Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

2 44 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:39

Chương V: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN Bài 8: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG NAM Á A Mục tiêu: Học sinh cần: -Trình bày trình đời vương quốc cổ Đông Nam Á; ghi nhớ nét g/đoạn phát triển lịch sử, nét bật tiến trình lịch sử văn hóa khu vực -Có tinh thần đồn kết, hợp tác dân tộc khu vực -Phân tích ĐKTN xác định vị trí quốc gia cổ đại, phong kiến khu vực B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Nét vương triều Đê-li? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Nội dung Quan sát lược đồ tr.47 =>ĐKTN khu vực ĐNA có t/lợi k/khăn gì? đồng khơng thật rộng, địa hình phân tán dãy núi rừng nhiệt đới Sự đời vương quốc cổ Đông Nam á: a Điều kiện tự nhiên: -Thuận lợi: đất đai màu mỡ, gió mùa kèm theo mưa thích hợp cho việc trồng trọt Lúa nước lương thực khu vực -Khó khăn: địa hình phân tán, khơng có thảo nguyên đồng rộng lớn b Điều kiện đời vương quốc cổ: -Việc sản xuất trao đổi buôn bán “nước nhỏ”; xuất trung tâm buôn bán tiếng, nông nghiệp ngành sản xuất chính… óc eo(An giang) Takơla(bán đảo Mã lai) Làm gốm, đúc đồng… đầu CN biết sử dụng đồ sắt Sgk(tr.46) Vì gọi quốc gia Pk dân tộc? Chân lạp-> người Khơ me Cham-pa-> người Chăm đại Việt-> người Việt… -ảnh hưởng VH ấn Độ -Thời gian hình thành: khoảng10 kỉ đầu cơng nguyên S ự hình thành phát triển vương quốc phong kiến Đông Nam á: -Các vương quốc cổ nhỏ bé, địa hình phân tán hẹp tranh chấp lẫn => sụp đổ => hình thành nên quốc gia phong kiến dân tộc (TK VII-TK X) -Gọi quốc gia phong kiến dân tộc mõi quốc gia hình thành dựa sở phát triển dân tộc định -Biểu phát triển: Lúa, gạo, cá… +Kinh tế: hình thành vùng kinh tế quan trọng; có Vải, đồ sứ, thuốc nhuộm, gỗ, khả cung cấp khối lượng lớn lương thực, hương liệu, đá quí… sản phẩm thủ cơng, sản phẩm thiên nhiên +Văn hóa: xây dựng văn hóa riêng với Giữa Th XIX trở thành thuộc địa nét độc đáo TB phương Tây -Nửa kỉ XVIII suy thoái Củng cố: -Khái quát lại giai đoạn lịch sử khu vực ĐNA: +Hình thành: TK VII-X +Phát triển: TKX- nửa đầu TK XVIII +Suy vong: từ nửa sau TK XVIII Dặn dò: -Học cũ, đọc trước -Sưu tầm tranh ảnh vvương quốc Cam-pu-chia Lào ... riêng với Giữa Th XIX trở thành thuộc địa nét độc đáo TB phương Tây -Nửa kỉ XVIII suy thoái Củng cố: -Khái quát lại giai đoạn lịch sử khu vực ĐNA: +Hình thành: TK VII-X +Phát triển: TKX- nửa đầu...-Biểu phát triển: Lúa, gạo, cá… +Kinh tế: hình thành vùng kinh tế quan trọng; có Vải, đồ sứ, thuốc nhuộm, gỗ, khả cung cấp khối lượng lớn lương thực, hương liệu, á quí… sản phẩm thủ... nửa đầu TK XVIII +Suy vong: từ nửa sau TK XVIII Dặn dò: -Học cũ, đọc trước -Sưu tầm tranh ảnh vvương quốc Cam-pu-chia Lào
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á, Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Từ khóa liên quan