Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

6 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:39

BÀI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học yêu cầu HS cần nắm được: Kiến thức - Những nét điều kiện hình thành đời vương quốc cổ Đông Nam Á - Sự đời phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á Tư tưởng Giúp HS biết trình hình thành phát triển khơng ngừng dân tộc khu vực, qua giáo dục em tình đồn kết trân trọng giá trị lịch sử Kỹ Thông qua học,rèn luyện cho HS kỹ khái qt hóa hình thành phát triển quốc gia Đông Nam Á, kĩ lập bảng thống kê phát triển quốc gia Đông Nam Á qua thời kỳ lịch sử - Biết khai thác nội dung tranh ảnh II THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC - Tranh ảnh người đất nước Đông Nam Á thời cổ phong kiến - Lược đồ châu Á, lược đồ quốc gia Đông Nam Á - Cuốn lịch Đơng Nam Á III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC Kiểm tra cũ Câu hỏi 1: Nêu sách kinh tế, trị Vương triều Mơ-gơn? Câu hỏi 2: Vị trí Vương triều Đê-li Mô-gôn lịch sử Ấn Độ Dẫn dắt vào Đông Nam Á từ lâu coi khu vực lịch sử địa ly - văn hóa riêng biệt sở phát triển đồ sắt kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, từ kỷ đầu Công nguyên, vương quốc cổ hình thành Đơng Nam Á; tiếp khoảng kỷ IX - X quốc gia Đông Nam Á xác lập phát triển thịnh đạt vào kỷ X - XV Để hiểu điều kiện dẫn đến đời vương quốc cổ Đơng Nam Á? Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á biểu nào? Bài học hôm trả lời câu hỏi nêu Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy trò Những kiến thức HS cần nắm vững Hoạt động 1: Làm việc lớp cá Sự đời vương quốc cổ nhân - Trước hết, GV treo lược đồ quốc gia Đông Nam Á lên bảng yêu cầu HS lược đồ khu vực gồm nước - HS lên bảng lược đồ - GV nhận xét giới thiệu tên vị trí lược đồ 11 quốc gia - Tiếp đó, GV nêu câu hỏi: Nêu nét chung, điểm tương đồng nước khu vực? - HS dựa vào vốn kiến thức SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét, bổ sung đồng thời trình bày phân tích: Đơng Nam Á có địa hình rộng, song địa hình phân tán bị chia cắt dãy núi vùng nhiệt đới, thiên nhiên ưu đãi cho vùng điều kiện tự nhiên thuận lợi gió mùa, tạo nên hai mùa rõ rệt: mùa lạnh mát, mùa mưa tương đối nóng Gió mùa kèm theo mưa thuận lợi cho phát triển lúa nước - GV trình bày: Đầu Cơng ngun, cư dân Đơng Nam Á biết sử dụng đồ sắt Nông nghiệp ngành sản xuất chính, nước có nghề thủ công truyền thống phát triển dệt, làm gốm, đúc đồng rèn sắt Mặt khác nhu cầu trao đổi sản phẩm, việc buôn bán đường biển phát đạt, số thành thị - hải cảng đời hoạt động nhộn nhịp Óc Eo (An Giang, Việt Nam), Ta-kola (Mã Lai), - GV nêu câu hỏi: Về mặt văn hóa, khu vực Đơng Nam Á bị ảnh hưởng văn hóa nào? Ý nghĩa ảnh hưởng đó? Đơng Nam Á - Đơng Nam Á có điều kiện tự nhiên ưu đãi - gió mùa, thuận lợi cho phát triển lúa nước nhiều loại trồng khác * Điều kiện đời vương quốc cổ Đông Nam Á - Đầu công nguyên, cư dân Đông Nam Á biết sử dụng đồ sắt Nơng nghiệp ngành sản xuất chính, nghề thủ công truyền thống phát triển dệt, làm gốm, đúc đồng làm sắt - Việc buôn bán đường biển phát đạt, số thành thị - hải cảng đời Ốc Eo (An Giang, Việt Nam), Ta-kô-la (Mã Lai), - Do ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ - GV gợi ý ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ đến khu vực - HS dựa vào kiến thức học Ấn Độ đọc SGK để trả lời câu hỏi - GV nhận xét chốt ý: Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng khu vực, ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ gắn liền với việc nước phát triển văn hóa cổ Nổi bật nước sáng tạo chữ viết riêng - Đến GV kết luận: Điều kiện đời vương quốc cổ là: + Do việc sản xuất buôn bán vùng, xuất trung tâm buôn bán tiếng + Do ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ với việc nước phát triển văn hóa cổ Hoạt động 2: Cả lớp - GV trình bày lược đồ tên gọi, vị trí tương đối khoảng thời gian đời vương quốc Đông Nam Á - GV chuyển ý: Các vương quốc cổ Đơng Nam Á lúc nhỏ bé, phân tán địa bàn hẹp, sống riêng rẽ nhiều tranh chấp nhau, nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ, để sở hình thành quốc gia phong kiến dân tộc hùng mạnh Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân - Trước hết GV trình bày: Trong khoảng thời gian từ kỷ VII đến X, Đơng Nam Á hình thành số quốc gia lấy dân tộc hùng đơng làm nòng cốt, thường gọi quốc gia phong kiến dân tộc - Tiếp đó, GV giới thiệu lược đồ Đơng Nam Á tên gọi vị trí cuả nước: Vương quốc Cam-pu-chia với việc nước phát triển văn hóa cổ Đó điều kiện đời vương quốc cổ Đông Nam Á * Sự hình thành vương quốc cổ: Khoảng 10 kỷ sau công nguyên hàng loạt vương quốc nhỏ hình thành: Cham-pa Trung Bộ Việt Nam Phù Nam hạ lưu sông Mê Công, vương quốc hạ lưu sơng Mê Nam đảo Inđơnêxia Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á - Từ kỷ VII đến X, Đơng Nam Á hình thành số quốc gia phong kiến dân tộc Vương quốc Campu-chia người Khơ me, vương quốc người Môn người Miến hạ lưu sông Mê Nam, người Inđônêxia đảo Xu-ma-tơ-ra Gia-va của người Khơ me, vương quốc người Môn người Miến hạ lưu sông Mê Nam, người Inđônêxia đảo Xu-ma-tơ-va Gia-va - GV nêu câu hỏi: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển vào thời gian nào? Đó nước nào? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét trình bày phân tích: + Từ khoảng nửa sau kỷ X đến nửa đầu kỷ XVIII thời kỳ phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á + Ở Inđơnêxia cuối kỷ XVIII dòng vua Gia-va mạnh lên chinh phục Xu-ma-tơ-ra, thống đươc Indonexia vương triều Mơ-giơpa-hít (1213 - 1527) hùng mạnh, bao gồm 10 nước nhỏ đảo phụ thuộc có sản phẩm q đứng sau Ả Rập + Trên lưu vực sông Iraoadi từ kỉ XI, quốc gia Pa- gan miền trung chinh phục tiểu quốc gia khác mở đầu hình thành phát triển vương quốc Mianma GV giới thiệu tranh hình 19 SGK "Tồn cảnh thị cổ Pa- gan Mianma" đồng thời tổ chức cho HS khai thác tranh để thấy phát triển vương quốc Mianma, GV nêu câu hỏi: Sự kiện đánh dấu mốc phát triển lịch sử khu vực? - HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi - GV nhận xét nhấn mạnh: Thế kỷ XIII mốc quan trọng trình phát triển lịch sử khu vực vì: Bị dồn đẩy xâm lược quân Mông Cổ, phận người Thái di cư xuống phía nam lập nên - Từ khoảng nửa sau kỷ X đến nửa đầy kỷ XVIII thời kỳ phát triển quốc gia Đông Nam Á: + Inđônêxia thống phát triển hùng mạnh vương triều Mơ-giơpa-hít (1213 - 1527) + Trên bán đảo Đơng Dương ngồi quốc gia Đại Việt, Chăm pa, vương quốc Campuchia từ kỷ IX bước vào thời kỳ Ăng co huy hoàng + Trên lưu vực sông Iraoađi từ kỷ XI, mở đầu hình thành phát triển vương quốc Mi-an-ma + Thế kỷ XIV thống lập vương quốc Thái + Giữa kỷ XIV vương quốc Lan Xang thành lập vương quốc nhỏ đến kỷ XIV thống lập vương quốc Thái Một nhóm người Thái khác xuống trung lưu sông Mê Công (người Lào Lùm) lập nên vương quốc Lan Xang vào kỷ XIV Hoạt động 2: Làm việc nhóm - GV chia lớp thành nhóm nêu câu hỏi: Những biểu phát triển kinh tế, trị văn hóa quốc gia cổ đại Đông Nam Á? - HS làm việc theo nhóm cử đại diện trình bày kết HS khác bổ sung cho bạn - GV nhận xét chốt ý: + Kinh tế, cung cấp khối lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ cơng (vải, đồ sứ, chế phẩm kim khí, ), sản vật thiên nhiên, nhiều lái buôn nước giới đến bn bán + Chính trị, tổ chức máy chặt chẽ kiện toàn từ trung ương đến địa phương + Văn hóa, dân tộc Đơng Nam Á xây dựng văn hóa riêng với nét độc đáo - GV trình bày: Từ nửa sau kỉ XVIII, quốc gia Đơng Nam Á bước vào giai đoạn suy thối trước xâm lược tư phương Tây - Biểu phát triển thịnh đạt: + Kinh tế, cung cấp khối lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ cơng (vải, đồ sứ, chế phẩm kim khí), sản vật thiên nhiên, nhiều lái buôn nhiều nước giới đến bn bán + Chính trị, tổ chức máy chặt chẽ, kiện toàn từ trung ương đến địa phương + Văn hóa, dân tộc Đơng Nam Á xây dựng văn hóa riêng với nét độc đáo Sơ kết học - Kiểm tra nhận thức HS học việc yêu cầu HS trả lời câu hỏi đưa từ đầu học: Để hiểu điều kiện dẫn đến đời vương quốc cổ Đông Nam Á? Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á biểu nào? Dặn dò, tập nhà * Dặn dò - Học cũ, đọc trước - Sưu tầm tranh ảnh đất nước người Lào, Cam-pu-chia thời phong kiến * Bài tập: - Trả lời câu hỏi SGK - Vẽ lược đồ Lào, Cam-pu-chia ... loạt vương quốc nhỏ hình thành: Cham-pa Trung Bộ Việt Nam Phù Nam hạ lưu sông Mê Công, vương quốc hạ lưu sơng Mê Nam đảo Inđơnêxia Sự hình thành phát triển quốc gia phong kiến Đông Nam Á - Từ... lược đồ Đơng Nam Á tên gọi vị trí cuả nước: Vương quốc Cam-pu-chia với việc nước phát triển văn hóa cổ Đó điều kiện đời vương quốc cổ Đông Nam Á * Sự hình thành vương quốc cổ: Khoảng 10 kỷ sau cơng... gian đời vương quốc Đông Nam Á - GV chuyển ý: Các vương quốc cổ Đơng Nam Á lúc nhỏ bé, phân tán địa bàn hẹp, sống riêng rẽ nhiều tranh chấp nhau, nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ, để sở hình thành quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á, Giáo án Lịch sử 10 bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á

Từ khóa liên quan