Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

3 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:37

– Bài 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU (Từ kỷ V đến kỷXIV) A MỤC TIÊU : Kiến thức : giúp học sinh nắm ý sau: - Quá trình hình thành xã hội phong kiến châu Âu; cấu xã hội (bao gồm hai giai cấp bản: lãnh chúa nông nô) - Hiểu khái niệm “lãnh địa phong kiến” đặc trưng kinh tế lãnh địa - Tại thành thị trung đại xuất ? Kinh tế thành thị trung đại khác kinh tế lãnh địa ? Vai trò thành thị trung đại phát triển chế độ phong kiến châu Âu ? Kỹ năng: - Biết sử dụng đồ châu Âu để xác định vị trí quốc gia phong kiến - Biết vận dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để thấy rõ chuyển biến từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến Tư tưởng: Thông qua kiện cụ thể, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh phát triển hợp quy luật xã hội lồi người từ xã hội chiếm hữu nơ lệ sang xã hội phong kiến B ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Giáo viên : - Bản đồ châu Âu phong kiến - Sách giáo khoa sách giáo viên lịch sử 10, ban KHTN - Lương Ninh, Lịch sử giới trung đại, sđd - Tranh ảnh, tư liệu minh hoạ: sơ đồ lãnh địa phong kiến, hoạt động lãnh địa, nhà thờ Thiên chúa giáo… Học sinh : đọc trước sách giáo khoa, ý tìm hiểu khái niệm khó, sưu tập tư liệu liên quan C TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC I Ổn định lớp kiểm tra cũ : Các vương quốc CPC Lào thịnh đạt vào thời gian ? Những biểu thịnh đạt ? Hai dân tộc Lào CPC có thành tựu văn hóa nào? Điều chứng tỏ sáng tạo văn hóa hai dân tộc ? II Giảng : Mở : Các quốc gia cổ đại phương Đơng phương Tây hình thành phát triển với đặc điểm riêng, tạo nét đa dạng đặc sắc cho văn hóa giới thời cổ đại Các tiết trước tìm hiểu trình hình thành phát triển vương quốc phong kiến phương Đông Trung Quốc, Ấn Độ, ĐNÁ, phương Tây thời phong kiến phát triển nào, tiếp tục tìm hiểu 10 2 Hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ * Hoạt động 1: Dùng đồ giới thiệu sơ nét trình xâm chiếm Roma người German & sụp đổ đế quốc Roma hình thành vương quốc “man tộc” Ý nghĩa kiện này? - Đặt vấn đề: Những sách người German tác động đến trình hình thành QHSX phong kiến châu Âu ? - Giải thích ngắn gọn đạo Ki-tơ: thời gian đời, giáo lý nguyên thuỷ, địa vị thời Roma trung đại - Giới thiệu sơ nét người France trình xâm nhập họ vào xứ Galia * Hoạt động 2: Giải thích khái niệm: “lãnh địa phong kiến” GV đề nghị học sinh đọc to đoạn chữ nhỏ SGK, tr.56, sau cho học sinh xem sơ đồ tổ chức lãnh địa yêu cầu học sinh nêu khái niệm: Thế lãnh địa phong kiến ? - Chuyển ý: Đất phần: đất lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy thu tô thuế => nhiều => vai trò nơng nơ? - Giải thích khái niệm nơng nơ, u cầu học sinh so sánh với nô lệ cổ thấy khác biệt - Sử dụng sơ đồ:”Chiếm hữu German” để làm rõ ý - Xem hình hoạt động lãnh chúa & nông nô ?.1 Chế độ phong kiến châu Âu có điểm khác chế độ phong kiến phương Đông ? - Chuyển ý: Sự tồn lãnh địa làm cho quyền lực nhà nước không tập trung vào tay vua: chế độ phong kiến phân quyền * Hoạt động 3: Nêu vấn đề: Thành thị trung đại hình thành nào? Vai trò thành thị ? NỘI DUNG BÀI Sự hình thành vương quốc phong kiến Tây Âu - Năm 476, người German tiêu diệt đế quốc Roma Chế độ chiếm nô kết thúc, mở đầu thời kỳ phong kiến châu Âu - Những việc làm người German: + Chính trị: thủ tiêu máy nhà nước cũ, thành lập nhiều vương quốc + Kinh tế: chiếm ruộng đất chủ nô Roma cũ chia cho + Xã hội: hình thành giai cấp quý tộc vũ sĩ, quý tộc tăng lữ nông nô + Tôn giáo: từ bỏ tôn giáo nguyên thủy tiếp thu Ki tơ giáo - Tác động: giai cấp hình thành quan hệ sản xuất phong kiến hình thành Xã hội phong kiến Tây Âu a Lãnh địa phong kiến Đây đơn vị trị kinh tế thời kỳ phong kiến phân quyền châu Âu b Tổ chức lãnh địa - Chính trị : có qn đội, tòa án, luật pháp, tiền tệ riêng lãnh chúa ông vua - Kinh tế: sản xuất có tiến khép kín, tự cấp tự túc - Xã : Có giai cấp + Lãnh chúa: sống sung sướng dựa bóc lột nơng nơ + Nơng nơ: lực lượng sản xuất chính, bị gắn chặt với ruộng đất lãnh chúa, phải nộp tô thuế cho lãnh chúa, bị đối xử tàn nhẫn => Nhiều khởi nghĩa nông nô diễn Sự xuất thành thị trung đại a Nguyên nhân đời - Giải thích khái niệm: kinh tế hàng hố, chun mơn hóa, thị trấn, thành thị - Cho học sinh xem tranh ảnh hoạt động thành thị: buôn bán, hội chợ, thợ thủ công… ?.2 Giải thích khái niệm “phường hội thương hội” Vì thợ thủ công thương nhân lập phường hội thương hội ? - Phân tích hoạt động kinh tế thành thị, so sánh với kinh tế lãnh địa ?.3 Thành thị đóng vai trò phát triển chế độ phong kiến châu Âu ? - Từ kỷ XI, kỹ thuật sản xuất tiến bộ, tính chun mơn hóa cao, sản phẩm dư thừa, thị trường buôn bán tự Các thợ thủ cơng tìm cách khỏi lãnh địa đến nơi đông người để lập xưởng sản xuất bn bán, từ thành thị đời - Cư dân chủ yếu thành thị thương nhân thợ thủ công, tập trung tổ chức phường hội thương hội b Vai trò thành thị - Phá vỡ kinh tế tự nhiên lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển - Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, thống quốc gia dân tộc - Tạo không khí tự do, dân chủ, tạo tiền đề cho phát triển tri thức cho người Kết luận tồn bài: Thành thị đời góp phần củng cố phát triển chế độ phong kiến châu Âu, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển, báo hiệu thời đại châu Âu Marx nhận xét: “Thành thị hoa rực rỡ châu Âu trung đại” III Củng cố bài: tùy lớp tùy thời gian, hỏi : Thế lãnh địa phong kiến ? So sánh với vương quốc phong kiến phương Đông để thấy rõ tính chất chế độ phong kiến châu Âu ? Nguồn gốc vai trò thành thị trung đại ? IV Ôn tập chuẩn bị : Trả lời câu hỏi SGK, trang 59 Đọc kỹ SGK 11: “Tây Âu thời hậu kỳ trung đại”, ý tìm hiểu từ khó khái niệm khó Sưu tập tư liệu liên quan đến giảng D RÚT KINH NGHIỆM Đại Ngãi, ngày… /… /2010 ... trung v o tay vua: chế độ phong kiến phân quyền * Hoạt động 3: Nêu v n đề: Thành thị trung đại hình thành nào? Vai trò thành thị ? NỘI DUNG BÀI Sự hình thành v ơng quốc phong kiến Tây Âu - Năm... lớp tùy thời gian, hỏi : Thế lãnh địa phong kiến ? So sánh v i v ơng quốc phong kiến phương Đơng để thấy rõ tính chất chế độ phong kiến châu Âu ? Nguồn gốc vai trò thành thị trung đại ? IV Ôn tập... củng cố phát triển chế độ phong kiến châu Âu, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển, báo hiệu thời đại châu Âu Marx nhận xét: Thành thị hoa rực rỡ châu Âu trung đại” III Củng cố bài: tùy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV), Giáo án Lịch sử 10 bài 10: Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Từ khóa liên quan