Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2019, 15:35

Bài 11: TÂY ÂU THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI A Mục tiêu: Học sinh cần: -Trình bày nguyên nhân, diễn biến số phát kiến địa lí; trình bày giải thích biểu nảy sinh CNTB châu Âu sau phát kiến địa lí -Giải thích có xuất trào lưu Văn hóa Phục hưng? Vai trò phong trào văn hóa, tư tưởng châu Âu Nét chiến tranh nơng dân Đức -Củng cố ý thức tơn trọng di sản văn hóa dân tộc giới; có hiểu bết tơn giáo, hiểu thêm sách tơn giáo Đảng nhà nước ta B Chuẩn bị: C Lên lớp: Ổn định: Kiểm tra: - Lãnh địa đặc điểm lãnh địa? Bài mới: Hoạt động giáo viên- học sinh Tại sang kỉ XV người lại tiến hành phát kiến địa lí? Con đường qua Tây ĐTH bị người ả Rập chiếm Phần chữ nhỏ tr 60 Đọc sgk lớp Trái Đát hình cầu, đem lại cho C Âu nguồn hương liệu gia vị quí Xuất giai cấp tư sản… Số vốn ban đầu mà thương nhân quí tộc tích lũy đâu mà có? Bằng cướp bóc thuộc địa Anh” Rào ruộng cướp đất” Nội dung Những phát kiến địa lí: a Nguyên nhân điều kiện: -Sản xuất phát triển => nhu cầu hương liệu, vàng bạc, thị trường … tăng -Tìm đường giao lưu, buôn bán châu Âu phương Đông -Khoa học- kĩ thuật có bước tiến quan trọng b Các phát kiến địa lí lớn (sgk) c Hệ phát kiến địa lí: - Đem lại hiểu biết Trái Đất, thị trường mới, đường mới… - Tăng cường giao lưu văn hóa châu - Thúc đẩy nhanh tan rã quan hệ phong kiến đời CNTB - Nảy sinh q trình cướp bóc thuộc địa bn bán nô lệ Sự nảy sinh CNTB Tây Âu: a.Q trình tích lũy tư ngun thủy: -Sau phát kiến địa lí, quí tộc thương nhân Tây Âu tích lũy số vốn ban đầu thành giai cấp tư sản -Nông dân thợ thủ công bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất, bị phá sản thành người làm thuê b Biểu hình thức kinh doanh TBCN: -Xuất công trường thủ công: sản xuất theo dây chuyền, chun mơn hóa, hình thành quan hệ Hình thức sản xuất có qui mơ chủ-thợ tương đối lớn, thích hợp với -Xuất tầng lớp phú thương kinh tế -Trong nông nghiệp: xuất trang trại TBCN c Biến đổi quan trọng xã hội Tây Âu: hình thành hai giai cấp mới: tư sản vô sản Phong trào văn hóa Phục hưng: -Đặc điểm: K/n Văn hóa Phục hưng? +Phê phán xã hội phong kiến giáo hội Phong trào Italia lan +Đề cao giá trị người sang châu Âu +Đòi tự cá nhân - ý nghĩa:cổ vũ mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển 4.Cải cách tơn giáo chiến tranh nông dân: a Cải cách tôn giáo: - Nguyên nhân: đấu tranh chống phong kiến Giáo hội Kitô chỗ dựa vững Tây Âu (thế kỉ XVI) làm nảy sinh phong trào cải chế độ phong kiến cách tôn giáo - Nội dung: nhằm bãi bỏ thủ tục, lễ nghi phiền Tiến hành cải cách biện tối Giáo hội (khơng thủ tiêu Giáo hội) pháp ơn hòa - Kết quả: xã hội Tây Âu phân hóa thành Tân giáo Cựu giáo b Chiến tranh nông dân (sgk) Đọc sgk Củng cố: - Hệ phát kiến địa lí? Phong trào văn hóa Phục hưng cải cách tơn giáo? Dặn dò: Học tiết sau ôn tập ... sang châu Âu +Đòi tự cá nhân - ý nghĩa:cổ vũ mở đường cho văn hóa châu Âu phát triển 4.Cải cách tôn giáo chiến tranh nông dân: a Cải cách tôn giáo: - Nguyên nhân: đấu tranh chống phong kiến Giáo. .. vững Tây Âu (thế kỉ XVI) làm nảy sinh phong trào cải chế độ phong kiến cách tôn giáo - Nội dung: nhằm bãi bỏ thủ tục, lễ nghi phiền Tiến hành cải cách biện tối Giáo hội (khơng thủ tiêu Giáo hội)... hòa - Kết quả: xã hội Tây Âu phân hóa thành Tân giáo Cựu giáo b Chiến tranh nông dân (sgk) Đọc sgk Củng cố: - Hệ phát kiến địa lí? Phong trào văn hóa Phục hưng cải cách tơn giáo? Dặn dò: Học tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại, Giáo án Lịch sử 10 bài 11: Tây Âu thời hậu kỳ trung đại

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn