động cách mạng Tơn Trung Sơn để thấy vai trò Tơn Trung Sơn với cách mạng Trung Quốc + Tôn Trung Sơn (1866-1925) xuất thân gia đình nơng dân, tên Văn, tự Dật Tiên 13 tuổi anh cho học Hơ-nơ-lu-lu (ha - Oai) Ơng nhiều nước giới Nhật, Mĩ, Châu Âu Hà Nội (Việt Nam) ơng có điều kiện tiếp xúc với tư tưởng dân chủ Âu - Mĩ cách có hệ thống Ơng nhìn thấy rõ thối nát quyền Thanh, sớm nảy nở tư tưởng cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, xây dựng xã hội + Vai trò Tôn Trung Sơn với cách mạng: Đầu kỉ XX giai cấp tư sản Trung Quốc tập hợp lực lượng nhằm nắm lấy vai trò lãnh đạo cách mạng Đầu năm 1905, phong trào đấu tranh chống đế quốc, phong kiến nhân dân Trung Quốc lan rộng khắp tỉnh Hoa kiều nước hưởng ứng phong trào Trước tình hình đó, Tơn Trung Sơn từ Châu âu Nhật Bản, hội bàn với người đứng đầu tổ chức cách mạng nước để thống lực lượng thành Đảng Tháng 8/1905, Tô-ki-ô ông thành lập Trung Quốc đồng minh hội - Đảng giai cấp tư sản Trung Quốc III Tôn Trung Sơn cách mạng Tân Hợi (1911) a/ Tôn Trung Sơn Trung Quốc Đồng minh hội - Giai cấp tư sản TQ đời vào cuối TK XIX lớn mạnh vào đầu TK XX - Do bị PK tư nước kìm hãm, chèn ép, giai cấp tư sản TQ tâp hợp lực lượng thành lập tổ chức riêng – TTS đại diện ưu tú lãnh tụ phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản - Tháng 8/1905 TTS thành lập Trung Quốc Đồng minh hội - Đảng giai cấp tư sản Trung Quốc Tham gia gồm trí thức tư sản, tiểu tư sản, địa chủ, thân sĩ bất bình với nhà Thanh, số đại biểu cơng nơng - Cương lĩnh trị: dựa học thuyết Tam Dân Tôn Trung Sơn Mục đích: “Đánh đổ Mãn Thanh, khơi phục Trung Hoa, thành lập dân quốc” b/ Cách mạng Tân Hợi: - Nguyên nhân: 9/5/1911,chính quyền Mãn Thanh sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt” trao quyền kinh doanh đường sắt cho nước đế quốc  châm ngòi cho cách mạng - Diễn biến: + 10/10/1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ - GV tiếp tục yêu cầu HS theo dõi tiếp SGK để thắng lợi lớn Vũ Xương  lan rộng khắp thấy đường lối đấu tranh mục tiêu miền Nam, miền Trung Đồng Minh hội + 29/12/1911, phủ lâm thời tuyên bố - GV : Em có nhận xét chủ nghĩa Tam Dân thành lập Trung Hoa dân quốc bầu Tôn mục tiêu đồng minh hội (tích cực hạn Trung Sơn làm Đại Tổng thống chế)? + Sau đó, Tôn Trung Sơn mắc sai lầm - HS suy nghĩ, trả lời thương lượng với Viên Thế Khải, nhường - GV: Em nêu nguyên nhân dẫn đến cách chức Tổng thống (2/1912)  CM kết thúc mạng Tân Hợi? - Tính chất - ý nghĩa: - HS theo dõi SGK trả lời - GV : Qua diễn biến, kết cách mạng Tân Hợi em rút tính chất - ý nghĩa cách mạng? - HS suy nghĩ, trả lời + Cách mạng Tân Hợi cách mạng dân chủ tư sản lật đổ chế độ PK, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều kiện cho kinh tế tư TQ phát triển CM có ảnh hưởng lớn đến phong trào GPDT Châu Á + Hạn chế: Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, khơng tích cực chống PK đến cùng, không giải vấn đề ruộng đất cho nông dân Củng cố: Nguyên nhân đấu tranh chống đế quốc phong kiến Trung Quốc, tính chất ý nghĩa cách mạng Tân Hợi Dặn dò: HS học cũ, làm câu hỏi tập SGK, đọc trước ... lượng thành Đảng Tháng 8/1905, Tô-ki-ô ông thành lập Trung Quốc đồng minh hội - Đảng giai cấp tư sản Trung Quốc III Tôn Trung Sơn cách mạng Tân Hợi (1 911) a/ Tôn Trung Sơn Trung Quốc Đồng minh... Nhật Bản đua nhảy vào xâu xé quốc từng bước xâu xé Trung Quốc: Đức chiếm Trung Quốc Sơn Đông, Anh chiếm châu thổ sông Dương Tử, Pháp - GV kết hợp sử dụng đồ Trung Quốc chiếm Vân Nam, Quảng Tây,... hiểu biết em đất nước Trung Quốc (Vị trí, dân số, lịch sử văn hóa) - Hỏi: Nguyên nhân TQ bị xâm lược? -HS liên hệ NB , Ấn Độ,… để trả lới - GV chốt : … Trung Quốc bị đế quốc xâm lược a/ Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 3: Trung Quốc, Giáo án Lịch sử 11 bài 3: Trung Quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn