Giáo án Lịch sử 10 bài 9: Vương Quốc Campuchia và Vương quốc Lào

3 34 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:38

- Bài VƯƠNG QUỐC CAMPUCHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO A MỤC TIÊU : Kiến thức : GV giúp học sinh nắm được: - Vị trí địa lý Lào Campuchia, hai nước láng giềng gần gũi Việt Nam - Những giai đoạn phát triển lịch sử lớn hai nước - Ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ việc xây dựng văn hóa dân tộc hai nước Kỹ : Biết sử dụng phương pháp lập biểu đồ giai đoạn phát triển lịch sử Tư tưởng, tình cảm : Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm yêu quý, trân trọng truyền thống lịch sử hai dân tộc láng giềng gần gũi Việt Nam, đồng thời thấy mối quan hệ mật thiết ba nước từ lịch sử xa xưa Từ đó, giúp học sinh hiểu rõ: việc xây dựng quan hệ láng giềng tốt, đoàn kết giúp đỡ lẫn sở từ lịch sử cần thiết cho ba nước, ba dân tộc bán đảo Đông Dương B ĐỒ DÙNG DẠY & HỌC : Giáo viên : - Bản đồ vương quốc Lào vương quốc Campuchia - Tranh ảnh, tư liệu liên quan : đền Ăng-co Vat, Ăng-co Thom, Thạt Luổng Học sinh : Đọc trước sách giáo khoa, ý từ khó; tập trả lời câu hỏi SGK C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ : Điều kiện tự nhiên ĐNÁ có thuận lợi khó khăn cho phát triển lịch sử kinh tế khu vực ? Sự phát triển thịnh đạt quốc gia phong kiến ĐNÁ kỷ X – XVIII biểu ? Lập biểu đồ giai đoạn phát triển lịch sử lớn khu vực ĐNÁ đến kỷ XIX II Giảng : Mở : Trên bán đảo Đông Dương với Việt Nam hai bạn láng giềng Lào Campuchia, hai nước có truyền thống lịch sử lâu đời văn hóa đặc sắc Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: sử dụng đồ “Vương quốc Lào vương quốc Campuchia” để giới thiệu sơ nét trình thành lập vương quốc Campuchia -Địa : đất nước CPC lòng chảo khổng lồ, xung quanh rừng núi cao nguyên bao bọc, đáy chảo NỘI DUNG BÀI Vương quốc Campuchia a Sự thành lập Ở Campuchia tộc người chủ yếu Khmer, lúc đầu sống phía Bắc cao ngun Cò Rạt trung lưu Mê Cơng, sau di cư phía Nam, lập quốc từ kỷ VI Biển Hồ vùng phụ cận với cánh đồng phì nhiêu màu mỡ - Giải thích rõ vương quốc Phù Nam vương quốc Chân Lạp b Sự phát triển (thế kỷ IX – XV) - Sống quần cư tây bắc Biển Hồ, kinh đô Angkor - Kinh tế chủ yếu nông nghiệp, thủ công nghiệp ngư nghiệp - Xây dựng nhiều đền tháp thờ thần, Phật ?.1 Sự phát triển CPC thời Ăng-co - Chinh phục nước láng giềng, trở thành cường quốc khu vực biểu ? - Xem hình giới thiệu Ăng-co Vat Ăng-co Thom- Bayon (có thể đề nghị c Sự suy vong Từ kỷ XIII, Campuchia suy yếu dần học sinh trình bày sở tự sưu tập bị vương quốc Thái nhiều lần công tư liệu) Năm 1863, Campuchia trở thành thuộc địa - Kể tích Ăng-co Vat Pháp -1432, dời Phnơm Pênh, thời kỳ d Văn hố: Ăng-co chấm dứt, CPC suy sụp dần - Chữ viết: cải biên từ chữ Phạn ?.2 CPC tiếp thu văn hóa Ấn - Văn học: nhiều thể loại phong phú - Tôn giáo: Hindou giáo Phật giáo ? - Kiến trúc: tiếng khu quần thể Thế kỷ VII: sáng tạo chữ viết riêng - Giải thích khái niệm: “Phật giáo Đại kiến trúc Angkor Thừa Tiểu Thừa” Vương quốc Lào * Hoạt động 2: Phát vấn: Quốc gia a Sự thành lập Cư dân cổ người Lào Thơng, đến ĐNÁ không giữ tên kỷ XIII, nhóm người Thái di cư đến gọi vương quốc cũ ? người Lào Lùm Vào năm 1353 vua Pha ( Lạn Xạng: Triệu voi) Ngừm thống mường lập nước Lan * Hoạt động 3: Đề nghị HS đọc SGK Xang (triệu voi) nêu sách đối nội, đối b Sự phát triển (thế kỷ XV - kỷ XVII) ngoại vua Lạn Xạng ? Ý - Phát triển mạnh thời vua Xu-li-nha Vơng-xa nghĩa ? - Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, có nhiều sản vật quý, trung tâm Phật giáo ?.3 Lào tiếp thu văn hóa bên ngồi - Đối ngoại: hòa hiếu với VN Campuchia, kiên chống quân xâm lược Myanmar nào? c Sự suy vong Cuối kỷ XVIII, Lào suy yếu, trở - Giải thích khái niệm “Phật giáo Tiểu thành thuộc địa Xiêm thuộc địa thừa” _ Cho học sinh xem tranh ảnh kể sơ Pháp (1893) d Văn hoá nét Thạt Luổng - Chữ viết: sáng tạo từ nét chữ cong Campuchia Myanmar - Tôn giáo: Phật giáo Tiểu thừa - Kiến trúc: điển hình tháp Thạt Luổng → Cả Campuchia Lào ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa Ấn Độ chữ viết, tơn giáo, kiến trúc Kết luận tồn : III Củng cố : Lập biểu đồ giai đoạn lịch sử lớn Lào Campuchia IV Ôn tập chuẩn bị : Trả lời học câu hỏi SGK, trang 54 Đọc kỹ 10: “ Thời kỳ hình thành phát triển chế độ phong kiến Tây Âu ( từ kỷ V đến kỷ XIV ) Sưu tập tư liệu , tranh ảnh liên quan đến giảng Duyệt: ... - Tôn giáo: Hindou giáo Phật giáo ? - Kiến trúc: tiếng khu quần thể Thế kỷ VII: sáng tạo chữ viết riêng - Giải thích khái niệm: “Phật giáo Đại kiến trúc Angkor Thừa Tiểu Thừa” Vương quốc Lào *... * Hoạt động 2: Phát vấn: Quốc gia a Sự thành lập Cư dân cổ người Lào Thơng, đến ĐNÁ không giữ tên kỷ XIII, nhóm người Thái di cư đến gọi vương quốc cũ ? người Lào Lùm Vào năm 1353 vua Pha ( Lạn...Biển Hồ vùng phụ cận với cánh đồng phì nhiêu màu mỡ - Giải thích rõ vương quốc Phù Nam vương quốc Chân Lạp b Sự phát triển (thế kỷ IX – XV) - Sống quần cư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 9: Vương Quốc Campuchia và Vương quốc Lào, Giáo án Lịch sử 10 bài 9: Vương Quốc Campuchia và Vương quốc Lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn