Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

7 48 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:35

Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI I- Mục tiêu học Kiến thức - Nắm nguyên nhân phát kiến địa lí - Dưới tác động PKĐL, XH châu Âu biến đổi: giai cấp hình thành, QHSXTBCN đời - Hiểu khái niệm tích luỹ vốn ban đầu, giải thích CNTB lại nảy sinh châu Âu, nắm biểu nảy sinh CNTB châu Âu - Nắm nguyên nhân, thành tựu văn hoá phục hưng, cải cách tôn giáo chiến tranh nông dân Tư tưởng: giúp em thấy công lao nhà phát kiến địa lí, trân trọng giá trị văn hố thời kì phục hưng nhân loại; tinh thần đấu tranh nhân dân lao động trận tuyến chống lại CĐPK Kĩ năng: - kĩ phân tích, đánh giá kiện đời CNTB, lập bảng thống kê đấu tranh cải cách tôn giáo, chiến tranh nông dân Đức - kĩ khai thác lược đồ, tranh ảnh liên quan đến học II Thiết bị, tài liệu: - Lược đồ phát kiến địa lí, đồ trị châu Âu - Sưu tầm tranh ảnh số nhà thám hiểm - Tranh ảnh phong trào văn hoá phục hưng III Tiến trình dạy- học: 1.ổn định KTBC: Hỏi : - Thế lãnh địa, vai trò, vị trí tầng lớp lãnh địa, đặc điểm kt lãnh địa ? - Nêu hoàn cảnh đời, hoạt động, vai trò thành thị trung đại ? Giảng mới: Hoạt động GV HS *Hoạt động1: cá nhân Gv giải thích khái niệm: phát kiến địa lí: tìm thấy, phát vùng đất Hỏi: Tại sang kỉ XV người tiến hành phát kiến địa lí? Hs đọc SGK trả lời Gv chốt ý nhấn mạnh Gv mô tả tàu Caraven: loại tàu vượt đại dương Kiến thức Những phát kiến địa lí a.Nguyên nhân điều kiện: -Do sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường tăng cao - Con đường giao lưu, buôn bán qua Tây giới Tàu có buồm vững với bánh lái hồn thiện Kích thước nhỏ tàu phát huy tính động tốc độ Tàu có từ 3-4 cột buồm; thành tàu cao, lắp bánh lái, cấu trúc nhẹ, tốc độ khoảng 10 km/h (tốc độ cao lúc giờ) - KHKT phát triển đặc biệt hải, việc phát minh bánh lái thay cho mái chèocủa kĩ thuật đống tàu Caraven tạo điều kiện cho thương nhân châu Âu tìm nguyên liệu thị trường *Hoạt động : lớp cá nhân: - Gv đồ: phát kiến địa lí giới thiệu: BĐN TBN nước tiên phong thám hiểm địa lí, khám phá miền đất - GV dựa vào SGK trình bày đồ nội dung phát kiến địa lí - HS trình bày GV chốt ý bổ sung: Gv giới thiệu (bằng lược đồ) kể chuyện phát kiến địa lí tiêu biểu Hoạt động : theo nhóm: -GV Hỏi: Hệ PKĐL? -HS thảo luận, cử đại diện trả lời Gv nhận xét chốt ý Nhấn mạnh: Tích cực hạn chế: + Đem lại hiểu biết Trái đất, đường mới, dân tộc Thị trường giới mở rộng + Thúc đẩy nhanh tan rã quan hệ phong kiến đời CNTB + Nảy sinh q trình cướp bóc thuộc địa bn bán nơ lệ Hoạt động : theo nhóm: Nhóm 1: Số vốn nguồn lao động làm thuê mà thương nhân, quý tộc Tây âu đâu mà có? - Nhóm 2: Biểu nảy sinh CNTBvà biến đổi giai cấp xh Tây Âu? - HS thảo luận cử đại diện trả lời.GV chốt ý - Nhóm 1: Thương nhân, quý tộc tích lũy số Á Địa Trung Hải bị người ả Rập độc chiếm - KH-KT có bước tiến quan trọng: + Ngành hàng hải có hiểu biết địa lí, đại dương, sử dụng la bàn + Kĩ thuật đóng tàu có bước tiến quan trọng, đóng tàu lớn xa dài ngày đại dương lớn b Các phát kiến lớn về địa lí - Năm 1487, B Đi-a-xơ đến cực Nam lục địa châu Phi, đặt tên mũi Bão Tố, sau đổi thành mũi Hảo Vọng - Năm 1492, C Cô-lôm-bô từ Tây Ban Nha đến Cu Ba số đảo thuộc vùng biển Ăng-ti, người phát châu Mĩ - Năm 1497, Va-xcô Ga-ma đến Ca-li-cút (Ấn Độ, - 1498) - Năm 1519, Ph Ma-gien-lan người thực chuyến vòng quanh giới đường biển (1519 - 1521) c Hệ phát kiến địa lý: - Đem lại hiểu biết Trái Đất, đường mới, dân tộc Tạo điều kiện cho giao lưu văn hoá, văn minh khác - Thúc đẩy thương nghiệp phát triển, thị trường mở rộng, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư đời - Tuy nhiên, có hạn chế làm nảy sinh q trình cướp bóc thuộc địa buôn bán nô lệ Sự nảy sinh CNTB Tây Âu a.Sự tích lũy ban đầu CNTB: - Sau phát kiến địa lí, tầng lớp quý tộc, thương nhân Tây Âu tích luỹ số vốn ban đầu thơng qua việc cướp bóc cải, tài ngun, vàng bạc vốn ban đầu thơng qua cướp bóc, bóc lột nước châu Mĩ, châu Phi châu Á, bn bán nơ lệ Ngồi chúng dùng bạo lực tước đoạt ruộng đất nông dân chẳng hạn Anh có phong trào ” rào đất cướp ruộng” - Nhóm 2: chốt ý biểu xuất CNTB lĩnh vực: + Nông nghiệp + Thủ công nghiệp GV liên hệ điểm khác với + Thương nghiệp phong kiến nước châu Mĩ, châu Phi châu Á - Việc buôn bán với nước phương Đông, đặc biệt buôn bán nô lệ phát triển - Quý tộc, thương nhân Tây Âu tiến hành tước đoạt ruộng đất nông dân tư liệu sản xuất thợ thủ công, biến họ thành người làm thuê - Biểu nảy sinh CNTB ( TK XVI ) + Trong TCN: Các CTTC mọc lên thay => GV kết luận: đến đầu kỉ XVI, CNTB phường hội, hình thành QH chủ- thợ xuất châu Âu PTSX TBCN đời + Trong nông nghiệp: đồn điền, trang thay cho PTSX PK trại hình thành, người lao động biến thành công nhân nông nghiệp + Trong thương nghiệp: công ti thương mại lớn thay cho thương hội + Xã hội Tây Âu có biến đổi, giai cấp hình thành: tư sản, vơ sản Củng cố Khái quát lại kiến thức - Nguyên nhân phát kiến địa lý - Biểu nảy sinh CNTB Châu Âu Dặn dò: Nhắc hs nhà học cũ, trả lời câu hỏi sgk , đọc chuẩn bị trước Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI ( Tiếp Theo) I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: - Nguyên nhân, thành tựu, ý nghĩa phong trào văn hóa Phục - Cải cách tôn giáo chiến tranh nông dân Đức 2- Về thái độ : Giúp cho HS thấy giá trị văn hóa nhân loại thời kì phục hưng để lại, tinh thần đấu tranh nd lao động trận tuyến chống lại chế độ pk 3- Về kĩ năng: Rèn luyện cho HS kĩ nhận thức, phân tích, so sánh kiện lịch sử biết quan sát hình ảnh, vật lịch sử rút nhận xét II- Tài liệu, thiết bị dạy học Một số hình ảnh phong trào văn hóa phục hưng III- Tiến trình học 1.Ởn định: sĩ số, tác phong 2.Kiểm tra cũ: Hỏi: Nêu nguyên nhân, diễn biến, hệ phát kiến địa lí ? 3- Giảng Hoạt động GV HS *Hoạt động : theo nhóm: Nhóm 1: ngun nhân dẫn đến phong trào văn hố Phục hưng? Nhóm 2: nội dung- thành tựu phong trào văn hố Phục hưng? Nhóm 3: Ý nghĩa- hạn chế phong trào văn hoá Phục hưng? - Hs theo nhóm thảo luận cử đại diện nhóm trả lời.GV nhận xét chốt ý mở rộng thêm - GV trình bày: Giai cấp TS mặt muốn khơi phục tinh hoa văn hố cổ Hi- La mặt khác cũng góp phần xây dựng văn hoá mới, đề cao giá trị người, đòi quyền tự cá nhân, coi trọng KH-KT - Gv mở rộng: phong trào lan nhanh trở thành trào lưu, gắn với tên tuổi bất tử, người khổng lồ: Tư tưởng chủ đạo phong trào CN nhân văn - phê phán nghiêm khắc XHPK giáo hội Nội dung thể qua tác phẩm văn học, đặc biệt tác phẩm Sêchxi-pia: phản đối CĐPK, tố cáo thù địch bọn PK, chiến tranh PK, lợi ích ích kỉ Kiến thức Phong trào văn hố Phục hưng - Hồn cảnh đời : + Giai cấp tư sản lực kinh tế, song chưa có địa vị xã hội tương ứng, muốn xoá bỏ trở ngại phong kiến, muốn có văn hố riêng + Chế độ phong kiến, giáo lí đạo Ki-tơ kìm hãm phát triển giai cấp tư sản - Khái niệm "Văn hoá Phục hưng" : khôi phục, phát huy giá trị, tinh hoa văn hoá xán lạn cổ đại Hi Lạp  Rơ-ma, đấu tranh xây dựng văn hố mới, sống tiến - Thành tựu : + Khoa học - kĩ thuật có tiến vượt bậc y học, toán học + Văn học - nghệ thuật phát triển phong phú với tài Lê-ô-na Vanh-xi, Sếch-xpia - Nội dung ý nghĩa phong trào Văn hoá Phục hưng : + Lên án Giáo hội Ki-tô công vào trật tự xã hội phong kiến dòng họ PK, giai cấp: Hămlét, Rômêô Juliét => đề cao giá trị người, tự cá nhân: tất tác phẩm thời kì lấy người làm trung tâm, người làm khuôn thước đo lường vạn vật -GV : Giới thiệu hình 28: hoạ La Giơcơng Leonna Vanh xi: miêu tả cô thợ giặt với nụ cười hồn hậu, bình dị Gv giải thích: ý 2: đánh bại hệ tư tưởng PK lỗi thời; giải phóng tư tưởng, tình cảm người khỏi kìm hãm, trói buộc giáo hơị -hạn chế: đòi bảo vệ quyền lợi cuả giai cấp TS * Hoạt động : cá nhân -GV: nguyên nhân dẫn đến cải cách tơn giáo? Hs: Thời kì trung đại, giáo hội Kitô chỗ dựa vững CĐPK, chi phối toàn đời sống tinh thần XH Hậu kì trung đại, giáo hội ngày ngăn cản, chống lại phong trào giai cấp tư sản lên Gv dùng đồ châu Âu địa điểm nước diễn phong trào cải cách tơn giáo, trình bày phân tích: phong trào cải cách tôn giáo diễn khắp nước Tây Âu Đi đầu Đức, Thuỵ Sĩ sau Bỉ, Hà Lan, Anh Nổi tiếng cải cách Lu Thơ (1483-1546) Đức Can Vanh (1509-1564) người Thuỵ Sĩ - Gv kết hợp giới thiệu tranh ảnh nhà cải cách tôn giáo Lu Thơ Can Vanh -GV: cải cách tôn giáo có nội dung ý nghĩa ntn? - Hs trả lời: Gv nhấn mạnh: cải cách nhân dân ủng hộ Gíao hội phản ứng mạnh mẽ, dẫn đến phân hoá xã hội thành hai phe: Tân giáo Cựu giáo( Ki-tô giáo) + Đề cao giá trị người, xây dựng giới quan tiến + Đấu tranh công khai lĩnh vực tư tưởng văn hoá, chống lại hệ tư tưởng phong kiến lỗi thời Giáo hội Thiên Chúa + Mở đường cho phát triển cao văn hố lồi người + Hạn chế: đòi bảo vệ quyền lợi cuả giai cấp TS Cải cách tôn giáo chiến tranh nông dân a Cải cách tôn giáo: -Nguyên nhân + Do Giáo hội trở nên phản động, ngăn cản hoạt động giai cấp tư sản lên + Giáo hội giàu có, dựa vào thần quyền bóc lột nhân dân, sống xa hoa - Diễn biến : + Đi đầu Đức, Thuỵ Sĩ, sau Bỉ, Hà Lan, lan rộng khắp nước Tây Âu + Nổi tiếng cải cách Luthơ Đức Can-vanh Thuỵ Sĩ - Nội dung ý nghĩa : + Không muốn thủ tiêu tơn giáo, dùng biện pháp ơn hồ để quay với giáo lí Ki-tơ ngun thuỷ + Cải cách, bãi bỏ thủ tục nghi lễ phiền toái Dẫn đến phân hoá thành Tân giáo Cựu giáo + Đây đấu tranh công khai lĩnh vực văn hoá tư tưởng giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến, cổ vũ mở đường cho văn -GV: phong trào cải cách tơn giáo có ý nghĩa- hạn chế gì? -HS trả lời.GV chốt ý nhấn mạnh - Hạn chế: giai cấp TS khơng xố bỏ tơn giáo mà thay đổi cho phù hợp với quyền lợi giai cấp * Hoạt động : theo nhóm: Nhóm 1: chiến tranh nông dân Đức bùng n Nhóm 2: nêu DB-KQ chiến tranh? Nhóm 3: chiến tranh có ý nghĩa lịch sử chiến tranh? -HS Thảo luận cử đại diện trình bày GV nhận xét chốt ý va mở rộng: mục tiêu đấu tranh: + đòi giảm nhẹ thuế khoá, bớt lao dịch thủ tiêu CĐPK + thống với TS chống lại PK Gv khai thác ảnh Tơ-mát Muy-xe - Ngun nhân thất bại: mang tính chất địa phương, phân tán, kinh nghiệm chiến đấu hiểu biểt quân - Ý nghĩa: + Là kiện lịch sử lớn lao, biểu tinh thần đấu tranh liệt khí phách anh hùng nông dân Đức chống lại chế độ phong kiến + Báo hiệu khủng hoảng, suy vong chế độ phong kiến Tây Âu hoá châu Âu phát triển cao b Chiến tranh nông dân Đức - Nguyên nhân : + Giai cấp tư sản lên bị chế độ phong kiến bảo thủ cản trở phát triển họ + Nông dân bị áp bóc lột nặng nề, tiếp thu tư tưởng cải cách tôn giáo tư tưởng Lu-thơ - Diễn biến : + Từ mùa xuân năm 1524, đấu tranh có tính chất liệt, mở đầu cho chiến tranh nông dân Lãnh tụ kiệt xuất phong trào Tô-mát Muyn-xe + Phong trào nông dân giành thắng lợi bước đầu, đến đòi thủ tiêu chế độ phong kiến Nhưng cuối cũng bị thất bại - Ý nghĩa : + Là kiện lịch sử lớn lao, biểu tinh thần đấu tranh liệt khí phách anh hùng nơng dân Đức chống lại chế độ phong kiến + Báo hiệu khủng hoảng, suy vong chế độ phong kiến Tây Âu Củng cố - Khái quát lại kiến thức Dặn dò: - Nhắc hs nhà học cũ, trả lời câu hỏi sgk , đọc chuẩn bị trước - BTVN: Lập bảng thống kê phong trào học bài: Tên phong Nguyên nhân Diễn biến Người lãnh Kết quả, ý trào đạo nghĩa Vă hố Phục hưng Cải cách tơn giáo Chiến tranh nd ... -GV: nguyên nhân dẫn đến cải cách tơn giáo? Hs: Thời kì trung đại, giáo hội Kitô chỗ dựa vững CĐPK, chi phối toàn đời sống tinh thần XH Hậu kì trung đại, giáo hội ngày ngăn cản, chống lại phong... đọc chuẩn bị trước Bài 11 TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI ( Tiếp Theo) I- Mục tiêu học 1- Về kiến thức: - Nguyên nhân, thành tựu, ý nghĩa phong trào văn hóa Phục - Cải cách tôn giáo chiến tranh... + Thương nghiệp phong kiến nước châu Mĩ, châu Phi châu Á - Việc buôn bán với nước phương Đông, đặc biệt buôn bán nô lệ phát triển - Quý tộc, thương nhân Tây Âu tiến hành tước đoạt ruộng đất nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại, Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn