Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

3 81 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:47

Bài: CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA-TINH (Thế kỉ XIX- đầu kỉ XX) A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Kiến thức: Giúp HS hiểu được: - Nguyên nhân trình xâm lược châu Phi Mĩ La-tinh nước thực dân, đế quốc - Chính sách thống trị; phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Kĩ năng: Nâng cao kĩ môn, biết liên hệ kiến thức học sống thực tế Thái độ: Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, ủng hộ đấu tranh nhân dân châu Phi Mĩ La-tinh chống chủ nghĩa thực dân B THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC: Lược đồ châu Phi, Mĩ La-tinh ; tài liệu có liên quan đến C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC: Ổn định lớp, kiểm tra cũ: Nêu nội dung ý nghĩa sách cải cách mà Ra-ma VI Ra-ma thực Thái Lan? Giới thiệu mới: Châu Phi khu vực Mĩ La-tinh thuộc địa lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên, có văn hóa lâu đời trờ thành đối tượng xâm lược thống trị thực dân phương Tây Phong trào đấu tranh bảo vệ đất nước giải phóng dân tộc diễn nào? Qua học rõ Dạy học mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI Hoạt động 1: Cá nhân theo nhóm Châu Phi: - GV dùng lược đồ châu Phi giới thiệu khái quát * Khái quát chung: địa lí, lịch sử văn hóa, kinh tế, trị - Là nơi có văn minh lâu đời, châu Phi nước châu Phi trở thành đối tượng xâm lược vì: - GV hướng dẫn HS nội dung phần II + Có vị trí chiến lược quan trọng lược đồ hình 53 lập bảng thống kê thuộc địa + Thị trường rộng lớn, nguồn nhân công rẻ mạt nước đế quốc theo cột (tên nước thực + Tài nguyên phong phú dân tên nước thuộc địa) - GV chia lớp làm nhóm: N1: Vì Anh Pháp lại đầu việc xâm chiếm thuộc địa châu Phi? N2: Em có nhận xét q trình xâm lược Quá trình xâm lược Tên thực dân Thuộc địa nước đế quốc châu Phi? Anh Ai Cập, Nam Phi, Nê-gê-ri-a, Bờ biển Mỗi nhóm HS cử đại diện trình, cho Hs khác bổ vàng,Găm-bi-a, Kê-ni-a, U-gan-đa, Xô-ma-li, Xu-đăng sung GV nhấn mạnh Pháp Tây Phi, Xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xca, - Đầu XX việc phân chia thuộc địa châu Phi phần Xô-ma-li, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Xa-ha-ra nước đế quốc hồn thành Đức Camơrun, Tơgơ, Tây Nam Phi, - Sự phân chia thuộc địa châu Phi không đồng Tandania tạo mâu thuẫn nước đế quốc Bỉ Cơng-gơ Hoạt động 2: Theo nhóm cá nhân Bồ Đào Nha Mơ-dăm-bích, Ăng-gơ-la, Ghi-nê GV chia lớp làm nhóm: N1: Nguyên nhân bùng nổ đấu * Các đấu tranh: - Nguyên nhân đấu tranh: Do tranh nhân dân châu Phi? GV trình bày lược đồ sau hướng dẫn sách áp bóc lột hà khắc thực dân HS cứvào nội dung SGK lập niên biểu theo cột (thời gian, tên phong trào kết quả) N2: Em nhận xét phong trào đấu tranh chống xâm lược nhân dân châu Phi ? H: Vì phong trào đấu tranh chống xâm lược nhân dân châu Phi đa số bị thất bại? HS dựa vào SGK trả lời, gọi em khác bổ sung GV chốt ý Hoạt động 2: Cá nhân theo nhóm - GV dùng lược đồ khu vực Mĩ Latinh giới thiệu khái quát địa lí, lịch sử văn hóa, kinh tế, trị khu vực - GV chia HS làm nhóm: N1: Nêu đặc khu vực Mĩ Latinh? N2: Chính sách thống trị nước đế quốc khu vực Mĩ Latinh? phương Tây Thời gian Tên phong trào Kết + 1877-1898 + 1830-1847 + 1879-1882 + 1885-1896 - Khởi nghĩa Mô-ha-hét Xu-đăng - Khởi nghĩa Áp-đen Ca-đê An-giê-ri - Phong trào “Ai Cập trẻ” đại tá A-mét A-ra-bi lãnh đạo - Cuộc đấu tranh nhân dân Ê-ti-ô-pi-a Thất bại Thất bại Thất bại Thắng lợi * Nguyên nhân thất bại: - Nổ liên tục, biểu tinh thần yêu nước - Do trình độ tổ chức thấp; chênh lệnh lực lượng Khu vực Mĩ Latinh: HS đại diện trình bày, em khác bổ sung GV chốt ý H: Tác động sách thống trị - Thế kỉ XV, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, nước đế quốc khu vực Mĩ Latinh? Pháp, Hà Lan xâm chiếm HS dựa vào SGK trả lời, gọi em khác bổ sung - Chính sách thống trị: GV chốt ý + Tàn sát dân địa, đưa nô lệ từ châu Phi - GV chia HS làm nhóm: sang N1: Nguyên nhân bùng nổ đấu tranh nhân dân khu vực Mĩ Latinh? HS dựa vào SGK trả lời - GV trình bày, sau nội dung SGK lập niên biểu phong trào theo cột (thời gian, tên phong trào kết quả) H: Em có nhận xét phong trào đấu tranh chống xâm lược nhân dân Mĩ Latinh? HS dựa vào SGK trả lời, gọi em khác bổ sung GV chốt ý H:Tình hình khu vực Mĩ Latinh sau giành độc lập? GV hướng dẫn HS đọc nắm SGK H: Những sách bành trướng Mĩ khu vực Mĩ Latinh? Mục đích nó? -GV giải thích khái niệm “Cái gậy lớn”, “Ngoại giao đồng đô la” liên hệ với trình độc chiếm kênh đào Pa-na-ma HS dựa vào SGK trả lời, gọi em khác bổ sung GV chốt ý - Tác động: + Hình thành cư dân đa sắc tộc + Đại phận cư dân nói tiếng Tây Ban Nha Bồ Đào Nha số nói tiếng Hà Lan (thuộc ngữ hệ Latinh) -> Khu vực Mĩ Latinh + Bùng nổ đấu tranh * Các đấu tranh: - Nguyên nhân: (Học SGK) - Nổ liệt, nhiều quốc gia độc lập đời - Năm 1823, Mĩ đưa học thuyết Mơn-rô để độc quyền thống trị - Đầu kỉ XX, Mĩ áp dụng chíng sách “Cái gậy lớn” “Ngoại giao đồng đô la” để biến thành “sân sau”của Mĩ Củng cố: - Giáo viên khái quát lại trình xâm lược nước đế quốc đấu tranh chống thực dân tiêu biểu nhân dân châu Phi khu vực Mĩ Latinh - Chính sách bành trướng Mĩ khu vực Mĩ Latinh - Đặc điểm phong trào giải phóng dân tộc Hướng dẫn tự học: a Bài vừa học: Trả lời câu hỏi tập cuối b Bài học: Dặn dò HS đọc soạn trước Chú ý nguyên nhân, tính chất, kết cục Chiến tranh giới thứ ... Mĩ Củng cố: - Giáo viên khái quát lại trình xâm lược nước đế quốc đấu tranh chống thực dân tiêu biểu nhân dân châu Phi khu vực Mĩ Latinh - Chính sách bành trướng Mĩ khu vực Mĩ Latinh - Đặc điểm... quát địa lí, lịch sử văn hóa, kinh tế, trị khu vực - GV chia HS làm nhóm: N1: Nêu đặc khu vực Mĩ Latinh? N2: Chính sách thống trị nước đế quốc khu vực Mĩ Latinh? phương Tây Thời gian Tên phong trào... dân Mĩ Latinh? HS dựa vào SGK trả lời, gọi em khác bổ sung GV chốt ý H:Tình hình khu vực Mĩ Latinh sau giành độc lập? GV hướng dẫn HS đọc nắm SGK H: Những sách bành trướng Mĩ khu vực Mĩ Latinh?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), Giáo án Lịch sử 11 bài 5: Châu Phi và khu vực Mỹ Latinh (Thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn