Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

3 45 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:39

– Bài 8: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐƠNG NAM Á A MỤC TIÊU : Kiến thức : Giúp học sinh có nhìn khái qt lịch sử văn hóa nước ĐNÁ, về: - Tên gọi vị trí quốc gia khu vực - Những nét bật tiến trình lịch sử văn hóa khu vực Kỹ : Giúp học sinh biết sử dụng đồ địa lý hành Đơng Nam Á để phân tích điều kiện tự nhiên khu vực xác định vị trí quốc gia phong kiến Đơng Nam Á Tư tưởng, tình cảm : Giúp học sinh nhận thức trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng địa lý – lịch sử văn hóa khu vực gắn bó lâu đời dân tộc Đơng Nam Á B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên : - Bản đồ vương quốc cổ Đơng Nam Á - Bản đồ hành Đơng Nam Á - Lương Ninh, Giáo trình lịch sử giới cổ trung đại, sđd - Tranh ảnh công trình kiến trúc tiếng Đơng Nam Á : Tháp Pagan, chùa Bô-rô-bô-đua, tháp Chăm … - Đặng Đức An, Những mẩu chuyện Lịch sử giới, tập 1, NXBGD, 2002 - Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh giới, NXB Giáo Dục, 2002 Học sinh : - Đọc trước SGK, đồ ĐNÁ, xác định vị trí quốc gia ĐNÁ cổ-trung đại - Sưu tập tranh ảnh, tư liệu có liên quan C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ : Ý nghĩa thời kỳ sau Gúpta lịch sử Ấn Độ Vị trí vương triều Dehli Mogol lịch sử Ấn Độ II Giảng : Mở bài: Việt Nam quốc gia khu vực Đơng Nam Á, lịch sử văn hóa khu vực có nhiều điểm tương đồng với lịch sử nước ta Vậy lịch sử hình thành quốc gia khu vực Đông Nam Á diễn ? Hãy kể tên quốc gia ĐNÁ (học sinh giỏi trả lời) Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI - Hoạt động 1: Nêu vấn đề: điều kiện Sự đời vương quốc cổ Đơng hình thành vương quốc cổ Đơng Nam Á: Nam Á ? - Phân tích điều kiện tự nhiên tác động - Điều kiện tự nhiên: địa hình bị chia cắt đến phát triển kinh tế trình hình thành nhà nước (ảnh hưởng gió mùa tới sản xuất nơng nghiệp ảnh hưởng kinh tế nơng nghiệp tới q trình phát triển lịch sử văn hóa cư dân) * Hoạt động 2: Nêu vấn đề: ?.1 Cư dân Đơng Nam Á tiếp thu văn hóa Ấn tiếp thu nào? (tôn giáo tư tưởng, văn tự, văn học, nghệ thuật kiến trúc điêu khắc) - Nền tảng văn hóa Nam Á (Culture Austroasiatique): đa dạng thống - Giới thiệu sơ nét quốc giaPhù Nam * Hoạt động 2: sử dụng đồ “ Các vương quốc phong kiến ĐNA”, đề nghị học sinh kể tên xác định đồ vị trí quốc gia từ kỷ X – XVIII - Giải thích khái niệm quốc gia phong kiến “dân tộc” (quốc gia xây dựng sở tộc đông) (nhiều núi, rừng biển), khí hậu nhiệt đới gió mùa → thuận lợi cho phát triển nông nghiệp lúa nước - KT: nơng nghiệp lúa nước chủ yếu, có ngành khác luyện kim, gốm, dệt….Ngoại thương phát triển dẫn đến đời thành thị Ốc Eo (An GiangViệt Nam), Takola (Malaysia)… - Văn hố: Đơng Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ văn hóa Ấn Độ (thơng qua việc bn bán) → Từ kỷ I – X, hàng loạt quốc gia nhỏ hình thành phát triển ĐNA Champa, Phù Nam, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ka-lin-ga… Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á a Sự hình thành (thế kỷ VII đến X) Hình thành số quốc gia phong kiến “dân tộc” vương quốc Campuchia người Khơ-me, vương quốc người Môn người Miến hạ lưu sông Mê Nam, vương ?.2 Sự phát triển thịnh đạt quốc người Indonesia Sumatra Java quốc gia phong kiến ĐNÁ kỷ X – b Giai đoạn phát triển (thế kỷ X đến XVIII biểu ? - Vương quốc Thái: lúc đầu Su-khô- XVIII) thaya A-yu-thay-a, đến 1349, thống - Các quốc gia phát triển thịnh đạt như: thành A-yu-thay-a, 1767 đổi thành + Mơ-giơ-pa-hít Indonesia Vương quốc Xiêm, từ 1936 gọi Thái + Chăm-pa, Đại Việt, Angkor Đông Dương + Pagan Myanmar Lan + Sukhothay Thái Lan, - Biểu phát triển thịnh đạt: + Chính trị ổn định, kinh tế phát triển (lúa, sản ?.3 Những biểu suy thối? (sự phẩm thủ cơng, đặc biệt sản vật thiên phát triển trì trệ kinh tế, mâu nhiên…) thuẫn xã hội, chiến tranh nội chiến → Nhiều thương nhân giới đến buôn bán quốc gia, đầu hàng dần + Nền văn hóa riêng dân tộc hình trước xâm nhập thức dân thành lúc với quốc gia “dân tộc” Tuy nhiên từ nửa cuối kỷ XVIII trở phương Tây) quốc gia ĐNÁ bước vào giai đoạn suy thoái trở thành thuộc địa nước tư phương Tây (trừ Thái Lan) Kết luận toàn bài: Từ kỷ X, nhiều vương quốc phong kiến ĐNÁ hình thành phát triển, tiếp thu có chọn lọc văn hóa Ấn, phát triển, sáng tạo thành văn hóa riêng đậm đà sắc dân tộc, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung lồi người giá trị tinh thần độc đáo III Củng cố : Điều kiện hình thành vương quốc cổ Đơng Nam Á Kể tên xác định vị trí vương quốc cổ Đông Nam Á đồ IV Ôn tập chuẩn bị mới: Học trả lời ba câu hỏi SGK, trang 42 Đọc kỹ “ Vương quốc Campuchia vương quốc Lào” V Rút kinh nghiệm: Đại Ngãi, ngày…/…/… ... gia nhỏ hình thành phát triển ĐNA Champa, Phù Nam, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ka-lin-ga… Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á a Sự hình thành (thế kỷ VII đến X) Hình thành số quốc gia... nước tư phương Tây (trừ Thái Lan) Kết luận toàn bài: Từ kỷ X, nhiều vương quốc phong kiến ĐNÁ hình thành phát triển, tiếp thu có chọn lọc văn hóa Ấn, phát triển, sáng tạo thành văn hóa riêng đậm... tộc, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung loài người giá trị tinh thần độc đáo III Củng cố : Điều kiện hình thành vương quốc cổ Đông Nam Á Kể tên xác định vị trí vương quốc cổ Đơng Nam Á đồ IV Ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á, Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn